Så gör du en tvåstegs i-corduppläggning. Denna används i våra stora plagg i Vildmark.