14-06. RAGGSOKKER FOR ALLE 7 UKEDAGENE

Artnr
14-06

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 2
Designer: Järbo Garn
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITET Raggi (70 % Ull, 30 % Polyamid ”Super wash”. Nøste ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr
STØRRELSER Barn/Dame/Herre
FOT/CENTIMETER 22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)/38-39(40-41)/42-43(44-45) cm
STRIKKEFASTHET 19 m og 24 p glattstr med p nr 4.5 = 10 x 10 cm – eller tilpass til det pinnenummer du må ha for at 19 m og 24 p skal måle 10 x 10 cm.

RAGGSOKK MED BRODERI (A)
GARNMENGDE — Fg 1550 Ca 160(160)180(200)200(200)/220(220)/240(240) g
Restegarn til broderi Art.80501: Mininøster ull til broderi eller restegarn
STRØMPEPINNER Nr 3.5 & 4.5
TILBEHØR Broderinål

RAGGSOKKER MED OMVENDTE FARGER (B)
GARNMENGDE
Fg.1 1549 Ca 50(50)50(50)60(60)/70(80)/100(120) g
Fg.2 1509 Ca 50(50)50(50)60(60)/70(80)/100(120) g
STRØMPEPINNER Nr 3.5 & 4.5

RAGGSOKKER MED FLETTER (C)
GARNMENGDE — Fg 1570 Ca 100(100)100(140)150(150)/160(180)/200(200) g
STRØMPEPINNER Nr 3.5 & 4.5
FLETTEPINNE 1

RAGGSOKK MED LOVIKKAMØNSTER (D)
GARNMENGDE — Fg 1549 Ca 150(200)220(240)250(250)/270(290)/310(330) g
TILBEHØR Ca 3 m av hver Fg 1511,1557 og 1510 til broderi
RETTE PINNER Nr 3.5 & 4.5
STRØMPEPINNER Nr 3.5 og 4.5
TILBEHØR Broderinål (til broderi på strømpeskaftet)

RAGGSOKK MED SPIRALSKAFT (E)
GARNMENGDE — Fg 1510 Ca 75(75)100(100)125(125)/150(150)/200(200) g
STRØMPEPINNER Nr 3.5 & 4.5

RAGGSOKK MED PIPPIMØNSTER (F)
GARNMENGDE
Bf. 1500 Ca (70)70(70)100(110)/120(120)/130(140) g
Fg.1 1511 Ca 15(15)15(15)20(20)/25(25)/30(30) g
Fg.2 1557 a 15(15)15(15)20(20)/25(25/30(30) g
STRØMPEPINNER Nr 3.5 & 4.5

RAGGSOKK I RESTEGARN (G)
GARNMENGDE
Fg.1 1550 Ca 1(1 )2(2)3(3)/3(4)/5(6) g
Fg.2 1570 Ca 15(15)20(20)25 (25)/25(30)/30(35) g
Fg.3 1510 Ca 10(10)10(10)15(15)/15(20)/20(25 ) g
Fg.4 1549 Ca 10(10)10(10)15(15)/15(20)/20(25) g
Fg.5 1509 Ca 10(10)10(10)15(15)/15(20)/20(25) g
Fg.6 1500 Ca 10(10)10(10)15(15)/15(20)/20(25) g
Fg.7 1557 Ca 20(20)25(25)30(30)/30(35)/35(40) g
Fg.8 1511 Ca 15(15)20(20)25(25)/25(30)/30(35 ) g
STRØMPEPINNER Nr 3.5 og 4.5

TIPS!
Ønsker du en løsere vrangbord på skaftet, gjør du slik: Legg opp 36(36)42(42)42(48)/48(48)/60(60) m på p nr 4.5 og fordel dem på 4 strømpep. Tell ut hva som blir midt foran, der str et felt glattstr med 6(6)8(8)8(10)/10(10)/10(10) m
og 26(28)30(31)34(36)/37(37)/38(38) cm vr.bord, 2 vr, 2 r, på hver side av det glattstr feltet. Str videre i glattstr.
Fell på 1. p 4(4)6(6)6(8)/4(4)/12(12) m jevnt fordelt. Str 2p glattstr. Forts å str iflg sokk A. På neste p str hælen, osv.

FORKLARINGER
Øk 1 m = plukk opp tråden mellom 2 m og str den vridd r

RAGGSOKK(A)
Legg opp 36(36)42(42)42(48)/48(48)/60(60) m på p nr 3.5 og fordel dem på 4 strømpep. Tell ut hvor midt foran blir, og str der et felt med glattstr med 6(6)8(8)8)10/(10(10)/10(10) m, og 26(28)30(31)34(36))/37(37)/38(38) cm vr.bord med 2 vr, 2 r på hver side av det glattstr feltet. Etter vr.borden str bytter du til strømpep nr 4.5 og str videre i glattstr. Fell på 1. omg 4(4)6(6)6(8)/4(4)/12(12) m jevnt fordelt. Str 2 omg glattstr. På neste omg str hælen fram og tilbake over 1. og 4. p. Str 12(12)14(14)16(16)/18(18)/20(20) p. På neste p (= retten) str slik: 10(10)11(11)11(12)/13(13)/14(14) m, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm,1 vr snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu. Forts slik og str fram og tilbake med 1 m mer for hver snuing til sidemaskene tar slutt. Plukk på neste p opp (9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på høyre side av hælen og str halvparten av de rest m på hælen (= 4. p), str de rest m fra hælen og plukk opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14 m på venstre side av hælen (= 1. p). Str videre rundt i glattstr. Etter 1 omg felles i de opplukkede m på 1. og 4. p slik: Str de 2 siste m r sm på 1. p og de 2 første m vridd r sm på 4. p. Dette gjentas annenhver omg til det gjenstår 32(32)36(36)36(40)44(44)/48(48) m. Fordel de rest m på 4 p. Str rett opp til hele foten måler 10(12)14(16)18(20) 20(21)/22(23) cm.
Nå str tåen slik: På 1. og 3. p str til det gjenstår 3 m, str 2 m vridd r sm, 1 r. På 2. og 4. p str 1 r, 2 r sm, str ut p.
Fell slik annenhver omg til det gjenstår 12(12)12 (12)16(16)/20(20)/20(20) m på p.
Rett tå: Fordel m på 2 p, snu arb så vrangen kommer ut. Fell av slik: Legg arb sm så rettsidene ligger mot hverandre, bruk p nr 3 og str sm 1 m fra hver p til én m, gjenta (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), ta 1 m fra hver p str og str dem sm til én m (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), gjenta på samme måte til alle m er felt av. Klipp av tråden og fest.
Rund tå: Klipp av tråden, trekk den gjennom de rest m og fest.
Broder en blomsterranke med stilkesting og deretter blomstene. Se tegning. Forminsk eller forstørr tegningen så den passer til størrelsen på sokken — eller lag ditt eget broderi.

RAGGSOKKER MED OMVENDTE FARGER (B)

TIPS!
Ønsker du en løsere vrangbord på skaftet, gjør du slik: Legg opp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m på p nr 4.5 og fg.1 og fordel dem på 4 strømpep med 9(9)10(10)10(11)/12(12)/13(13) m på 1. og 4. p og 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m på 2. og 3. p. Str 4 omg vr.bord, 2 r, 2 vr, bytt til fg.2 og str til arb måler 9(9)11(11)13(13)/15(15)/17(18) cm.
Str videre i glattstr. Fell på 1. omg 4 m jevnt fordelt. Str 2 omg glattstr. Forts deretter og str iflg forklaringen til sokk B. På neste p str hælen... osv.

RAGGSOKK(B)
Legg opp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m med p nr 3.5 og fg.1 og fordel dem på 4 strømpep med 9(9)10
(10)10(11)/12(12)/13(13) m på 1. og 4. p og 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m på 2. og 3. p. Str 4 omg vr.bord, 2 r, 2 vr. Bytt til fg. 2 og str til arb. måler 9(9)11(11)13(13)/15(15)/17(18) cm. Etter vr.borden str videre med strømpep nr 4.5 og glattstr. Fell på 1. omg 4 m jevnt fordelt. Str 2 omg glattstr. Bytt til fg.1. På neste omg str hælen fram og tilbake over 1. og 4. p. Str 12(12)14(14)16(16)/18(18)/20(20) p. På neste p (= retten) str slik: 10(10)11(11)11 (12)/13(13)/14(14) m, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av,
6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu. Forts slik og str fram og tilbake med 1 m mer for hver snuing til sidemaskene tar slutt. Klipp av garnet. Bytt til fg. 2. Plukk på neste p opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m
på høyre side av hælen og str halvparten av de rest m på hælen (= 4. p), str de rest m fra hælen og plukk opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på venstre side av hælen (= 1. p). Str rundt i glattstr. Etter 1 omg felles de opp-plukkede m på 1. og 4. p slik: Str de 2 siste m r sm på 1. p og de 2 første m vridd r sm på 4. p. Dette gjentas annenhver omg til det gjenstår 32(32)36(36)36(40)44(44)/48(48) m. Fordel de rest m på 4 p. Str rett og rundt opp til hele foten måler 10(12)14(16)18(20) 20(21)/22(23) cm. Bytt til fg.1. Nå str tåen slik: På 1. og 3. p str til det gjenstår 3 m,
str så 2 m vridd r sm + 1 r. På 2. og 4. p str 1 r, 2 r sm, str ut p. Gjenta denne fellingsomg annenhver omg til det gjenstår 12(12)12(12)16(16)/20(20)/20(20) m på p.
Rett tå: Sett over m på 2 p, snu arb så vrangen kommer ut. Fell av slik; Legg arb sm så rettsidene ligger mot hverandre, bruk p nr 3 og str sm 1 m fra hver p til én m, gjenta (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), ta 1 m fra hver p og str dem sm til én m (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den andre m (nå har du 1 m på 3. p), gjenta på samme måte til alle m er felt. Klipp av tråden og fest godt.
Rund tå: Klipp av garnet, trekk det gjennom de resterende m og fest godt. Str den andre sokken med omvendte farger.

RAGGSOKKER MED FLETTER (C)

FLETTE
1.-5. omg: Str 3 vr, 4 r vekselvis ut omg.
6. omg: Str 3 vr, sett 2 r m på en flettep foran arb, str 2 r fra p og str deretter de 2 m på flettep r.
Gjenta disse 6 omg.
OBS! Pass på at du får en flette midt foran. Flytt m når du beg å str hælen så du får like mange m på hver p.


TIPS!
Ønsker du en løsere vr.bord på skaftet, gjør du slik: Legg opp 35(35)42(42)42(49)/49(49)/56(56) m på p nr 4.5 opp og fordel dem på 4 strømpep. Str ca 10(10)11(13)15(20)/22(22)/24(24) cm flettemønster og videre i glattstr.
Fell på 1. p 3(3)6(6)6(9)/5(5)/8(8) m jevnt fordelt. Str 2 omg glattstr. På neste omg str hælen osv. OBS Pass på at en flette kommer midt foran.

RAGGSOKK(C)
Legg opp 35(35)42(42)42(49)/49(49)/56(56) m på p nr 3½ og fordel dem på 4 strømpep. Str ca 10(10)11(13)15(20)/22(22)
/24(24)cm flettemønster. Bytt til strømpep nr 4.5 og str glattstr. Fell på 1. omg 3(3)6(6)6(9)/5(5)/8(8) m jevnt fordelt. Str 2 omg glattstr. OBS pass på at en flette kommer midt foran. På neste omg str hælen fram og tilbake over 1. og 4. p. Str 12(12)14(14)16(16)/18(18)/20(20) p. På neste p (= retten) str 10(10)11(11)11(12)/13(13)/14(14) m,
2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu. Forts slik og str fram og tilbake med 1 m mer for hver snuing til sidemaskene tar slutt. Plukk opp på neste p 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på høyre side av hælen og str halvparten av de rest m på hælen
(= 4. p), str de rest m fra hælen og plukk opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på venstre side av hælen (= 1. p).
Str rundt i glattstr. Etter 1 omg felles de opplukkede m på 1. og 4. p slik: Str de 2 siste m r sm på 1. p og de 2 første m vridd r sm på 4. p. Dette gjentas annenhver omg til det gjenstår 32(32)36(36)36(40)44(44)/48(48) m. Fordel de rest m på 4 p. Str rett opp og rundt til hele foten måler 10(12)14(16)18(20)20(21)/22(23) cm.
Nå str tåen slik: På 1. og 3. p str til det gjenstår 3 m, str så 2 m vridd r sm og 1 r. På 2. og 4. p str 1 r og 2 r sm.
Str ut p. Gjenta denne fellingsomg annenhver omg til det gjenstår 12(12)12(12)16(16)/20(20)/20(20) m på omg.
Rett tå: Fordel m på 2 p, snu arb så vrangen kommer ut. Fell av slik: Legg arb sm så rettsidene ligger mot hverandre, bruk p nr 3 og str sm 1 m fra hver p til én m, gjenta (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), ta 1 m fra hver p og str dem sm til én m (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), gjenta på samme måten til m tar slutt. Klipp av tråden og fest.
Rund tå: Klipp av garnet, trekk det gjennom de rest m og fest.

RAGGSOKK MED LOVIKKAMØNSTER (D)

FORKLARINGER
Første og siste m str r = kantm

TIPS!
Ønsker du en løsere vr.bord på skaftet, gjør du slik: Legg opp 42(42)46(46)46(50)/54(54)/56(56) m på rette p nr 4.5 og str 3 p rillestr, 12 p glattstr (str noen færre p med glattstr på de minste størrelsene), 3 p vr.vendt glattstr,
6 p glattstr, deretter 24)26)28(30)33(37)/37(37)/38(38) cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Etter vr.borden bytter du til strømpep
nr 4½ og str videre i glattstr. Fell av kantm i hver side. Bytt til strømpep og str rundt og fell 8 m jevnt fordelt på 1. omg. Str ytterl 1 omg glattstr. Forts deretter og str iflg forklaringen til raggsokk D. På neste omg str hælen.osv.

RAGGSOKK (D)
Legg opp 42(42)46(46)46(50)/54(54)/58(58) m på rette p nr 3.5 og str 3 p rillestr, 12 p glattstr, (str noen færre p med glattstr på de minste størrelsene), 3 p vr.vendt glattstr. 6 p glattstr. og deretter 24(26(28)30(33)/37(37/ 38(38) cm vr.bord. 2 r, 2 vr sm. Etter vr.borden bytter du til strømpep nr 4.5 og glattstr. Fell av kantm i hver side og str rundt og fell 8 m jevnt fordelt på 1. omg. Str ytterl 1 omg glattstr. På neste omg str hælen fram og tilbake over 1. og 4. p. Str 12(12)14(14)16(16)/18(18)/20(20) p. På neste p (= retten) str 10(10)11(11)11 (12)/13(13)/14(14) m, str så 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu. Forts slik og str fram og tilbake med 1 m mer for hver snuing til sidemaskene tar slutt. Plukk opp på neste p 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på høyre side av hælen og str halvparten av de resterende m på hælen (= 4. p), str de rest m fra hælen og plukk opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på venstre side av hælen (= 1. p). Str rundt i glattstr. Etter 1 omg felles i de opplukkede m på 1. og 4. p slik: Str de 2 siste m r sm på 1. p og de 2 første m vridd r sm på 4. p. Gjenta fellingen annenhver omg til det gjenstår 32(32)36(36)36(40)44(44)/48(48) m. Fordel de rest m på 4 p. Str rett opp og rundt til hele foten måler 10(12)14(16)18(20)20(21)/22(23) cm. Nå str tåen slik: På 1. og 3. p str du til det gjenstår 3 m, str 2 m vridd r sm og 1 r. På 2. og 4. p beg du med å str 1 r, 2 m r sm, str ut p. Gjenta denne fellingsomg annenhver omg til det gjenstår 12(12)12(12)16(16)/20(20)/20(20) på omg.
Rett tå: Fordel m på 2 p, snu arb så vrangen kommer ut. Fell av slik: Legg sm arb så rettsidene ligger mot hverandre, bruk p nr 3 og str sm 1 m fra hver p til én m, gjenta (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), ta 1 m fra hver p og str sm til én m (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), gjenta på samme måte til m tar slutt. Klipp av tråden og fest.
Rund tå: Klipp av tråden, trekk den gjennom de resterende m og fest.

MONTERING
Sy sm sokkene midt bak, (sømmen på vr.borddelen skal være synlig på utsiden). Brodér Lovikkamønster på det glattstr feltet. Lag en dusk av fargene som broderiet er sydd med. Lag en flette av 6 tråder og fest i dusken i skaftet på sokkene.

RAGGSOKK MED SPIRALSKAFT (E)

MØNSTER
Skrå vr.bord, *2 r, 2 vr*, str 4 p, på neste p forskyves mønsteret 1 m til venstre, gjenta *-*

TIPS!
Ønsker du en løsere vr.bord på skaftet, gjør du slik: Legg opp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m med p nr 4.5 og fordel dem på 4 strømpep med 9(9)10(10)10(11)/12(12)/13(13) m på 1. og 4. p og 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m på 2. og 3. p. Str 9(10)12(14)16(18)/18(18)/20(20) cm mønster. Str videre i glattstr. Fell på 1. omg 4 m jevnt fordelt. Str 2 omg glattstr. Forts deretter og str iflg forklaringen til raggsokk E. På neste p str hælen osv.

RAGGSOKK(E)
Legg opp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m med p nr 3.5 og fordel dem på 4 strømpep med 9(9)10(10)
10(11)/12(12)/13(13) m på 1. og 4. p og 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m på 2. og 3. p. Str 9(10)12(14)16 (18)/18(18)/20(20) cm mønster. Etter vr.borden bytter du til strømpep nr 4.5 og str videre i glattstr. Fell på 1. omg 4 m jevnt fordelt. Str 2 omg. På neste omg str hælen fram og tilbake over 1. og 4. p. Str 12(12)14(14)16(16)/18
(18)/20(20) p. På neste p (= retten) str slik: 10(10)11(11)11(12)/13(13)/14(14) m, str så 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu. Forts slik og str fram og tilbake med 1 m mer for hver snuing til sidemaskene tar slutt. Plukk på neste p opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på høyre side av hælen og str halvparten av de rest m på hælen (= 4. p), str de rest m fra hælen og plukk opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på venstre side av hælen (= 1. p). Str rundt i glattstr. Etter 1 omg felles de opplukkede m på 1. og 4. p slik: Str de 2 siste m r sm på 1. p og de 2 første m vridd r sm på 4. p. Gjenta fellingen annenhver omg til det gjenstår 32(32)36(36)36(40)44(44)/48(48) m. Fordel de rest m på 4 p.
Str nå rett opp og rundt til hele foten måler 10(12)14(16)18(20) 20(21)/22(23) cm. Nå str tåen slik: På 1. og 3. p str til det gjenstår 3 m, str 2 m vridd r sm og1 r. På 2. og 4. p str 1 r, 2 m vridd r sm, str ut p. Gjenta denne fellingsomg annenhver omg til det gjenstår 12(12)12(12)16(16)/20(20)/20(20) m på omg. Rett tå: Fordel m på 2 p, snu arb så vrangen kommer ut. Fell av slik; Legg arb sm slik at rettsidene ligger mot hverandre, bruk p nr 3 og str sm 1 m fra hver p til én m, gjenta (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), ta 1 m fra hver p og str dem sm til én m (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), gjenta på samme måte til m tar slutt. Klipp av tråden og fest. Rund tå: Klipp av tråden, trekk den gjennom de resterende m og fest.
Tips! Vil du ha en høyre- og venstresokk, str spiralen motsatt vei.

RAGGSOKK MED PIPPIMØNSTER (F)

TIPS!
Ønsker du en løsere vr.bord på skaftet, gjør du slik: Legg opp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m med bf på p nr 4.5 og fordel dem på 4 strømpep med 9(9)10(10)10(11)/12(12)/13(13) m på 1. og 4. p og 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m
på 2. og 3. p. Str vr.bord (se skisse), 2 r, 2 vr. Str deretter iflg diagr og så videre i glattstr. Fell på 1. omg 4 m jevnt fordelt. Str 2 omg glattstr. Forts deretter og str iflg forklaringen til raggsokk F. På neste p str hælen ...osv.

RAGGSOKK(F)
Legg opp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m med bf på p nr 3.5 og fordel dem på 4 strømpep med 9(9)10
(10)10(11)/12(12)/13(13) m på 1. og 4. p og 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m på 2. og 3. p. Str vr.bord (se skisse),
2 r, 2 vr. Str deretter iflg diagr. Etter vr.borden bytter du til strømpep nr 4.5 og str videre i glattstr. Fell på 1. omg 4 m jevnt fordelt Str 2 p glattstr. På neste p bytter du til fg.1 og str hælen fram og tilbake over 1. og 4. p.
Str 12(12)14(14)16(16)18(18)/20(20) v. På neste p (= retten) str: 10(10)11(11)11(12)/13(13/14(14) m, str så 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av,
7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu. Forts slik og str fram og tilbake med 1 m mer for hver snuing til sidemaskene tar slutt. Bytt til bf og plukk på neste p opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på høyre side av hælen og str halvparten av de rest m på hælen (= 4. p), str de rest m fra hælen og plukk opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på venstre side av hælen (= 1. p). Str rundt i glattstr. Etter 1 omg felles de opplukkede m på 1. og 4. p slik: Str de 2 siste m r sm på 1. p og de 2 første m vridd r sm på 4. p. Dette gjentas annenhver omg til det gjenstår 32(32)36(36)36(40)44(44)/48(48). Fordel de rest m på 4 p. Str rett opp og rundt til hele foten måler 10(12)14(16)18(20 20(21)/22(23) cm
Nå str tåen slik: Bytt til fg.2. På 1. og 3. p str du til det gjenstår 3 m, str 2 m vridd r sm, 1 r. På 2. og 4. p str 1 r og
2 r sm, str ut p. Gjenta denne fellingsomg annenhver omg til det gjenstår 12(12)12(12)16(16)/20(20)/20(20) m på omg. Rett tå: Fordel m på 2 p, snu arb så vrangen kommer ut. Fell av slik: Legg arb sm så rettsidene ligger mot hver-
andre, bruk p nr 3 og str sm 1 m fra hver p til én m, gjenta (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), ta 1 m fra hver p og str sm til én m (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), gjenta på samme måte til m tar slutt. Klipp av tråden og fest.
Rund tå: Klipp av tråden, trekk den gjennom de resterende m og fest.

RAGGSOKK I RESTEGARN (G)

TIPS!
Ønsker du en løsere vr.bord på skaftet, gjør du slik: Legg opp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m med fg.1 og p nr 4.5 og fordel dem på 4 strømpep med 9(9)10(10)10(11)/12(12)/13(13) m på 1. og 4. p og 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m på 2. og 3. p. OBS! Når du bytter farge str 1. omg r over alle m for å få en fin overgang på stripene. Bytt til fg.2 og str 6(6)8(8)10(10)/11(11)/12(13) omg vr.bord, 2 r, 2 vr. Bytt til fg.3 og str like mange omg som fg.2. Str striper på samme måten med fg.4 og fg.5. Bytt til fg.6 og str videre i glattstr. Fell på 1. omg 4 m jevnt fordelt. Str 2 omg glattstr. Forts deretter og str iflg forklaringen til raggsokk G. På neste omg str hælen.osv.

RAGGSOKK(G)
Legg opp 36(36)40(40)40(44)/48(48)/52(52) m med fg.1 og p nr 3.5 og fordel dem på 4 strømpep med 9(9)10(10)10(11)/12(12)/13(13) m på 1. og 4. p og 9(9)10(10)10(11/12(12)/13(13) m på 2. og 3. p. OBS! Når du bytter farge, str 1. omg r over alle m for å få en fin overgang på stripene. Bytt til fg.2 og str 6(6)8(8)10(10)/11(11)/12(13) omg vr.bord, 2 r, 2 vr. Bytt til fg.3 og str like mange omg som fg.2. Str på samme måten med fg.4 og fg.5. Bytt til fg.6 og str videre i glattstr. Fell på neste omg 4 m jevnt fordelt. Str 2 omg. På neste omg str hælen fram og tilbake over 1. og 4. p. Str 12(12)14(14)16(16)/18(18)/20(20) p. På neste p på retten str slik: 10(10)11(11)11 (12)/13(13)/14(14) m, str så 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu Forts slik og str fram og tilbake med 1 m mer for hver snuing til sidemaskene tar slutt. Bytt til fg.7 og plukk på neste p opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på høyre side av hælen og str halvparten av de rest m på hælen (= 4. p), str de rest m fra hælen og plukk opp 7(9)10(10)12(12)/13(13)/14(14) m på venstre side av hælen (= 1.p). Str rundt i glattstr. Etter 1 omg felles de opplukkede m på 1. og 4. p slik: Str de 2 m r sm på 1. p og de
2 første m vridd r sm på 4. p. Dette gjentas annenhver omg til det gjenstår 32(32)36(36)36(40)44(44)/48(48) m. Fordel de rest m på 4 p. Str 4 omg. Bytt til fg.8 og str rett opp og rundt til hele foten måler 10(12)14(16)18(20)20(21)/22(23) cm.
Nå str tåen slik: Bytt til fg.2, på 1. og 3. p str til det gjenstår 3 m, str 2 m vridd r sm, 1 r. På 2. og 4. p str 1 r, 2 r sm,
str ut p. Gjenta denne fellingsomg annenhver omg til det gjenstår 12(12)12(12)16(16)/20(20)/20(20) m.
Rett tå: Fordel m på 2 p, snu arb så vrangen kommer ut. Fell av slik: Legg arb sm så rettsidene ligger mot hverandre, bruk p nr 3 og str sm 1 m fra hver p til én m, gjenta (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. str m over den 2. m (nå har du 1 m på 3. p), ta 1 m fra hver p og str sm til én m (nå har du 2 m på 3. p). Trekk den 1. st m over 2. m (nå har du 1 m på 3. p), gjenta på samme måte til m tar slutt. Klipp av tråden og fest. Rund tå: Klipp av tråden, trekk den gjennom de resterende m og fest.

VASKERÅD
Strikkede/heklede plagg vaskes separat på finvask med vrangen ut og uten optisk blekemiddel. Unngå bløtlegging. Strekkes i fasong i våt tilstand og tørkes flatt.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:14-06. RAGGSOKKER FOR ALLE 7 UKEDAGENE

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!