14-19. STRIKKET JEANS & JEANSJAKKE TIL BARN

Artnr
14-19

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITET Fuga (50 % Ull, 50 %,Akryl "Super wash". Nøste ca 50 g = 121 m)
GARNALTERNATIV  Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, 
STØRRELSE, EUR 68-74(80-86)92-98(104-110) cl
STØRRELSER/ÅR 6-9mnd(1-1½)2-3(4-5) år
BRYSTVIDDE 47-49(51-53)54-55(56-57) cm Järbo Garn kroppsmål
OVERVIDDE Ca 60(64)66(68) cm Plaggets mål
HEL LENGDE Ca 32(36)38(43) cm Plaggets mål
ERMELENGE Ca 20(23)27(29) cm Plaggets mål (fra brettekanten)
GARNMENGDE JEANSJAKKE
MF.1 (44641) Ca 150(200)250(300) g
MF.2 (44921) Ca 20-30 g
GARNMENGDE JEANS
MF.1 Ca 100(150)200(250) g
MF.2 Ca 20-30 gr
PINNER Nr 3½ og 4
HEKLENÅL Nr 3½
TILBEHØR Jakken 9 knapper. Jeansen 1 knapp. Evt. bred strikk til linningen.
STRIKKEFASTHET 20 m og 28 p glattstr på p nr 4 = 10 x 10 cm - eller tilpass til det pinnenummer du må ha for at 20 m og 28 p skal måle 10 x 10 cm.

TIPS! Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet, så slipper du spørsmål underveis.
TIPS! Siden disse plaggene er dobbeltstørrelser, bør ermelengde og bukselengde tilpasses barnet.

FORKLARINGER
Kjedemaske (kjm) = stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk garnet gjennom m og direkte gjennom m på nålen.
Enkel felling i beg av p: Str 2 m vridd r sm (= str i de bakre maskebuene).
Enkel felling i slutten av p: Str 2 m r sm.
Dobbel felling i beg av p: Str 3 m vridd r sm (= str i de bakre maskebuene).
Dobbel felling i slutten av p: Str 3 m r sm.
Øk 1 m = Ta opp tråden mellom 2 m og strikk den vridd r.
Kantm = ytterste m i hver side, som str r på alle p
Heklet kant = pyntesøm: Stikk nålen ned i en m og hent opp tråden på baksiden, trekk den gjennom så du har den på retten. Hekle kjm. Er kanten loddrett, beg du lengst nede og hekler oppover. Hopp over ca hver 3. p. Hvis kanten hekles vannrett, hopper du over ca annenhver m.
Brodert søm = garnet består av 3 tråder, men bruk 2 og mf 2. Sy korte tråklesting, mindre enn 1 cm lange, med et lite mellomrom mellom hvert sting.
Knapphull = fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

JAKKEN BAKSTYKKE
Legg opp 62(66)68(70) m på p nr 4 med mf 1 og str 6 p glattstr hvor du beg med en vr p. Str 1 p r på vrangen = brettekant. Forts å str glattstr. Etter 10 p str 1 p r fra vrangen, forts videre i glattstr. Når arb måler ca 18(21)22(26) cm felles til ermehull 2 m i hver side. Når arb måler ca 23(27)28½( 32½) cm str 1 p r på vrangen. Forts i glattstr som før. Når arb måler ca 30(34)36(41) cm, felles til nakken de midterste 20(20)22(24) m og hver side str videre for seg. Fell ytterl 2 m til nakken. Samtidig med den første nakkefellingen felles annenhver p til skulderen 9-8(10-9)10-9(10-9) m.

HØYRE FORSTYKKE
Legg opp34(36)37(39) m på p nr 4 med mf 1 og str 6 p glattstr. Beg med 1 vr p. Str 1 p r på vrangen = brettekant. Forts i glattstr utenom på de ytterste 7 m i forkanten som str i vr.bordstr, 1 r, 1 vr, hele arb. OBS! Den ytterste av disse 7 vr.bordstr m str slik: I beg av p: Str m vridd r (= i den bakre maskebuen). I slutten av p: Ta 1 m løs av med tråden foran arb. Den ytterste m i siden str også r = kantm. Forts deretter i glattstr og vr.bord som tidligere. OBS! Etter 10 p glattstr str en p r fra vrangen som på bakstk. Fell til ermehull som på bakstk. Str 1 p r fra vrangen ved samme høyde som på bakstk. Forts deretter i glattstr og vr.bord som før. Når arb måler ca 27(31)32(37) cm, felles til halsen i for-kanten annenhver p 7-3-2-2-1(7-3-2-2-1)8-3-2-2-1(9-3-2-2-1-1) m. Fell til skulderen som på bakstk.

VENSTRE FORSTYKKE
Str som høyre forstk, men speilvendt. Fell også til 5 knapphull midt på den vr.bordstr forkanten. Det øverste ca 1½ cm nedenfor halskanten, det nederste ca 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. 

ERMER
Legg opp 36(40)42(42) m på p nr 4 med mf 1 og str 3 p rillestr = r på alle p (1. p = vrangen). Str videre i vr.vendt glattstr (= glattstr med vrangen ut) innenfor 5 m i hver side, som str 1 vr.bord, 1 r, 1 vr. Beg med 1 p vr. Str 10 p, str 1 p r på vrangen = brettekant (ikke over vr.bordm). OBS! Når arb måler ca 3 cm, felles til 1 knapphull midt på vr.bordkanten til høyre. Alle mål tas herfra. Str deretter vanlig glattstr som før innenfor 5 vr.bordm i hver side. Etter 10 p str glattstr over alle m innenfor 1 kantm i hver side. Når arb måler ca 1 cm økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn ytterl 10(10)11(13) ggr med 2 cm mellomrom = 58(62)66(70) m. Når arb fra brettekant måler ca 20(23)27(29) cm, felles til ermehull i hver side 2 m. Fell av de rest m.

MONTERING
Spenn opp delene etter angitte mål under fuktige kleder, og la dem tørke. Sy skuldersømmene. Kragen: Plukk opp rundt halsringningen fra retten ca 61(61)67(71) m med p nr 3½ med mf 1 og str 2 p rillestr. Str videre i glattstr innenfor 5 m i hver side som str i vr.bordstr, 1 r, 1 vr. Den ytterste av disse 5 vr.bordm i hver side str slik: i beg av p: Str m vridd r. I slutten av p: Ta m løs av med tråden foran arb. OBS! Siden kragen brettes utover, skal vrangsiden på den glattstr delen være synlig fra retten når du str. Når kragen måler ca 3 cm, økes 10 m jevnt fordelt. Når kragen måler ca 6½(7)7(7½) cm, str 3 p rillestr. Fell av i rillestr. Lommeklaff: Str 2 stk. Legg opp 1 m på p nr 4 med mf 1. Str glattstr (utenom kantm). Første p = retten. Øk 2 m i én m ved å str 1m i fremre, 1 m i bakre og 1 m i fremre maskebue = 3 m. Str p vr tilbake. Øk på neste p 1 m innenfor den ytterste m i hver side. Str 1 p uten økn og gjenta økn på neste p = 7 m. På neste p fra retten økes slik: Øk 2 m i hver side ved å str 2 m i første m og deretter øk 1 m. Str til det gjenstår 1 m, øk 1 m og str 2 m i siste m. Str 1 p uten økn og gjenta økn på neste p = 15 m. På neste p fra retten økes 1 m i hver side innenfor den ytterste m. Str 6 p og fell av fra vrangen. Brett inn den ytterste m i hver side mot vrangen og sy fast med tråklesting med mf 2. Sy rundt hele lommeklaffen. Sy fast lommeklaffene midt på hvert forstk, kant i kant med den rillestr p. Fest alle tråder. Hekle 2 ”sømmer” med mf 1 på hvert forstk iflg forklaringen, se skissen. Beg nede ved den rette kanten og hekle oppover til den rette kanten ved lommeklaffen. OBS! Mellomrommet mellom ”sømmene” er mindre lengst nede, dvs kanten skrår litt opp mot lommen. Broder en søm innenfor de heklede ”sømmene” under lommeklaffene på hvert forstk. Broder en søm langs kragen, broder innenfor de tre rillestr p + kantm. Broder en søm langs oppbretten på ermet. Broder rundt innenfor den rillestr p + kantm. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. OBS! Sy ikke sm kanten nede på ermet som skal brettes opp. Sy i knapper på høyre forkant. Sy fast en knapp midt på hver lommeklaff. OBS! Sy fast knappen både gjennom lommeklaffen og forstk så den holder lommeklaffen på plass. Sy i en knapp nede på oppbretten på ermet.

JEANSEN
HØYRE BEN
Legg opp 47(59)65(70) m med p nr 4 og mf 1 og str 2 p rillestr = r på alle p (1. p = retten). Deretter str 14(16)18(18) p vr.vendt glattstr (= glattstr med vrangen ut). Siste p str fra vrangen. Str nå videre i vanlig glattstr. Etter 2 p økes fra retten 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn slik: i høyre side (= foran): gjenta ytterl 6(6)7(7) ggr med 5(7)7(9) p mellomrom. I venstre side (=bak): gjenta med 9 p mellomrom 0(0)0(5) ggr, med 7 p mellomrom 0(2)6(1) ggr, med 5 p mellomrom 3(3)0(0) ggr, med 3 p mellomrom 3(2)3(6) ggr og med 1 p mellomrom 4(4)3(0) ggr = 65(78)86(91) m. Str til arb måler ca 24(28)32(39) cm, siste p str fra vrangen. På neste p fra retten felles 3 m i beg av p. Str ut p. På neste p (vrangen) felles 5 m, str ut p. På neste p (retten): ta 1 m løs av, str 2 m sm, str ut p. På neste p (vrangen) felles 3 m i beg på p, str ut p. På neste p (retten): ta 1 m løs av, str 2 m sm, str ut p. På neste p (vrangen): ta 1 m løs av, str 2 m vr sm, str ut p. Gjenta de 2 siste p ytterl 1 gang = 49(62)70(75) m på p. Forts å str glattstr til arb måler ca 38(41)46(55) cm, siste p str fra retten. Str 1 p r fra vrangen. Str 11 p glattstr. Str 1 p r fra vrangen (=brettekant). Str ytterl 11 p glattstr. Fell av.

VENSTRE BEN
Str som høyre, men speilvendt.

MONTERING
Midt på høyre ben hekles med mf 1 en loddrett kant som forklart, beg nede og avslutt ved den rillestr p oppe = pyntesøm. Gjør det samme på venstre ben. Sy innersømmene på bena. Sy sm skrittet foran og bak med kantm til sømrom. Brett kanten oppe i livet langs brettekanten mot vrangen og sy den fast = linningen. OBS! La et par cm være åpent så du kan træ strikken gjennom dersom du ønsker det.
Detaljer bak: Hekle med mf 1 en loddrett kant fra skrittet og opp til brettekanten. Broder en søm langs den loddrette heklede kanten. Broder en søm rett over bakdelen. Sømmen skal være litt V-formet. Beg i den ene siden, ca 1 cm nedenfor den rillestr p ved linningen. Broder skrått ned slik at når du kommer til midten, ved den heklede kanten, skal det måle ca 3-3½ cm opp til den rillestr p. Forts å brodere på samme måten på den andre siden av den heklede kanten, men sømmen går da skrått opp. Broder 2 baklommer. Plasser dem midt imellom siden på buksen og den heklede ”sømmen” i midten. Lommens overkant skal komme ca 4- 5 cm nedenfor den rillestr p ved linningen. Lommen skal være ca 7(8½)9(9) cm bred, sidene ca 5½(7)8(8) cm lange, deretter skrås de innover i hver side så det blir en spiss midt nede på lommen. Lommens lengde fra overkant til spissen skal være ca 7(8½)9½(9½) cm. Broder en søm på innsiden av hvert ben ved den sammensydde sømmen. Detaljer foran: Broder en gylf midt på forstk. Gylfen skal være ca 2-3 cm bred og ca 12(13)14(14½) cm lang. Beg oppe ved brettekanten ved linningen. Kortsiden nede broderes skrått opp mot venstre. Broder 2 lommer, én på hver side av gylfen slik: Beg ca 3 cm fra gylfen, ved den rillestr p der linningen beg. Broder 2 cm rett opp, sy så skrått ned og ut til siden med avrundet form, og slutt i siden, ca 7-8 cm nedenfor den rillestr p der linningen beg. Sy i en knapp midt i ”gylfen” øverst på linningen.
Beltehemper: Str 7 stk. Legg opp 5 m på p nr 4 med mf 1 m. Str 11 p glattstr innenfor kantm i hver side og fell av. Brett inn kantm mot vrangen og sy den fast med tråklesting med mf 2. Sy fast beltehempene: én midt bak, én i hver side, én på hver side av gylfen, ca 4 cm ifra, og én mellom hempene midt bak og i sidene. Fest alle tråder.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:14-19. STRIKKET JEANS & JEANSJAKKE TIL BARN

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!