7-37. OVERKNEE ELLER UNDERKNEE KNESTRØMPER

Artnr
7-37

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Oversetter: Karen Marie Vinje

GARNKVALITET Fuga, Lady, Gästrike 3 tr
GARNALTERNATIV Mellanraggi
STØRRELSE 34-36 (37-38) 38-39 (40-41)
GARNMENGDE UNDERKNEE 
150 (200) 200 (250) g
OVERKNEE
290 (290) 320 (350) g (Fg blå = 60115, hvit = 60100, grå = 9393, vinrød = 60124)
MÅL Skaft ca 35 cm, ca 70 cm
STRØMPEPINNER Nr 3 og 3½
STRIKKEFASTHET 22 m glattstr på p nr 3½ = 10 cm. Kontroller nøye at strikkefastheten stemmer. Hvis ikke, bytt til tykkere eller tynnere pinner.

OBS! KNESTRØMPER OVERKNEE strikkes som underknee med dusker, men uten hullraden, og strikk skaftet 70 cm langt.

KNESTRØMPER
Legg opp 56(64)64(72) m på p nr 3 og fordel m på 4 strømpep, str 10 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Str deretter hullrad slik (OBS! gjelder bare for strømpene med dusker): * Str r over de r m, lag 1 kast og str så de 2 m vr sm, gjenta fra * ut omg.
Forts å str vr.bord til arb måler ca 35 cm (overknee str til arb måler 70 cm). Bytt til strømpep nr 3½ og str 2 p glattstr.
På første omg felles 10(14)14(18) m jevnt fordelt. Fordel m slik at det blir 12(13)13(14) m på 1. og 4. p og 11(12) 12(13) m på 2. og 3. p. Nå beg du å str hælen fram og tilbake på 1. og 4. p. Str 20(20)22(22) p.
På neste p (= retten) str 14(15)15(16) m, 2 m vridd r sm (= str dem sm i bakre maskebue), 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm. 1 vr, snu. Forts slik å str fram og tilbake med 1 m mer for hver snuing til du har str alle sidemaskene. På neste p plukkes opp 13(13)14(14) m på høyre side av hælen og str samtidig halvparten av de gjenstående m på hælen( = 4. p), med 1. p str de resterende m på hælen og plukk deretter opp 13(13)14(14) m på venstre side av hælen. Str nå rundt i glattstr. Etter 1 omg felles på 1. og 4. p (de opplukkede m) slik: På 1. p str de 2 siste m r sm. På 4. p str de 2 første m vridd r sm. Gjenta denne fellingen annenhver omg til det er 44(48)48(52) m på omg. Str nå rett opp til hele foten måler 18(19)20(21) cm. Fell til tåen (gjelder alle størrelsene) – 1. p = til venstre midt under foten: * 1. p: str 3 r, 2 vridd r sm, str ut p. 2. p: Str til det gjenstår 5 m, str 2 r sm og str ut p. 3. p: Str 3 r, 2 vridd r sm, str ut p. 4. p: Str til det gjenstår 5 m, str 2 m r sm og str ut p. Str 1 p uten fellinger, gjenta fra * til det gjenstår 8 m på hver p. Fell så på hver p til det gjenstår 4 m på hver p. For å få en penere avslutning, kan du snu arb med vrangen ut og fordele m på 2 p (= 8 m på hver p). Fell ved å str sm 1 m fra hver p 2 ggr, trekk m du str først over den andre m, forts å felle slik ut p. Fest alle tråder.

MONTERING
Gjelder bare strømpene med dusker. Fest alle tråder. Tvinn en snor og træ den gjennom hullraden. Lag 4 dusker rundt en kartongmal som er ca 4 cm i diameter og med et hull i midten som er ca 1½ cm i diameter. Fest duskene i enden på snorene (se bildet).

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:7-37. OVERKNEE ELLER UNDERKNEE KNESTRØMPER

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!