91238. BASISPLAGG TIL BABY

Artnr
91238

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 3
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Nøste 50 g = 170 m)
STØRRELSER 38(44)50(56-62)68-74(80-86) cl
OVERVIDDE Ca. 40(42)48(54)59(63) cm. Plaggets mål.
HEL LENGDE Ca. 17(21)23(27)32(34) cm. Plaggets mål.
GARNMENGDE (A) Ca. 50(50)100(100)150(150) g
GARNMENGDE (B) Ca. 50(50)100(100)150(150) g (fg 69216/69004)
GARNMENGDE (C) Ca. 50(50)100(100)150(150) g
GARNMENGDE (D) Ca. 50(50)100(100)150(150) g
GARNMENGDE (E) Ca. 50(50)50(100)100(150) g
GARNMENGDE (F) Ca. 50(50)50(100)100(150) g
GARNMENGDE (G) Ca. 50(50)50(100)100(150) g
GARNMENGDE (H) Ca. 50(50)50(100)100(150) g
PINNER Nr. 3 og 3.5 RUNDPINNE Nr. 3, 40 og 60 cmv
HEKLENÅL Nr. 3 TILBEHØR (C,G) 4(4)5(5)5(6) knapper
TILBEHØR (D,H) 3(3)4(4)4(5) knapper IDÉ Järbo Garn
STRIKKEFASTHET 22 m og 32 p glattstrikk på p nr. 3 = 10 x 10 cm – eller bruk det pinnenummer du må ha for at strikkefastheten skal stemme.

FORKLARINGER
Øk 1 m = ta opp tråden mellom 2 m, vri den og strikk den rett
Ytterste m i hver side strikkes r på alle p = kantm
Enkel felling: I beg av p: 2 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av p, strikk 1 m, trekk den løse m over den strikkede.
Dobbel felling: I beg av p: 3 m r sm.
I slutten av p: Ta 1 m løs av p, strikk 2 m r sm, trekk den løse m over den strikkede.
Knapphull = Fell av 2 m og legg dem opp igjen på neste p.
Hekleforklaringer:
Luftmaske (lm) = Lag en løkke, * kast på nålen, trekk garnet gjennom løkken*. Gjenta *-* til ønsket antall lm.
Fastmaske (fm) = Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk garnet gjennom m, kast på nålen, trekk garnet gjennom begge m på nålen.
Kjedemaske (kjm) = Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk garnet gjennom m og direkte gjennom m på nålen. 

BAKSTYKKE A-H
Legg opp 46(50)58(62)70(74) m på p nr. 3 og strikk ca. 2(2)3(3)3(3) cm vr.bord, 2 r, 2 vr innenfor 1 kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Fell på siste p 1(1)3(1)3(3) m jevnt fordelt= 45(49)55(61)67(71) m. Bytt til p nr. 3.5 og strikk glattstr innenfor 1 kantm i hver side. Når arb måler ca. 9(12)12(15)19(19) cm felles til ermehull 2 m i hver side (alle størr). På neste p fra retten beg raglanfellingen. Strikk en dobbel felling med 1 p mellomrom innenfor kantm i hver side 1(1)0(0)0(0) ggr. Strikk deretter en enkel felling annenhver p. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 9(10)16(15)17(21) ggr. Deretter strikkes en dobbel felling annenhver p 1(1)0(2)2(1) ggr. Strikk 1 p. Fell av de rest 13(15)17(17)19(19) m løst av.

FORSTYKKE A, B, E, F
Legg opp og strikk som bakstk, men dropp de øverste 2(2)3(3)3(3) raglanfellingene. Rund hals A, E: Samtidig med den 8.(9.)12.(13.)15.(17.) raglanfellingen felles til halsen de midterste 5(7)9(11)13(11) m og hver side strikkes videre for seg. Fell videre til halsen annenhver p 3-2(3-2)2-2-1(3-2-1)3-2-1(2-2-1-1) m. Når fellingene er ferdig, gjenstår det 2 m som felles av. V-hals B, F: Samtidig med den første raglanfellingen deles arb på midten og hver side strikkes ferdig for seg. Venstre side: Strikk en enkel felling innenfor kantm + 1 glattstr m. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 3(4)3(6)6(1) ggr og deretter hver 4. p 3(3)5(4)5(9) ggr. Når fellingene til V-ringningen og raglan er ferdig, gjenstår 2 m som felles av. Høyre side strikkes likt, men speilvendt. 

VENSTRE FORSTYKKE C, D, G, H:
Legg opp 22(26)30(30)34(38) m på p nr. 3 og strikk ca. 2(2)3(3)3(3) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Fell på siste p 0(2)3(0)1(3) m jevnt fordelt = 22(24)27(30)33(35) m. Bytt til p nr. 3.5 og strikk glattstr. Strikk raglanfelling som på basktk, men dropp de 2(2)3(3)3(3) øverste fellingene. Rund hals C, G: Samtidig med den 8.(9.)12.(13.)15.(17.) raglanfellingen felles til halsen ved forkanten annenhver p 4-2-1(4-2-2)4-2-2-1(6-2-2-1) 6-2-2-1(5-2-2-1-1) m. Når fellingene er strikket ferdig, gjenstår 2 m som felles av. V-hals D, H: Samtidig med den første raglanfellingen begynner fellingen til V-hals. Strikk en enkel felling innenfor kantm + 1 glattstr m i forkanten. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 3(4)3(6)6(1) ggr og deretter hver 4. p 3(3)5(4)5(9) ggr. Når fellingene til raglan og V-ringn er ferdig, gjenstår 2 m som felles av.

HØYRE FORSTYKKE C, D, G, H:
Strikkes som venstre, men speilvendt.

HØYRE ERME A, B, C, D
Legg opp 26(30)34(34)38(38) m på p nr. 3 og strikk ca. 2(2)3(3)3(3) cm vr.bord, 2 r, 2 vr innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Fell på siste p 0(0)2(0)4(2) m jevnt fordelt = 26(30)32(34)34(36) m. Bytt til p nr. 3.5 og strikk glattstr. Når arb måler ca. 3(3)4(4)4(5) cm økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 1½(2)1(1½)1½(1) cm mellomrom til det er 32(36)44(46)50(60) m på p. Når arb måler ca. 8 (9)12(15)16(18) cm felles til ermehull 2(2)3(3)3(3) m i hver side. På neste p fra retten beg raglanfellingen. Strikk 1 enkel felling i hver side innenfor kantm + 1 glattstrikket m. Gjenta enkelfellingen hver 4. p ytterl 4(2)2(3)4(2) ggr og deretter annenhver p 1(6)10(9)9(16) ggr. Det gjenstår nå 10(14)14(16)18(18) m. Strikk 1 p. Nå felles til halsen. 1. p (retten): Fell av 2(4)2(3)4(4) m i beg av p og strikk en dobbel felling i slutten. 2. p og alle like p: Strikkes vr uten fellinger. 3. p: Fell av 2(4)2(3)3(3) m i beg av p og strikk en dobbel felling i slutten. 5. p: (gjelder ikke prematurstørrelsene). Fell av -(-)2(2)3(3) m i beg av p og strikk en dobbel felling i slutten. Det gjenstår nå 2 m som felles av.

VENSTRE ERME A, B, C, D
Strikkes som høyre erme, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p før fra vrangen.

HØYRE ERME E, F, G, H
Legg opp 26(34)42(46)50(58) m på p nr. 3 og strikk ca. 1 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Øk eller fell på siste p til 32(37)45(46)50(59) m. Bytt til p nr. 3.5 og strikk glattstr. På neste p fra retten felles til ermehull 2 m i hver side (alle størr). På neste p fra retten beg raglanfellingen. Strikk 1 enkel felling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingen hver 4. p ytterl 1(0)0(0)1(1) ggr og deretter annenhver p 3(9)9(14)14(17) ggr. Strikk deretter dobbel felling med 1 p mellomrom 0(0)2(0)0(0) ggr. Det gjenstår nå 12(13)13(14)16(17) m. Strikk 1 p. Nå felles til halsen slik: 1. p (retten): Fell 4(5)3(3)4(4) m i beg av p og strikk en enkel felling i slutten. 2. p: og alle like p: Strikkes uten fellinger. 3. p: Fell av 4(4) 3 (3) 4 (4) m i beg av p og strikk en enkel felling i slutten. 5. p: (gjelder ikke prematurstørrelsene). Fell av -(-)2(3)3(4) m i beg av p og strikk en enkel felling i slutten. Det gjenstår nå 2 m som felles av.

VENSTRE ERME E, F, G, H
Strikkes som høyre, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p før fra vrangen.

MONTERING
Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke. Sy raglansømmene, bortsett fra venstre bak på plagg A og E. Bruk kantm til sømrom. Plagg A, E: Halskant: Plukk opp fra retten rundt halsringningen med p nr. 3 ca. 48(52)56(60)68(72) m og strikk 2 p r. Strikk deretter ca. 1½(1½)1½(1½)2(2) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Sy raglansømmene + halskanten. Skulle halsringningen kjennes for trang, la halskanten + ca. 3 cm på raglansømmen være åpent. Hekle 1 rad fm rundt åpningen. Hekle 2 knappehemper i venstre side og sy i knapper på høyre. Knapphullshempe: Fest tråden med 1 kjm, hekle 5-6 lm, fest med 1 kjm. Plagg B, F: Halskant: Plukk opp med rundp nr. 3 fra retten innenfor kantm, langs venstre erme ca. 9(10)12(12)13(14) m, langs venstre side av V-ringn 1 m i hver p, hopp over ca. hver 4. p (kanten skal ikke stramme), 1 m midt i V’en, like mange m langs høyre side som venstre, like mange m langs høyre erme som venstre og ca. 13(15)17(17)19(19) m langs nakken. Strikk 1 p vr, 1 v r og deretter ca. 1½(1½)1½(1½)2(2) cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Pass på at det blir 1 r m (fra retten) midt foran i V’en. Fell 1 m på hver side av den r midtm i V’en på hver p, også på avfellingsp. Fell av i vr.bordstrikk. Halskant og forkanter C, F: Halskant: Plukk opp med p nr. 3 fra retten rundt halsringn ca. 44(48)52(56)64(68) m og strikk 2 p r. Strikk deretter ca. 1½(1½)1½(1½)2(2) cm vr.bord, 2 r, 2 vr innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Venstre forkant: Plukk opp med p nr. 3 fra retten langs halskanten og forkanten 1 m i hver p, hopp over ca. hver 4. p (kanten skal ikke stramme). Strikk 2 p r og deretter ca. 1½(1½)1½81½)2(2) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Høyre forkant: Strikkes som venstre, men speilvendt. Strikk også 4(4)5(5)5(6) knapphull midt på kanten. Det øverste midt foran halskanten, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Hals og forkanter D, H: Venstre hals- og forkant: Bruk rundp nr. 3. Beg midt bak. Legg opp 1 m (= kantm) og plukk opp fra retten langs halve nakken ca. 6(7)8(8)9(9) m, plukk opp innenfor kantm 1 m i hver p langs fellingen til V-hals og forkanten. Hopp over ca. hver 4. p (kanten skal ikke stramme). Strikk 2 p r og deretter ca. 1½(1½)1½(1½)2(2) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk.
Høyre hals- og forkant: Strikkes som venstre, men speilvendt. Fell i tillegg til 3(3)4(4)4(5) knapphull midt på kanten. Det øverste ca. 1 cm nedenfor første fellingen til V-hals, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Sy sm kantene bak. Gjelder alle plagg: Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper på de plaggene som skal ha knapper.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91238. BASISPLAGG TIL BABY

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!