91366. BASISPLAGG MED ISATT ERME TIL BARN

Artnr
91366

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Ca. 50 g = 170 m)
STRIKKEFASTHET Ca. 22-23 m og ca. 32 p glattstr på p nr. 3.5 = 10 cm
STØRRELSER – EU 92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158)164-170 cl
STØRRELSER - ÅR 1½-3(3-5)5-7(7-9)9-11(11-13)13-14 + år
OVERVIDDE (A-H,J) Ca. 69(72)75(79)86(93)96 cm
HEL LENGDE (A-H,J) Ca. 38(43)45(49)53(57)59 cm
OVERVIDDE (I) Ca. 57(62)64(69)75(82)85 cm
HEL LENGDE (I) Ca. 36(40)43(46)50(54)57 cm
GARNMENGDE (A) Ca. 200(250)300(350)350(400)450 g
GARNMENGDE (B) Ca. 200(250)300(350)350(400)450 g (fg 69014)
GARNMENGDE (C) Ca. 200(200)250(300)300(350)400 g (fg 69210/69011)
GARNMENGDE (D) Ca. 200(250)300(350)350(400)450 g
GARNMENGDE (E) Ca. 100(100)100(150)200(250)300 g
GARNMENGDE (F) Ca. 100(100)100(150)200(250)300 g
GARNMENGDE (G) Ca. 100(100)100(150)200(250)300 g
GARNMENGDE (H) Ca. 100(100)100(150)200(250)300 g
GARNMENGDE (I) Ca. 50(100)100(150)200(200)250 g fg 69012
GARNMENGDE (J) Ca. 200(250)300(350)400(400)450 g
PINNER Nr. 3 og 3.5
RUNDPINNE Nr. 3 og 3.5, 40 og 60 cm
TILBEHØR Plagg C,G: 6(6)7(7)7(7)7 knapper Plagg D,H: 5(5)6(6)6(6)6 knapper

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Kantm: Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Enkelfelling: I beg av p: Strikk 2 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 1 m, trekk den løse m over den strikkede.
Dobbel felling: I beg av p: Strikk 3 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sm, trekk den løse m over de sammenstrikkede. Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

BAKSTYKKE (A-H, J)
Legg opp 86(90)94(98)106(114)118 m på p nr. 3 og strikk ca. 4(4)4(5)5(5)6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, første og siste p strikkes fra vrangen. Fell på siste p 6(6)8(6)8(8)8 m jevnt fordelt= 80(84)86(92)98(106)110 m. Bytt til p nr. 3.5 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 22(26)27(30)33(36)37 cm strikkes slik:
A-D,J: Fell til ermehull 4(4)3(4)4(5)5 m i hver side. På neste p fra retten strikkes en enkelfelling (se forklaring over) i hver side innenfor 2 m (= kantm + 1 m glattstr). Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 4(3)2(2)3(3)3 ggr og deretter hver 4. p 1(1)2(2)2(3)3 ggr.
E-H: Fell til ermehull 5(6)5(6)6(6)7 m i hver side. Fell av ytterl annenhver p 3-2-2 m i hver side. På neste p fra retten strikkes en enkelfelling i hver side innenfor 2 m (= kantm + 1 m glattstr). Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 3(3)3(3)4(4)4 ggr, og deretter hver 4. p 2 ggr (samme for alle størrelser). Når arb måler ca. 36(41)43(47)51(55)57 cm felles til nakken de midterste 24(24)26(26)28(30)30 m og hver side strikkes videre for seg. Fell av ytterl 2 m til nakken. Samtidig med den første avfellingen til nakken felles av til skulderen annenhver p slik:
A-D,J: 8-8(10-9)10-10(11-11)12-11(12-12)13-13 m. E-H: 4-4(5-4)5-5(6-6)7-6(8-8)9-8 m. 

BAKSTYKKE (I)
Legg opp 70(74)78(82)90(98)102 m på p nr. 3 og strikk ca. 4(4)4(4)5(5)5 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Fell på siste p 4(2)4(2)4(4)4 m jevnt fordelt = 66(72)74(80)86(94)98 m. Bytt til p nr. 3.5 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 23(26)28(30)33(36)38 cm felles annenhver p i hver side til ermehull 4-2-2-1-1 (4-2-2-1-1)4-2-2-1-1(6-2-2-1-1)6-2-2-2-1(7-3-2-2-1)7-3-2-2-1 m. På neste p fra retten strikkes en enkelfelling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingen hver 4. p ytterl 0(1)1(1)1(1)1 ggr. Når arb måler ca. 34½(37½)41½(43½)47½(51½)54½ cm felles til nakken de midterste 16(18)18(20)20(22)24 m og hver side strikkes videre for seg. Fell av ytterl annenhver p 2-1-1 m til nakken. OBS! Samtidig med den 3. fellingen til nakken felles til skulder annenhver p 5-5(6-5)6-6(6-6)7-7(8-7)8-8 m.

FORSTYKKE (A,E,J)
Legg opp og strikk som bakstk til arb måler ca. 33(37)38(43)46(50)52 cm. Fell da til halsen de midterste 14(14)16(16)16(18)18 m og strikk hver side videre for seg. Fell av ytterl annenhver p 2-2-1-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1)3-2-1-1-1(3-2-1-1-1) 3-2-1-1-1 m til halsen. Fell av skulderm på annenhver p ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

FORSTYKKE (B,F)
Legg opp og strikk som bakstk, men samtidig som det felles til ermehull deles arb på midten til V-halsen. Fell til V-hals slik: Strikk en enkelfelling innenfor kantm annenhver p 3(2)2(0)0(0)0 ggr og deretter hver 4. p 11(12)13(15)16(17)17 ggr. Fell av til skulderen annenhver p ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

FORSTYKKE (I)
Strikkes som bakstk til arb måler ca. 29(33)35(38)41(45)48 cm. Da felles til halsen de midterste 8(10)12(12)12(14)16 m og hver side strikkes videre for seg. Fell av ytterl annenhver p til halsen 2-2-2-1-1(2-2-2-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1-1) 2-2-1-1-1-1(2-2-1-1-1-1)2-2-1-1-1-1 m. Fell av skulderm annenhver p ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

VENSTRE FORSTYKKE (C,G)
Legg opp 46(46)46(50)54(58)58 m på p nr. 3 og strikk ca. 4(4)4(5)5(5)6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, første og siste p strikkes fra vrangen. Fell på siste p 7(5)4(5)7(7)5 m jevnt fordelt = 39(41)42(45)47(51)53 m. Bytt til p nr. 3.5 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler ca. 33(37)38(43)46(50)52 cm felles til halsen i forkanten annenhver p 6-2-2-1-1-1(6-2-2-1-1-1)7-2-2-1-1-1(7-2-2-1-1-1) 6-3-2-1-1-1(7-3-2-1-1-1)7-3-2-1-1-1 m. Fell av til skulderen annenhver p ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

HØYRE FORSTYKKE (C,G)
Strikkes som venstre, men speilvendt.

VENSTRE FORSTYKKE (D,H)
Legg opp og strikk som venstre ”C,G ”. Men samtidig med første fellingen til ermehull beg fellingen til V–hals ved forkanten slik: Strikk en enkelfelling innenfor kantm hver 4. p 13(12)14(12)11(12)11 ggr og deretter hver 6. p 0(1)0(2)3(3)4 ggr. Fell av til skulderen annenhver p ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

HØYRE FORSTYKKE (D,H)
Strikkes som venstre, men speilvendt.

ERMER (A,B,C,D,J)
Legg opp 50(54)54(54)54(58)58 m på p nr. 3 og strikk ca. 4(4)4(5)5(5)6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, første og siste p fra vrangen. Fell på siste p 3(5)5(3)3(5)3 m jevnt fordelt = 47(49)49(51)51(53)55 m. Bytt til p nr. 3.5 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 5(5)5(6)6(6)7 cm økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn hver 6. p ytterl 6(5)7(13)9(7)11 ggr og deretter hver 8. p til det er 65(69)73(79)81(83)87 m på p. Når arb måler ca. 23(27)31(35)39(41)42 cm felles til ermehull i hver side 4(4)3(4)4(5)5 m. På neste p fra retten strikkes en enkelfelling i hver side innenfor 2 m (= kantm + 1 m glattstr). Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 13(13)13(13)14(15)17 ggr. Deretter strikkes en dobbelfelling (se forklaring over) annenhver p 0(1)2(3)3(2)2 ggr. Fell av i hver side annenhver p 3-3 m. På neste p fra retten felles de rest 17(17)19(19)19(21)21 m.

MONTERING (A-J)
Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke.
Halskant (A,E): Sy skuldersømmene. Halskant strikket rundt: Plukk opp rundt halsringn fra retten med rundp nr. 3 ca. 80(84)88(92)92(96)100 m og strikk vr.bord rundt, 2 r, 2 vr, ca. 2(2)2(2)2½(2½)2½ cm. Fell av i vr.bordstrikk. Halskant strikket frem og tilbake: Sy høyre skuldersøm. Legg til 2 m (= kantm). Strikk vr.bord som forklart til halskant strikket rundt og fell av på vrangen. Når vr.borden er ferdig, sys venstre skuldersøm + halskanten. A: Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene i ett med kantm til sømrom. E: Strikk ermehullskanter som forklart til slutt i oppskriften. Sy sidesømmene + ermehullskantene med kantm til sømrom.

Halskant (B, F): Sy høyre skuldersøm. Plukk opp fra retten langs venstre side av V-halsen innenfor kantm med rundp nr. 3 slik: 1 m i hver p. Hopp over ca. hver 5. p, plukk opp en ekstra m midt i V-en, like mange m langs høyre side som venstre og ca. 28(28)30(30)32(34)34 m langs nakken. Strikk ca. 2(2)2(2)2½(2½)2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p fra vrangen. Strikk en enkelfelling på hver side av den midterste r m i V-en på hver p, også på avfellingsp. Fell av i vr.bordstrikk. Sy venstre skuldersøm + halskanten. B: Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. F: Strikk ermehullskanter som forklart helt til slutt i oppskriften. Sy sidesømmene + ermehullskantene med kantm til sømrom.

Hals- og forkanter (C,G): Sy skuldersømmene. Plukk opp rundt halsringn fra retten med p nr. 3 ca. 76(80)84(84)88(92)92 m. Strikk ca. 2(2)2(2)2½(2½)2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk.
Venstre forkant: Plukk opp fra retten langs forkanten + halskanten innenfor kantm med p nr. 3 slik: 1 m i hver m og p. Hopp over ca. hver 5. p. Strikk ca. 2(2)2(2)2½(2½)2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Høyre forkant: Strikkes som venstre, men speilvendt. Strikk 6(6)7(7)7(7)7 knapphull midt på kanten. Det øverste midt foran halskanten, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. C: Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene i ett med kantm til sømrom. Sy i knapper. G: Strikk ermehullskanter som forklart helt til slutt i oppskriften. Sy sidesømmene + ermehullskantene med kantm til sømrom. Sy i knapper. 

Hals- og forkanter (D,H): Sy skuldersømmene. Venstre hals- og forkant: Beg bak i nakken. Legg opp 1 ny m (= kantm) med rundp nr. 3, plukk deretter opp ca. 14(14)15(15)16(17)17 m langs halve nakken, 1 m på hver p langs V-hals og forkant. Hopp over ca. hver 5. p. Strikk ca. 2(2)2(2)2½(2½)2½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Høyre hals- og forkant: Strikkes som venstre, men speilvendt. Strikk 5(5)6(6)6(6)6 knapphull midt på kanten. Det øverste ca. 1 cm nedenfor 1. felling til V-hals, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. D: Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene i ett med kantm til sømrom. Sy i knapper. H: Strikk ermehullskanter som forklart helt til slutt i oppskriften. Sy sidesømmene + ermehullskantene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

Halskant (I): Sy skuldersømmene. Halskant strikket rundt: Plukk opp rundt halsen fra retten med rundp nr. 3 ca. 88(92)96(96)100(104)108 m og strikk 2 omg vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Fell av i vr.bordstrikk. Halskant strikket fram og tilbake: Sy høyre skuldersøm. Legg til 2 m (= kantm). Strikk vr.bord som forklart til halskant strikket rundt og fell av på vrangen . Når vr.borden er ferdig, sys venstre skuldersøm + halskanten. Strikk ermehullskanter som forklart til slutt i oppskriften. Sy sidesømmene + ermehullskantene med kantm til sømrom.

POLOKRAGE (J)
Sy høyre skuldersøm. Polokrage strikket rundt: Plukk opp rundt halsen fra retten med rundp nr. 3 ca. 80(84)88(92)92(96)100 m og strikk ca. 10(10)10(11)12(12)13 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Fell av i vr.bordstrikk. OBS! Om vil du ha en løsere polokrage, kan du bytte til rundp nr. 4 etter ca. 3-4 cm. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene i ett med kantm til sømrom. Polokrage strikket fram og tilbake: Sy høyre skuldersøm og legg til 2 m (= kantm). Strikk vr.bord som forklart til Polokrage strikket rundt og fell av på vrangen. Når polokragen er ferdig, sys venstre skuldersøm + polokragen. Husk at kragen skal brettes ut.

ERMEHULLSKANTER (E-H, I)
E-H: Plukk opp langs ermehullet fra retten innenfor kantm med rundp nr. 3 slik: 1 m i hver m og p. Hopp over ca. hver 5. p. Strikk ca. 2(2)2(2)2½(2½)2½ cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr, innenfor kantm, siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. I: Plukk opp langs ermehullet fra retten innenfor kantm med rundp nr. 3 slik: 1 m i hver m og p langs ermehullet. Hopp over ca. hver 5. p. Strikk 2 omg vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm. Fell av i vr.bordstrikk.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91366. BASISPLAGG MED ISATT ERME TIL BARN

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!