91672. ”BLÅBÆR” – BABYTRØYE, BLEIEBUKSE & SOLHATT

Artnr
91672

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Mio (100 % Merinoull, nøste ca. 50 g = 170 m)
STRIKKEFASTHET Ca. 27-28 m og 36-37 p glattstr på p nr. 3 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

TRØYE
:
STØRRELSER 38(44)50-56(62-68)74-80(86-92) cl
OVERVIDDE Ca. 39(41)46(51)55(59) cm
HEL LENGDE Ca. 26(28)31(33)39(43) cm
GARNFORBRUK Ca. 50(50)100(100)150(150) g (fg 30224)
TILBEHØR 1 knapp
PINNER Nr. 2.5 og 3
HEKLENÅL Nr. 2.5

BLEIEBUKSE
:
STØRRELSER 50-74(80-92) cl
GARNFORBRUK Ca. 100(100) g (fg 30201)
TILBEHØR 8 knapper
PINNER Nr. 2.5 og 3

SOLHATT
:
STØRRELSER 50-56(62-68)74-80(86-92) cl
GARNFORBRUK Ca. 50(50)75(100) g (fg 30224)
PINNER Nr. 2.5 og 3
HEKLENÅL Nr. 2.5

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Rillestrikk frem og tilbake: Strikk r på alle p.
Enkelfelling: I beg av p: 2 r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 1 m, trekk den løse m over.
Dobbelfelling: I beg av p: 3 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 2 r sm, trekk den løse m over.
Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, *kast på nålen, trekk det gjennom løkken*. Gjenta *-* til ønsket antall lm.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

TRØYE BAKSTYKKE
Legg opp 66(68)76(84)90(96) m på p nr. 3 og strikk 7 p glattstr til rullekant (1. p = vrangen). Ta alle mål herfra. Forts å strikke glattstr innenfor kantm. Når arb måler ca. 3(3)3(3)4(4) cm, strikkes en enkelfelling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingene med ca. 3(3)3(2½-3)3½(4) cm mellomrom ytterl 4(4)4(5)5(5) ggr = 56(58)66(72)78(84) m. Når arb måler ca. 18½(19)20(21)25(28) cm, felles på en p fra vrangen 4(2)4(4)4(6) m jevnt fordelt og strikk videre i rillestr. Når arb måler ca. 19½(20½)22(23)27(30) cm, felles til ermehull i hver side 3(3)4(4)6(7) m.
OBS! Herfra strikkes nå alle kantm slik: I beg av p strikkes m vridd r (= strikk i den bakre mb). I slutten på p tar du m løs av med tråden foran arb. På neste p fra retten strikkes en dobbelfelling i hver side innenfor kantm. Gjenta dobbelfellingene annenhver p ytterl 1(1)1(2)2(2) ggr. Strikk deretter en enkelfelling annenhver p 2 ggr.
Når arb måler ca. 23(24)26(28)34(38) cm, bytter du til p nr. 2.5 og feller til nakken de midterste 16(18)18(18)20(20) m og strikker hver side videre for seg.
Venstre side: Fell av ytterl 1 m til nakken. Strikk rett opp til arb måler 25(27)30(32)38(42) cm. Sett m på en tråd.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt. 

FORSTYKKE
Strikkes som bakstk.
OBS! Når du har strikket ca. 1 cm rillestr deles arb på midten til splitt og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Strikk rett opp til arb måler ca. 21(22)24(26)32(36) cm.
OBS! Kantm strikkes på samme måten som ved ermehullene. Fell da av til halsen annenhver p 8-1(9-1)9-1(9-1)10-1 (10-1) m. Strikk rett opp til arb er like langt som bakstk. Sett m på en tråd.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.

MONTERING
Spenn ut delene mellom fuktige håndklær etter angitte mål og la alt tørke.
Strikk sm skuldrene – én om gangen - slik: Sett m fra for- og bakstk på hver sin p nr. 2.5. Hold p parallelt i venstre hånd med vrangen ut. Strikk sm 1 m fra forstk og 1 m fra bakstk med en på nr. 2.5 som du har i høyre hånd. Strikk sm neste m på samme måten og trekk den første m over den siste (= 1 m felt). Forts på samme måten til alle m er felt.
Knapphullshempe: Hekle knapphullshempen oppe på høyre side av splitten. Fest tråden i kanten med en kjm. Hekle 8 lm, fest i kanten med en kjm.
Sy i en knapp på venstre side. Sy sidesømmene. Når du syr, så husk at de 7 p i kanten nede skal rulles utover.

BLEIEBUKSE
Strikkes i ett stykke. Begynn øverst på bakstykket.
Kantm strikkes slik: I beg på p strikkes m vridd r (= strikk i den bakre mb). På slutten av p tas m løs av med tråden foran arb. Legg opp 79(89) m på p nr. 2.5 og strikk 3(3½) cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side. Første og siste p = vrangen. Øk på siste p 1 m = 80(90) m. Bytt til p nr. 3 og strikk videre i glattstr innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 15(17) cm, felles til skrittet i hver side slik: 3 m 2(4) ggr, 2 m 11(9) ggr = 24(30) m igjen. Strikk rett opp ca. 5(6) cm.
På neste p fra retten økes m i hver side ved å legge opp nye m slik: 1 m annenhver p 10(9) ggr, 2 m annenhver p 2(3) ggr = 52(60) m. Strikk rett opp ytterl 10½(12½) cm = 38(46) p.
OBS! Strikk kantm som en vanlig r m i hver side. Fell 1 m på siste p fra vrangen så masketallet blir ulikt. Bytt til p nr. 2.5. Strikk vr.bord, 1 r, 1 vr, like mange p som på bakstk. Fell av i vr.bordstrikk fra retten.
Vrangbordkant benåpning: Plukk opp m fra retten med p nr. 2.5 langs fellingen til skrittet, den rette kanten og langs kanten med økningene. Strikk ca. 2 cm vr.bord, 1 r, 1 vr med 1 r kantm i hver side. Fell av i vr.bordstrikk.
Vrangbordkanter/knappekanter på forstykket: 
Venstre side: Beg nede og plukk opp m fra retten langs vr.borden på benet og den rette kanten med p nr. 2.5 slik: 1 m i hver p langs kanten, også langs vr.borden i linningen. Hopp over hver 6. p om det blir nødvendig så kanten ikke bølger seg. Strikk ca. 2 cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side. Fell av i vr.bordstrikk.
OBS! Fell til 4 knapphull midt på kanten. Det nederste ca. 1½-2 cm fra nederkanten, det øverste ca. 1½ cm fra overkanten og de øvrige jevnt fordelt.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.
Vrangbordkanter bakstykket:

Venstre side: Begynn oppe ved vr.bordkanten i linningen og plukk opp m med p nr. 2.5 fra retten slik: 1 m i hver p langs vr.bordkanten og siden, avslutt ved første avfellingen til skrittet. Hopp over ca. hver 6. p. Strikk ca. 2 cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side. Fell av i vr.bordstrikk.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.
Sy i knapper på bakstk.

SOLHATT
Legg opp 194(210)238(250) m på p nr. 2.5 og strikk rillestr innenfor kantm i hver side. Strikk ca. 3 cm. (1. p = vrangen). På siste p fra vrangen strikkes 2 og 2 m sm innenfor kantm i hver side = 98(106)120(126) m på p. Bytt til p nr. 3 og strikk videre i glattstr innenfor kantm i hver side.
Når arb fra den rillestr kanten måler ca. 8(10)10-11(11-11½) cm, felles på en p fra retten 8(8)14(12) m jevnt fordelt på p = 90(98)106(114) m.
På neste p fra retten strikkes en fellingsp slik: Strikk kantm, *2 m r sm, 9(10)11(12) m*, gjenta *-* ut p, avslutt med kantm. Gjenta denne fellingsp hver 4. p ytterl 1 gang, og deretter annenhver p til det er 4 m mellom fellingene. Det blir 1 m mindre mellom fellingene for hver fellingsp.
På neste p fra retten strikkes slik: 1 kantm *2 r sm, 1 r*, gjenta *-* ut p. På de 2 flg p fra retten strikkes 2 og 2 m sm (ikke kantm). Klipp av garnet og fest alle løse tråder. Sy sømmen bak med kantm til sømrom.
Knyttebånd: Tvinn en snor, ca. 60-70 cm lang. Trekk den gjennom det glattstr partiet rett over den rillestr kanten.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91672. ”BLÅBÆR” – BABYTRØYE, BLEIEBUKSE & SOLHATT

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!