91932. KRONE & BASISPLAGG MED RAGLAN TIL BABY

Artnr
91932

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 2
Designer: Järbo Garn,Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET EKO Bomull (100 % Økologisk egyptisk bomull. Ca. 50 g = 120 m)
GARNALTERNATIV Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

KRONE:

STRIKKEFASTHET Ca. 22 m x 48 p rillestr (ikke strukket) på p 2.5 = 10 x 10 cm
MÅL  Omkrets: Ca. 42 cm Høyde: Ca. 8-11 cm
GARNFORBRUK Ca. 50 g (fg 63207, rosa / 63216, oransje / 63206, grønn / 63211, blå / 63208, lilla)
PINNER 2.5 mm
RUNDPINNE 2.5 mm, 40 cm

BASISPLAGG:
STRIKKEFASTHET Ca. 21-22 m og 32 p glattstr på p 3.5 mm = 10 x 10 cm
STØRRELSER–CL 50-56(62-68)74-80(86-92) cl
STØRRELSER–ALDER 1-2(2-6)6-12(12-24) mnd
OVERVIDDE Ca. 47(52)58(63) cm
HEL LENGDE Ca. 25(30)33(38) cm
GARNFORBRUK (A-D) Ca. 125(150)150(175) g (fg A: 63213, turkis / B: 63219, sort / C: 63207, rosa / 63216, oransje / 63206, grønn / 63211, blå)
GARNFORBRUK (E-H) Ca. 100(100)125(125) g (H: fg 63201, hvit)
GARNFORBRUK (J) Ca. 150(175)200(200) g
PINNER 3 og 3.5 mm
RUNDPINNE (A-H,J) 3 mm, 60 cm
TILBEHØR (A,E) 2 knapper
TILBEHØR (C,G) 5(5)6(6) knapper
TILBEHØR (D,H) 4(4)5(5) knapper
TILBEHØR (J) Ev. 5-6 knapper (til de minste størrelsene)

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Kantm: Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Enkelfelling: I beg av p: 2 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 1 m, dra den løse m over.
Dobbelfelling: I beg av p: 3 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sm, dra den løse m over.
Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.
Knappehempe: Fest tråden med 1 kjm, hekle 5 lm, fest med 1 kjm.
Gutteknepping: Knapphull på venstre forkant.
Jenteknepping: Knapphull på høyre forkant.

HEKLEFORKLARINGER
Luftmaske (lm): Luftmaske (lm): Lag en renneløkke på nålen, *kast på nålen, dra garnet gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket antall lm.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m, kast på nålen, dra det gjennom begge m på nålen.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

KRONE
Legg opp 15 m på p 2.5 mm.
*Strikk 1 p r (= vrangen).
Strikk 1 r, øk 1 m, r ut p. Snu, strikk 16 r, snu.
Strikk 1 r, øk 1 m, r ut p. Snu, strikk 17 r, snu.
Fortsett å øke 1 m i beg av p til det er 25 m på p.
Neste p fra retten:
Strikk 1 m, 2 r sm, r ut p. Snu, strikk 24 r, snu.
Strikk 1 r, 2 r sm, r ut p. Snu, strikk 23 r, snu
Fortsett å felle 1 m i beg av p til det er 15 m på p.*
Gjenta *-* ytterligere 4 ggr. Det er nå 5 spisser.
Fell av alle m. Sy sm kronen.
Plukk opp ca. 100 m m langs nederkanten på kronen med rundp 2.5 mm.
Strikk 10 p rillestr (= r på alle p).
Fell av. Fest alle løse tråder.

BASISPLAGG
BAKSTYKKE (A-H, J)

Legg opp 50(58)62(70) m på p 3 mm og strikk ca. 3(3)4(4) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Øk på siste p 2(0)2(0) m jevnt fordelt = 52(58)64(70) m. Bytt til p 3.5 mm og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 13(17)19(21) cm, felles til ermehull 2(2)3(3) m i hver side. På neste p fra retten strikkes raglanfelling slik: Strikk 1 enkelfelling innenfor 2 m (= kantm + 1 glattstr m) i hver side. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 14(14)17(22) ggr. Deretter strikkes 1 dobbelfelling annenhver p 1(2)1(0) ggr. Strikk 1 p. Fell av de resterende 14(16)18(18) m. Ikke for stramt.

FORSTYKKE (A,B,E,F,J)
Legg opp og strikk som bakstk, men dropp de 3 øverste raglanfellingene.
A,E,J: Samtidig med den 11.(12.)14.(17.) raglanfellingen felles til halsen de midterste 10(12)12(10) m, og hver side strikkes videre for seg. Fell videre til halsen annenhver p 2-1-1(2-2-1)2-2-1(2-1-1-1) m. Når alle fellingene er ferdige, gjenstår det 2 m som felles av.
B,F: Samtidig med den første raglanfellingen deles arb på midten til V-halsen og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Strikk 1 enkelfelling innenfor 2 m (= kantm + 1 glattstr m). Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 4(7)5(0) ggr og deretter med 3 p mellomrom 4(3)5(8) ggr. OBS! På størrelse 86-92 cl strikkes ytterl 1 enkelfelling med 5 p mellomrom 1 gang. Når fellingene til V-halsen og raglan er ferdige, gjenstår det 2 m som felles av.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.

VENSTRE
FORSTYKKE (C,D,G,H)

Legg opp 24(28)28(32) m på p 3 mm og strikk ca. 3(3)4(4) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Øk på siste p fra vrangen 1(0)3(2) m jevnt fordelt = 25(28)31(34) m. Bytt til p 3.5 mm og strikk glattstr innenfor kantm i hver side.
C,G: Fell til ermehull som på bakstk. Strikk raglanfelling som på bakstk, men dropp de 3 øverste fellingene. Samtidig med den 11.(12.)14.(17.) raglanfellingen felles til halsen ved forkanten annenhver p 4-2-1-1(5-2-2-1)5-2-2-1(5-2-1-1) m.
Når alle fellingene er ferdige, gjenstår det 2 m som felles av.
D,H: Fell til ermehull som på bakstk. Strikk raglanfelling som på bakstk, men dropp de 3 øverste fellingene.
Samtidig med den første raglanfellingen felles til V-halsen slik: Strikk 1 enkelfelling innenfor 2 m (= kantm + 1 glattstr m) i forkanten. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 2(5)5(0) ggr og deretter med 3 p mellomrom 5(4)6(5) ggr.
OBS! På størrelse 86-92 cl strikkes ytterl 3 enkelfellinger med 5 p mellomrom. Når alle fellingene til raglan og V-hals er ferdige, gjenstår det 2 m som felles av.

HØYRE
FORSTYKKE (C,D,G,H)

Strikkes som venstre forstk, men speilvendt.

HØYRE ERME (A-D, J)
Legg opp 30(30)34(34) m på p 3 mm og strikk ca. 3(3)4(4) cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Øk på siste p vrangen 0(2)0(2) m jevnt fordelt = 30(32)34(36) m. Bytt til p 3.5 mm og strikk videre i glattstr.
Når arb måler ca. 4(4)5(5) cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 1½(2)1½(1½) cm mellomrom til det er 44(46)50(60) m på p. Når ermet måler ca. 17(18)19(23) cm, felles til ermehull 2(2)3(3) m i hver side. På neste p fra retten strikkes raglanfelling slik: Strikk 1 enkelfelling i hver side innenfor 2 m (= kantm + 1 glattstr m). Gjenta enkelfellingen med 1 p mellomrom ytterl 11(13)11(15) ggr og deretter med 3 p mellomrom 0(0)2(2) ggr. Strikk deretter 1 dobbelfelling med 1 p mellomrom 1(0)0(0) ggr. Det gjenstår nå 12(14)16(18) m. Strikk 1 p.
Nå felles til halsen:
1. p (retten): Fell av 3(3)3(4) m i beg av p og strikk 1 enkelfelling på slutten.
2. p og alle like p: Strikkes vr uten fellinger.
3. p: Fell av 2(3)4(4) m i beg av p og strikk 1 enkelfelling på slutten.
5. p: Fell av 2(3)4(5) m i beg av p og strikk 1 enkelfelling på slutten.
Det gjenstår nå 2 m som felles av.

HØYRE ERME (E-H)
Legg opp 42(46)50(58) m på p 3 mm og strikk 1 -1½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Øk på siste p 2(0)0(2) m jevnt fordelt = 44(46)50(60) m. Bytt til p 3.5 mm og strikk videre i glattstr innenforkantm. Fell av til ermehull, strikk raglanfellinger og fell til halsen som  på ”HØYRE ERME A-D, J”.

VENSTRE ERME (A-H,J)
Strikkes som høyre erme, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p tidligere fra vrangen.

MONTERING (A-H,J)
Spenn ut delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la alt tørke. Sy raglansømmene, bortsett fra venstre søm bak på modell A, E og J. Sy med kantm til sømrom.

HALSKANT (A,E)
Plukk opp rundt halsen fra retten med p 3 mm ca. 58(62)66(70) m og strikk 2 p r. Strikk deretter ca. 1½-2 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Sy sm raglansømmen + halskanten.
Skulle halsringningen kjennes for trang, la halskanten + ca. 3 cm på raglansømmen være åpen. Hekle 1 rad fm rundt åpningen. Hekle 2 knappehemper på venstre side og sy i knapper på høyre.

HALSKANT (B,F)
Plukk opp m fra retten, innenfor kantm, med rundp 3 mm slik: langs venstre erme ca. 8(9)10(12) m, langs venstre side av V-halsen 1 m i hver p, hopp over ca. hver 4. p (kanten skal ikke stramme), 1 m midt i V-en, like mange m langs høyre side som venstre, like mange m langs høyre erme som venstre og ca. 12(14)16(16) m langs nakken.
Strikk 1 omg rundt med vr m, 1 omg med r m, og deretter ca. 1½-2 cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Pass på at det blir 1 r m midt foran i V-en. Strikk 1 enkelfelling på hver side av den r m midt i V-en på hver omg, også på avfellingsomg. Fell av i vr.bordstrikk.

HALS- OG
FORKANTER (C,G)

Plukk opp rundt halsen fra retten med p 3 mm ca. 52(56)60(68) m og strikk 2 p r. Strikk deretter ca. 1½-2 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk.
Venstre forkant: Plukk opp m fra retten langs halskanten og forkanten med p 3 mm slik: 1 m i hver p, hopp over ca. hver 4. p (kanten skal ikke stramme). Strikk 2 p r og deretter ca. 1½-2 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, siste p strikkes fra vrangen.
Fell av i vr.bordstrikk. Sett merker til 5(5)6(6) knapphull midt på kanten. Det øverste midt foran halskanten, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt.
Høyre forkant: Strikkes som venstre, men speilvendt. Fell dessuten til 5(5)6(6) knapphull (se forklaring) midt på kanten så de stemmer med merkene på venstre forkant.

HALS- OG
FORKANTER (D,H)

Bruk rundp 3 mm. Beg lengst ned på høyre forstk og plukk opp m i hver p langs for- og halskanten, hopp over ca. hver 4. p (kanten skal ikke stramme), plukk opp ca. 12(14)16(16) m langs nakken og like mange m langs venstre side som høyre.
Strikk 2 p r og deretter ca. 1½-2 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, men OBS: midt langs høyre forkant felles til 4(4)5(5) knapphull, det øverste ca. 1 cm nedenfor 1. felling til V-halsen, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt.
Siste p strikkes fra vrangen. Fell løst av i vr.bordstrikk.

POLOKRAGE (J)
Plukk opp rundt halsen fra retten med p 3 mm ca. 58(62)66(70) m og strikk 2 p r. Strikk ca. 7(9)10(12) cm vr.bord frem og tilbake, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side. Siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Sy sm raglansøm + halskant.
Skulle polokragen kjennes trang, kan du bytte til p 4 etter halve vr.borden.
På de minste størrelsene: Hvis polokragen skulle kjennes trang, la polokragen + ca. 3 cm på raglansømmen være åpen.
Hekle 1 rad fm rundt åpningen. Hekle 4-5 knappehemper på venstre side og sy i knapper på høyre side.

SØMMER (A-H,J)
Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91932. KRONE & BASISPLAGG MED RAGLAN TIL BABY

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!