92015. VARMENDE SETT TIL BABY

Artnr
92015

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 4
Designer: Järbo Garn
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Emrik Jansson,Lasse Åbom

GARNKVALITET Lama Silk (70 % Myk babylama. 30 % Morbærsilke. Ca. 50 g = 165 m)
GARNALTERNATIV Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

JAKKE (A) & GENSER (B):
STRIKKEFASTHET (A,B) Ca. 27-28 m x 40 p mønsterstr på p 3 mm = 10 x 10 cm
STØRRELSER-CL (A,B) 44(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl
STØRRELSER-ÅR (A,B) prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mnd (2-4) år
OVERVIDDE (A,B) Ca. 49(52)56(60)64(68) cm
HEL LENGDE (A,B) Ca. 24(26)29(32)34(36) cm
ERMELENGDE (A,B) Ca. 16(18)20(22)24(25) cm
GARNFORBRUK (A)
Fg 1: Ca. 125(125)150(175)200(225) g (fg 12209, rosa)
Fg 2: Ca. 25(25)25(25)25(25) g (fg 12201, natur)
GARNFORBRUK (B)
Fg 2: Ca. 125(150)175(200)225(250) g (fg 12201, natur)
PINNER (A,B) 2.5 og 3 mm (til ermene)
RUNDPINNER (A,B) 2,5 og 3 mm, 60 cm
TILBEHØR (A) Ca. 5(5)6(6)6(7) knapper

BUKSER (C,D):

STRIKKEFASTHET (C) Ca. 27-28 m x 40 p glattstr på p 3 mm = 10 x 10 cm
STRIKKEFASTHET (D) Ca. 36 m x 40 p vr.bordstr på p 3 mm = 10 x 10 cm
STØRRELSER-CL (C,D) 44(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl
STØRRELSER-ÅR (C,D) prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mnd (2-4) år
STUSSVIDDE (C,D) Ca. 46(48)50(54)56(58) cm
LENGDE INNERBEN (C,D) Ca. 16(18)20(24)28(30) cm
LENGDE YTTERBEN (C) Ca. 31(36)37(42)49(52) cm
LENGDE YTTERBEN (D) Ca. 28(33)34(39)46(49) cm
GARNFORBRUK (C,D) Ca. 125(150)150(175)200(200) g (fg C: 12209, rosa / D: 12201, natur)
PINNER (C,D) 2.5 og 3 mm (til bena)
RUNDPINNER (C,D) 2,5 og 3 mm, 40 cm
TILBEHØR (C,D) Strikk ca. 85-95 cm, eller ønsket lengde

LUER (E-G):

STRIKKEFASTHET (E-G) Ca. 27-28 m x 40 p mønsterstr på p 3 mm = 10 x 10 cm
STØRRELSER-CL (E-G) 50-62(62-74)80-92 cl
STØRRELSER-ALDER (E-G) 0-3(6-9)12-18 mnd
GARNFORBRUK (E) Ca. 20(25)30 g (fg 12201, natur)
GARNFORBRUK (F)
Fg 1: Ca. 50(50)50 g (fg 12209, rosa)
Fg 2: Ca. 15(15)15 g (fg 12201, natur)
GARNFORBRUK (G) Ca. 30(40)50 g (fg 12201, natur)
STRØMPEPINNER (E) 2,5 mm og 3 mm
RUNDPINNER (F,G) 2,5 og 3 mm, 40 cm

SOKKER (H):

STRIKKEFASTHET Ca. 27-28 m x 40 p mønsterstr på p 3 mm = 10 x 10 cm
STØRRELSER-ALDER 0-3(6-9)12-15(18-24) mnd
GARNFORBRUK Ca. 15(20)20(25) g (fg 12201, natur / 12209, rosa)
STRØMPEPINNER 2.5 og 3 mm

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den, sett den tilbake på venstre p og strikk den r.
Knapphull: Fell av 2 m som legges opp igjen på neste p.
Otf: Ta 1 m løs av, strikk 1 m, dra den løse m over.

Enkel flette:
1. p (retten): 3 r
2. p: 3 vr
3. p: Ta 1 m løs av, som om den skulle strikkes r, 2 r, kast, dra den løse m over alle 3 m (2 r + kast)
4. p: 3 vr

Enkel flette ved rundstrikk:
1. omg: 3 r
2. omg: 3 r
3. omg: Ta 1 m løs av som om den skulle strikkes r, 2 r, kast, dra den løse m over alle 3 m (2 r + kast)
4. omg: 3 r

Striper på vr.bord (A,F)
Fg 1: 3 omg
Fg 2: 2 omg, 1. omg r, 2. omg vr.bord,
Fg 1: 2 omg, 1. omg r, 2. omg vr.bord,
Fg 2: 2 omg, 1. omg r, 2. omg vr.bord,
Fg 1: 4 omg, 1. omg r, 3 omg vr.bord.

JAKKE (A)
BAK- FORSTYKKE
Legg opp 139(139)155(155)171(171) m på rundp 2.5 mm med fg 1. Strikk vr.bord frem og tilbake, 1 r, 1 vr. Se forklaring striper (1. omg = vrangen). Bytt til rundp 3 mm og strikk slik: 1 kantm, 1 r, 2 vr, *flette (3 m som forklart), 2 vr, 1 r, 2 vr*, gjenta *-* til 7 m gjenstår. Strikk flette, 2 vr, 1 r, kantm. Vrangen: kantm, 1 vr, 2 r, *flette, 2 r, 1 vr, 2 r*, gjenta *-* til 7 m gjenstår. Strikk flette, 2 r, 1 vr, km. Gjenta disse 2 p og følg genserens oppskrift frem til halsfellingen. Jakken strikkes frem og tilbake, men mål og fellinger er likt.

ERME
Legg opp 40(40)40(48)48(48) m på strømpep 2.5 mm og fg 1. Strikk vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Se forklaring med striper. Øk 8 m, alle størr, jevnt fordelt på siste omg på vr.borden. Bytt til p 3 mm og flg inndeling: marker 1. m som strikkes r, 2 vr, *flette, 2 vr, 1 r, 2 vr* gjenta *-* til 2 m gjenstår, 2 vr. Etter 2 cm strikkes en økn på hver side av den markerte m.
Gjenta økn med 2(2)2(2,5)2,5(3) cm mellomrom til det er 56(56)56(66)66(66) m på p. Når arb måler 16(18)20(22)24(25) cm (siste omg skal være 3. omg i flettens diagram) felles til ermehull slik: fell av 3(3)4(4)5(5) m før den markerte m, strikk den markerte m, fell av 3(3)4(4)5(5) m etter den markerte m. Strikk ut omg, 4. omg i flettens diagram er nå strikket. La ermet hvile og strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKE
Sett inn ermene over de avfelte m på for- og bakstk. Beg ved høyre forstk. Strikk til 1 m gjenstår, strikk siste m sm med første m på høyre erme, sett en markering rundt den sammenstrikkede m, strikk ermets m til 1 m gjenstår, strikk siste m sm med 1. m på bakstk, sett en markering rundt den sammenstrikkede m, strikk bakstk til 1 m gjenstår, strikk siste m sm med 1. m på venstre erme, marker den sammenstrikkede m, strikk ermets m til 1 m gjenstår, strikk siste m sm med 1. m på venstre forstk, marker også denne m. Nå er det 4 markeringer på genseren. Strikk 1 p uten sammenstrikkinger. Det skal senere strikkes på flettens 1. og 3. p, på hver side av de markerte m. Sammenstrikking før markering = 2 r sm. Etter markering = 1 otf. Gjenta annenhver p totalt 18(20)21(23)24(25) ggr. Samtidig med den 14.(16.)17.(19.)20.(21.) sammenstrikkingen felles til hals slik: Fell av 4 m i beg på de 2 flg p, deretter 3 m i beg på flg p.

MONTERING
Spenn ut plagget etter angitte mål mellom fuktige håndklær etter angitte mål og la alt tørke. Sy igjen åpningene under ermene. Fest alle løse tråder.
Venstre forkant: Plukk opp m langs forkanten fra retten, innenfor kantm, med p 2.5 mm og fg 1 slik: 1 m i hver p kanten. Hopp over ca. hver 4. p. Det skal være ujevnt antall masker. Strikk 1. m vr, deretter vr.bord, 1 vr, 1 r, siste m strikkes r i bakre mb. 1. og siste m, strikkes likt på alle p. Bytt til fg 2, strikk 1 p r, 1 p vr.bord. Bytt til fg 1, 1 p r, 1 p vr.bord. Bytt til fg 2, 1 p r, 1 p vr.bord. Bytt til fg 1, 1 p r, 1 p vr.bord. Fell av i vr.bordstr.
Høyre forkant: Plukk opp og strikk som venstre forkant, men speilvendt. OBS! På 4. p strikkes 5(5)6(6)6(7) knapphull. Det nederste ca. ½-1 cm fra nederkanten, det øverste i halskanten, som strikkes etterpå, og de øvrige jevnt fordelt.
Halskant: Sett de hvilende m inn på p 2.5 mm og plukk opp nye m over de avfelte. Begynn og slutt med 1 r og 1 kantm. Kantm strikkes som forkantenes kantm. Strikk vr.bord som på forkantene. Strikk ett knapphull midt over de øvrige knapphullene på kanten.
Fell av i vr.bordstr. Sy i knappene.

GENSER (B)
FOR-/BAKSTYKKE
Legg opp 136(144)152(160)168(176) m på rundp 2.5 mm med fg 2. Strikk 13 p vr.bord, 1 r, 1 vr (1. omg = vrangen). Øk på siste vr.bordp 8(0)8(0)8(0) m (=144(144)160(160)176(176) m. Bytt til p 3 mm og strikk videre slik: Marker 1. m, som strikkes r (=”sidesøm”), 2 vr, *flette (3 m iflg forklaring), 2 vr, 1 r, 2 vr* gjenta *-*, avslutt med 2 vr. Marker også den andre ”sidesømmen”. Det blir 71(71)79(79)87(87) m mellom markeringene. Når arb måler 16(17,5)19(21)23(24,5) cm (siste p skal være 3. p i flettens diagram). Fell av til ermehull. Fell av 3(3)4(4)5(5) m før markert m, strikk markert m, fell av 3(3)4(4)5(5) m etter markert m. Strikk frem til 3(3)4(4)5(5) m før neste markering, fell av 7(7)9(9)11(11) m, strikk frem til første avfelling. 4. p i flettens diagram er strikket. Legg arb til side og strikk ermene.

ERMER
Strikkes som jakkens ermer, men uten striper og med fg 2.

BÆRESTYKKE
Sett inn ermene over avfellingene på for- og bakstykke. Beg med venstre erme, strikk sm siste m på ermet med 1. m på forstk, sett en markering rundt den sammenstrikkede m, strikk forstk til det gjenstår 1 m, strikk m sm med 1. m på høyre erme, sett en markering rundt den sammenstrikkede m, strikk ermet frem til 1 m gjenstår, strikk m sm med 1. m på bakstk, marker den sammenstrikkede m, strikk bakstk til det gjenstår 1 m, strikk denne m sm med 1. m på venstre erme, marker også denne m = 4 markeringer på genseren. Strikk 1 omg uten fellinger. Fellingene skal senere gjøres på omg 1 og 3 på fletten og strikkes på hver side av de markerte m. Felling før markering = 2 r sm. Felling etter markering = 1 otf. Gjenta fellingene totalt 18(20)21(23)24(25) ggr. Samtidig med den 14.(16.)17.(19.)20.(21.) fellingen, settes de 7 midterste m på forstk på en nål/tråd. Nå strikkes frem og tilbake. Fell ytterl 3 m til halsen i beg av alle de rest p.

MONTERING
Spenn ut plagget etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la alt tørke.
Halskant: Sett alle m over på rundp 2.5 mm og med fg 2 plukkes opp nye m ved de avfelte m og 1 m i hver p og m. La p beg ved høyre skulder bak. Strikk 9 p vr.bord, 1 r, 1 vr, (går det ikke opp, strikk de 2 siste m vr sm). Fell av i vr.bordstr (viktig at halskanten ikke strammer). OBS! I slutten på vr.borden, ved forstk, felles til 2 knapphull på 4. og 8. p slik: strikk til det gjenstår 5 m, fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Sy sm genseren under ermene.
Fest alle løse tråder.

GLATTSTRIKKEDE BUKSER (C)
Ben: Legg opp 48(52)56(58)60(62) m på strømpep 2.5 mm med fg 1 eller 2, fordel m på 4 p. Strikk 13 omg vr.bord rundt, 1 r 1 vr.
Bytt til strømpep 3 mm og strikk glattstr med fg 1 eller 2. Sett en markering mellom 1. og 4. m = innsiden på benet. Strikk 1 m, øk 1 m, strikk til 1 m før markering, øk 1 m, 1 r. Gjenta økn hver 4.(4.)6.(6.)6.(8.) p til det er 68(70)74(76)80(84) m på p, bytt til rundp 3 når maskeantallet gjør det nødvendig.
Når arb måler 16(18)20(24)28(30) cm, felles 3 m (alle størr) etter markeringen og strikk r ut p, på neste omg felles 3 m, strikk vr ut p. La arb hvile på rundp.
Strikk et til ben på samme måten. Sett begge bena på samme rundp 3 mm slik: Strikk m på første benet, legg opp 10(12)12(12)14(14) m, strikk m på andre benet, legg opp 10(12)12(12)14(14) m. Strikk 2 omg r over alle m. Fell 1 m på hver side av de nye opplagte m. Gjenta fellingen hver 4. omg ytterl 4(4)4(4)6(6) ggr. Marker midt foran og midt bak.
Når arb måler 12(15)17(18(21)22 cm fra opplegget ved skrittet strikkes forkortede p for å gjøre buksen høyere bak slik: strikk 50 m etter markeringen midt bak. OBS! For å unngå hull når du snur: ta neste m løs av som den skulle strikkes rett, 1 kast, sett den løse m vridd tilbake, stram garnet, snu, strikk 100 m, snu, strikk 90 m, snu på samme måten som forrige snuingen, strikk 80 m, snu osv, strikk 70 m, snu, strikk 60 m, snu, strikk 50 m, snu, strikk 40 m, snu, strikk 30 m, snu, strikk 20 m, snu, strikk 10 m. Strikk 1 omg over alle m. Strikk kastene på forrige omg sm med den løse m.
Bytt til p 2.5 mm og strikk 13 omg vr.bord, 1 r 1 vr. Strikk en hullrad midt på vr.borden slik: strikk 1 kast, strikk 2 r sm (kastene strikkes over vr m). Strikk 6-8 m mellom hullene. Fell av alle m.

MONTERING
Spenn ut plagget mellom fuktige håndklær etter angitte mål og la alt tørke. Sy skrittsømmene. Trekk ev. en strikk i linningen.

VRANGBORDSTRIKKEDE BUKSER (D)
Hele buksen strikkes i vr.bordstrikk, 1 r, 1 vr. Legg opp 48(52)56(58)60(62) m på strømpep. 2.5 mm med fg 2 og strikk 13 omg vr.bord 1 r, 1 vr. Bytt til p 3 mm og strikk som bukse C. Sett en markering rundt de første r m. Ikke strikk hullraden i linningen.
Om du vil, kan du strikke dobbel linning og trekke en strikk gjennom slik: Når buksen er ferdig strikkes 1 omg vr = brettekant. Strikk 2½-3 cm vr.bord, 1 r, 1 vr. Fell av. Brett kanten mot vrangen langs brettekanten, sy fast, men la ca. 2 cm være åpent til å trekke strikken gjennom. Trekk i strikken og sy igjen åpningen.

MONTERING
Spenn ut plagget etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la alt tørke. Sy skrittsømmen og fest alle løse tråder.

LUE (E)
Legg opp 75(83)91 m på p 2.5 mm med fg 2. Strikk vr.bord 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side. Strikk 9 p vr.bord. På siste p økes 8 m jevnt fordelt. Bytt til p 3 mm og strikk slik: 1 kantm, 1 r, 2 vr, *strikk flette iflg forklaring, 2 vr, 1 r, 2 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 7 m, strikk flette, 2 vr, 1 r, 1 kantm. Når arb måler 10(12)14 cm, felles 27(31)35 m i hver side. Fortsett å strikke med de rest m. Fell 1 m innenfor kantm i hver side hver 4. p til midtstykket har samme lengde som sidestykkets avfelte m. Sett m på en nål/tråd.

MONTERING
Spenn ut luen mellom fuktige håndklær og la den tørke. Sy sømmene med kantm til sømrom. Plukk opp m fra retten langs nederkanten (= sidestykke, midtparti og sidestykke) med p 2.5 mm og strikk 9 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor 1 kantm i hver side. På 4. p strikkes hullrad slik: *1 kast, 2 r sm, 6-8 r, gjenta fra * ut p. Fell av. Fest alle løse tråder. Tvinn en snor og trekk gjennom hullraden.

LUE (F,G)
Legg opp 104(112)120 m på rundp 3 mm med F: fg 1 og G: fg 2. Strikk 13 omg vr.bord rundt, 1 r 1 vr. På lue F strikkes striper iflg forklaring. Strikk videre slik: Beg med: 2 vr, *flette, 2 vr, 1 r, 2 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 6 m på omg, strikk flette, 2 vr, 1 r. Sett en markering rundt siste r m = midt bak. Strikk til arb måler 10(12)14 cm. Siste p = 4. p på fletten. Nå felles til toppen: Strikk 2 vr sm, *flette, 2 vr sm, 1 r, 2 vr sm*, gjenta *-*, avslutt med flette, 2 vr sm, 1 r. Strikk 3 omg. Strikk 1 vr, *flette, 2 r sm, 1 vr*, gjenta *-*, avslutt omg med flette, 2 r sm. Strikk 1 omg. Strikk 1 vr, *2 r sm, 2 r sm, 1 vr*, gjenta *-* avslutt omg med 2 r sm, 2 r sm. Strikk 1 omg. Strikk 2 r sm ut omg. Klipp av garnet, trekk det gjennom de resterende m, stram til og fest godt.

MONTERING
Lue F: Lag en stor dusk med fg 1 og fg 2 og fest i toppen på luen.
Lue G: Lag 2 dusker med fg 2 og fest på toppen av luen som 2 ører.


SOKKER (H)
SKAFT
Legg opp 40(40)48(48) m på strømpep 3 mm, fordel m på 4 p. Strikk 1 r, 2 vr *flette (= 3 m iflg forkl), 2 vr, 1 r, 2 vr* gjenta *-* til det gjenstår 5 m på p 4, avslutt med flette og 2 vr. Strikk 16 omg iflg flettens forklaring. Bytt til p 2.5 mm og fell 4 m (alle størr). Strikk 8 omg vr.bord, 2 r, 2 vr, vend arb. Den flettestrikkede delen skal brettes over vr.borden.
Fell på neste omg ved å strikke 2 r sm, 2 vr sm ut omg. Strikk 5 omg vr.bord, 1 r, 1 vr. Neste omg: 1 r, 1 r i mb på forrige omg, 1 vr, 1 vr i mb på forrige omg, øk 1 m i hver m ut omg. Strikk 2 omg vr.bord, 2 r, 2 vr.

HÆL
Strikk glattstr frem og tilbake over 20(20)24(24) m. Flytt den 1. r m over til de hvilende m (= de som ikke skal strikkes). Første og siste m av hælmaskene begynner og slutter med 1 r fra vr.borden. Strikk 2½(2½)3(3½) cm glattstr.
Start nå på retten og strikk slik: 11(11)13(13) r, 1 otf, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 3 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 4 r, 1 otf, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 6 r, 1 otf, 1 r, snu.
Fortsett å felle slik til alle sidemaskene er strikket til. Plukk opp 8(10)12(14) m på hver side av hælmaskene. Hælens m strikkes i glattstr, på oversiden fortsetter du å strikke vr.bord, r over vr og vr over vr m. Etter 1 omg felles på hver side av hælen, det er de opplukkede m som felles. Beg midt på hælen, strikk glattstr til det gjenstår 2 m på p 1, strikk 2 r sm. På p 2 og 3 strikkes vr.bord. På p 4 starter du med 1 otf og strikker r over de rest m. Gjenta fellingene annenhver omg til det gjenstår 36(40)44(48) m.

FOT
Strikk rett opp til hele foten måler 6(8)8(9) cm. Strikk vr.bord på oversiden og glattstr på undersiden.
Pass på at vr.borden begynner og slutter med 2 r.
Fell til tåen slik:
OBS! Pinne 1 og 4 (= undersiden på sokken) strikkes i glattstr. Pinne 2 og 3 (= oversiden på sokken) strikkes i vr.bordstr.
P 1: strikk til 3 m gjenstår, 2 r sm, 1 r.
P 2: 1 r, 1 otf, strikk de rest m i vr.bordstr.
P 3: vr.bord, uten fellinger.
P 4: glattstr, uten fellinger.
Gjenta fellingene på p 1 og 2 totalt 4 ggr. Strikk siste omg uten fellinger. Nå felles på alle 4 p på hver omg.
P 1 og 2: som før.
P 3: vr.bord til 3 m gjenstår, 2 r sm, 1 r.
P 4: 1 r, 1 otf, glattstr over de rest m. Fell på hver omg til det gjenstår 8 m.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de 8 m. Fest alle løse tråder.
Strikk en sokk til. OBS! Pass på å begynne å felle til tåen på p 3 og 4, så det blir en høyre og venstre sokk.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:92015. VARMENDE SETT TIL BABY

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!