92228. ’VINTER’ – GENSER & KJOLE TIL BARN

Artnr
92228

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Daniel Bernstål,Lasse Åbom

GARNKVALITET Mio (100 % Merinoull. Nøste ca. 50 g = 170 m)
27-28 m og 36-37 p glattstr på p 3.5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
STØRRELSER-CL 50-56(62-68)74-80(86-92)98-104(110-116) cl
STØRRELSER-ALDER 0-2(2-6)6-12(12-24) mnd 2-4(4-6) år

GENSER:
OVERVIDDE Ca. 47(52)55(61)65(67) cm
LENGDE Ca. 26(28)32(34)37(41) cm
GARNFORBRUK Fg 1: Ca. 125(150)175(200)225(250) g (fg 30202, hvit)
Fg 2: Ca. 5-10 g (fg 30228, grønn)
Fg 3: Ca. 5-10 g (fg 30205, sort)
Fg 4: Ca. 5-10 g (fg 30203, grå)
PINNER 2.5 mm og 3 mm + flettep 3 mm
TILBEHØR 3(3)3(3)4(4) knapper

KJOLE:
OVERVIDDE Ca. 47(52)55(61)65(67) cm
LENGDE Ca. 36(41)45(49)53(57) cm
GARNFORBRUK Fg 1: Ca. 175(200)225(250)275(325) g (fg 30202, hvit)
Fg 2: Ca. 5-15 g (fg 30229, rød)
Fg 3: Ca. 5-15 g (fg 30205, sort)
Fg 4: Ca. 5-15 g (fg 30203, grå)
PINNER 3 mm + flettep 3 mm
RUNDPINNER 2.5 og 3 mm, 60 cm
TILBEHØR 3(3)3(3)4(4) knapper

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den, sett den på venstre p og strikk den r.
Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Mønster: Genseren: Iflg diagram 1, 2, 3 og 4. Kjolen: Iflg diagram 1, 2, 3, 4 og 5.
Vrangvendt glattstrikk (vr.vendt glattstr): Vr fra retten og r fra vrangen.
Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.
Fellinger: Før markør: 2 m r sm. Etter markør: 2 m vridd r sm (= strikk i bakre mb).
Glattstrikk rundt: Strikk r på alle omg.
Perlestrikk (perlestr):  1. p: X 1 r, 1 vr, gjenta fra X ut p. 2. p: X r over vr og vr over r, gjenta fra X ut p. Gjenta 2. p hele tiden.

GENSEREN
BAKSTYKKET
Legg opp 77(83)87(95)101(105) m på p 2.5 mm med fg 1 og strikk vr.bord frem og tilbake, 1 r, 1 vr, innenfor 1 kantm i hver side. Første p = vrangen, og fra vrangen strikkes vr.borden 1 vr, 1 r. Når vr.borden måler ca. 4(4)5(5)5(5) cm, felles på en p fra vrangen 10(10)10(10)10(12) m jevnt fordelt = 67(73)77(85)91(93) m på p.
Bytt til p 3 mm og strikk glattstr slik: 6(8)10(12)14(16) p mønster iflg diagram 1 innenfor 1(2)2(2)1(2) m i hver side (= 1 kantm + 0(1)1(1)0(1) m glattstr), 10(16)18(26)30(44) p med fg 1, 14 p mønster iflg diagram 2, 33 p mønster iflg diagram 3 over de midterste 59 m, rest av arb strikkes med fg 1. Maskene på sidene av diagram 3 strikkes med fg 1. Når arb måler ca. 16½(17½)20½(21½)23½(27) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p 2-1-1-1(2-1-1-1-1) 3-1-1-1-1(3-1-1-1-1)3-1-1-1-1(3-2-1-1-1) m.
Når arb måler ca. 24½(26½)28½(32½)35½(39½) cm, felles til nakken de midterste 23(25)27(29)29(31) m og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Fell videre til nakken annenhver p 2-1 m. OBS! samtidig med den andre fellingen til nakken strikkes 6 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor 1 kantm i hver side. Fell av i vr.bordstrikk.
Høyre side: Fell videre til nakken annenhver p 2-1 m. Sett de rest m på en tråd. 

FORSTYKKET
Strikkes som bakstk, men når arb måler ca. 22(24)27(29)32(35) cm, felles til halsen de midterste 13(15)17(19)19(21) m og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Fell videre til halsen annenhver p 3-2-1-1-1 m (samme alle størrelser). OBS! Strikk 6 p vr.bord ved samme høyde som på bakstk. Fell til 2(2)2(2)3(3) knapphull midt på vr.borden. Det ytterste ca. 1 cm fra siden, det innerste mot halsen ca. 1½ cm fra halskanten og ett midt imellom på de størrelser som skal ha 3 hull. Fell av i vr.bordstrikk.
Høyre side: Fell videre til halsen annenhver p 3-2-1-1-1 m. Sett skulderm på en tråd ved samme høyde som på bakstk.

ERMER
OBS! Les gjennom hele teksten før du begynner.
Legg opp 47(49)51(53)55(57) m på p 2.5 mm med fg 1 og strikk ca. 4 cm vr.bord frem og tilbake, 1 r, 1 vr, innenfor 1 kantm i hver side. Første p = vrangen, og fra vrangen strikkes vr.borden 1 vr, 1 r. Fell på siste p 4 m jevnt fordelt = 43(45)47(49)51(53) m.
Bytt til p 3 mm.
Fortsett ermet slik:
2 p glattstr med fg 1, 14 p mønster iflg diagram 2, øk på siste p 11 m jevnt fordelt = 54(56)58(60)62(64) m. Strikk fletter med fg 1 iflg diagram 4 rest av arb. OBS! Når du har strikket 4 p, økes fra retten 1 m i hver side innenfor 1 kantm.
Gjenta økn med 5 p mellomrom ytterl 5(1)8(9)12(14) ggr og med 3 p mellomrom 0(6)0(0)0(0) ggr = 66(72)76(80)88(94) m.
OBS! De økte m i sidene strikkes i flettemønster når det går, ellers strikkes vr.vendt glattstr eller perlestr. Når arb måler ca. 14(17)20(23)30(32) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p 3-2-1-1(3-2-1-1-1)4-2-2-1-1(4-2-2-1-1)4-2-2-1-1 (4-3-2-1-1) m. Fell deretter de rest m rett av fra retten.

MONTERING
Strikk sm høyre skuldersøm slik: Sett m på bakstk og forstk på hver sin p 3 mm. Hold begge p i venstre hånd med vrangen ut. Strikk sm den første m fra begge p, gjør det samme med neste m fra begge p (= 2 m på høyre p). Dra den første m over den siste (= 1 m avfelt). Fortsett på samme måte til alle m er felt av.
Halskant: Med p 3 mm og fg 1 plukkes opp rundt halsen fra retten 83(87)93(95)97(103) m. Strikk ca. 1½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor 1 kantm i hver side.
Fell av i vr.bordstrikk. Fell til ett knapphull midt på vr.borden, innenfor 2 m i begynnelsen, så det stemmer overens med knapphullene på skulderen. Sy i ermene.
Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper på venstre skulder på bakstk.

KJOLEN
Plagget strikkes først på rundp og deretter deles det og hver side strikkes videre for seg.
Legg opp 178(194)208(224)242(272) m på rundp 2.5 mm med fg 1 og strikk 6 omg vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Fell på siste omg 10(10)12(12)14(12) m jevnt fordelt = 168(184)196(212)228(260) m. Bytt til rundp 3 mm og strikk 14 omg mønster iflg diagram 1. Øk på siste omg 14(24)38(22)32(26) m jevnt fordelt = 182(208)234(234)260(286) m. Strikk flettemønster iflg diagram 5. Sett markører i sidene = 91(104)117(117)130(143) m på hver del. OBS! Når arb måler ca. 6 -7 cm, felles 1 m på hver side av markørene. Gjenta fellingene ytterl 4(4)4(4)5(6) ggr med 6 cm mellomrom = 162(188)214(214)236(258) m. Når arb måler ca. 20(25)28(32)36(40) cm, strikkes 2 omg glattstr med fg 1 og fell på første omg 32(46)64(48)58(76) m jevnt fordelt = 130(142)150(166)178(182) m. Del nå arb til for- og bakstk = 65(71)75(83)89(91) m på hver del.
Strikk bakstk først, med p 3 mm. Legg opp 1 ny m i hver side (= kantm) = 67(73)77(85)91(93) m på p. Fortsett å strikke glattstr slik: 12 p iflg diagram 2, 33 p iflg diagram 3 over de midterste 59 m og rest av arb med fg 1. Maskene på sidene av diagram 3 strikkes med fg 1. Når arb måler ca. 26½(30½)33½(36½)39½(42½) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p 2-1-1-1(2-1-1-1-1)3-1-1-1-1(3-1-1-1-1)3-1-1-1-1(3-2-1-1-1) m. Når arb måler ca. 34½(39½)43½(47½)51½(55½) cm, felles til nakken de midterste 23(25)27(29)29(31) m, og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Fell videre til nakken annenhver p 2-1 m. OBS! Samtidig med den andre fellingen til nakken strikkes 6 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor 1 kantm i hver side. Fell av i vr.bordstrikk.
Høyre side: Fell videre til nakken annenhver p 2-1 m. Sett de rest m på en tråd.

FORSTYKKET
Strikkes som bakstk, men når arb måler ca. 32(37)40(44)48(52) cm, felles til halsen de midterste 13(15)17(19)19(21) m og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Fell videre til halsen annenhver p 3-2-1-1-1 m. OBS! Strikk 6 p vr.bord ved samme høyde som på bakstk. Fell av i vr.bordstrikk. OBS! Fell til 2(2)2(2)3(3) knapphull midt på vr.borden. Det ytterste ca. 1 cm fra siden, det innerste mot halsen ca. 1½ cm fra halskanten og ett midt imellom på de størrelsene som skal ha 3 hull. Fell av i vr.bordstrikk.
Høyre side: Fell videre til halsen annenhver p 3-2-1-1-1 m. Sett skulderm på en tråd ved samme høyde som på bakstk.

ERMER
Strikkes som ermer til genseren.

MONTERING
Strikk sm høyre skuldersøm slik: Sett m på bakstk og forstk på hver sin p 3 mm. Hold begge p i venstre hånd med vrangen ut. Strikk sm den første m fra begge p, gjør det samme med neste m fra begge p (= 2 m på høyre p). Dra den første m over den siste (= 1 m avfelt). Fortsett på samme måte til alle m er felt av.
Halskant: Med p 3 mm og fg 1 plukkes opp rundt halsen fra retten 83(87)93(95)97(103) m. Strikk ca. 1½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor 1 kantm i hver side. Fell av i vr.bordstrikk.
Fell til enda et knapphull midt på vr.borden innenfor 2 m i begynnelsen, så det stemmer overens med knapphullene på skulderen. Sy i ermene.
Sy ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper på venstre skulder på bakstk.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:92228. ’VINTER’ – GENSER & KJOLE TIL BARN

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!