92383. LOVIKKAKOFTE

Artnr
92383

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 2
Designer: Helene Damsö
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Daniel Bernstål

GARNKVALITET Lovikka (100 % Islandsk Ull. Ca. 100 g = 60 m)
STRIKKEFASTHET 12 m på p 7 mm = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 7 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
STØRRELSER (XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
BRYSTVIDDE (kropp) Ca. (73-76) 80-84 (88-92) 96-100 (104-108) 112-116 (120-124) cm
OVERVIDDE Ca. (97) 107 (112) 122 (127) 137 (142) cm
HEL LENGDE Ca. (95) 95 (95) 95 (95) 95 (95) cm
GARNFORBRUK Ca. (1400) 1500 (1600) 1600 (1700) 1700 (1800) g (fg 7601, hvit)
Restegarn til broderi, ca. 12 meter per farge (fg 7580, blå + 7613, rød + 7600, grå)
STRØMPEPINNER 6 mm
JUMPERPINNER 6 mm
RUNDPINNE 7 mm, 40 og 80 cm (100 cm til de to største størrelsene)
HEKLENÅL 7 mm
TILBEHØR 3 knapper, maskenåler, ryenål eller butt stoppenål til broderiene og karde

FORKLARINGER
Oppskriften tar alltid utgangspunkt i tråden som settes mellom første og siste maske, den markerer dermed midt foran på arbeidet, og begynnelsen/slutten på arbeidet.
Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.

Tips for å slippe å feste tråder: Skjøt trådendene på nøstene ved å tvinne dem opp. Legg halvparten av trådgruppene på tråden i det gamle og det nye nøstet ca. 10-15 cm over hverandre. Fukt hendene med litt varmt vann og tvinn trådene sammen. Nå tvinnes trådene uten skjøter og det er bare å fortsette å strikke uten noen tråder å feste.

BOLEN
Legg opp (96) 108 (114) 126 (132) 144 (150) m på rundp 7 og strikk kant rundt slik: *1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr, 8 omg r, 1 vr, 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr*. Ved oppleggstråden mellom den første og siste m, settes en tråd i avvikende farge som markerer midten på arb (la den følge med oppover i arb ved å legge den vekselvis på forsiden og baksiden med noen cm mellomrom). OBS! De 3 første og 3 siste m på hver side av tråden strikkes rett på hele kanten. Bytt til glattstr (= strikk r på alle omg) og øk 16 m jevnt fordelt på første omg = (112) 124 (130) 142 (148) 160 (166) m. Ikke øk på de 3 første eller 3 siste m.
Strikk til arb måler 33 cm. Deretter strikkes den øvre delen av lommene slik:
Omg 1,3,5: Strikk 8 r, 19 vr, strikk r til det gjenstår 27 m, strikk 19 vr, 8 r.
Omg 2,4,6: Strikkes r over alle m.
Omg 7,9,11,13: Strikk 8 r, 1 vr, 17 r, 1 vr, strikk til det gjenstår 27 m, strikk 1 vr, 17 r, 1 vr, 8 r.
Omg 8,10,12: Se omg 2.
Omg 14,16,18: Se omg 1.
Omg 15,17: Se omg 2.
Omg 19: 8 r, fell av de flg 19 vr m slik: Strikk 2 m, *løft den først strikkede m over den siste, strikk 1 r*, gjenta *-* til alle 19 m er felt av, strikk til det gjenstår 27 m, strikk 2 r, *løft den først strikkede m over den siste, strikk 1 r*, gjenta *-* til alle 19 m er felt av, strikk 8 r.
Legg arb til side.

LOMMEPOSE
Legg opp 19 m på rundp 7, 40 cm, og strikk 20 cm glattstr frem og tilbake. La m bli sittende på p. Klipp av tråden (klipp gjerne av en trådende som er så lang at den kan brukes til å sy fast lommeposen med etterpå).
Ta frem bolen igjen, strikk 8 r, deretter lommeposens 19 m, som da erstatter de avfelte m, strikk frem til neste avfelte parti, der strikkes de 19 m på den andre lommeposen, avslutt med 8 r.
Fortsett å strikke til arb måler 65 cm. Legg arb til side igjen.

ERME
Legg opp 30 m på strømpep 6 mm og strikk kant rundt som på bolen *-*. Bytt til rundp 7 mm (40 cm). Strikk videre i glattstr og øk (6) 8 (9) 11 (12) 16 (17) m jevnt fordelt på første omg = (36) 38 (39) 41 (42) 46 (47) m. Sett en tråd i avvikende farge mellom første og siste m på omg for lettere å se hvor økningene skal gjøres, *strikk deretter 8 omg r, på neste omg økes 1 m etter første m på omg og 1 m før siste m på omg (se forklaring over)*, gjenta *-* totalt (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) ggr = (48) 50 (51) 53 (54) 60 (61) m. Fortsett å strikke uten økn til ermet måler totalt (42) 44 (46) 47 (47) 48 (49) cm, eller har ønsket lengde. Sett de 4 første og de 4 siste m (for de to største størr: de 5 første og de 5 siste m) på en maskenål. Disse (8) 8 (8) 8 (8) 10 (10) m sys igjen ved monteringen. Strikk det andre ermet likt. 

BÆRESTYKKE
Strikk (23) 26 (27) 30 (32) 34 (35) m = høyre forstk, strikk de flg 8 m = ermehull, (på de 2 største størr: 10 m), sett dem deretter på en maskenål. Strikk (50) 56 (60) 66 (68) 72 (76) m = bakstk, strikk de 8 m = ermehull, (på de 2 største størr: 10 m) sett dem deretter på en maskenål, strikk (23) 26 (27) 30 (32) 34 (35) m = venstre forstk.
På neste omg strikkes høyre forstk = (23) 26 (27) 30 (32) 34 (35) m, strikk så inn det ene ermet, deretter bakstk = (50) 56 (60) 66 (68) 72 (76) m, strikk inn neste erme og til slutt venstre forstk = (23) 26 (27) 30 (32) 34 (35). Det er nå (176) 192 (200) 216 (224) 240 (248) m på p.
Strikk 10 omg. På neste omg strikkes de første 6 m, regnet fra tråden som markerer midten foran og dermed også begynnelsen på arb, fell deretter slik: *strikk 2 m vridd r sm (= strikk i bakre mb), strikk 6 r*, gjenta *-* ut omg og avslutt med å strikke 2 m vridd r sm og 8 r frem til tråden (= slutten på arb/omg).
Strikk 8 omg. På neste omg strikkes de første 6 m, regnet fra tråden midt foran, fell deretter slik: *strikk 2 m vridd r sm, strikk 5 r*, gjenta *-* og avslutt omg med 7 r frem til tråden.
Strikk 7 omg. På neste omg strikkes de første 6 m, regnet fra tråden midt foran, *strikk 2 m vridd r sm, strikk 4 r*, gjenta *-* og avslutt med en felling og 6 r frem til tråden.
Strikk 6 omg. På neste omg strikkes de første 6 m, *strikk 2 m vridd r sm, strikk 3 r, gjenta *-* og avslutt med en felling og 5 r frem til tråden.
Strikk 4 omg. På neste omg strikkes de første 6 m, *strikk 2 vridd r sm, strikk 2 r*, gjenta *-* og avslutt med en felling og 4 r frem til tråden.
Strikk 3 omg. På neste omg strikkes de første 6 m, *strikk 2 m vridd r sm, strikk 1 r*, gjenta *-* og avslutt med en felling og 3 r frem til tråden.
Det er nå (50) 54 (56) 60 (62) 66 (68) m på p. Fell av alle m.

FORBEREDELSER TIL
OPPKLIPPING MIDT FORAN
Bruk heklenålen. Begynn ved nederkanten på høyre forstk og tell ut fra tråden midt foran, se bildeforklaring (A), før heklenålen gjennom midten på m nr. 3 og mot midten av m nr. 2, dvs. gjennom halve m nr. 3 og halve m nr. 2 (fest tråden først ved å hekle et par fastmasker i nederkanten). Hekle sammen disse ved å føre heklenålen inn, plukke opp garnet og dra det gjennom begge disse halve m og hekle en fastmaske (B). Fortsett å hekle en fastmaske i hver omg mellom 3. og 2. m hele veien opp til halsen (C). Fest tråden også i overkanten ved halsen med et par fastmasker. Vil du sikre m i arb ditt enda mer nederst og øverst, så sy et par maskinsømmer mellom m 1 og 2, men OBS! bare et par cm inn på arb. Syr du hele lengden med symaskin, blir plagget stramt og ikke så elastisk som når du hekler.
Heklingen skal gjøres så fast at den ikke blir for løs. I bildeforklaringen brukes grå tråd for at arbeidsprosessen skal være godt synlig.
Snu arb og gjør det samme med venstre forstk, men fra halsen til nederkanten (D).
Sy fast lommene på vrangen, sy igjen åpningene under ermene med maskesting ifølge bildeforklaringen, fest alle løse tråder.
Vask koften på ullprogram 30 grader i maskin, eller for hånd. Bruk et vaskemiddel som er tilpasset ullplagg.
Klipp opp koften der tråden markerer midten (E). De heklede sømmene vil automatisk brette seg inn mot vrangen (F).

HØYRE FORKANT 
Bruk rundp nr. 7 (80 cm) og plukk opp totalt 120  m langs hele høyre forkant med start i nederkanten slik: *plukk opp 1 m i hver p, men hopp over den 4. m*, gjenta *-* ut p (G). Strikk 5 p rillestr frem og tilbake. På neste p felles totalt 50 m slik: strikk 2 r, *løft den først strikkede m over den siste, strikk 1 r*, gjenta *-*. De resterende 70 m strikkes r ut p. Neste p strikkes vr til det gjenstår 4 m lengst ned mot nederkanten, disse m strikkes r i begynnelsen og slutten av hver p til forkanten er strikket ferdig. Neste p strikkes r.
På neste p (vrangen) strikkes knapphull slik: Start ved overkanten og strikk 10 vr, fell 3 vr, strikk 19 vr, fell 3 vr, strikk 19 vr, fell 3 vr, strikk 9 vr og 4 r.
På neste p (retten): strikk r og legg opp 3 nye m over de avfelte. Strikk 1 p vr og 2 p r. På neste p felles alle m av som forklart over.

VENSTRE FORKANT 
Plukk opp 120 m fra halskanten og ned som forklart til høyre forkant *-*, strikk 5 p rillestr frem og tilbake, på neste p strikkes 70 r, deretter felles de neste 50 m rett av slik: strikk 2 r, *løft den først strikkede m over den siste, strikk 1 r *, gjenta *-* ut p. Klipp av tråden. Snu arb og fortsett å strikke som høyre forkant, men UTEN knapphull.

HALSKANT
Plukk opp fra retten 69 m jevnt fordelt rundt hele halspartiet med jumperpinner 6 mm. (Får du flere m så fell jevnt fordelt på neste p så maskeantallet stemmer. Får du færre m, så øk i stedet på neste p). De to ytterste m på hver p strikkes r. Strikk 1 p vr, 1 p r, 8 p vr, 1 p r, 1 p vr, 1 p r, 1 p vr, 1 p r, 1 p vr, 6 p r. (Sluttresultatet skal bli som på de andre kantene). Fell av alle m på neste p slik: Strikk 2 r, *løft den først strikkede m over den sist strikkede, strikk 1 r*, gjenta *-*.
Fest alle tråder. Må knapphullene forsterkes, så hekle fastmasker rundt hullet eller sy med knapphullsting. Broderiene sys som forklart.
Bruk karden og børst opp hele koften bortsett fra på halskanten, forkantene, de rillestrikkede kantene og broderiene.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:92383. LOVIKKAKOFTE

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!