Ny

Bettan - sjal med mønster med løse masker

Artnr
91866

Bettan er et herlig stort sjal i lin - perfekt til vår- og høstfrakken eller til å kjølige sommerkvelder. Bettan er trekantet og har et overflatemønster av løse masker som danner et eget nett oppå sjalet. Strikk det i to eller flere farger, og du kan gjerne kombinere flere farger om du vil.

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 2
Designer: Kristin Blom
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Daniel Bernstål

GARNKVALITET Järbo Lin (100 % lin. Ca. 100 g = 200 m)
STRIKKEFASTHET Ca. 18 m x 36 p rillestr på p 3 mm = 10 x 10 cm etter blokking/våtstrekking
BREDDE Ca. 180 cm
HØYDE Ca. 85 cm
GARNFORBRUK
Fg 1: Ca. 250 g (fg 48107, Misty Rain)
Fg 2: Ca. 200 g (fg 48116, Pumpkin)
RUNDPINNE 3 mm, minst 100 cm
TILBEHØR Stoppenål, markører

FORKLARINGER
1mH: Hopp over første m på venstre p (la den sitte kvar på p), strikk neste m gjennom fremre mb, strikk nå den første m gjennom bakre mb, ta begge m av p samtidig. Dette kalles også falsk flette.
1mV: Hopp over første m på venstre p (la den bli sittende på p), strikk neste m gjennom bakre mb, strikk nå den første m, ta begge m av p samtidig. Dette kalles også falsk flette.
2 r sm: Strikk 2 m r sm (felling som skrår mot høyre).
L1gb: Ta 1 m løs av med garnet bak arb.
L1gf: Ta 1 m løs av med garnet foran arb.
L1mH: Samme som 1mH bortsett fra at du bare tar m i fg 1 løs av slik: Hopp over første m på venstre p (la den bli sittende på p), strikk neste m gjennom fremre mb, ta nå den første m løs av, løft begge m av p samtidig.
L1mV: Samme som 1mV bortsett fra at du tar m i fg 1 løs av slik: Hopp over første m på venstre p (la den bli sittende på p), strikk neste m gjennom bakre mb, ta nå den den første m løs av, løft begge m av p samtidig.
LM (løft, løft, rett): ta 2 m løs av (1 om gangen) som om du skulle strikke dem rett, sett dem tilbake på venstre p og strikk dem sm i bakre mb (felling som skrår mot venstre).
Rillestr (rillestrikk): strikk r på alle p.
M: markør(er)

På Youtube-siden vår finner du videoveiledninger for flere av de tekniske aspektene ved mønsteret.

FARGEVALG
Dette sjalet bygger på to farger med god kontrast. Fg 1 er den fg som du legger opp med og som også danner overflatemønsteret. Det spiller ikke så stor rolle om du har den lysere eller mørkere fargen som overflatemønster, men er den ene ensfarget og den andre mer melert, anbefales den ensfargede som overflatefarge (fg 1).
Det samme om du har et printgarn eller garn med store fargeskiftninger, så anbefales dette også som fg 2.
Sjal med flere bunnfarger og en kontrastfarge: Sjalet kan også strikkes med flere enn to farger. For at mønsteret da skal komme til sin rett, anbefales at man bruker fg 1, som danner overflatemønsteret, i én og samme farge. Fg 2 kan bestå av 2-6 farger. I mønsteret gjentas diagrammet totalt seks ganger og du kan velge om du vil ha to gjentagelser av hver av de tre ulike fargene, tre gjentagelser av to ulike farger, eller ulike farger på hver gjentagelse. Det er bare fantasien og garnet som setter grensene!

MØNSTERET BEGYNNER
Du begynner med å legge opp m til den lange siden og feller deretter for å lage den klassiske trekantformen. Hele sjalet strikkes i rillestrikk, og det flotte mønsteret med masker som tas løs av, er på retten av sjalet. Du vil hele tiden strikke 12 m rillestrikk i begynnelsen og slutten på sjalet – disse maskene er ikke tegnet inn i diagrammet.

Du skal nå legge opp 324 m med fg 1, plm samtidig:
12 m, plm, [48 m, plm] x 3, 12m, [plm, 48m] x 3, plm, 12m.
Strikk 6 p rillestr.
Hele sjalet strikkes iflg diagrammene og med fellinger innenfor de 12 ytterm på hver p på retten (disse m er ikke tegnet inn i diagrammet!). Fellingene kommer etter hvert til å fjerne gjentagelsene A og B i diagram A. Fellingene angis bare som en markering av at det er en fellingsp i siden på Diagram A, men selve fellingene er ikke tegnet i diagrammet, men når du har begynt på mønsteret, så ser du raskt hvor du befinner deg i diagrammet. Hvis du strikker en felling og neste m er en del av en flette der ene m allerede er felt, så strikk bare de rest m r.  Pinne 1-44 utgjør en hel rapport i diagrammet. Du feller et halvt diagram i høyden i hver side for hver gjentagelse av diagrammet. Du skal felle på alle p som på diagrammet er markert med Mv=fellingsp (dvs. på alle p på retten, samt p 2 og p 30). Følg instruksjonene til p 1 og videre. Er du usikker på hvordan du skal felle, så kan du se på diagrammene.
OBS! Diagrammene går over to gjentagelser av Diagram A!

DIAGRAMMET BEGYNNER

1. mønsterrapport
p 1 (fellingsp, RS): Bytt fg iflg diagrammet, 12 r, strikk fra Diagram B, LM, strikk Diagram A repetisjon A (første røde gjentagelsesboksen) 2 ggr, LM, strikk midtm på Diagram A, LM, strikk iflg Diagram A repetisjon B (den blå gjentagelsesboksen) 2 ggr, LM, strikk iflg diagram C, LM, 12 r. 2 m felt
p 2 (VS): 12 r, strikk iflg Diagram C, LM, strikk iflg Diagram A repetisjon B 2 ggr, LM, strikk midtm, LM, strikk iflg Diagram A repetisjon A 2 ggr, strikk iflg Diagram B, LM, 12 r.
OBS! p 2 og 30 på de vange p er også fellingsp.
Strikk iflg p 1 og p 2 til du har strikket ferdig 1. mønsterrapport av Diagram A - dvs. til p 44. 48 m felt (24 i hver side), totalt 276 m
Tips! Når du har skjønt fellingsprinsippene (fell innenfor de 12 ytterm) så kan du glemme diagrammene og bare se på Diagram A, du vil raskt lære å se hvor du er, men husk de ekstra fellingene på de vrange p 2 og 30 (og har du glemt det, så fell bare på to andre vrange p).

2. mønsterrapport
p 1 (fellingsp, RS): Bytt fg iflg diagrammene, 12 r, strikk fra Diagram B (fortsett fra p 45), LM, strikk Diagram A Repetisjon A (første gjentagelsesboksen) 2 ggr, LM, strikk midtm på Diagram A, LM, strikk iflg Diagram A Repetisjon B 2 ggr, LM, strikk iflg Diagram C (fortsett fra p 45), LM, 12 r. 2 m felt
p 2 (VS): 12 r, strikk iflg Diagram C, LM, strikk iflg Diagram A Repetisjon B 2 ggr, LM, strikk midtm, LM, strikk iflg Diagram A Repetisjon A 2 ggr, strikk iflg Diagram B, LM, 12 r.

OBS! p 2 og 30 er også de vrange p fellingsp.
Strikk iflg p 1 og p 2 til du har strikket ferdig den 2. mønsterrapporten av Diagram A - dvs. til p 44.
For å kunne strikke de siste fellingene på Diagram B og C må du ta bort markøren før/etter så du kan bruke første/siste m fra repetisjonen ved siden av for å strikke fellingen.
48 m felt (24 i hver side), totalt 228 m

3. mønsterrapport
p 1 (fellingsp, RS): Bytt fg iflg diagrammene, 12 r, strikk fra Diagram B, LM, strikk Diagram A Repetisjon A (første gjentagelsesboksen) én gang, LM, strikk midtm på Diagram A, LM, strikk iflg Diagram A Repetisjon B én gang, LM, strikk iflg Diagram C, LM, 12 r. 2 m felt
p 2 (VS): 12 r, strikk iflg Diagram C, LM, strikk iflg Diagram A Repetisjon B én gang, LM, strikk midtm, LM, strikk iflg Diagram A Repetisjon A én gang, strikk iflg Diagram B, LM, 12 r.

OBS! p 2 og 30 av de vrange p er også fellingsp. Strikk iflg p 1 og p 2 til du har strikket ferdig 3. mønsterrapporten av Diagram A - dvs. til p 44.
48 m felt (24 i hver side), totalt 180 m

4. mønsterrapport
p 1 (fellingsp, RS): Bytt fg iflg diagrammene, 12 r, strikk fra Diagram B (fortsett fra p 45), LM, strikk Diagram A Repetisjon A (første gjentagelsesboksen) én gang, LM, strikk midtm på Diagram A, LM, strikk iflg Diagram A Repetisjon B én gang, LM, strikk iflg Diagram C (fortsett fra p 45), LM, 12 r. 2 m felt
p 2 (VS): 12 r, strikk iflg Diagram C, LM, strikk iflg Diagram A Repetisjon B én gang, LM, strikk midtm, LM, strikk iflg Diagram A Repetisjon A én gang, strikk iflg Diagram B, LM, 12 r.

OBS! p 2 og 30 av de vrange p er også fellingsp. Strikk iflg p 1 og p 2 til du har strikket ferdig 4. mønsterrapport av Diagram A - dvs. til p 44.
For å kunne strikke siste fellingene på Diagram B og C må du ta bort markøren før/etter så du kan bruke første/siste m fra repetisjonen ved siden av for å strikke fellingen. 48 m felt (24 i hver side), totalt 132 m

5. mønsterrapport
p 1 (fellingsp, RS): Bytt fg iflg diagrammet, 12 r, strikk fra Diagram B, LM, strikk midtm på Diagram A, LM, strikk iflg Diagram C, LM, 12 r. 2 m felt
p 2 (VS): 12 r, strikk iflg Diagram C, LM, strikk midtm fra Diagram A, LM, strikk iflg Diagram B, LM, 12 r.

OBS! p 2 og 30 av de vrange p er også fellingsp. Strikk iflg p 1 og 2 til du har strikket ferdig 5. mønsterrapport av Diagram A - dvs. til p 44.
48 m felt (24 i hver side), totalt 84 m

6. mønsterrapport
p 1 (fellingsp, RS): Bytt fg iflg diagrammet, 12 r, strikk fra Diagram B (fortsett fra p 45), LM, strikk midtm på Diagram A, LM, strikk iflg Diagram C (fortsett fra p 45), LM, 12 r. 2 m felt
p 2 (VS): 12 r, strikk iflg Diagram C, LM, strikk midtm fra Diagram A, strikk iflg Diagram B, LM, 12 r.

OBS! p 2 og 30 av de vrange p er også fellingsp.
Strikk iflg p 1 og 2 til du har strikket ferdig 6. mønsterrapport av Diagram A - dvs. til p 44.
For å kunne strikke siste fellingene på Diagram B og C må du ta bort markøren før/etter så du kan bruke første/siste m fra repetisjonen ved siden av for å strikke fellingen.
48 m felt (24 i hver side), totalt 36 m - 12 m per side og 12 i midten

SPISSEN
*p 1 (RS): Med fg 2: r til 2 før M, LLR, LM, 5 r, (L1gb) x 2, 5 r, LM, 2 r sm, r ut p.
p 2 (VS): Med fg 2: r til 2 før M, LLR, LM, 5 r, (L1gf) x 2, 5 r, LM, 2 r sm, r ut p.
p 3 (RS): Med fg 1: r til 2 m før M, LLR, LM, r til M, LM, 2 r sm, r ut p.
p 4 (VS): Med fg 1: r til 2 før M, LLR, LM, 5 r, 2 vr, 5 r, LM, 2 r sm, r ut p.*
Gjenta *-* 2 ggr til.
24 m felt, 12 m igjen (på slutten tar du bort midtmarkørene og feller over der markøren satt).
p 5 (RS): Med fg 2: 3 r, LLR, [L1gb] x 2, 2 r sm, 3 r. 10 m
p 6 (VS): Med fg 2: 4 r, [L1gf] x 2, 4 r.
p 7 (RS): Med fg 1: 2 r, LLR, 2 r, 2 r sm, 2 r. 8 m
p 8 (VS): Med fg 1: 3 r, 2 vr, 3 r.
p 9 (RS): Med fg 2: 1 r, LLR, [L1gb] x 2, 2 r sm, 1 r. 6 m
p 10 (VS): Med fg 2: 2 r, [L1gf] x 2, 2 r.
p 11 (RS): Med fg 1: 1 r, LLR, 2 r sm, 1 r. 4 m
p 12 (VS): Med fg 1: 4 r.
Klipp av garnet og dra det gjennom de 4 rest m.

AVSLUTNING
Fest alle løse tråder. Bløtlegg sjalet i lunkent vann med litt finvaskemiddel. La det ligge minst 1 time. Klem ut overflødig vann (ikke vri!) og rull sjalet inn i et håndkle. Trykk til så sjalet blir fuktig og ikke vått. Blokk ut sjalet, fest med knappenåler eller blokkingsvaier så sjalet blir jevnt og pent – mål fra midten og ut så det blir like stort på begge sider. La det ligge oppspent til det er tørt.

MÅLSKISSE
A: Bredde = Ca. 180 cm
B: Høyde = Ca. 85 cm
Pilene i skissen viser også strikkeretningen

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:Bettan - sjal med mønster med løse masker

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!

Du vil kanskje også like!