91332. LØPER, LAMPETREKK & LITEN DUK

Artnr
91332

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Categories: Oppskrifter , Interiør , Hekling , Dukar
Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 2
Designer: Ulrika Andersson
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Ellie (100 % Bomull "Mercerisert & Gassert". Nøste ca. 100 g = 350 m)
HEKLEFASTHET Ca. 29 m (1 st + 1 lm) x 12 rader = 10 x 10 cm.
STØRRELSE (A) Ca. 32 x 115 cm
STØRRELSE (B) Ca. 32 x 29 cm (mellom spissene)
STØRRELSE (C) Ca. 48 cm (mellom spissene)
GARNFORBRUK (A) Ca. 180 g (fg 12001)
GARNFORBRUK (B) Ca. 30 g (fg 12001)
GARNFORBRUK (C) Ca. 60 g (fg 12001)
HEKLENÅL Nr. 2.5

FORKLARINGER
1. st=3 lm, alle st hekles med nedtak i selve lm.

LØPER (A)
Legg opp 90 lm.
1. rad: Beg i 4. lm fra nålen, hekle 1 st i hver m = 87 st.
2. rad: Hekle 4 st, 1 lm h o 1 m, 1 st, 1 lm h o 1 m, 1 st, 1 lm h o 1 m, * 3 st, 5 lm h o 3 m, 5 fm, 5 lm h o 3 m, 3 st, 1 lm h o 1 m + 1 st 4 ggr, 1 lm h o 1 m *, gjenta *-*, 3 st, 5 lm h o 3 m, 5 fm, 5 lm h o 3 m, 3 st, 1 lm + 1 st 3 ggr, 3 st.
3. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 4 ggr, 2 st i lm, 5 lm h o lm + 1 fm, 3 fm i fm, 5 lm h o 1 fm + lm, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 2 st i lm, 5 lm h o lm + 1 fm, 3 fm i fm, 5 lm h o 1 fm + lm, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 2 st i lm, 5 lm, 3 fm i fm, 5 lm, 2 st i lm, 1 st i st + 1 lm 4 ggr, 4 st.
4. rad: 4 st, 1 lm + 1 st i st 5 ggr, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st + 1 lm 5 ggr, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 3 lm h o 2 st, 1 dst om lm, 3 lm h o 2 st, 1 st i st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm h o 2 st, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st + 1 lm 5 ggr, 1 st i st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st + 1 lm 5 ggr, 4 st.
5. rad: 4 st, 1 lm + 1 st i st 6 ggr, 2 st i lm, 1 lm h o 1 dst, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm + 1 st i st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm h o 2 st + lm, 1 fm i siste lm, 1 fm i dst, 1 fm i lm, 5 lm h o lm + 2 st, 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm h o 1 dst, 2 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm i lm, 1 fm i dst, 1 fm i lm, 5 lm h o lm + 2 st, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st + 1 lm 5 ggr, 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm h o 1 dst, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm + 1 st i st 6 ggr, 3 st.

I forts forklares bare hvor nedtaket gjøres på første delen av raden, andre delen hekles med utgangspunkt i første delen.
6. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 7 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm i siste lm, 3 fm i fm, 1 fm i 1. lm, 5 lm h o lm + 2 st, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st + 1 lm 7 ggr, 4 st.
7. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 12 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 2 st i lm, 5 lm, h o lm + 1 fm, 3 fm i fm, 5 lm, 2 st i de 2 siste lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 2 st i lm, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 12 ggr, 3 st.
8. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 11 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i 3. st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i siste lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 11 ggr, 3 st.
9. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 10 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm i siste lm, 1 fm i dst, 1 fm i 1. lm, 5 lm, h o lm + 2 st, 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm h o 1 dst, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 7 st = 1 st i st 1 st i lm 3 st i st 1 st i lm 1 st i st, 1 lm h o 1 m , 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 10 ggr, 3 st.
10. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 9 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm i lm,3 fm i fm,1 fm i lm, 5 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 9 ggr, 3 st.
11. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 8 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 2 st i lm, 5 lm h o 1 fm, 3 fm i fm, 5 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 15 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 8 ggr, 3 st.
12. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 7 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i 3. st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st,1 lm h o 1 m, 19 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 7 ggr, 3 st.
13. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 6 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm i lm, 1 fm i dst, 1 fm i lm, 5 lm, 1 st i 3. st, 2 st i lm, 1 lm h o dst, 2 st i lm, 1 st i st,1 lm, 11 st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 6 ggr, 3 st.
14. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 1 st i 3. st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 3 st.
15. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 4 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 st, 1 st i st, 2 st i lm, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, h o 1 st, 11 st, 1 lm h o 1 st, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 st, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 4 ggr, 3 st.
16. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 3 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm h o 1 st, 3 st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm+ 1 st 3 ggr, 3 st.
17. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 2 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm h o 1 st, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 st, 11 st, 1 lm h o 1 st, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 4 st.
18. rad: Hekle 4 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m,11 st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 4 st.
19. rad: Hekle 4 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 4 st.
20. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 3 ggr, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm,3 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 3 ggr, 3 st. 
21. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 4 ggr, 2 st i lm, 1 lm h o dst, 2 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm h o dst, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 4 ggr, 3 st.
22. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 1 st i st, 1 st I lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm h o 1 m, 3 st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 3 st.
23. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 6 ggr, 2 st i lm, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 6 ggr, 3 st.
24. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 7 ggr, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 19 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 7 ggr, 3 st.
25. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 8 ggr, 2 st i lm, 1 lm h o dst, 2 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 15 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 8 ggr, 3 st.
26. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 9 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 9 ggr, 3 st.
27. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 10 ggr, 2 st i lm, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 7 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 10 ggr, 3 st.
28. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 11 ggr, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 3 st, 1 lm h o 1 m, 3 st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 11 ggr, 3 st.
29. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 12 ggr, 2 st i lm, 1 lm h o dst, 2 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 12 ggr, 3 st.
30. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 7 ggr, 1 st i lm, 1 st + 1 lm 5 ggr, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm + 1 st 7 ggr, 3 st.
31. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 6 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 2 st i lm, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 6 ggr, 3 st.
32. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st + 1 lm 5 ggr, 1 st i st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 3 st.
33. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 4 ggr, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st + 1 lm 5 ggr, 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm h o dst , 2 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr,1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 4 ggr, 3 st.
34. rad: Hekle 4 st, 1 lm + 1 st 3 ggr, 2 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 2 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 5 ggr, 2 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm + 1 st 3 ggr, 3 st.
Gjenta 3.-34. rad til ønsket lengde. Avslutt med 1 rad med st.

LAMPETREKK (C)
Legg opp 48 lm, sett sm til en ring med 1 kjm. 
1. omg: 1. st = alltid 3 lm, 1 st i hver lm = 48 st. Avslutt alle omg med 1 kjm.
2. omg: Hekle *3 st i st, 2 lm h o 1 st*, gjenta *-* ut omg.
3. omg: Hekle *3 st i st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
4. omg: Hekle *1 st i 1. st, 1 st + 1 lm + 1 st i 2. st, 1 st i 3. st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
5. omg: Hekle *2 st i st, 2 lm, 2 st i st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
6. omg: Hekle *1 st i 1. st, 2 st i 2. st, 2 lm, 2 st i 3. st, 1 st i 4. st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
7. omg: Hekle *3 st i st, 3 lm, 3 st i st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
8. omg: Hekle *1 st i 1. st, 1 st + 1 lm + 1 st i 2. st, 1 st i 3. st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
9. omg: Hekle *2 st i st, 1 lm, 2 st i st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
10. omg: Hekle *2 st i st, 2 lm, 2 st i st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
11. omg: Hekle *1 st i 1. st, 2 st i 2. st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
12. omg: Hekle *3 st i st, 3 lm*, gjenta *-* ut omg.
13., 14., 15. omg: = 12. omg.

Første spissen:
1.rad: Hekle 3 st i st, 3 lm, 1 fm i 3. lm, 3 fm i st, 1 fm i lm, 3 lm, 3 st i st, 1 lm h o 1 m, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm, h o 1 st, 1 st i st, 2 st i lm, 3 lm, 1 fm i lm, 3 fm i st, 1 fm i lm, 3 lm, 3 st i st, snu.
2. rad: Hekle 3 st i st, 5 lm h o 1 fm, 3 fm i fm, 5 lm, 1 st i 3. st, 1 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 st, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm h o 1 fm, 3 fm i fm, 5 lm, 3 st i st, snu.
3. rad: Hekle kjm frem til 3. st, 1 st i st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 1 dst om lm, 5 lm, 1 st i 3. st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st.
4. rad: Hekle kjm frem til 3. st, 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm h o 1 lm + 1 dst + 1 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm i lm, 1 fm i dst, 1 fm i lm, 5 lm, 1 st i 3. st, 2 st i lm, 1 lm h o 1 lm 1 dst 1 lm, 2 st i lm, 1 st i st.
5. rad: Hekle kjm frem til 3. st, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm i lm, 3 fm i fm, 1 fm i lm, 5 lm, 1 st i 3. st, 1 st i lm, 1 st i st.
6. rad: Hekle kjm frem til 3. st, 1 st i st, 2 st i lm, 5 lm h o 1 fm, 3 fm,5 lm, 2 st i lm, 1 st i st.
7. rad: Hekle kjm frem til 3. st, 1 st i st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm,2 st i lm, 1 st i st.
8. rad: Hekle kjm frem til 3. st, 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm, 2 st i lm, 1 st i st.
9. rad: Hekle kjm frem til 3. st, 1 st i st, 1 st i lm, 1 st i st.
De andre spissene hekles på samme måten.

LITEN DUK (B)
Legg opp 5 lm.
1.rad: Beg i 4. lm fra nålen med 1 st, deretter 1 st i 5. lm, snu.
2. rad: Hekle 4 lm, 1 st i 4. lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 m, 1 st i st, øk 2 st slik: *1 kast, dra opp 1 m fra samme nedtak som siste st, dra garnet gjennom 1 m, dra deretter gjennom 2 m 2 ggr*, gjenta *-* 2 ggr.
3. rad: Hekle 4 lm, 1 st i 4. lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i siste st, øk 2 st.
4. rad: Hekle 4 lm, 1 st i 4. lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm i lm, 1 fm i dst, 1 fm i lm, 5 lm, 1 st i siste st, øk 2 st.
5. rad: Hekle 4 lm, 1 st i 4. lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm i lm, 3 fm i fm, 1 fm i lm, 5 lm, 1 st i siste st, øk 2 st.
6. rad: Hekle 4 lm, 1 st i 4. lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 st, 1 st i st, 2 st i lm, 5 lm, h o lm + 1 fm, 3 fm i fm, 5 lm h o 1 fm + lm, 2 st i lm, 1 st i st, 1 lm h o 1 st, 1 st, øk 2 st.
7. rad: Hekle 4 lm, 2 st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i st, 2 st i lm, 3 lm, 1 dst i 2. fm, 3 lm, 2 st i lm, 1 st i st, 3 lm, 1 dst om lm, 3 lm, 1 st i st, øk 2 st.
8. rad: Hekle 4 lm, 2 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 1 st i st, 2 st i lm, 1 lm h o dst, 2 st i lm, 1 st i st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 1 st i st, øk 2 st.

I forts angis ikke hvor nedtakene gjøres, så hekle med med utgangspunkt i mønsteret til løperen.
9. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st.
10. rad: Hekle 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st.
11. rad: Hekle 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st.
12. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 7 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st.
13. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st.
14. rad: Hekle 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 15 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st.
15. rad: Hekle 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm, 19 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st.
16. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st.
17. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st.
18. rad: Hekle 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st.
19. rad: Hekle 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st.
20. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st.
21. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st.

I forts beg alle radene med 1 kjm i hver m til 3. st.
22 rad: Hekle 1 st i st, 2 st i lm, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, snu.
23. rad: Hekle 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st.
24. rad: Hekle 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st.
25. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st.
26. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st,1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st.
27. rad: Hekle 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm, 19 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st.
28. rad: Hekle 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 15 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st.
29. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 11 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st.
30. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 7 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st.
31. rad: Hekle 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st.
32. rad: Hekle 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st.
33. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st.
34. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st.
35. rad: Hekle 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st.
36. rad: Hekle 3 st, 1 lm, 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st, 1 lm, 3 st.
37. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 5 fm, 5 lm, 3 st.
38. rad: Hekle 3 st, 5 lm, 3 fm, 5 lm, 3 st.
39. rad: Hekle 3 st, 3 lm, 1 dst, 3 lm, 3 st.
40. rad: Hekle 3 st, 1 lm, 3 st.
41. rad: Hekle 3 st.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91332. LØPER, LAMPETREKK & LITEN DUK

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=placer markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=placer markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!