'Höstfägring' - heklet sjal

Artnr
91847

Høstens sjal er et trekantsjal bygd opp av ulike fargeblokker med forskjellige mønstre. Vi kommer til å hekle sjalet på en annerledes (og kanskje helt ny?) måte. Sjalet passer veldig godt til å knytte rundt halsen en kjølig høstdag, men blir også stort nok til at det kan legges over skuldrene.

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1

Forkortelser
m - Maske     
hst - Halvstav
lm - Luftmaske                                        
st - Stav
lmb - Luftmaskebue (f.eks. 3-lmb: luftmaskebue med 3 masker)
ho - Hopp over
m-lmb - Luftmaskebuen med 2 lm i midten på raden
vm - v-maske (se oppskrift nedenfor)
fm - Fastmaske
2 st sm - 2 staver sammen (se oppskrift nedenfor)


Spesialmasker
v-maske (vm): En v-maske (også kalt v-stitch) er to staver med en luftmaske mellom, begge stavene hekles i samme maske og former da en v.
Når du hekler i en v-maske så hekler du rundt luftmasken mellom stavene.
Siden en v-maske er en gruppe av 3 masker så har den maskeantallet 3 når du teller masker.
2 staver sammen (2 st sm): Lag ett kast, stikk heklenålen ned i anvist maske, dra opp en løkke (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 2 første løkkene på nålen. Kast, stikk nålen ned i avist maske, dra opp en løkke (4 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de første løkkene de 2 første løkkene på nålen (3 løkker på nålen), kast, dra det gjennom de 3 siste løkkene. 

Symboler
** – Gjenta *-* instruksjoner mellom stjernene som forklart.
() - masker inni parenteser hekles i samme maske.

Allment
• Snu arbeidet etter hver rad.
• Den/de første lm på raden regnes ikke som en maske, men hekles for å komme i høyde med den nye raden.
• Fargebytte gjøres ved å gjøre siste gjennomtrekket på masken før fargebyttet med den nye fargen.
• Hvis masken det skal hekles i er en lm eller lmb, så hekles det rundt lm/lmb.

Vi begynner med farge A!

Rad 1:

Hekle en 5 masker lang luftmaskelenke, hekle 1 st i den første lm.

Rad 2:

2 lm, hekle deretter (2 st, 2 lm, 2 st) i 5-lmb.

Rad 3:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, hekle 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 4:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, 1 st i hver m til det er 2 m igjen på raden, hekle 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 5-6: Gjenta rad 4 to ganger.

Rad 7:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* t.o.m. m før m-lmb. 1 lm, (1 st, 2 lm 1 st) i m-lmb, 1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden. 1 lm, ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 8:

2 lm, hekle 2 st sm i første 2 m, *1 st i neste m, 1 lm, ho 1 m*, gjenta *-* frem til m før m-lmb. 1 st i m før m-lmb, 1 lm, (1 st, 2 lm, 1 st) i m-lmb, 1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det er 2 m igjen på raden. 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 9-10: Gjenta rad 7-8

Rad 11: Gjenta rad 7

Rad 12:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, 1 st i hver m frem til det er 2 m igjen på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 13-14: Gjenta rad 12 to ganger. [Rad 14: 13 m på hver side av m-lmb]

Bytt til farge B!

Rad 15:

1 lm, hekle 1 fm i hver m frem til m-lmb, 2 lm, ho m-lmb, hekle 1 fm i hver m ut raden.

Rad 16:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, ho 2 m, 1 vm i neste m *1 lm, ho 3 m, 1 vm i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 1 m før m-lmb. Ho 1 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb. Ho 1 m, *1 vm i neste m, 1 lm, ho 3 m *, gjenta *-* frem til det gjenstår 2 m på raden. Hekle 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 17:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm før m-lmb. 1 lm, ho 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i m-lmb. *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 18:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* frem til m-lmb. (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* til det gjenstår 1 vm på raden. 1 st i siste vm, 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 19:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm før m-lmb. 1 lm, ho 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i m-lmb, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m siste vm på raden. 1 lm, 1 st i neste m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 20:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* frem til m-lmb. (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden. Ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 21-22: Gjenta rad 17-18

Rad 23:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, 1 st i hver m frem til det gjenstår 2 m på raden, 2 st sm i de siste 2 m. [Rad 23: 22 m på hver side av m-lmb]

Rad 24-31: Gjenta rad 16-23 [Rad 31: 30 m på hver side av m-lmb ]

Rad 32-38: Gjenta rad 16-22 [Rad 38: 37 m på hver side av m-lmb ]

Rad 39: Gjenta rad 15 [Rad 39: 37 m på hver side av m-lmb ]

Bytt til farge C!

Rad 40:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver m frem til det er 2 m igjen på raden, hekle 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 41-42: Gjenta rad 40 to ganger.

[Rad 42: 40 m på hver side av m-lmb]

Rad 43:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* frem til m-lmb,

1 lm, (1 st, 2 lm 1 st) i m-lmb,

1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden,

1 lm, ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 44:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 st i neste m, 1 lm, ho 1 m*, gjenta *-* frem til m før m-lmb, 1 st i neste m, 1 lm,

(1 st, 2 lm 1 st) i m-lmb,

1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 2 på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 45-46: Gjenta rad 43-44

Rad 47: Gjenta rad 43

Rad 48: Gjenta rad 40

[Rad 48: 46 m på hver side av m-lmb]

Rad 49:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 3 st i neste m, *ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 5 st i neste m*, gjenta *-* 4 ggr til. Ho 2 m, 1 fm i neste m, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, 1 fm i neste m, *ho 2 m, 5 st i neste m, ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m* gjenta *-* 4 ggr til. Ho 2 m, 3 st i neste m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 50:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver av de neste 4 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, *3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 9 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* 1 gang til. 3 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de neste 2 m,

(1 hst, 1 st, 2 lm, 1 st, 1 hst) i m-lmb,

1 fm i hver av de neste 2 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, *3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 9 m, 3 lm, ho 3 m,

1 st i neste m*, gjenta *-* 1 gang til. 3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 4 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 51:

1 lm, 1 fm i hver av de første 2 m, *5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 1 gang til.

5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste m, 2 lm, ho m-lmb.

1 fm i neste m, *5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 fm i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 1 gang til.

5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm hver av de siste 2 m på raden.

Rad 52:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 1 gang til.

3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i neste m,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb.

1 st i neste m, *3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb,

1 st i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 1 gang til.

3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 53:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb (dvs. 3 st i hver 3-lmb),

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver m til det gjenstår 2 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 53

Rad 54-58: Gjenta rad 43-47

Rad 59-61: Gjenta rad 40-42

[Rad 61: 58 m på hver side av m-lmb]

Bytt til farge D!

Rad 62:

1 lm, hekle 1 fm i hver m frem til m-lmb, 2 lm, ho m-lmb, hekle 1 fm i hver m ut raden.

Rad 63:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, ho 2 m, 1 vm i neste m, *1 lm, ho 3 m, 1 vm i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 1 m før m-lmb. Ho 1 m, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb.

Ho 1 m, *1 vm i neste m, 1 lm, ho 3 m *, gjenta *-* til det gjenstår 2 m på raden.

Hekle 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 64:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm før

m-lmb.

1 lm, ho 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i m-lmb. *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden.

2 st sm i de siste 2 m.

Rad 65:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* frem til m-lmb.

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* til det gjenstår 1 vm på raden.

1 st i siste vm, 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 66:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm før m-lmb. 1 lm, ho 2 m, (1 vm, 2 lm, 1 vm) i m-lmb, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m siste vm på raden. 1 lm, 1 st i neste m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 67:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* frem til m-lmb. (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden. Ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 68-69: Gjenta rad 64-65

Rad 70:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb, (2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb, 1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

[Rad 70: 66 m på hver side av m-lmb]

Rad 71-77: Gjenta rad 63-69

Rad 78: Gjenta rad 62

[Rad 78: 73 m på hver side av m-lmb]

Bytt til farge A!

Rad 79:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, hekle 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 80-81: gjenta rad 79 to ganger.

[Rad 81: 76 m på hver side av m-lmb]

Rad 82:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* frem til m-lmb,

1 lm, (1 st, 2 lm 1 st) i m-lmb,

1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden,

1 lm, ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 83:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *1 st i neste m, 1 lm, ho 1 m*, gjenta *-* frem til m før m-lmb, 1 st i neste m, 1 lm,

(1 st, 2 lm 1 st) i m-lmb,

1 lm, 1 st i neste m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* til det er 2 m igjen på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 84-85: gjenta rad 82-83

Rad 86: gjenta rad 82

Rad 87: gjenta rad 79

[Rad 87: 82 m på hver side av m-lmb]

Rad 88:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, 3 st i neste m, *ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 5 st i neste m*, gjenta *-* 8 ggr til. Ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 1 m.

(3 st, 2 lm, 3 st) i m-lmb,

ho 1 m, *1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 5 st i neste m, ho 2 m*, gjenta *-* 8 ggr til. 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 3 st i neste m, 1 st i neste m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 89:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver av de neste 5 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, *3 lm, ho 3 m, 1 st hver av de neste 9 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* 3 ggr til. 3 lm, ho 3 m, 1 st hver av de neste 5 m,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver av de neste 5 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, *3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 9 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m*, gjenta *-* 3 ggr til. 3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 5 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 90:

1 lm, 1 fm i hver av de første 3 m, *5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 4 ggr til. 1 fm i neste m, 2 lm, ho m-lmb.

1 fm i hver av de neste 4 m, *5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m,

1 fm i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 4 ggr til.

Rad 91:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m *3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm,

ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i hver av de neste 3 m*, gjenta *-* 4 ggr til. 1 st i neste m,

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb.

1 st i neste m, *1 st i hver av de neste 3 m, 3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste 1-lmb, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb*, gjenta *-* 4 ggr til. 1 st i neste m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 92:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m frem til m-lmb (d.v.s. 3 st i hver 3-lmb),

(2 st, 2 lm, 2 st) i m-lmb,

1 st i hver m til det gjenstår 2 m, 2 st sm i de siste 2 m.

[Rad 92: 86 m på hver side av m-lmb]

Bytt til farge B!

Rad 93:

1 lm, hekle 1 fm i hver m frem til 2-lmb, 1 fm i 2-lmb.

Rad 94:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, ho 2 m, 1 vm i neste m, *1 lm, ho 3 m, 1 vm i neste m*, gjenta *-* *-* til det er 6 m igjen på raden. 1 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 95:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, 1 lm, *1 vm i neste vm, 1 lm* gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i siste m.

Rad 96:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 97:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 vm i neste vm, 1 lm* gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 st i siste m.

Rad 98:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m (i 1-lmb), *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. nest siste vm på raden. 1 lm, 1 st i neste vm, 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m (ene m er siste st i siste vm).

Rad 99: 2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i siste 1-lmb, 1 lm, 1 st i siste m.

Rad 100:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 101:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver m ut raden.

[Efter varv 101: 75 m]

Varv 101

[Etter rad 101: 75 m]

Rad 102-109: gjenta rad 94-101

[Etter rad 109: 63 m]

Rad 110-116: gjenta rad 94-101 igjen.

Rad 117:

1 lm, hekle 1 fm i hver m ut raden.

[Etter rad 117: 52 m]

Bytt til farge C!

Rad 118:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 119:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m *, gjenta *-* ut raden.

Rad 120: Gjenta rad 118

Rad 120

Rad 121:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 st i hver av de neste 3 m, 3 st i neste m, ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 5 st i neste m, ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste m, ho 2 m, 3 st i neste m*, gjenta *-* 1 gang til, 1 st i hver av de siste 5 m på raden.

Rad 122:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver av de neste 8 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 13 m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, 3 lm, ho 3 m, 1 st i hver av de neste 7 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 123:

1 lm, 1 fm i hver av de neste 5 m, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de neste 7 m, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i neste 3-lmb, 1 lm, ho 1 m, 1 fm i neste 3-lmb, 5 lm, ho 3 m, 1 fm i hver av de siste 6 m på raden.

Rad 124:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, 1 st i hver av de neste 4 m, 3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste m, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i hver av de neste 7 m, 3 st i neste 5-lmb, 3 lm, ho 1 m, 1 st i neste m, 3 lm, ho 1 m, 3 st i neste 5-lmb, 1 st i hver av de neste 3 m, 2 st sm i siste 2 m.

Rad 125:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m ut raden (3 st i hver 3-lmb).

[Etter rad 125: 41 m]

Rad 126:

2 lm, 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, ho 1 m, 1 st i neste m *, gjenta *-* til det gjenstår 3 m på raden. 1 lm, ho 1 m, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 127:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m ut raden.

Bytt til farge D!

Rad 128:

1 lm, hekle 1 fm i hver m ut raden.

Rad 129:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, ho 2 m, 1 vm i neste m, *1 lm, ho 3 m, 1 vm i neste m*, gjenta *-* til det gjenstår 5 m på raden. 1 lm, ho 3 m, 1 st i neste m, 1 lm, 1 st i siste m.

Rad 130:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 st i neste m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 131:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m (rundt 1-lmb), *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i hver av de siste 2 m.

Rad 132:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i 3. m fra slutten på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 133:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 lm, 1 st i siste m.

Rad 134:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, *1 vm i neste vm, 1 lm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 2 st sm i de siste 2 m.

Rad 135:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m (rundt 1-lmb), *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. siste vm på raden. 1 st i siste m.

Rad 136:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, 2 st sm i siste 2 m.

[Etter rad 136: 26 m]

Rad 137-142: Gjenta rad 129 - 134.

Rad 143:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 1 lm, 1 st i neste m (rundt 1-lmb), *1 lm, 1 vm i neste vm*, gjenta *-* t.o.m. nest siste vm på raden. 1 lm, 1 st i neste vm, 1 lm, 1 st i hver av de siste 2 m (ene m er siste st[KMV1] i siste vm).

Rad 144:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m til det gjenstår 2 m på raden, 2 st sm i de siste 2 m.

[Etter rad 144: 14 m]

Rad 145:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, hekle deretter 1 st i hver m ut raden.

Rad 146 - 151: Gjenta rad 144-145, 3 ganger til.

[Etter rad 151: 4 m]

Rad 152:

2 lm, hekle 2 st sm i de første 2 m, 2 st sm i siste 2 m.

Rad 153:

2 lm, hekle 2 st sm.

Klipp av garnet og fest alle trådender hvis du ikke allerede har gjort det :)

Kant
Vi fortsetter å hekle kant langs den ene kortsiden for å få en penere avslutning.

Bruk farge D!

Begynn ute i spissen der det tidligere mønsteret sluttet og hekle langs hele kortsiden.

Rad 1:

Hekle en rad med fm langs hele kortsiden. Dvs. hekle 1 fm på siden av rader med fm, 2 fm på siden av rader med staver. Hekle slik frem til lmb som deler kortsiden mellom del 4 og del 5. Hekle deretter 1 fm i lmb og videre 1 fm i hver av de resterende m.

Rad 2:

Hekle 1 lm, *ho 2 m, 5 st i neste m, ho 2 m, 1 fm i neste m, 1 lm, ho 1m, 1 fm i neste m*, gjenta *-* ut raden.

Går ikke mønsteret jevnt opp i slutten på raden, kan du fint slutte midt i mønsterrapporten med 1 fm.

Når du har festet de siste trådendene så er sjalet ditt ferdig til blokking.

Med blokking menes å fukte sjalet og deretter spenne det opp med nåler på en blokkematte. Har du ikke blokkematte, går det like bra med f.eks. en madrass. Blokkingen gjør sjalet større og bidrar til å fremheve alle pene detaljer i mønsteret!

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:'Höstfägring' - heklet sjal

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!

Du vil kanskje også like!