11-16. GENSER & JAKKE MED MATCHENDE LUER

Artnr
11-16

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje

GARNKVALITET Lady
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr, Mellomraggi
STØRRELSER 80-86(92-98)104-110(116-122) cl
STØRRELSER/EUR 9 mnd-1½(1½-3)3-5(5-7) år
BRYSTVIDDE 51-53(54-55)56-57(58-60) cm Järbo Garn Kroppsmål
OVERVIDDE Ca 67(69)71(75) cm Plaggets mål
ERMELENGDE Ca 21(24)28(32) cm Plaggets mål
HEL LENGDE Ca 37(40)43(46)cm Plaggets mål
GARNMENGDE GENSEREN
Fg.1 (44919) grønn Ca 150(150)200(200) g
Fg.2 (44501) hvit Ca 100(100)100(150) g
Fg.3 (44912) brun Ca 10(10)15(20) g
Fg.4 (44922) cerise Ca 5(5)5(5) g
GARNMENGDE LANGLUE
Fg.1 (44919) Ca 30 g
Fg.2 (44501) Ca 30 g
Fg.3 (44912) Ca 30 g
GARNMENGDE JAKKE
Fg.1 (44919) Ca 10(10)10(10) g
Fg.2 (44501) Ca 100(100)150)150 g
Fg.3 (44912) Ca 10(10)15(20) g
Fg.4 (44922) 200(200)250(250)g
GARNMENGDE INKALUE
Fg.1 (44919) Ca 10(10)10(10) g
Fg.2 (44501) Ca 25(50)50(50) g
Fg.3 (44912) Ca 10(10)10(10) g
Fg.4 (44922) Ca 20(25)35(50) g
PINNER Nr 3½ og 4
TILBEHØR Jakken 6 knapper
STRIKKEFASTHET 20 m og 28 p glattstr på p nr 4 = 10 x 10 cm – eller bruk det pinnenummer du trenger for at 20 m og 28 p skal måle 10 x 10 cm.

TIPS! Les nøye gjennom hele oppskriften, så unngår du spørsmål underveis.

FORKLARINGER
Ytterste m i hver side str r på alle p = kantm.
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den rett.
Enkeltfelling: i beg av p str 2 m r sm i de bakre maskebuene, i slutten av p str 2 m r sm.
Dobbeltfelling: i beg av p str 3 m r sm i de bakre maskebuene, i slutten av p str 3 m r sm.
Mønster: Str iflg diagr. OBS! Tvinn trådene om hverandre på vrangen for å unngå hull i arbeidet.
OBS! Vil du strikke luene rundt, trenger du ikke kantmaskene, og legger derfor opp 2 masker mindre. Her trenger
du liten rundp og strømpep i det nr som er oppgitt til luene.

GENSER/BAKSTK
Legg opp 77(77)82(82) m på p nr 3½ med fg 1 og str 3 cm vr.bord, 2 r, 3 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p 8(6)9(5) m jevnt fordelt = 69(71)73(77) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Når arb måler ca 22(24)26(28) cm, str mønster iflg diagr 1. Tell ut fra midten hvor i mønsteret du beg å str. Når arb måler ca 23(25)27(29) cm felles til ermehull i hver side annenhver p 2-1 m. Når diagr er str ferdig, str videre med fg 2. Når arb måler 36(39)42(45) cm, felles til nakken de midterste 21(23)25(27) m og hver side str videre for seg. Fell ytterl 2 m til nakken. Samtidig med første nakkefelling felles annenhver p til skulderen 10-9(10-9)10-9(10-10) m.

FORSTK
Legg opp og str som bakstk til arb måler 32(35)37(40) cm. Fell da til halsen de midterste 13(15)17(19) m og str hver side videre for seg. Fell ytterl annenhver p til halsen 2-2-1-1 m. Fell til skulderen som på bakstk.

ERMER
Legg opp 37(42) 42(47) m på p nr 3½ med fg 1 og str vr.bord, 2 r, 3 vr, som på bakstk (husk kantm). Fell på siste p 2(3)1(4) m jevnt fordelt = 35(39)41(43) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Når arb måler 5 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 1(1½)1½(1½) cm mellomrom til det er 59(63)67(71) m på p. OBS! Når arb måler ca 16(19)23(26) cm str mønster iflg diagr 1. Tell ut fra midten hvor du beg å str mønsteret. Når diagr er str ferdig, str videre med fg 2. Når arb måler ca 21(24)28(32) cm, felles til ermehull annenhver p som på bakstk. Fell av de rest m.

JAKKE/BAKSTK
Str som bakstk på genseren, men legg opp og str med fg 4.

VENSTRE FORSTK
Legg opp 37(37)42(42) m på p nr 3½ med fg 4 og str 3 cm vr.bord, 2 r, 3 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p 2(1)5(3) m jevnt fordelt = 35(36)37(39) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Beg å str mønster ved samme høyde som på bakstk. Beg i siden som på bakstk. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler ca 31(34)37(39) cm, felles til halsen i forkanten annenhver p 7-2-2-1-1(7-3-2-1-1)7-3-2-2-1(8-3-2-2-1) m. Fell til skulderen som på bakstk.

HØYRE FORSTK
Str som på som venstre forstk, men speilvendt.

ERMER
Str som ermene på genseren, men legg opp og str med fg 4.

INKALUE
Ørelapp: Legg opp 6 m på p nr 4 med fg 2 m og str rillestr = r på alle p (1. p v = vrangen). På neste p fra retten økes 1 m i hver side innenfor 1 kantm. Gjenta økn hver 4. p til det er 14 (14) 16 (16) m på p. Str til ørelappen måler ca 8(8)9(9) cm.
Beg da å øke fra retten i beg av p innenfor kantm slik: øk 1 m hver 4. p 2 ggr, 1 m annenhver p 3 ggr. Legg opp på neste p fra retten 2 nye m i beg av p = 21(21)23(23) m. Str 2 p r. Legg arb til side. Str en ørelapp til. Luen: Legg opp 10(11)11(12) m på p nr 4 med fg 2 (= halve bakkanten), sett inn den ene ørelappen (den avrundede siden først) legg opp 24(26)26(26) m (= foran), sett inn den andre ørelappen (pass på at den avrundede kanten kommer bak) legg opp 10(11)11(12) m (= halve bakkanten) = 86(90)94(96) m på p. OBS! Str du rundt, legger du opp 9(10)10(11) m på de to bakkantene. Str 2 p r og øk 4(0)4(2) jevnt fordelt på siste p = 90(90)98(98) m på p (1. p = retten). Str nå videre i glattstr med 1 kantm i hver side. Str 2 p og str deretter 11 p iflg diagr 2. Deretter str resten av luen med fg 4. Når selve luen måler ca 11(12)13(14) cm, str en fellingsp slik: kantm, * 2 r sm, 9(9)10(10) r. Gjenta fra * ut p og avslutt med 1 kantm.
Str 3 p. Str ytterl 1 fellingsp. Deretter str fellingsp annenhver p til det gjenstår 0 m mellom fellingene = 1 m mindre mellom fellingene for hver gang. På neste p fra retten str 2 og 2 m r sm ut p. Klipp av garnet, trekk det gjennom de rest m og fest godt.

LANGLUE
Legg opp 134 m (132 m hvis du str rundt) på p nr 3½ med fg 1 og str vr.bordstr, 3 r, 3 vr. Bytt til fg 3 og str striper slik: * 10 p med fg 3, 10 p med fg 1, 10 p med fg 2. Gjenta fra *. OBS! Når arb måler ca 25 cm, str 1 fellingsp fra retten slik: 1 kantm, * 3 r, 2 vr sm, 1 vr. Gjenta fra * ut p og avslutt med 1 kantm. Str 3 p. Str 1 fellingsp fra retten slik: 1 kantm, * 2 r sm, 1 r, 2 vr. Gjenta fra * ut p og avslutt med 1 kantm. Str 3 p. På neste p str 2 og 2 m r sm. Fell av. Arb skal nå måle ca 28 cm. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m og fest godt.

MONTERING
Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. GENSER: Sy høyre skuldersøm.
Halskant: Plukk opp fra retten rundt halsringningen 62(67)72(77)82 m med p nr 3½ og fg 2 og str ca 2 cm vr.bord, 2 r, 3 vr, med 1 kantm i hver side. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skuldersøm + halskanten. Sy i ermene. Sy side-og ermesømmene med kantm til sømrom.

JAKKE
Sy skuldersømmene. Venstre forkant: Plukk opp fra retten med p nr 3½ langs forkanten 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p slik: Plukk opp med fg 4 nede til det går over til mønster, plukk da opp resten med fg 2. Str 2 cm vr.bord, 2 r, 3 vr, med de respektive fg. Fell av i vr.bordstr. Høyre forkant: Str som venstre, men speilvendt. Str dessuten 5 knapphull midt på vr.borden. Det øverste ca 3 cm nedenfor halskanten, det nederste ca 1½ cm ovenfor nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Halskant: Plukk opp fra retten med p nr 3½ og fg 2 langs halsringningen (obs! også over forkantene) 67(72)77(82)87 m. Str vr.bord, 2 r, 3 vr, med 1 kantm i hver side.
Når vr.borden måler 1 cm str 1 knapphull på høyre side rett over de andre knapphullene. Fell av i vr.bordstr når vr.borden måler 2 cm. Sy i ermer. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

LANGLUE
Sy sømmen med kantm til sømrom.

INKALUE
Sy sømmen bak med kantm til sømrom.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:11-16. GENSER & JAKKE MED MATCHENDE LUER

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!