11-21. LUE, VOTTER & KNESTRØMPER

Artnr
11-21

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Oversetter: Karen Marie Vinje

GARNKVALITET Fuga
GARNALTERNATIV  Gästrike 3 tr, Lady
STØRRELSER/LUE 92-110(116-134)140-158 Centilong
STØRRELSER/LUE 2-4 (6-8) 10-12 år År
GARNMENGDE LUE
FG. 1 (60141/60127) Ca 35 (40) 50 g
FG. 2 (60139/60139) Ca 10 (10) 15 g
FG. 3 (60103/60101) Ca 20 (25) 30 g
STØRRELSER/STRØMPER 22-24 (25-27) 28-30 (31-33) 34-36 (37-38) / 38-39 (40-41) / 42-43 (44-45)
GARNMENGDE STRØMPER
FG. 1 (60103/60101) Ca 40 (40) 50 (50) 60 (70) g
FG. 2 (60139/60139) Ca 10 (10)15 (15) 20 (30) g
FG. 1 (60141/60127) Ca 25 (30) 35 (40) 45 (50) g
STØRRELSER/VOTTER 92-104(116-128)140-158 cl
STØRRELSER 2-4 (6-8) 10-12 år
GARNMENGDE VOTT
FG. 1 Ca 20 (25) 30 g
FG. 2 Ca 5 (5) 8 g
FG. 1 Ca 15 (15) 20 g
PINNER Nr 3½
STRØMPEPINNER Nr 2½ og 3 mm
STRIKKEFASTHET Ca 25 m glattstr med p nr 3½ = 10 cm – eller tilpass til det pinnenr du må bruke for at 25 m skal måle 10 cm.

TIPS! Les nøye gjennom hele oppskriften, så unngår du spørsmål underveis.

FORKLARING
Ved fargeskifte str første omg r.

LUE
Legg opp 107(112)117 m med p nr 3 og fg 1 og str 12(12)14 cm vr.bord, 3 r, 2 vr (første og siste m str r = km). Bytt til fg 2 og str 2½ (2½) 3 cm. Bytt til fg 3 og str til arb måler 6(6)7 cm. Nå felles til toppen slik: 1 kantm, * 3 r sm, 2 vr, gjenta fra * ut p og avslutt med 1 kantm. På neste p str r over r og vr over vr m. På neste p str 1 kantm, * 1 r, 2 vr sm, gjenta fra * ut p og avslutt med 1 kantm. På neste p str r over r og vr over vr m. På siste p str 1 kantm, og deretter 2 og 2 m r sm ut p, avslutt med 1 kantm. Klipp av garnet, træ det gjennom de resterende m, stram til og fest godt. Sy sm luen med kantm som sømrom. Fest alle tråder og lag en dusk som du fester i toppen (se tegningen hvordan du lager dusker).

VOTTER
Legg opp 36(40)46 m med strømpep nr 3 og fg 2, fordel m på 4 p og str 4 omg vr.bord rundt, 1 r, 1 vr, bytt til fg 3 og str 6 cm, bytt til fg 2 og str 4 omg. Bytt til strømpep nr 3½ og fg 1 og str glattstr. Etter 4 omg økes til tommelkilen slik:
Str 17(19)22(24)27 m, øk 1 m, str 2 r m, øk 1 m, str de rest 17(19)22 m. Forts nå å øke til tommelkilen, først hver 4. omg 1(1)2 ggr og deretter annenhver omg 3(4)4 ggr, maskeantallet før og etter økningene blir uforandret (= tommelkilen består av 12(14)16 m). Str 1 omg. Deretter settes tommelkilens m på en tråd. Str nå rundt i glattstr og legg opp opp 2 nye m ved tommelgrepet. Str rett opp til det glattstr feltet fra vr.borden måler 9(11)13 cm. Bytt til fg 2 og fell nå slik:
1. og 3. p: Str 1 r, 2 r sm, str ut p. 2. og 4. p: Str til det gjenstår 3 m, str 1 otf og 1 r. Gjenta fellingene annenhver omg ytterl 2(3)4 ggr, deretter str slik: 1. og 3. p: Str 1 r, 3 r sm og str r ut p. 2. og 4. p: Str til det gjenstår 4 m, ta 1 m løs av, str 2 m r sm, trekk den løse m over de sammenstr, 1 r. Str 1 omg uten felling og fell på samme måte på neste omg = 8(8)10 m. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m og fest den godt. Tommel: Med fg 2 plukker du opp m til tommelkilen m fra tråden og fordeler dem på 3 p, legg opp 2 nye m ved tommelgrepet og str videre i glattstr. Etter 1(1)1 cm felles 1 m ved å str 2 m r sm midt over tommelgrepet. Gjenta denne fellingen etter ytterl 2 cm. Når tommelen måler 2½,(3½)4½ cm, str * 2 r sm. Gjenta fra * ut p. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest godt. Sy til tommelen ved tommelgrepet. Str den andre votten likt.

KNETRØMPER
Legg opp 36(36)40(44)48(52) m med fg 2 og doble p nr 3, fordel m på 4 strømpep og 13(14)15(16)17(18) cm str vr.bordstr rundt, 2 r, 3 vr, avslutt med 1 r (1 r) 0 r (2 r, 2 vr) 2 r, 1 vr (2 r). Bytt til fg 2 og str 2 (2)2(2)3(3) cm vr.bordstr.
Bytt til fg 1 og str ytterl 11(12)13(13)14(15) cm vr.bordstr. Etter vr.borden bytter du til strømpep nr 3½. På 1. p felles 2(0)0(2)2(2) m, fordel dem med 9(9)10(11)12(13) m på 1. og 4. p og 8(9)10(10)11(12) m på 2. og 3. p. OBS! Pass på at det kommer 2 r m midt foran). På neste p str hælen over 1. og 4. p slik: Bytt til fg 2 og str 14(14)18(18)20(20) p fram og tilbake. På neste p (= retten) str 11(11)12(13)14(15) m, str 2 m vridd r sm (= str dem i bakre maskebue), 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu.
Forts slik og str fram og tilbake med 1 m mer for hver snuing til alle sidemaskene er strikket. På neste p plukker du opp med fg1 8(10)11(11)13(13) m på høyre side av hælen og str halvparten av hælmaskene (= 4. p), str de rest m fra hælen og plukk opp 8(10)11(11)13(13) m på venstre side av hælen (= 1. p). Str videre rundt i glattstr. Etter 1 omg felles de opplukkede m på 1. og 4. p slik: 1. p: Str de 2 siste m r sm. 4.p: Str de 2 første m vridd r sm. Gjenta fellingen annenhver p til det er 32(36)40(40)44(48) m på omg. Fordel m på 4 p og str rett opp til hele foten måler 10(12)14(16)18(20) cm.
Nå str tåen slik: 1. og 3. p: Str med fg 2 til det gjenstår 3 m, str 2 m vridd r sm og 1 r. 2. og 4. p: Str 1 r, 2 r sm, str ut p.
Gjenta denne fellingsomg annenhver omg til det gjenstår 12(12)12(12)12(12) m på omg. Klipp av garnet og sett m inn på 2 p, snu arb med vrangen ut. Fell av ved å str 1 m fra hver p r sm, str neste m på hver p sm, trekk så den første m over den sist str m. Forts slik ut p. Klipp av garnet og fest løse tråder.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:11-21. LUE, VOTTER & KNESTRØMPER

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!