90355. MØNSTERSTRIKKET SETT

Artnr
90355

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 4
Designer: MJ Design

GARNKVALITET Fuga (50% Ull ”Superwash”, 50% Akryl. Nøste ca. 50 g =121 m)
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Lady, Mellanraggi, 
STØRRELSE Dame
LENGDE - LEGGVARMERE (C) Smale: Ca. 34 x 45 cm. Vide A: Ca 45x45 cm.
Vide B
: Ca 45x55 cm.
GARNMENGDE - VOTTER Ca. 100 g (bf: fg 60117) Ca. 50 g (mf: fg 60100)

GARNMENGDE - LUE
Ca. 100 g (bf: fg 60117) Ca. 50 g (mf: fg 60100)

GARNMENGDE - SKJERF
Ca. 450 g (bf: fg 60117) Ca. 100 g (mf: fg 60100)

GARNMENGDE
LEGGVARMERE Vide (A)
Ca. 150 g (bf: fg 60117) Ca. 70 g (mf: fg 60100)

GARNMENGDE
LEGGVARMERE Vide (B)
Ca. 150 g (bf: fg 60117) Ca. 100 g (mf: fg 60100)
GARNMENGDE -
LEGGVARMERE Smale (C)
Ca. 100 g (bf: fg 60117) Ca. 50 g (mf: fg 60100)

PINNER
Nr. 4 
STRØMPEPINNER Nr. 3.5 og 4
RUNDPINNER Nr. 3.5 og 4 (40 cm) 
HEKLENÅL Nr. 3
STRIKKEFASTHET Ca. 21 m glattstr på p nr. 4 = 10 cm – eller bruk det pinnenummer du må ha for at 21 m skal måle 10 cm.

FORKLARINGER
Øk 1 m = ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den rett.
Fargebytte: Tvinn trådene godt om hverandre på vrangen så det ikke oppstår hull i arbeidet.
Otf (overtrekksfelling) = ta 1 m løs av, str 1 r, trekk den løse m over den strikkede.

VOTTER
Legg opp 48 m med bf og strømpep nr. 3.5. Fordel m på 4 strømpep og str rundt 1 omg r, 1 omg vr. Bytt til strømpep nr. 4 og str glattstr (= r på alle omg) med mønster iflg diagr fra 9.–27. omg. Sett gjerne en tråd eller en sikkerhetsnål der omg beg. Vreng nå arb = brettekant. Forts å str bare med bf, ta 1. m løs av så tråden kommer på retten og forts å str glattstr. Dette er nå retten. Når votten fra brettekanten måler 14 cm, str tommelen slik: Str 15 r, sett de flg 9 m på en tråd til tommelen, legg opp 9 nye m og str ut omg. Forts å str rundt som før. Etter 1 cm str nå mønster iflg diagr fra 1.–7. omg. Str nå videre bare med bf til votten fra brettekanten måler 24 cm. Str nå tuppen på votten slik fellingsomgang: Str 1 r, 1 otf (se forklaring), 18 r, 2 r sm, 2 r, 1 otf, 18 r, 2 r sm, 1 r. Str 2 omg r uten fellinger. Str nå fellingsomg ytterl 2 ggr med 1 omg imellom uten fellinger (for hver fellingsomg blir det 2 m mindre mellom fellingene). Samtidig str mønster iflg diagr fra 1.–7. omg over de midterste 16 m på hver side av fellingene. Str til slutt fellingsomg på hver omg til det gjenstår 12 m. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m og stram tråden så votten lukker seg i toppen. Str den andre votten likt, men med tommelen speilvendt slik: str 24 m r, sett de flg 9 m på en tråd til tommelen. Tommele: Plukk opp de 9 m på tråden med bf og strømpep nr. 4, og str opp 9 nye m langs hullet ved tommelen = 18 m. Fordel disse m på 4 strømpep og str rundt i glattstr. Når tommelen måler 1 cm str mønster iflg diagr fra 1.–7. omg. Forts videre i bf til tommelen måler 7 cm. På neste omg felles til tuppen på tommelen ved å str 2 og 2 m r sm ut omg. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m og stram til så tommelen lukker seg i tuppen. Str den andre tommelen likt.

MONTERING
Fest alle løse tråder. Klipp til 4 svarte og 2 hvite tråder, ca. 40 cm lange, til den ene fletten. Træ trådene gjennom ytterkanten på vottens brettekant og lag en ca. 7 cm lang flette. Knytt en knute i enden og klipp av trådene ca. 2½ cm under knuten. Montér fletten på den andre votten på samme måte. Legg vottene flatt under et fuktig klede til de er tørre. For vaskeråd, se garnets banderole. Strikkede plagg vaskes med vrangen ut.

LUE
Beg med den ene øreklaffen: Legg opp 3 m med bf og p nr. 4 og str glattstr fram og tilbake (= r på retten, vr på vrangen). Når øreklaffen måler 1 cm, økes slik høyre side: øk 1 m hver 3. p 20 ggr, deretter økes til selve luen 9 m = midt bak. Venstre side: øk 1 m hver 8. p 10 ggr, deretter økes til selve luen 18 m = midt foran. Det er nå 60 m på p. Legg denne luehalvdelen til side og str den andre halvdelen likt, men speilvendt. Sett så begge luehalvdelene inn på rundp nr. 4 slik at midt foran og midt bak på de to halvdelene møtes = 120 m. Str rundt i glattstr (= r på alle omg). Når luen midt foran måler 2 cm, str mønster iflg diagr fra 1.–7. omg. Forts videre med bf igjen. Når luen midt foran måler 11 cm, str mønster iflg digr fra 10.–26. omg. Forts deretter med bf og str luetoppen slik:
1. og 2. omg: Str r.
3. omg: Str 2 og 2 m r sm ut omg.
4. omg: Str r.
5. omg: Str 2 og 2 m r sm ut omg.
6. omg: Str r.
7. omg: Str 2 og 2 m r sm ut omg.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m og stram til så luen lukkes i toppen. 

MONTERING
Sy inn alle løse tråder. Sy sammen luen nede midt bak, gjerne med maskesting så sømmen ser ut som den er strikket. Hekle 1 omg fastmasker med bf rundt ytterkanten på luen, fra midt bak, rundt den første øreklaffen, langs forkanten og rundt den andre øreklaffen. Brodér kastesting med én tråd med bf rundt luens ytterste kant over raden med fastmasker. Til den ene fletten klipper du til 4 svarte og 2 hvite tråder, ca. 40 cm lange. Træ trådene gjennom spissen på den ene øreklaffen og lag en ca. 7 cm lang flette. Knytt en knute og klipp av trådene ca. 2½ cm under knuten. Fest den andre fletten på samme måten. Lag en stor dusk i bf, ca. 10 cm i diameter, og sy den fast i toppen på luen. Legg øreklaffene og luen flatt under et fuktig klede og la luen ligge til den er tørr.

LEGGVARMERE – VIDE (A)
Legg opp 96 m på rundp nr. nr 3.5. Sett m sm til en ring og str rundt, * 1 omg r, 1 omg vr. Gjenta fra * ytterl 2 ggr. Sett gjerne en merketråd eller sikkerhetsnål i beg på omg. Bytt til rundp nr. 4 og str glattstr (= r på alle p) med mønster iflg diagr fra 1.–35. omg. Forts nå bare med bf og str 4 omg r. Deretter str engelsk falsk vrangbord slik:
1. omg: *3 r, 1 vr, gjenta fra * ut omg.
2. omg: *1 r, 1 vr, 2 r, gjenta fra * ut omg.
Disse 2 omg danner mønsteret og gjentas fortløpende. Når hele leggvarmeren måler 45 cm, felles alle m rett av.
Strikk den andre leggvarmeren på samme måten.

LEGGVARMERE – VIDE (B)
Ekstra lange: Strikkes som modell A, men gjenta diagr etter omg 35 og str som omg 8–35. Forts nå bare med bf og str 4 omg r, deretter engelsk falsk vrangbord iflg leggvarmer A, til leggvarmeren måler ca. 55 cm, eller til ønsket lengde.

LEGGVARMERE – SMALE (C)
Legg opp 72 m. Strikk deretter som forklart i oppskriften ovenfor. Blir rundpinne nr. 4 for lang, strikker du med strømpepinner nr. 4 i stedet.

MONTERING
Fest alle løse tråder. Legg leggvarmerne flatt under et fuktig klede og la dem tørke. Leggvarmere B, lag 2 snorer slik: Klipp 3 tråder av garnet, ca. 4 m lange. Tvinn trådene hardt, brett snoren dobbelt så tvinner den seg sammen selv.
Knytt en knute i hver garnende. Træ snoren ca. 3 cm fra overkanten, opp og ned gjennom maskene med ca. 4-5 cm mellomrom. Brett ned vr.borden med vrangen ut ca. 6-7 cm (for å tilpasse lengden på leggvarmeren, se foto).
Lag en snor til på samme måten til den andre leggvarmeren.

SKJERF
Legg opp 144 m med rundp nr. 4 og str 4 omg glattstr rundt (= r på alle omg). Str nå mønster iflg diagr fra 1.–35. omg. Forts videre med bf og str 4 omg r. Fell av de første 70 m. Str nå fram og tilbake over de resterende 74 m med engelsk falsk vrangbord slik:
1. p: 1 r, * 3 r, 1 vr, gjenta fra * ut p og slutt med 1 r.
2. p: 1 r, * 2 r, 1 vr, 1 r, gjenta fra * og avslutt p med 1 r.
Disse 2 p danner mønsteret og gjentas fortløpende. Når skjerfet måler 150 cm, legges det igjen opp 70 m = 144 m.
Sett sm til en ring og str 4 omg glattstr rundt. Str nå mønster iflg diagr fra 1.–35. omg.
Forts videre bare med bf og str 4 omg r. Fell av.

MONTERING
Sy inn alle løse tråder. Sy igjen åpningene ved de 70 avfelte/opplagte m der den engelske falske vrangborden begynner. Sy også sammen ytterkantene på sjalet slik at det blir flatt. Klipp til frynser, 48 cm lange, i mønsterfarge. Montér frynsene 2 og 2 og brett dem dobbelt. Træ bretten gjennom sjalet med en heklenål eller tykk nål så bretten danner en løkke på den ene siden. Træ de løse endene gjennom løkken og trekk i frynsen så løkken strammer seg i kanten. Montér først en frynse i hvert hjørne, og deretter langs begge kortendene med 1 cm mellomrom. Legg skjerfet flatt under et fuktig klede og la det ligge til det er tørt.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:90355. MØNSTERSTRIKKET SETT

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!