91128. BABYSETT MED RUTER OG ÅTTEBLADROSER

Artnr
91128

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Sidsel Janne Høivik
Oversetter: Katarina Karlsson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET (A-E) Junior (70% Premium Akryl, 30% Polyamid. Nøste Ca. 50 g = 168 m)

STØRRELSER (A)
38(44)50(56-62)68-74(80-86) cl
OVERVIDDE (A) Ca 38 1/2(42)46 1/2(52)55(60)cm. Plaggets mål.
ERMELENGDE (A) Ca 10(11)14(1719(23)cm. Plaggets mål.
HEL LENGDE (A) Ca 19(21)23(27)32(35)cm. Plaggets mål.
GARNMENGDE (A)
Fg.1 Ca 50(50)100(100)150(150) g (Hvit: fg 67001)
Fg.2 Ca 50(50)50(100)100(100) g (Lime: fg 67009/Rød: fg 67012)
RUNDPINNE (A) Nr 3 og 3.5
PINNER (A) Nr 3.5
TILBEHØR (A) 4(4)5(5)6(6) knapper

STØRRELSER (B) 38(44)50(56-62)68-74(80-86) cl
STUSSMÅL (B) Ca 38(41)45(50)56(63) cm.
HEL LENGDE (B) Ca 27(30)34(40)45(49) cm. Plaggets mål.
BENLENGDE (B) Ca 8(10)13(18)22(25) cm (med oppbrett på bena). Plaggets mål.
GARNMENGDE (B)
Fg.1 Ca 50(100)100(100)100(150) g (Hvit: fg 67001)
Fg.2 Ca 50(50)50(50)50(50) g (Lime: fg 67009/Rød: fg 67012)
RUNDPINNE (B) Nr 3 og 3.5
Strømpepinner (B) Nr 3 og 3.5
TILBEHØR (B) Elastikk i livet

STØRRELSER (C) Ca 38-44(50-56)62-74(80-86) cl
LUEVIDDE (C) Ca 29(33)38(41)cm. Plaggets mål
GARNMENGDE (C)
Fg.1 Ca 50(50)50(50) g (Hvit: fg 67001)
Fg.2 Ca 50(50)50(50) g (Lime: fg 67009/Rød: fg 67012)
RUNDPINNE (C) Nr 3 og 3.5 (eller strømpepinner nr 3 og 3.5)

STØRRELSER (D) Ca 38-44(50-56)62-74(80-86) cl
GARNMENGDE (D)
Fg.1 En rest (Hvit: fg 67001)
Fg.2 Ca 50(50)50(50) g (Lime: fg 67009/Rød: fg 67012)
Strømpepinner (D) Nr 3 og 3.5

STØRRELSER (E) Ca 38-44(50-56)62-74(80-86) cl
GARNMENGDE (E)
Fg.1 En rest (Hvit: fg 67001)
Fg.2 Ca 50(50)50(50)g (Lime: fg 67009/Rød: fg 67012)
Strømpepinner (E) Nr 3
STRIKKEFASTHET Ca 24 m og 32 p glattstrikk på p nr 3.5 = 10 x 10 cm. Stemmer ikke strikkefastheten, bytt til tynnere eller tykkere p

FORKLARINGER
1 rille: 1 p r på retten og 1 p r på vrangen når det strikkes frem og tilbake på p, eller 1 omg r og 1 omg vr når det strikkes rundt. JAKKE (A) Den rillestrikkede kanten nederst på bolen strikkes frem og tilbake på p. Etter denne kanten strikkes resten av bolen rundt på rundp og det klippes opp til åpning midt foran og til ermehull i hver side til slutt. Ermene strikkes frem og tilbake på p i rillestrikk. 

FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp på p nr 3 med fg.2 92(100)112(124)132(144) m og strikk rillestrikk frem og tilbake på p iflg diagram 2 = i alt 4 riller. Åpningen er midt foran. Sett et merke i hver side av arb med 23(25)28(31)33(36) m til hvert forstykke og 46(50)56(62)66(72) m til bakstykket. La disse merketrådene følge arb oppover. Etter rillekanten, byttes til p nr 3.5 og legg opp 4 ekstra m i slutten av p. Disse m er til å klippe og sy i midt foran senere og strikkes ikke med i mønsteret. Beg å strikke ved merket HS (høyre side) og valgt størrelse og gjenta rapporten frem til neste sidemerke og beg her ved pilen merket VS (venstre side) og valgt størrelse og gjenta rapporten omg ut. Strikk nå videre rundt rett opp med denne inndelingen. Vær oppmerksom på at rapportene ikke går opp i siden på flere av størrelsene. Når arb måler ca 3(3)3(4)4(4) cm før hel lengde felles for halsen de 4 m midt foran + 4(4)5(5)5(6) m på hver side av disse. Tilpass halsfellingen så godt som mulig slik at avfellingen øverst på skuldrene til slutt vil skje enten etter en hel rute, eller midt i en hel rute. Fortsett å strikke mønster frem og tilbake og fell videre for halsen annen hver p: 2,2,1,1(3,2,1,1)3,2,1,1(3,2,2,1)3,2,2,1,1(3,2,2,1,1) m. Når arb måler ca 1 cm før hel lengde fell av de midterste 20(22)24(26)28(30) m midt bak. Hver side strikkes nå videre frem og tilbake i mønsterstrikk. Ved hel lengde felles de resterende skulderm løst av.

ERMER
Legg opp på p nr 3 med fg.1 24(28)32(36)40(44) m og strikk rillestrikk frem og tilbake på p i 1(1)2(3)3(3) cm. Øk på siste p (p strikket r på retten) 2(2)2(4)4(4) m jevnt fordelt på p. Bytt nå til p nr 3.5 og strikk videre med rillestrikk og striper frem og tilbake på p etter diagram 2. Når arb måler ca 2(2)3(4)4(4) cm øk 1 m først og sist på p innenfor kantm. Gjenta denne økingen ca hver 1(1)1(1)1½(1½) cm i alt 8(9)10(9)9(10) ganger. Når ermet måler hel lengde strikk videre med fg.1 i 5 p glattstrikk med vrangen ut på rettsiden av arb til belegg. Fell av ganske løst. Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy underermsømmene pent sammen kant i kant helt opp til belegget som du lar stå igjen med en åpen splitt øverst. Sy maskinsømmer i hver side av de 4 m midt foran og i hver side i ermets bredde. Klipp opp mellom sømmene. Sy pent sammen på skuldrene. Sy ermene i med belegget pent over klippekantene. Halskant: Strikk opp m fra retten med p nr 3 og fg.2 (ca 12 m per 5 cm). Strikk 1 p r tilbake på vrangen slik at det blir en rille. Bytt til fg.1 og strikk videre med 5 p glattstrikk, 1 p r på vrangen (til brettekant) og 8 p glattstrikk. Fell alle m løst av.Brett kanten dobbelt langs brettekanten og sy pent til på vrangen. Forkanter: Strikk opp m langs forkanten, også over den doble halskanten med p nr 3 og fg.2 (ca 12 m per 5 cm). Strikk 1 p r på vrangen (1 rille). Bytt til fg.1 og strikk videre 5 p glattstrikk, 1 p r på vrangen (brettekant) og 8 p glattstrikk. Fell alle m løst av. Brett kanten mot vrangen langs brettekanten og sy pent til. Sett merker til knappene, det øverste og nederste ca 1 cm fra kanten og de øvrige med jevne mellomrom. Strikk den andre forkanten på samme måte, men lag knapphull over 3 m tilsvarende merkene. Fell til knapphull på 2. p med fg.1. De felte m legges opp igjen på neste p. Lag knapphull i belegget tilsvarende knapphullene på forsiden av forkanten. Det lages knapphull i venstre forkant til gutt og i høyre til jente.Sy belegget til på samme måte som motsatt side. Sy rundt de doble knapphullene og sy i knappene. Sy i ermene i første glattstrikkede p i belegget. Sy belegget pent over klippekantene.

BUKSE (B)
Beg øverst i livet og legg opp på liten rundp nr 3 med fg.2 70(76)92(102)112(124) m. Strikk glattstrikk med striper rundt, 2 omg med fg.1 og 2 omg med fg.2 til arb måler ca 8 cm. Omg beg midt bak. På siste omg økes 20(22)16(18)22(26) m jevnt fordelt på omg = 90(98)108(120)134(150) m. Sett et merke midt foran og midt bak = 45(49)54(60)67(75) m til hver del. La disse merketrådene følge arb videre. Bytt nå til p nr 3.5 og strikk videre rundt med ensfarget rillestrikk (1 omg r, 1 omg vr) med fg.2 og strikk buksen høyere bak slik: Beg 6 m før merket, strikk 12 m, snu og strikk 18m, snu og strikk 6 m mer for hver gang i alt 3(3)4(4)5(5) ganger på hver side. NB! Det strikkes rillestrikk hele tiden. Fortsett videre rundt med rillestrikk over alle m. Når den rillestrikkede delen måler ca 14(15)16(16)17(18)cm midt foran, økes 1 m på hver side av 2 midtm midt foran og midt bak annenhver omg i alt 3(3)3(4)4(4) ganger = 102(110)120(136)150(166) m. Det økes på omg som strikkes r på retten. Del arb midt mellom merkem foran og bak = 51(55)60(68)75(83)m til hvert ben. Strikk hvert ben ferdig for seg rundt på strømpep og fell 2 m på innsiden av benet ca hver 1(1)1(1½)1½(1½)cm i alt 4(6)7(10)12(14) ganger = 43(43(46(48)51(55) m. Når benet måler ca 5(7)10(15)19(22) cm felles på en r omg 8(6)6(6)7(12) m jevnt fordelt på omg. Bytt til strømpep nr 3 og strikk videre rundt med riller og striper til brettekant etter diagram 2. Når denne kanten måler ca 3 cm strikk videre på samme måte, men med vrangen ut i ca 4 cm slik at retten blir ut når kanten brettes dobbelt mot retten. Fell av med løse m.

MONTERING
Brett kanten i livet dobbelt og træ en strikk gjennom løpegangen. Pass på at den ikke strammer.

LUE (C)
Legg opp på strømpep eller liten rundp nr 3 med fg.2 69(79)90(101) m. Bytt til fg.1 og strikk 4(4)5(6) riller iflg diagram 2. Bytt så til p nr 3.5 og beg å strikke mønster. Beg midt bak og strikk først 3(3)0(1)m iflg diagram 3, strikk så mønster iflg diagram 1. Beg på 1. m i mønsteret og gjenta mønsteret over totalt 63(72)90(99) m = 7(8)10(11) rapporter, avslutt med 3(4)0(1) m etter diagram 3. Strikk videre rundt med denne inndelingen i alt 11 omg. Strikk deretter riller og striper videre rundt iflg diagram 2 til arb måler ca 7½(9)11(14) cm. Beg da å felle til toppen. Fellingene gjøres på de r p. Fell nå 10(10)11(11) m jevnt fordelt på omg = 59(69)79(90) m. Strikk 3 omg uten å felle og fell på neste omg samme antall m = 49(59)68(79) m. Strikk nå 1(1)3(3) omg uten å felle og fell på neste omg samme antall m = 39(49)57(68) m. Strikk 1(1)3(3) omg uten å felle og fell på neste omg samme antall m = 29(39)46(57) m. Strikk 1 omg uten å felle og fell igjen på neste omg samme antall m = 19(29)35(46) m. Strikk 1 omg uten å felle og strikk på neste omg 2 og 2 m r sammen = 10(15)18(23) m. Strikk 1 omg uten å felle. Det strikkes nå ikke lenger på minste størrelse. Fell på neste omg igjen 2 og 2 m r sammen = 0(8)9(12) m. Klipp av tråden og træ den gjennom de resterende m. Stram til og fest godt. Lag en pompong i fg.1 med ca 3-5 cm i diameter. Liten pompong til de aller minste størrelsene og større til de større størrelsene.

VOTTER (D)
Venstre vott: Legg opp på strømpep nr 3 med fg.2 22(26)30(34) m og strikk riller rundt iflg diagram 2. Strikk til arb måler ca 3(4)5(5) cm, avslutt helst etter en rille i fg.1. Bytt til p 3.5 og fg.2. Resten av votten strikkes i fg.2. Strikk 1 omg r der det økes 2 m jevnt fordelt og strikk så 1 hullrad med 1 kast og 2 m r sammen omg rundt. Etter hullraden strikkes resten av votten i glattstrikk. Når votten måler ca 0(0)1(1½) cm fra hullraden strikkes en markeringstråd over de 4(5) siste m på omg på de to største størrelsene til tommel. Det strikkes ikke tommel på de to minste størrelsene. Strikk videre til votten måler ca 3½(4)5(6½) cm, eller ønsket lengde før fellinger i toppen. Sett et merke i hver side av votten og fell 1 m på hver side av merkene ved å strikke 2 og 2 m r sammen før merket og 2 m vridd r sammen etter merket, hver omg til det står igjen 4 m. Trekk tråden gjennom restm og fest godt. Tommel: Trekk ut markeringstråden på de to største størrelsene. Sett m på hver side over på strømpep og strikk 1 omg glattstrikk samtidig som det strikkes opp 1 m i hver side = 10(12) m. Strikk rundt med glattstrikk til tommelen måler ca 1½(2) cm, eller til ønsket lengde før felling. Strikk 2 og 2 m r sammen omg rundt. Strikk 1(2) omg uten å felle og på neste omg strikkes 2 og 2 m r sammen. Klipp av tråden og trekk gjennom De resterende m. Stram til og fest godt. Tvinn en snor av dobbelt garn i fg.1 og træ gjennom hullraden. Høyre vott: Strikkes på samme måte, men med tommelen i motsatt side.

SOKKER (E)
Legg opp på strømpep nr 3 med fg.2 23(27)31(37) m og strikk rillestrikk rundt iflg diagram 2. Strikk til arb måler ca 3(4)4½)5 cm, avslutt helst etter en rille i fg.1. Bytt til fg.2 og strikk videre med glattstrikk i denne fg på resten av sokken. Fortsett med strømpep nr 3 rundt og strikk 2 omg r + en hullrad: *1 kast, 2 r sammen*, gjenta *-* omg rundt. Strikk 3 omg r. Sett de midterste 13(15)17(19) m på en tråd = oppå foten. Fortsett frem og tilbake med glattstrikk og strikk hæl over de resterende 10(12)14(18) m: Strikk til 1 m står igjen i ene siden, snu og strikk til 1 m står igjen i andre siden, snu og strikk til 1 m mindre for hver p til det står igjen 4(4)6(6) m på midten. Snu og strikk 1 m mer for hver p, men for at det ikke skal bli hull i “skjøtene” tas tråden opp mellom siste midtm og neste m. Denne tråden settes vridd på p og strikkes sammen med neste m. Fortsett på samme måte til alle m er strikket. Fortsett nå rundt over alle m med glattstrikk, men fell 3(5)5(5) m jevnt fordelt over 1. omg = 20(22)26(32) m igjen. Når hele foten måler ca 4(5)7(9½) cm, eller ønsket lengde før tåfelling, settes et merke i hver side av arb med 10(11)13(16) m til hver del. Fell i hver side for tå slik: Fell 2 m før merket ved å strikke 2 m r sammen og etter merket ved å strikke 2 m vridd r sammen. Gjenta i andre siden =16(18)22(28)m. Strikk 2 omg uten å felle og fell på neste omg på samme måte = 12(14)18(24) m igjen. Strikk 1 omg til uten å felle og fell på neste omg på samme måte = 8(10)14(20) m. Strikk 1 omg uten å felle og på de 2 minste størrelsene er det nå felt ferdig. Fell på de 2 største størrelsene på samme måte = 8(10)10(16). Strikk igjen på de 2 største størrelsene 1 omg uten å felle og fell nå kun på største størrelse på samme måte = 8(10)10(12) m. Strikk videre kun på største størrelse 1 omg uten å felle og fell på neste omg på samme måte = 8(10)10(8) m. Klipp av tråden og trekk den gjennom m. Tvinn en snor av dobbelt garn i fg A og træ gjennom hullraden.

VASKERÅD
Strikkede og heklede plagg bør vaskes separat på ullprogram, med vrangen ut og uten blekemiddel. Unngå bløtlegging. Strekkes i fasong i våt tilstand. Tørkes liggende.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91128. BABYSETT MED RUTER OG ÅTTEBLADROSER

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!