91539. BABYPLAGG MED DYREMØNSTER

Artnr
91539

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Mio (100 % Merinoull. Nøste ca. 50 g = 170 m)
STRIKKEFASTHET 27-28 m og 36-37 p glattstr på p nr. 3 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)
STØRRELSER–CL (A,B) 38(44)50-56(62-68)74-80(86-92) cl
STØRRELSER-ALDER (A,B) prematur(prematur)0-2(2-6)6-12(12-24) mnd
STØRRELSER (C,D) 38-44(50-56)62-68(74-86)92-98 cl
OVERVIDDE (A,B) Ca. 41(43)48(54)59(63) cm
HEL LENGDE (A,B) Ca. 16(20)23(27)31(34) cm
GARNFORBRUK (A)
Fg 1: Ca. 50(100)100(100)150(150) g (fg 30202)
Fg 2: Ca. 50(50)50(50)50(100) g (fg 30204)
GARNFORBRUK (B)
Fg 1: Ca. 50(100)100(100)150(150) g (fg 30221)
Fg 2: Ca. 50(50)50(50)50(100) g (fg 30220)
GARNFORBRUK (C)
Fg 1: Ca. 50(50)50(50)50 g (fg 30221)
Fg 2: Ca. 20(20)20(20)20 g (fg 30220)
GARNFORBRUK (D)
Fg 1: Ca. 50(50)50(50)50 g (fg 30202)
Fg 2: Ca. 20(20)20(20)20 g (fg 30204)
PINNER Nr. 3
RUNDPINNE Nr. 3, 60 cm
HEKLENÅL Nr. 2.5
TILBEHØR Genser: 1 knapp. Jakke: 6(6)6(8)8(8) knapper

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.
Diagram 1:
Jakkens mønster. Diagram 2: Genserens mønster.

HEKLEFORKLARINGER
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, 1 kast på nålen, trekk det gjennom m (= 2 m på nålen), 1 kast, trekk det gjennom begge m på nålen.
Luftmaske (lm): Lag en løkke på garnet, stikk nålen i løkken, 1 kast på nålen, trekk det gjennom løkken på nålen.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen inn i neste m, 1 kast på nålen, trekk det gjennom m og m på nålen.

GENSER/JAKKE BAKSTYKKE (A,B)
Legg opp 57(61)67(75)81(87) m på p nr. 3 med fg 1 og strikk 3(3)3(5)5(5) p rillestr = r på alle p (1. p = vrangen). På neste p fra retten strikkes slik:
A: Strikk mønster iflg diagram innenfor 4 m i hver side. Disse 4 m strikkes r. Den ytterste r m i hver side strikkes slik: I beg av p: strikk m r i den bakre mb. I slutten av p: Ta 1 m løs av med tråden foran arb. Når arb måler ca. 2(2)3(3)3(4) cm, strikkes glattstr over alle m utenom på den ytterste m i hver side som fortsetter å være kantm. Nå strikkes kantm som en vanlig r m. Om det fungerer, kan du strikke de nye m med i mønster etter hvert, ellers strikkes med fg 1.
B: Strikk mønster iflg diagram innenfor kantm i hver side. Strikk slik hele veien. OBS! Mønsteret blir ikke likt i høyre og venstre side. 
Nå strikkes genseren og jakken likt: Strikk til arb måler ca. 9(12)13(16)19(21) cm, fell da til ermehull i hver side annenhver p 1-1(1-1)2-1(2-1)2-2(2-2) m. Når arb måler ca. 15(19)22(26)29½(32½) cm, felles til nakken de midterste 19(21)23(25)27(29) m og hver side strikkes videre for seg. Fell ytterl 2 m til nakken. Når arb måler 16(20)23(27)31(34) cm, felles skulderm rett av. 

FORSTYKKE (A)
Legg opp og strikk som bakstk til arb måler ca. 10(14)16(19)22(23) cm. Da deles det til splitt ved å felle av de midterste 3(3)5(5)7(7) m og strikke hver side videre for seg.
Venstre side: Strikk rett opp og strikk den ytterste m ved splitten r på alle p = kantm. Når arb måler 13(17)20(23)27(29) cm felles til halsringn ved forkanten annenhver p 4-2-2-1-1(5-2-2-1-1)5-2-1-1-1-1(6-2-1-1-1-1)6-2-1-1-1-1(7-2-1-1-1-1) m. Fell skulderm rett av ved samme høyde som på bakstk.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.

VENSTRE FORSTYKKE (B)
Legg opp 28(30)33(37)41(43) m på p nr. 3 med fg 1 og strikk 3(3)3(5)5(5) p rillestr (1. p = vrangen). På neste p fra retten strikkes mønster iflg diagram innenfor kantm i hver side. OBS! Beg i siden som på bakstk. Fell til ermehull i siden som på bakstk. Når arb måler ca. 13(17)19(23)26(28) cm, felles til halsen ved forkanten annenhver p 5-2-2-1-1 (5-2-2-1-1-1)6-2-2-1-1-1(6-2-2-2-1-1)8-2-2-2-1-1(8-2-2-2-1-1) m. Fell skulderm rett av ved samme høyde som på bakstk.

HØYRE FORSTYKKE (B)
Strikkes som venstre forstk, men speilvendt. Mønstret strikkes som på høyre forstk, ikke speilvendt.

ERMER (A,B)
Legg opp 31(35)39(41)45(47) m på p nr. 3 med fg 1 og strikk 3(3)3(5)5(5) p rillestrikk (1. p = vrangen). På neste p fra retten strikkes mønster iflg diagram innenfor kantm i hver side. OBS! Mønstret blir ikke likt i sidene. Når arb måler ca. 2(2)2(2)3(3) cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn hver 4. p ytterl 0(0)1(5)3(0) ggr, deretter hver 6. p 0(1)6(3)6(7) ggr og deretter hver 8. p 3(3)0(0)0(2) ggr = 39(45)55(59)65(67) m på p. Når arb måler ca. 11(12)13(15)18(22) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p som på bakstk. På neste p fra retten felles m rett av.

MONTERING (A)
Spenn ut delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke.
Sy skuldersømmene.
Halskant: Plukk opp rundt halsen fra retten med rundp nr. 3 og fg 1 ca. 57(62)67(71)75(79) m. Strikk 3(3)5(5)5(5) p rillestr fram og tilbake (= r på alle p). Fell av i rillestrikk.
Venstre splittkant: Plukk opp m langs splitten fra retten med p nr. 3 og fg 1. Strikk 1(1)3(3)4(4) rillestr fram og tilbake (r på alle p). Fell av i rillestr.
Høyre splittkant: Strikkes som venstre, men speilvendt. Knapphhullshempe: Hekle en knapphullshempe med fg 1 øverst på høyre splittkant slik: Fest tråden i kanten med en fm, hekle 5-6 lm, avslutt med en kjm i samme m. Klipp av garnet og fest tråden. Sy i en knapp på venstre side av splitten. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. OBS! La den rillestr kanten nede i sidene være åpen.

MONTERING (B)
Spenn ut delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke.
Sy skuldersømmene.
Halskant: Plukk opp rundt halsen fra retten med rundp nr. 3 og fg 1 ca. 57(62)67(71)75(79) m. Strikk 3(3)5(5)5(5) p rillestr (= r på alle p). Fell av i rillestr.
Venstre forkant: Plukk opp m langs halsen fra retten med p nr. 3 og fg 1 slik: 1 m i hver p langs forkanten. Hopp over ca. hver 5.-6. p.Strikk 5 p rillestr. Fell av i rillestr.
Høyre forkant: Strikkes som venstre, men fell til 3(3)3(4)4(4) grupper med knapphull med 2 knapphull i hver gruppe.
Knapphullgruppe:
2 knapphull rett under hverandre med ca. 1½ cm mellomrom mellom hullene. Plasser den øverste gruppen midt foran halskanten, den nederste ca. 3 – 4 cm fra nederkanten og de øvrige med jevne mellomrom. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper

LUE MED DUSKER (C)
Legg opp 86(104)114(124)136 m på p nr. 3 med fg 1 og strikk 5 p rillestr fram og tilbake = r på alle p (1. p = vrangen). Øk på siste p 3(4)4(4)5 m jevnt fordelt = 89(108)118(128)141 m. Strikk videre i glattstr innenfor kantm i hver side. Strikk ca. 4(4)5(6)6 cm med mønster iflg diagram 1 over de midterste 81(108)108(108)135 m. Maskene på hver side av mønsteret som ikke kan inngå i det, strikkes med fg 1. Avslutt mønsteret fra vrangen. Forts deretter å strikke bare med med fg 1. Justér masketallet til 90(110)119(128)142 m. Når arb måler ca. 6½-7(9)10(11½)12½ cm, strikkes en fellingsp slik: Strikk kantm, *2 m r sm, 9(10)11(12)12 r*, gjenta *-* ut p. Det felles 8(9)9(9)10 m på hver fellingsp. Gjenta hver 4. p ytterl 0(1)1(1)2 ggr og deretter annenhver p til det er 42(45)45(45)52 m på p. Det blir 1 m mindre mellom fellingene for hver fellingsp. Strikk 1 p tilbake fra vrangen. På neste p strikkes 2 og 2 m r sm ut p i den grad det går. Gjenta fellingene ytterl 1 gang annenhver p. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m, stram til og fest godt. Sy luen sm med kantm til sømrom.
Dusker: Lag 2 dusker med fg 2 (ca. 4 cm i diameter) og fest oppe på luen. Se bilde og skisse.

LUE MED ØREKLAFFER (D)
Øreklaffer: Strikk 2 like. Legg opp 5 m på p nr. 3 med fg 1 og strikk vr.bord, 1 r 1 vr, innenfor kantm i hver side. Kantm strikkes slik: I beg av p strikkes m r i den bakre mb. I slutten av p tas m løs av med tråden foran arb. Øk på neste p fra retten 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn annenhver p ytterl 2(2)2(2)3 ggr, og deretter hver 4. p til det er 19(21)23(25)27 m på p. De økte m strikkes med i vr.bordmønsteret.
Lue: Legg opp 22(28)30(32)36 m (= bak) på p nr. 3 med fg 1, sett m på den ene øreklaffen inn på p (= 19(21)23(25)27 m), legg opp 34(42)45(50)54 m (= foran), sett m på den andre øreklaffen inn på p (= 19(21)23(25)27 m) = 94(112)121(132)144 m på p. Strikk vr.bord, 1 r, 1 vr, over alle m innenfor kantm i hver side. Kantm strikkes nå som en vanlig r m. Når vr.borden måler ca. 2(2)2(2½)2½ cm, felles 5(4)3(4)3 m jevnt fordelt = 89(108)118(128)141 m på p. Strikk videre i glattstr innenfor kantm i hver side. Etter 2 p glattstr strikkes ca. 4(4)5(6)6 cm mønster iflg diagram 2 over de midterste 81(108)108(108)135 m. Maskene på hver side av mønsteret som ikke kan inngå i mønsteret, strikkes med fg 1. Avslutt mønsteret fra vrangen. Deretter strikkes videre bare med fg 1. Justér masketallet til 90(110)119(128)142 m. Når arb måler ca. 6½-7(9)10(11½)12½ cm, strikkes en fellingsp slik: Strikk kantm, *2 r sm, 9(10)11(12)12 m*, gjenta *-* ut p. Det felles 8(9)9(9)10 m på hver fellingsp. Gjenta fellingsp hver 4. p ytterl 0(1)1(1)2 ggr og deretter annenhver p til det er 42(45)46(47)52 m på p. Det blir 1 m mindre mellom fellingene for hver fellingsp. Strikk 1 p tilbake fra vrangen. På neste p strikkes 2 og 2 m r sm ut p, strikk 1 p uten fellinger, på neste p strikkes 2 og 2 r sm ut p. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de rest m, stram til og fest godt. Sy luen sm med kantm til sømrom.
Ører: Legg opp 13 m med p nr. 3 og strikk iflg diagram. Etter siste p felles alle m av. Strikk et øre til på samme måten. Brett ørene langs den midterste p med vrangen inn og sy sm i sidene med kantm til sømrom. Sy fast ørene rett over hver øreklaff, ca. midt på siden.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91539. BABYPLAGG MED DYREMØNSTER

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!