92307. BABYSETT, JAKKE, LUE OG TEPPE

Artnr
92307

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Daniel Bernstål

GARNKVALITET Lilly (70 % viskose, 30 % lin. Nøste 100 g = ca. 335 m)
STRIKKEFASTHET Ca. 27 m og 38 p glattstr på p 3 mm = 10 x 10 cm Ca. 24 m og 38 p mønster på p 3 mm = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

JAKKE:
STØRRELSER-CL 48(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl
STØRRELSER-ALDER prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mnd (2-4 år)
OVERVIDDE Ca. 44(48)53(57)63(67) cm
HEL LENGDE Ca. 21(24)28(32)35(38) cm
GARNFORBRUK Ca. 50(75)100(125)150(175) g (fg 52302)
PINNER 2.5 mm og 3 mm
RUNDPINNER 3 mm, 60 cm
TILBEHØR 4(4)5(5)5(5) knapper

LUE:
STØRRELSER-CL 48-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl
STØRRELSER-ALDER prematur-2(2-6)6-12(12-24) mnd 2-4 år
GARNFORBRUK Ca. 25(25)25(25)50(50) g (fg 52303)
RUNDPINNER 3 mm, 40 cm
STRØMPEPINNER 3 mm

TEPPE:
STØRRELSE Ca. 65 x 85 cm
GARNFORBRUK Ca. 275 g (fg 52302)
RUNDPINNER 3 mm, 80 cm

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Enkelfelling: I beg av p: Strikk 2 m r sm. På slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 1 r, dra den løse m over.
Dobbelfelling: I beg av p: Strikk 3 m r sm. På slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sm, dra den løse m over.
Knapphull: Fell av 2 m og legg dem opp igjen på neste p.
Rillestrikk (rillestr) rundt: X 1 p r, 1 p vr X, gjenta X-X.
Glattstrikk (glattstr) rundt: Strikk r på alle omg.

JAKKEN
Jakken strikkes frem og tilbake på rundp opp til ermehullet, her deles arb og bak- og forstk strikkes videre for seg. Legg opp 120(132)144(156)172(182) m på rundp 2.5 mm og strikk 3 p rillestr frem og tilbake (1. p = vrangen).
Fell på siste p 17(19)19(23)23(23) m jevnt fordelt = 103(113)125(133)149(159) m. Bytt til rundp 3 mm og strikk mønster iflg diagrammet innenfor 4(3)3(1)3(2) i hver side (= 1 kantm + 3(2)2(0)2(1) m glattstr). Når arb måler ca. 11½(13)16(19)21(23) cm, deles det til bak- og forstk slik: sett de første 25(28)31(32)37(39) m på en tråd = høyre forstk, sett de neste 53(57)63(69)75(81) m på en p 3 mm = bakst, sett de rest 25(28)31(32)37(39) m på en tråd = venstre forstk.
Strikk bakst først. Fortsett med mønsteret og husk at et kast alltid må oppveies av en sammenstrikking. Der det ikke går an å strikke mønster i sidene, strikkes glattstr.
Ytterste m i hver side = kantm. Fell 3(3)3(3)4(4) m til ermehull i hver side. På neste p fra retten strikkes raglanfellinger slik: Strikk en enkelfelling i hver side innenfor 1 kantm med 3 p mellomrom 5(7)6(6)6(6) ggr og deretter med 1 p mellomrom 8(7)11(13)15(17) ggr. Det gjenstår nå 21(23)23(25)25(27) m til nakken. Fell av på en p fra retten.
Venstre forstykke: Sett m på en p 3 mm. Fortsett med mønstret. Ytterste m i hver side = kantm. Fell til ermehull i siden som på bakst. Strikk raglanfelling i siden som på bakstk, men hopp over de 3(3)4(4)4(4) siste fellingene. Samtidig med den 7.(7.)10.(11.)13.(15.) raglanfellingen felles til halsen ved forkanten annenhver p 5-2-2-1(5-3-2-1-1)6-3-2-2(5-3-2-1-1) 6-3-2-2-1(6-3-2-2-1) m. Det gjenstår nå 2 m som felles av.
Høyre forstykke: Strikkes som venstre, men speilvendt. 

HØYRE ERME
Legg opp 38(40)42(44)46(46) m på p 2.5 mm og strikk 3 p rillestr (1. p = vrangen). Bytt til p 3 mm og strikk videre i glattstr innenfor 1 kantm i hver side. Når arb måler ca. 3 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 5 p mellomrom totalt 6(7)8(9)10(12) ggr = 50(54)58(62)66(70) m. Når arb måler ca. 12(15)17(18)20(23) cm, felles til ermehull i hver side 3(3)3(3)4(4) m som på bakstk. På neste p fra retten strikkes raglanfelling slik: Strikk en enkelfelling innenfor kantm med 3 p mellomrom 0(2)0(2)3(3) ggr og med 1 p mellomrom 13(14)18(17)17(19) ggr. På størrelse 48 cl strikkes til slutt en dobbelfelling med 1 p mellomrom 1 gang. Det gjenstår nå 14(16)16(18)18(18) m til halsfellingen. Strikk 1 p.
1. p (retten): Fell av 2(3)2(2)2(2) m i beg av p og strikk en dobbelfelling på slutten.
2., 4., 6. og 8. p (vrangen): Strikkes uten fellinger.
3. omg: Fell av 2(3)2(2)2(2) m i beg av p og strikk en dobbelfelling på slutten.
5. omg: Fell av 2(2)1(2)2(2) m i beg av p og strikk en dobbelfelling på slutten.
7. omg: Fell av 0(0)1(2)2(2) m i beg av p og strikk en dobbelfelling på slutten.
Nå gjenstår det 2 m som felles av.

VENSTRE ERME
Strikkes som høyre erme, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p tidligere fra vrangen.

MONTERING
Spenn ut delene mellom fuktige håndklær etter angitte mål og la alt tørke. Sy raglansømmene med kantm til sømrom.
Halskant: Plukk opp rundt halsen fra retten ca. 50(54)54(58)60(62) m med p 2.5 mm og strikk 7 p rillestr. Fell av i rillestr fra retten.
Venstre forkant: Plukk opp m langs forkanten fra retten med p 2.5 mm slik: 1 m i hver p, men hopp over hver 5. p så kanten ikke bølger seg. Strikk ca. 7 p rillestr. Fell av i rillestr fra retten.
Høyre forkant: Strikkes som venstre, men speilvendt og med 4(4)5(5)5(5) knapphull (se forklaring over) midt på vr.bordkanten. Det øverste midt foran halskanten, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt.
Sy ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

LUEN
Legg opp 90(104)110(116)120 m på rundp 3 mm og strikk 8 omg rillestr rundt. Strikk videre i glattstr. Når arb måler 7½(8½)9(9½)10½ cm, justeres maskeantallet til 88(96)104(112)120 m.
På neste omg felles slik: X 2 m sm, strikk 9(10)11(12)13 m X, gjenta X-X ut omg. Gjenta fellingsomg med 3 p mellomrom ytterl 1(2)2(2)3 ggr og deretter med 1 p mellomrom til alle m mellom fellingene er felt av. OBS! Bytt til strømpep når det blir for få m til å strikke med rundp.
Det blir 1 m mindre mellom fellingene for hver fellingsomg. På neste om strikkes 2 og 2 m sm ut omg. Strikk 6(6)6(8)8 omg glattstr over de rest m. Fell av.

TEPPET
Kantmaskene strikkes slik: I beg av p strikkes m vridd r (= strikk i bakre maskebue). På slutten av p tas m løs av med tråden foran arb.
Rillestrikk: Siden rillestrikk ikke får samme mål i høyden som glattstrikk og mønsterstrikk, må man strikke noen ekstra forkortede pinner slik:
Forkortede pinner: Strikk 26 r, snu (= vrangen) strikk r tilbake, snu igjen (= retten), 5 p uten ekstra p. OBS! Strikk likt i begge sidene på rillestrikkingen.
Legg opp 169 m på rundp 3 mm og strikk 10 cm rillestr (1. p = vrangen). På siste p fra vrangen økes 4 m jevnt fordelt til = 173 m.
Strikk slik: 26 m rillestr, 121 m glattstr, 26 m rillestr.
Herfra strikkes rillestr i hver side som forklart ved Forkortede pinner.
Når arb måler 15 cm, felles på en p fra vrangen 22 m jevnt fordelt over de glattstr m = 151 m.
På neste p fra retten strikkes slik: 26 m rillestr, 14 m glattstr, 71 m mønster ifl g diagrammet, 14 m glattstr, 26 m rillestr.
Gjenta diagrammet 10 ggr, strikk ytterl 2 p ifl g diagrammet.
Arb skal nå måle ca. 70 cm.
Strikk videre slik (retten): 26 m rillestr, 121 m glattstr, OBS! Øk 22 m jevnt fordelt over de glattstr m, 26 m rillestr = 173 m. Strikk så like mange p som i beg av teppet.
Fell på siste p 4 m jevnt fordelt = 169 m. Strikk 10 cm rillestr = like mange p som i beg på teppet og uten forkortede p. Fell av i rillestr.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:92307. BABYSETT, JAKKE, LUE OG TEPPE

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!