91133. 4 STORKRAGER MED HETTE

Artnr
91133

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET (A) Duo (100 % Akryl. Hesper ca. 200 g = 312 m)
GARNKVALITET (B) Raggi (70 % Ull , 30 % Polyamid "Superwash". Nøste ca. 100 g = 150 m)
GARNKVALITET (C) Fuga Tweed (50 % Ren Ny Ull "Superwash", 50 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 121 m)
GARNKVALITET (D) Vinga (85 % Akryl, 15 % Ull. Nøste ca. 100 g = 190 m)
STØRRELSE (A-D) Én størrelse
GARNMENGDE (A) Duo ca. 350 g (fg 41014)
GARNMENGDE (B) Raggi ca. 500 g (fg 1510)
GARNMENGDE (C) Fuga Tweed ca. 300 g (fg 60154)
GARNMENGDE (D) Vinga Ca. 360 g (fg 40659)
PINNER A: Nr. 5 og 6. B: Nr. 5 og 6 + flettepinne. C: Nr. 4 og 4.5 + flettepinne. D: Nr 5
TILBEHØR 5 knapper (knappene kommer fra www.styleandtrend.se)
STRIKKEFASTHET A: Ca 14 m og 22 p glattstr på p nr. 6 = 10 x 10 cm. B: Ca 14½ m rillestr på p nr. 6 = 10 cm. C: Ca 19 m og 27 p glattstr på p nr. 4.5 = 10 x 10 cm. D: ca. 15 m og 29 p rillestr på p nr. 6 – eller tilpass pinnetykkelsen så den stemmer med strikkefastheten.

FORKLARINGER
Kantm: Ytterste m i hver side str r på alle p.
Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.
Perlestrikk (perlestr):  1. p: *1 r, 1 vr*, gjenta *-* ut p. 2 p: r over vr og vr over r ut p. Gjenta 2. p hele tiden.
Rillestrikk (rillestr): str r på alle p.
Otf (overtrekksfelling): I beg av p: 2 r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, str 1 m, trekk den løse m over den str.
Dotf (dobbel overtrekksfelling): I beg av p: 3 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, str 2 m r sm, trekk den løse m over de sammenstr.

MODELL A
Glattstrikket Krage: Legg opp 53 m på p nr. 6 og str 3-4 cm vr.bord, 1 r, 1 vr, med 1 kantm i hver side. Første og siste p = vrangen. Fell på siste p 3 m jevnt fordelt = 50 m på p. Str glattstr innenfor 4 m i hver side. Disse 4 m str slik: Kantm, deretter vr.bord = 1 r, 1 vr, 1 r, hele veien. OBS! Kantm i hver side str slik: I beg av p str m r i den bakre mb. I slutten av p tas m løs av med tråden foran arb. Når arb måler ca. 130 cm økes 3 m jevnt fordelt = 53 m på p. Str vr.bord, 1 r, 1 vr, 1 r innenfor kantm i hver side - like mange p som i beg av arb. OBS! Når du har str ca. 1½ cm vr.bord str 5 knapphull (se FORKLARINGER): Str 1 knapphull i hver side ca. 1½-2 cm inn fra kantene og de øvrige jevnt fordelt. Fell av i vr.bordstr. Hetten: Legg ut kragen med retten mot deg og vr.bordkanten med knapphull til høyre. Mål ut 53 cm midt på den øverste langsiden = midten. Plukk opp 72 m fra retten med p nr. 6 langs de midterste 53 cm. Kanten skal ikke bølge seg eller stramme, så hopp eventuelt over en p nå og da. Str glattstr innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 26 cm deles det på midten og hver side str videre for seg. Venstre side: Skrå hetten slik: Str en otf (se FORKLARINGER) innenfor kantm i beg av p. Gjenta otf annenhver p ytterl 2 ggr. Str deretter 1 dotf (se FORKLARINGER) annenhver p 4 ggr. Str 1 p tilbake. Fell av i beg av p annenhver p 4-3 m. Fell de rest m rett av fra retten. Høyre side: Str som venstre, men speilvendt. Fellingene gjøres i slutten av p. Sy sm hetten langs den skrå kanten og oppe langs den rett avfelte kanten. Bruk kantm til sømrom. Forkant på hetten: Beg ca. 6 cm til høyre på hetten, dvs på selve kragen og plukk opp m med p nr. 5 langs overkanten på kragen, forts opp langs forkanten på hetten, forts ca. 6 cm (= like mange m som på høyre side) langs øverste kanten på kragen på venstre side av hetten. Plukk opp 1 m i hver m og p, hopp eventuelt over en p innimellom slik at kanten ikke bølger seg eller strammer. Str perlestr (se FORKLARINGER) ca. 3½ cm med 1 kantm i hver side. Fell av i perlestr. OBS! Str en hullrad midt på den perlestr kanten slik: Str 2 cm, *1 kast, str 2 m r sm, str ca. 3 cm perlestr*. Gjenta *-* og pass på at det siste hullet kommer ca. 2 cm fra kanten. Sy i knapper på vr.bordkanten uten knapphull. Lag en snor, ca. 130-150 cm lang og træ den gjennom hullraden på hettens forkant.

MODELL B
Rillestrikket med flette. Kragen: Legg opp 50 m på p nr. 5 og str 1 p rillestr (se FORKLARINGER) (1. p = vrangen). Bytt til p nr. 6 og forts med rillestr. Når arb måler 3 cm økes 4 m jevnt fordelt på en p fra vrangen = 54 m på p. Str deretter slik: 21 m rillestr, flette over 12 m iflg diagr, 21 m rillestr. OBS! siden rillestrikk har en annen strikkefasthet i høyden enn fletten og kan trekke sammen arbeidet, må det str ekstra p med rillestr med ca. 5 cm mellomrom. Den ekstra p i rillestr str slik: Str de første 21 m r, snu arb, str de 21 r tilbake, snu igjen og str 21 r, str flettem, str 21 r, snu arb og str de 21 r, snu igjen og str de 21 r tilbake. Når arb måler ca. 130 cm felles 4 m jevnt fordelt = 50 m på p. Forts å str ca. 3 cm rillestr over samtlige m som i beg av arb. OBS! Når den rillestr kanten på slutten over 50 m måler ca. 1½ cm felles til 5 knapphull. Lag 1 knapphull i hver side, ca. 1½-2 cm inn fra kantene, og de øvrige jevnt fordelt. Fell av med r m. Hetten: Legg ut kragen så du har retten mot deg og kanten med knapphull til høyre. Mål ut ca. 53 cm midt på den øverste langsiden = midten. Plukk opp 86 m fra retten med p nr. 6 langs de midterste 53 cm. Kanten skal ikke bølge seg eller stramme. Str deretter slik: Str 1 p r fra vrangen. På neste p fra retten str slik: 9 m rillestr, flette over 12 m iflg diagr, 44 m rillestr, flette over 12 m iflg diagr, 9 m rillestr. Str så rest av arb. OBS! Str ekstra p med rillestr på m før, mellom og etter flettene slik som på kragen. Når arb måler ca. 26 cm deles det på midten og hver side str ferdig for seg. Venstre side: Fell til hetten slik: str 1 otf (se FORKLARINGER) innenfor kantm i beg av p med 1 cm mellomrom 2 ggr. Str deretter 1 dotf (se FORKLARINGER) med 1 cm mellomrom 4 ggr. Str 1 cm og fell av 3 m i beg av en p fra retten. Str 1 p tilbake og fell av de rest m. Høyre side: Str som venstre, men speilvendt. Fellingene gjøres i slutten av p. Siste fellingen gjøres i beg av p fra vrangen. Sy cm hetten langs skråfellingen og oppe langs den rett avfelte kanten. Bruk kantm til sømrom. Forkant på hetten: Beg ca. 6 cm til høyre på hetten, dvs på selve kragen og plukk opp m med p nr. 5 langs overkanten på kragen, forts opp langs forkanten på hetten, forts ca. 6 cm (= like mange m som på høyre side) langs øverste kanten på kragen på venstre side av hetten. Kanten skal ikke bølge seg eller stramme. Str ca 3½ cm rillestr. Fell av med r m. OBS! Str en hullrad midt på den rillestr kanten slik: Str 2 cm, * 1 kast, str 2 m r sm, str ca. 3 cm rillestr *. Gjenta *-*. Pass på at det siste hullet kommer ca. 2 cm fra kanten. Sy i knapper på kragens kant uten knapphull. Tvinn en snor, ca. 130-150 cm lang og træ den gjennom hullraden på forkanten på hetten.

MODELL C
Glattstrikket med flette på kragen: Legg opp 73 m på p nr. 4½ og str 3-4 cm vr.bord. 1 r, 1 vr. Første og siste p = vrangen. Fell på siste p 5 m jevnt fordelt = 68 m på p. Deretter str slik: Kantm, 3 m vr.bord (1 r, 1 vr, 1 r), 22 m glattstr, 16 m iflg diagr, 22 m glattstr, 3 m vr.bord + kantm. OBS! Kantm i hver side str slik: I beg av p str m r i den bakre mb. I slutten av p tas m løs av med tråden foran arb. Når arb måler ca. 130 cm økes 5 m jevnt fordelt = 73 m på p. Str vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side, like mange p som i beg av kragen. OBS! Når du har str ca. 1½ cm vr.bord felles til 5 knapphull. Lag 1 knapphull i hver side, ca. 1½-2 cm inn fra kantene og de øvrige jevnt fordelt. Fell av i vr.bordstr. Hetten: Legg ut kragen så du har retten mot deg og kanten med knapphull til høyre. Mål ut ca. 53 cm midt på den øvre langsiden = midten. Plukk opp 110 m fra retten med p nr. 4.5 langs de midterste 53 cm. Kanten skal ikke bølge seg eller stramme. Str 1 p r fra vrangen. På neste p fra retten str slik: 1 kantm, 10 m glattstr, 16 m iflg diagr, 56 m glattstr, 16 m iflg diagr, 10 m glattstr + kantm. Str så resten av arb. OBS! Når arb måler ca. 26 cm deles det på midten og hver side str videre for seg. Venstre side: Fell til hetten slik: Str 1 otf (se FORKLARINGER) innenfor kantm i beg av p hver 4. p 3 ggr. Str deretter 1 dotf (se FORKLARINGER) annenhver p 4 ggr. Str 1 p. På neste p fra retten felles 3 m i beg av p. Str tilbake. Fell av de rest m. Høyre side: Str som venstre, men speilvendt. Fellingene gjøres i slutten av p. Siste avfellingen gjøres i beg av p fra vrangen. Sy sm hetten langs skråkanten og oppe langs den rett avfelte kanten. Bruk kantm til sømrom. Forkant på hetten: Beg ca. 6 cm til høyre på hetten, dvs. på selve kragen og plukk opp m med p nr. 4 langs overkanten på kragen, forts opp langs forkanten på hetten, forts ca. 6 cm (= like mange m som på høyre side) langs øverste kanten på kragen på venstre side av hetten. Plukk opp 1 m i hver m og p, hopp eventuelt over en p nå og da så kanten ikke bølger seg eller strammer. Str 3½ cm perlestr (se FORKLARINGER) innenfor kantm i hver side. Fell av i perlestr. OBS! Str en hullrad midt på den perlestr kanten slik: Str 2 cm, *1 kast, str 2 m r sm, str ca. 3 cm perlestr*, gjenta *-* og pass på at siste hullet kommer ca. 2 cm fra kanten. Sy i knapper på kragens vr.bordkant uten knapphull. Tvinn en snor, ca. 130-150 cm lang og træ den gjennom hullraden på hettens forkant.

MODELL D
Rillestrikket krage: Legg opp 54 m på p nr. 5 og str 1 p rillestr (1. p = vrangen). Bytt til p nr. 6 og forts med rillestr til arb måler ca. 130 cm. Fell til 5 knapphull. Lag 1 knapphull i hver side, ca. 1½-2 cm inn fra kantene og de øvrige jevnt fordelt. Fell av i rillestr. Hetten: Legg ut kragen så du har retten mot deg og kanten med knapphull til høyre. Mål ut ca. 53 cm midt på den øvre langsiden = midten. Plukk opp 86 m fra retten med p nr. 6 langs de midterste 53 cm. Kanten skal ikke bølge seg eller stramme. Str videre i rillestr. Når arb måler ca. 26 cm deles det på midten og hver side str videre for seg. Venstre side: Fell til hetten slik: Str 1 otf (se FORKLARINGER) innenfor kantm i beg av p med 1 cm mellomrom 2 ggr. Str deretter 1 dotf (se FORKLARINGER) med 1 cm mellomrom 4 ggr. Str 1 cm og fell av 3 m i beg av en p fra retten. Str 1 p tilbake og fell av de rest m. Høyre side: Str som venstre, men speilvendt. Fellingene gjøres i slutten av p. Siste avfellingen gjøres i beg av p fra vrangen. Sy sm hetten langs skråfellingen og oppe langs den rett avfelte kanten. Bruk kantm til sømrom. Forkant på hetten: Beg ca. 6 cm til høyre på hetten, dvs på selve kragen og plukk opp m fra retten med p nr. 5 langs overkanten på kragen, forts opp langs forkanten på hetten, forts ca. 6 cm (= like mange m som på høyre side) langs øverste kanten på kragen på venstre side av hetten. Kanten skal ikke bølge seg eller stramme. Str ca 3½ cm perlestr. Fell av i rillestr. OBS! Str en hullrad midt på den rillestr kanten slik: Str 2 cm, * 1 kast, str 2 m r sm, str ca. 3 cm rillestr *, gjenta *-* og pass på at det siste hullet kommer ca. 2 cm fra kanten. Sy i knapper på kragens kant uten knapphull. Tvinn en snor, ca. 130-150 cm lang og træ den gjennom hullraden på hettens forkant.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91133. 4 STORKRAGER MED HETTE

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=placer markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=placer markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!