11-28. ”HENNIES” VOTTER, KNESTRØMPER, PELSSKJØRT & KORT GENSER

Artnr
11-28

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Järbo Garn,Hennie Andersson,Marie Victoria,Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje

11-28A HENNIES VARME OG DEILIGE VOTTER
GARNKVALITET Fuga
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Lady, Mellanraggi
STØRRELSER Barn ca 6-11 år (dame) herre
GARNMENGDE VOTTER
Fg 60139 (brun) Ca 40 (50) 70 g
Fg 60100 (hvit) a 40 (50) 70 g
PINNER Nr 5
HEKLENÅL Nr 5 

11-28.B OVERKNEE ELLER UNDERKNEE STRØMPER
GARNKVALITET Fuga
GARNALTERNATIV Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STØRRELSER 34-36 (37-38) 38-39 (40-41)
GARNMENGDE UNDERKNEE OVERKNEE
Fg 60100 150 (200) 200 (250) g 250 (250) 260 (300) g
MÅL Skaft ca 35 cm ca 70 cm
STRØMPEP Nr 3 og 3½
STRIKKEFASTHET 22 m glattstr med p nr 3½ = 10 cm - eller tilpass til det pinnenr du må bruke for at 22 m skal måle 10 cm. 

11-28.C PELSSKJØRT
GARNKVALITET Järbo Mohair + Tindra
GARNMENGDE PELSSKJØRT
Fg 63101 (Järbo mohair) Ca 50 g
Fg 61201 (Tindra) Ca 100 g
PINNER Nr 20
RUNDPINNE Nr 10
STRIKKEFASTHET 12 m og 10 p = 10 x 10 cm - eller tilpass til det pinnenr du må bruke for at 12 m og 10 p skal måle 10 x 10 cm. 

11-28. KORT GENSER
GARNKVALITET Fuga
GARNALTERNATIV Gästrike 3 tr, Lady, Mellanraggi
STØRRELSER 140-152 cl/XS
STØRRELSER/EUR 32-34
BRYSTVIDDE 76-88 Järbo Garn Kroppsmål
VIDDE Ca 96 cm Plaggets mål fra ermekant til ermekant
HEL LENGDE Ca 37 cm Plaggets mål
GARNMENGDE KORT GENSER STOR POLO
Fg (60100) 400 g
PINNER Nr 3½ og 4
RUNDPINNE Nr 3½ og 4, 60 cm
TILBEHØR 2 knapper, flettepinne
STRIKKEFASTHET 19 m rillestr (= r på alle p) på p nr 4 = 10 cm - eller tilpass til det pinnenr du må bruke for at 19 m skal måle 10 cm.

TIPS!
Prøv å få en ca 1,5 lang trådende ved opplegget, samt ved tommelen og avslutningen på votten (til å sy igjen med + til flette og dusk).

Les gjennom oppskriften nøye, så slipper du spørsmål underveis. Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den rett.

VOTTER
Begge vottene str samtidig i rillestr med dobbelt garn på p nr 5. Legg opp 2x24 (2x30) 2x36 m og str 5(7)8 cm vr.bord fram og tilbake, 1 r, 1 vr, eller til ønsket lengde (på barnevotten på bildet er vr.borden ca 9½ cm lang), forts i rillestr og str 3 ½(5)6 cm. Nå str tommelkilen midt på arb (obs på vrangen) slik: Str 12(15)18 m, str 1 m vridd i tråden mellom 2 m på foregående p, str enda en m i den samme tråden, str de 12(15)18 siste m. Øk 2 m annenhver p til kilen har 10(12)14 m. Økn gjøres alltid etter de 12(15)18 første m, og før de 12(15)18 siste m. Sett nå de 12(15)18 m på siden av kilen på tråder og str tommelen på kilens 10(12)14 m. Når tommelen måler 4½(6)7 cm, felles ved å str 2 og 2 m sm, str 1 p, trekk garnet gjennom de resterende m. Sett nå m fra trådene inn på p igjen og str til arb måler ca 18½(24)26 cm, eller til ønsket lengde (barnevotten på bildet = ca 23½ cm). Fell ved å str 1 r og 2 r sm ut p. Str 3 p. Str 2 og 2 r sm, str 1 p, trekk garnet gjennom de rest m. Sy igjen evt hull i sidene ved kilen, og sy sm tommelen kant i kant (ikke for stramt). Sy votten sm på samme måten, og slik at pinnene kommer mot hverandre.

MONTERING
Ta garnet som ble til overs fra sammensyingen + oppleggskanten og hekle eventuelt 3 lenker av 7 lm som du avslutter med en lang tråd, flett de tre lenkene og knytt trådene til en dusk. 

KNESTRØMPER
Legg opp 56(64)64(72) m på p nr 3 og fordel dem på 4 p, str 10 cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Str så hullrad slik: (OBS! gjelder strømpen med dusker): str r i de r m, 1 kast, str de 2 vr m sm. Forts å str vr.bord som før til arb måler ca 35 cm (overknee str til arb måler 70 cm). Bytt til p nr 3½ og str 2 omg glattstr. På den første omg felles 10(14)14(18) m jevnt fordelt. Fordel m med 12(13)13(14) m på 1. og 4. p og 11(12)12(13) på 2. og 3. p. På neste omg felles til hælen slik: Str fram og tilbake over 1. og 4. p, str 20(20)22(22) p. På neste p (= retten) str 14(15)15(16) m, 2 vridd r sm (= str m r sm i maskebue), 1 r, snu, ta 1 m løs av, 5 vr, 2 vr sm, 1 vr, snu, ta 1 m løs av, 6 r, 2 m vridd r sm, 1 r, snu, ta 1 m løs av, 7 vr, 2 vr sm. 1 vr, snu. Forts å str slik, med 1 m mer for hver snuing til alle sidemaskene er str. På neste p plukker du opp 13(13)14(14) m på høyre side av hælen, str så halvparten av hælmaskene (= 4. p.) str de rest hælmaskene og plukk opp 13(13)14(14) m på venstre side av hælen (= 1. p). Str videre rundt i glattstr. Etter 1 omg felles de opplukkede m på 1. og 4. p slik: 1. p: Str de 2 siste m r sm. 4. p: Str de 2 første m vridd r sm. Gjenta denne fellingen annenhver omg til det gjenstår 44(48)48(52) m. Str nå rett opp til hele foten måler 18(19)20(21) cm. Fell nå til tåen slik (alle størrelser) – 1. p er til venstre midt under foten): X 1. p: Str 3 r, 2 vridd r sm, str ut p. 2. p: Str til det gjenstår 5 m, str 2 r sm, str ut p. 3. p: Str 3 r, 2 vridd r sm, str ut p. 4. p: Str til det gjenstår 5 r, str 2 r sm. Str 1 p uten fellinger, gjenta fra X til det gjenstår 8 m på hver p. Fell deretter på hver p til det gjenstår 4 m på hver p. For å få en penere avslutning, kan du snu arb med vrangen ut, og sette m inn på 2 p (= 8 m på hver p). Fell ved å str 1 m fra hver p r sm 2 ggr, trekk den først str m over den andre, forts slik ut p. Fest alle tråder. 

TIPS! Les nøye gjennom hele oppskriften, så unngår du spørsmål underveis.

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den rett.
Ytterste m i hver side str r på alle p = kantm. 

PELSSKJØRT
Legg opp 56 m på rundp nr 10 med 1 tråd Järbo Mohair og 1 tråd Tindra og str vr.bordstr rundt, 4 r, 4 vr. Når arb måler 35 cm, økes 1 m i alle de vr feltene så det blir 4 r, 5 vr. Når arb måler 40 cm økes til 6 vr (= 4 r, 6 vr). Når arb måler 45 cm økes så det blir 4 r, 7 vr. Når arb måler 50 cm økes så det blir 4 r, 8 vr. Når arb måler ca 55-60 cm, felles av med p nr 20. Fest alle tråder. 

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den rett. Ytterste m i hver side str r på alle p = kantm. Felling i sidene: I beg av p str 2 m vridd r sm (= str dem i bakre maskebue), i slutten av p str 2 m r sm.

PLAGGET STR I ETT STYKKE PÅ TVERS, FRA ERMEKANT TIL ERMEKANT

KORT GENSER
Legg opp 74 m på p nr 3½ og str 7 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Bytt til p r nr 4 og str rillestr (= r på alle p), utenom på de midterste 24 m som str iflg diagr. Når arb måler ca 8 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 3½ cm mellomrom ytterl 5 ggr = 86 m på p. Når ermet måler ca 26 cm, legger du opp til forstk i høyre side 18 m. Legg opp like mange m i venstre side til bakstk = 122 m på p. De økte m str i rillestr. Når arb måler ca 40½ cm, deles det på midten til halsringningen og hver side str for seg. Str venstre side først (= bakstk). Fell til nakken fra retten 2 m annenhver p 2 ggr, str 1 p fra vrangen og str 54 p rett opp. Str 1 p fra retten. På neste p fra vrangen legger du opp 2 m i slutten på p. Gjenta denne økn ytterl 1 gang. Venstre side skal nå måle ca 55½ cm. Nå lar du venstre side vente mens du str høyre side (=forstk). Fell av fra vrangen annenhver p 11-7-4-3-3-2-2 m. Str 34 p rett opp. Legg nå opp m i slutten på p fra retten tilsvarende fellingene, dvs annenhver p 2-2-3-3-4-7-11 m. På neste p fra retten settes m fra forstk og bakstk inn på samme p. Forts å str for- og bakstk i ett, fram og tilbake i rillestr, bortsett fra de midterste 24 m som str iflg diagr. Beg å str fletten på samme p som du sluttet å str fletten på den andre siden, og str den omvendt så den blir lik fletten på andre siden ved å str diagr ovenfra og ned. Når arb måler 70 cm, felles på forstk 18 m. På neste p fra vrangen felles like mange m på bakstk. Forts å str ermemaskene. Str rillestr bortsett fra de midterste 24 m, som str iflg diagr. Fell i sidene tilsvarende økningene på første erme = 74 m. Når arb måler ca 89 cm, bytter du til p nr 3½ og str 7 cm vr.bord, 2 r, 2 vr med 1 kantm i hver side (eller like mange p som på den første vr.borden). Fell av i vr.bordstr.

MONTERING
Sy ermesømmene med kantm til sømrom.
Vr.bordkant nede foran: Plukk opp 130 m med p nr 4 langs nederkanten og str 7 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. OBS! Kantm str slik: I beg av p str vridd r (= str i bakre maskebue). I slutten av p tar du m løs av med garnet foran arb. Masketallet innenfor kantm bør være delelig med 4. Fell av i vr.bordstr. Vr.bordkant nede bak: Legg opp 15 m og plukk opp 128 m langs bakstk, legg opp ytterl 15 m. Str vr.bord med 1 kantm i hver side som på forstk. Når vr.borden måler ca 3½ cm, str et knapphull i hver side innenfor kantm + 2 m vr.bordstr slik: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Krage: Plukk opp langs halsringningen fra retten 128 m med rundp nr 3½ og str vr.bord, 2 r, 2 vr. Når vr.borden måler ca 4-5 cm, bytter du til rundp nr 4. Når vr.borden måler ca 15 cm økes fra vrangen 1 m i hvert vr.bordst felt så du fra retten str 3 r, 2 vr. Når kragen måler ca 30 cm, felles alle m av i vr.bordstr.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:11-28. ”HENNIES” VOTTER, KNESTRØMPER, PELSSKJØRT & KORT GENSER

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!