91033. JAKKE MED PULSVARMERE

Artnr
91033

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 2
Designer: Jette Magnussen
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Gästrike 1 tr (100 % Ull. Hespe ca. 100 g = 600 m)
STØRRELSER XS-S(M-L)XL-XXL

JAKKE:
½ OVERVIDDE Ca. 42(56)61 cm. Plaggets mål, se skisse på siste side.
LENGDE MIDT BAK Ca. 43(44)46 cm. Plaggets mål, se skisse på siste side.

PULSVARMERE:
LENGDE Ca. 29(29)30 cm, fra håndledd til albue + 8 cm vrangbord over albuen.
OMKRETS Ca. 24½(26)29 cm, omkrets ved albuen.

GARNMENGDE - JAKKE & PULSVARMERE

Ca. 90(100)125 g (bf: 9106, lilla)
Ca. 50(50)60 g (mf 1: 9108, mørk lilla)
Ca. 25(25)35 g (mf 2: 9110, brun)
Ca. 30(30)40 g (mf 3: 9116, lys oliven)
Ca. 35(35)45 g (mf 4: 9111, lys blå)
Totalvekten på de to pulsvarmerne: Ca. 50 g

STRØMPEPINNER
Nr. 2.5 og 3
RUNDPINNE Nr. 4.5/80 cm, 6/80 cm
HEKLENÅL Nr. 3
TILBEHØR Kiltnål eller brosje
STRIKKEFASTHET Ca. 27 m og 42 p mønsterstrikk på p nr. 3, eller 17 m og 24 p glattstrikk på p nr. 6 = 10 x10 cm – eller bruk den pinnetykkelsen du må ha for at strikkefastheten skal stemme.

FORKLARINGER
Økn: Ta opp tverrtråden mellom to masker, vri den og str den rett eller vrang slik det passer i arb. Felling: Str 2 r sm. Otf: ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over den str. Kantm: Str første og siste m r på alle p. Vridd r: Str r i bakre mb.

HEKLEFORKLARING
Lm: Lag en løkke på tråden, stikk nålen inn i løkken, lag et kast på nålen og trekk det gjennom løkken. Kjm: Stikk nålen inn i en maske fra forrige rad og lag et kast på nålen, trekk det gjennom både masken på forrige rad og masken på nålen. Kjm heklet i det strikkede arbeidet: Fra retten: Stikk nålen ned mellom to strikkede m, innenfor kantm, med garnet bak arb (= vrangen), kast på nålen og trekk det gjennom m i strikkearb og m på nålen. Flg kjm hekles mellom de 2 neste strikkede m. Vær obs på at kjm hekles mellom samme maskerad i det strikkede arbeidet (= parallelt med de strikkede m). OBS! Pass på at kjm ikke strammer. Avslutt slik: Trekk heklenålen ut av m, stikk den inn fra vrangen gjennom det strikkede arb og kjm, trekk kjm gjennom til vrangen, klipp av garnet og trekk det gjennom masken. Fm: Stikk nålen inn i m på forrige rad og trekk opp 1 m (= 2 m på nålen), kast, trekk garnet gjennom begge m. Krepsem: = fm heklet fra venstre mot høyre slik: *1 fm, 1 lm, hopp over 1 m*, gjenta *-*.

STRIPER PÅ JAKKEN
Når bare ett tall angis for hver pinne, gjelder det alle størrelser.
Venstre forstykke: 2(2)4 p mf 2 - 2(2)4 p mf 1 - 2(2)4 p bf - 7 p mf 3 - 2 p mf 4 - 3 p mf 3 - 4 p bf - 10 p mf 4 - 2 p mf 2 - 2 p bf - 2 p mf 3 - 2 p mf 4 - 2 p mf 1 - 4 p mf 3 - 12 p bf - 8 p mf 1 - 4 p mf 4 - 2 p mf 2 - 4 p mf 3 - 2 p mf 1 - 8 p bf - 4 p mf 2 - 2 p mf 4 - 2 p bf - 6 p mf 3 - 2 p mf 4 - 4(4)6 p mf 1 - 4(4)6 p bf = 110(110)120 p. Striper på høyre forstk str omvendt så forstykkene blir like.

JAKKE

FOR- & BAKSTYKKE
Str i ett stykke fra erme til erme. Beg med venstre erme. Legg opp 54(60)66 m på rundp nr. 6 med mf 2 og str fram og tilbake (1. p = vrangen). Str 2 p vr, 1 p r. Bytt til mf 1 og str 4 p glattstr. Bytt til bf og forts i glattstr. Str 6(8)10 p og øk deretter i hver side på annenhver p til ermehull slik: 2 r, øk 1 m, str til det gjenstår 2 m, øk 1 m, 2 r, totalt 8(8)8 ggr = 70(76)82 m. Legg opp 5 nye m i hver side totalt 5(6)7 ggr på annenhver p til for- og bakstk = 120(136)152 m. Når for- og bakstk måler 10(11)12 cm (målt i siden fra de sist opplagte m) deles arb, i to og for- og bakstk str videre for seg. Sett en merketråd mellom 60.-61.(68.-69.)76.-77. m = skuldre. Sett de første 60(68)76 m på en tråd til bakstk. Venstre forstk: Forts å str i glattstr og striper over de siste 60(68)76 m (se STRIPER TIL JAKKEN) OBS! Om mulig, byttes farge til stripene i nederkanten på forstk = i beg på p fra vrangen.
La garnet følge med på vrangen mellom stripene, så slipper du å feste så mange tråder, men pass på at de ikke strammer. Når alle stripene er strikket, måler forstk ca. 45(45)49 cm fra delingen av m. Bytt til mf 2 og str 2 p vr (den første fra vrangen), 1 p r. Fell løst av med r m. Bakstykke: Sett m fra tråden inn på p. Forts med bf (første p = vrangen). Fell 2 m på annenhver p 2 ggr til nakken. Forts med glattstr over de resterende 56(64)72 m. Når arb måler 4½(5)6 cm fra delingen, str striper midt på bakstk slik: 8 p mf 1 - 4 p mf 3 - 2 p bf - 2 p mf 4 - 4 p mf 2. Str 4½(5)6 cm med bf. Legg opp 2 m i slutten av annenhver p fra retten til nakken = 60(68)76 m. Sett m på en tråd. Høyre forstykke: Legg opp 60(68)76 m på rundp nr. 6 og mf 2 og str fram og tilbake (første p = vrangen). Str 2 p vr, 1 p r. Forts deretter med striper, men i omvendt rekkefølge: Beg med 4(4)6 p bf - 2 p mf 4 - 6 p mf 3, osv. OBS! Bytt, om mulig, farge til stripene i nederkanten på forstk = i beg på p fra retten. Når stripene på høyre forstk er strikket, settes m på bakstk inn på rundp og det str videre over alle m = 120(136)152 m. Sett en merketråd mellom 60.-61.(68.-69.)76.-77. m = skuldre. Forts med bf og glattstr. Når arb måler 10(11)12 cm (målt fra der du satte alle m inn på p) felles 5 m i hver side på annenhver p totalt 5(6)7 ggr = 70(76)82 m. Fell nå 1 m i hver side (fra retten) på annenhver p totalt 8(8)8 ggr til ermehull slik: 2 r, 2 r sm, str til det gjenstår 4 m, 1 otf, 2 r = 54(60)66 m. Str ytterl 6(8)10 p med bf. Bytt til mf 1 og str 4 p. Bytt til mf 2 og str videre slik (1. p = retten): 2 p vr, 1 p r. Fell løst av.

BLOMSTER
Hekle 2 blomster i ulike fargekombinasjoner.
Hekle 4 lm med heklenål nr. 3 og sett sm til en ring med 1 kjm. Klipp av garnet. Midten på blomsten: 1. omg: Hekle 10 fm rundt ringen. Klipp av garnet. 2. omg: Bytt farge. Beg med 1 kjm, 2 fm i hver m = 20 m. Klipp av garnet. 3. omg: Bytt farge. Beg med 1 kjm, *1 picot: 3 lm, 1 fm, hopp over 1 m, 1 kjm i neste m*, gjenta *-* = 10 picoter. Klipp av garnet, men la en tråd være så du kan sy fast blomsten med. Fest resten av trådene.

MONTERING
Fest alle tråder. Strekk arb etter de angitte målene og la det ligge mellom fuktige håndklær til alt er tørt. Sy erme- og sidesømmene i ett med kantm til sømrom, eller hekle delene sm med fm. Damp sømmene svært forsiktig så det strikkede arb ikke blir flatt. Ermekanter: Med heklenål nr. 3 og mf 2 hekles 2 rader fm og deretter 1 rad krepsemasker, se forklaring. OBS! Pass på at kanten ikke blir for vid eller for stram. Hekle 1 fm i hver m og 2 m i hver 5. m.
Kant på forstykket: Langs den korte siden på begge forstk (= parallelt med stripene) hekles 1 rad fm og 1 rad krepsem med mf 2. Nederkanten: Beg langs nederkanten på venstre forstk og hekle fra retten: 1 rad kjm med dobbelt garn i det strikkede arb, innenfor kantm (= 1 tr mf 1, 1 tr mf 2, eller etter eget ønske). Trådene skal ligge parallelt og tett sammen. Hekle 1 kjm i hver m = 110(110)120 kjm langs begge de stripete forstk, og ca. 69(74)81 kjm langs for- og bakstk. Klipp av tråden i mf 2. Hekle deretter 1 rad fm i de bakre mb av kjm (= vrangen), 1 fm i hver kjm. OBS! Pass på at kanten ikke blir for vid eller stram.Hekle deretter 3 rader i begge mb. Avslutt med 1 rad krepsem. Innsidens nederkant: Strikk en kant på innsiden for å skjule de løse trådene i stripene. Innsiden, høyre kant: Beg på innsiden på høyre forstk. Str opp m i den gjenværende mb etter den heklede kanten med rundp nr. 4.5 og mf 3 til midten på bakstk. Str 4 p og fell av, men ikke for stramt. Innsiden, venstre kant: Beg midt bak og str en kant som på andre siden, men med mf 4. Str 4 p og fell av, men ikke for stramt. Hals- og forkanter: Fra retten hekles 1 rad kjm i det strikkede arb med dobbelt garn innenfor kantm og med 1 tr mf 1 og 1 tr mf 2, eller etter eget ønske. Fargene skal ligge så tett som mulig. Hekle ca. 110(110)120 kjm langs begge de stripete forstk. OBS! Pass på at kjm ikke blir for løse i nakken, den skal måle ca. 24½(25)27 cm (= ca. 40(42)48 m) langs kanten mellom merketrådene fra skulder til skulder. Klipp av tråden i mf 2. Hekle fra vrangen 1 rad fm i bakre mb (= 1 fm i hver kjm). OBS! Pass på at kanten ikke blir for vid eller stram. Hekle 3 rader fm i begge mb. På neste rad hekles fm til skuldermarkeringen på høyre side. Hekle 5 fellinger (= hopp over 1 fm) i nakken, jevnt fordelt mellom merketrådene, forts å hekle fm i m på venstre forstk. Fra retten hekles 1 rad krepsem på venstre forstk fram til venstre skuldermarkering. Snu arb og hekle fra retten, 1 rad krepsem på høyre forstk. Klipp av garnet. Hekle over nakkens m slik: Beg ved høyre skuldermarkering fra retten og hekle 1 kjm i de 5 første m, deretter 1 rad fm, men samtidig felles 3 m jevnt fordelt til det gjenstår 5 m før venstre skuldermarkering, snu og hekle fm til 5 m før de tidligere heklede fm (= 10 m før skuldermarkeringen) snu, hekle ytterligere fm til det gjenstår 10 m før venstre skuldermarkering, hekle 10 kjm til markeringen og 1 rad krepsem tilbake til høyre skuldermarkering. Klipp av garnet. Innsidens kant til hals- og forkanter: Str kant som på nederkanten. Høyre kant: Beg på innsiden av høyre forstk midt bak med mf 4. Str 4 p og fell av, ikke for stramt. Venstre kant: Beg midt bak med mf 3 og str som på den andre siden. Str 4 p og fell av, ikke for stramt. Sy sm kantene midt bak og sy dem fast på innsiden med sytråd. Damp kantene svært forsiktig så det strikkede arb ikke blir flatt. Sy på en blomst i nederkanten på høyre forstk, litt innenfor kanten, og en blomst i nederkanten på bakstk.

HULLMØNSTER TIL PULSVARMERE
Når det står bare ett tall for hver pinne, gjelder det for alle størrelser.
1. omg: 1 r, *kast, 2 r sm, 2 r*, gjenta *-*, avslutt omg med kast, 2 r sm, 1 r.
2.-5. omg: Rett
6. omg: 1 r, 2 r sm, r til det gjenstår 3 m, 1 otf, 1 r.
7.-10. omg: Rett.
Gjenta 1.-10. omg. OBS! Hullene strikkes i samme maskerad så de kommer rett over hverandre. Tilpass hullmønsteret på hver side av fellingen. Når det er str 8 fellinger, er det 52(56)58 m på omg. Strikk fellinger videre slik:
1. omg: 1 r, *kast, 2 r sm, 2 r*, gjenta * - *, avslutt omg med kast, 2 r sm, 1 r.
2.-3. omg: Rett.
4. omg: 1 r, 2 r sm, r til det gjenstår 3 m, 1 otf, 1 r.
5.-7. omg: Rett.
8. omg: 1 r, 2 r sm, r til det gjenstår 3 m, 1 otf, 1 r.
9.-10. omg: Rett.
Når det er strikket 6 fellinger, er det 40(44)48 m på omg. 

STRIPER TIL PULSVARMERE
Når det står bare ett tall for hver omgang, gjelder det alle størrelser. La garnet du ikke strikker med, følge med på baksiden (ikke for stramt), så blir det ikke så mange tråder å feste. Str 4(4)6 omg mf 3 - 2 omg mf 4 - 2 omg mf 1 - 8(10)12 omg bf - 16(16)18 omg mf 2 - 3(3)4 omg mf 1 - 3(3)4 omg bf - 7 omg mf 3 - 2 omg mf 4 - 3 omg mf 3 - 4 omg bf - 10 omg mf 4 - 2 omg mf 2 - 2 omg bf - 2 omg mf 3 - 2 omg mf 4 - 2 omg mf 1 - 4 omg mf 3 - 12 omg bf - 8 omg mf 1 - 4 omg mf 4 - 2 omg mf 2 - 4 omg mf 3 - 2 omg mf 1 - 8 omg bf - 4 omg mf 2 = 122(124)132 omg. Arb måler her ca. 29(29½)31 cm hullmønster + ca. 8(8)9 cm vr.bord. Her strikkes tommelkilen, forts samtidig med striper (uten tommelkile str flg striper likt): 2 omg mf 4 - 2 p bf - 6 omg mf 3 - 2 omg mf 4 - 4 omg mf 1 - 4(4)6 omg bf - 3 omg mf 2.

PULSVARMERE
Høyre pulsvarmer: Legg opp 68(72)76 m med mf 1 på strømpep nr. 2.5 og fordel dem på 4 p. Sett en merketråd der omg beg. Str ca. 8(8)9 cm vr.bord (2 r, 2 vr) rundt og striper slik: 8(8)9 omg mf 1, deretter 4½(4½)5 cm bf, 4 omg mf 2, 2 omg bf, 4 omg mf 3. Str 1 omg r. Bytt til omg nr. 3 og forts i hulllmønster og striper, se over. Tommelkile: Str i glattstr uten hullmønster. Øk på annenhver omg slik: Str 4 r, kast, 2 r (= kile), kast, str ut omg. 1 omg r. Kastet str i r m og danner et hull ved tommelkilen. Str deretter 4 r, kast, 4 r (= kilen), kast, forts ut omg. Str til det er totalt 20(20)22 m i tommelkilen. Når siste stripen er strikket, felles det av, ikke for stramt. Pulsvarmere uten tommelkile: Str uten økn til alle stripene er str, fell, ikke for stramt. Venstre pulsvarmer: Str som høyre, men speilvendt. Tommelkilen str slik: Str til det gjenstår 6 m på omg, kast, 2 r (= kile), kast, 4 r.

MONTERING
Fest alle tråder. Legg arb mellom fuktige kleder etter angitte mål og la dem tørke. Hekle 1 omg fm og 1 omg krepsem med mf 2 langs nederkanten, se forklaring. Legg økningene på tommelkilen sammen, sy sm kanten her med noen sting så det dannes et hull til tommelen. Blomster: Hekle 2 blomster i ulike fargekombinasjoner (se BLOMST). Sy på én blomst på høyre pulsvarmer til høyre for tommelkilen og én blomst på venstre pulsvarmer, litt under vrangborden på oversiden, se omslagsbildet.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91033. JAKKE MED PULSVARMERE

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!