91212. TUNIKA I KVADRAT

Artnr
91212

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 5
Designer: Jette Magnussen
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Gästrike 1 tr (100 % Ull. Hespe ca. 100 g = 600 m)
STRIKKEFASTHET Ca. 20 m og 28 p glattstr på p nr. 5 = 10 x 10 cm. Kanter i hullmønster: 10 m og ca. 16 p på p nr. 3.5 = ca. 3½ x 4 cm, lett strukket
STØRRELSER XS(S)M(L)XL(2XL)
OVERVIDDE Ca. 82(90)98(106)118(130) cm. Plaggets mål.
HEL LENGDE Ca. 81/90(81/90)83/92(83/92)85/94(87/96) cm. Plaggets mål kort/lang
GARNMENGDE Ca. 210(225)225(250)250(275) g (fg 9114) Ca. 50 g (fg 9118) Ca. 50 g (fg 9111) RUNDPINNE Nr. 5, 60 cm, 2 p 80 cm eller 1 p 120 cm.
PINNER Nr. 3.5 til kant og nr. 5 til ermer
HEKLENÅL Nr. 3

FORKLARINGER
Kantm: Strikk første og siste m r på alle p når det strikkes fram og tilbake.
Glattstr rundt på rundp: Strikk r på alle p.
Glattstr fram og tilbake: R på retten og vr på vrangen.
1 økn: Ta opp tråden mellom 2 m på venstre p, vri den og strikk den r eller vr som det passer i arb.
1 kast: Legg tråden over p.
Fell 1 m: Strikk 2 r sm. 1 otf: Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over den strikkede.
Krepsem = krepsemaske: Hekles som en fastmaske, men fra venstre mot høyre slik: Stikk nålen ned i en m til høyre for nålen, kast på nålen og dra det gjennom (= 2 m på nålen), kast på nålen og dra det gjennom de 2 m på nålen.

MØNSTERFORKLARINGER
Mønster 1: Hullmønster – Nederkant
Kant, side: Delbart: Ved oppleggskanten med 4 m + 2 m mot hjørnet. Etter 1. p: 3 m + 1 m og 2 m mot hjørnet.
Side og 1 hjørne (= 6 m) **-**, gjentas totalt 4 ggr på p.
1. p, sider: **1 r, 1 kast, *1 otf, 2 r sm, 1 kast*, gjenta *-* frem til hjørnet, avslutt med 1 r. 1. p, hjørner: 1 vr, 1 kast, 1 otf, 2 r sm, 1 kast, 1 vr**.
2. p, alle sider og hjørner: Strikk alle m og kast r.
3. p, sider: **1 r, *1 r, 1 m på hjelpep foran arb, 1 r, strikk m fra hjelpep r*, gjenta *-* fram til hjørnet, avslutt med 2 r.
3. p, hjørner: 1 vr, 1 r, 1 m på hjelpep foran arb, 1 r, strikk m fra hjelpep r, 1 r, 1 vr**.
4. p, alle sider og hjørner: Strikk alle m r.

Mønster 2: Hullmønster og fellinger til kvadrat i hvert hjørne (4 hjørner)
Strikk glattstr på alle 4 sider og fell i det glattstr partiet på hver side av hullmønsteret i alle 4 hjørnene.
1 side og 1 hjørne (= 6 m) **-**, gjentas totalt 4 ggr på p. 1. p, side: **1 otf, 2 r sm før hjørnet, fell 1 m.
1. p, hjørne: 1 vr, 1 kast, 1 otf, 2 r sm, 1 kast, 1 vr**.
2. p, alle sider og hjørner: Strikk alle m og kast r.
3. p, sider: **1 otf, 2 r sm før hjørnet, 2 r sm.
3. p, hjørner: 1 vr, 1 r, 1 m på hjelpep foran arb, 1 r, strikk m fra hjelpep r, 1 r, 1 vr**.
4. p, alle sider og hjørner: Strikk alle m r. Gjenta disse 4 p.

Mønster 3 A: Hullmønster i nederkanten på ermet: (Delbar: Ved oppleggskanten med 4 m. Etter 1. p: 3 m + 1 m). Strikk fram og tilbake.
1. p, retten: 1 kantm, *1 kast, 1 otf, 2 r sm *, gjenta *-*, 1 kast, strikk de 8 m i hullmønster som mønster 3B, gjenta *-*, avslutt med 1 kast, 1 kantm.
2. p, vrangen: Strikk alle m og kast vr. De midterste 8 m i hullmønsteret strikkes slik: 1 vr, 1 r, 4 vr, 1 r, 1 vr. 
3. p: 1 kantm, *1 r, 1 m på hjelpep foran arb, 1 r, strikk m fra hjelpep r*, gjenta *-*, 1 r, strikk de midterste 8 m i hullmønster som mønster 3B, gjenta *-* avslutt med 1 r, 1 kantm.
4. p: Strikk alle m vr. De midterste 8 m i hullmønster strikkes slik: 1 vr, 1 r, 4 vr, 1 r, 1 vr.

Mønster 3 B: Hullmønster midt på ermet (= 8 m)
Strikk fram og tilbake. På hver side av ermets midterste 8 m strikkes glattstr.
1. p, retten: Ta 1 m r løs av med garnet bak arb, 1 vr, 1 kast, 1 otf, 2 r sm, 1 kast, 1 vr, ta 1 m r løs av med garnet bak arb.
2. p, vrangen: 1 vr, 1 r, 4 vr, 1 r, 1 vr.
3. p: Ta 1 m r løs av med garnet bak arb, 1 vr, 1 r, *sett 1 m på hjelpep foran arb, 1 r, strikk m fra hjelpep r*, 1 r, 1 vr, ta 1 m r løs av med garnet bak arb.
4. p: 1 vr, 1 r, 4 vr, 1 r, 1 vr. Gjenta disse 4 p.

Mønster 4: Halskant med hullmønster på p nr. 3.5. Legg opp 10 m på p nr. 3.5. Halskanten strikkes i en bue, litt kortere enn halsringningen.
1. p, retten: 2 r, 1 vr, 1 kast, 1 otf, 2 r sm, 1 kast, 1 vr, 2 r.
2. p, vrangen: 1 r, 1 vr, 1 r, 4 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
3. p: 2 r, 1 vr, 1 r, *1 m på hjelpep foran arb, 1 r, strikk m fra hjelpep r*, 1 r, 1 vr, 2 r.
4. p: 1 r, 1 vr, 1 r, 4 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
5. p (= snupinne): 2 r, 1 vr, 1 kast, 1 otf, 2 r sm, 1 kast, 1 vr, snu.
6. p: Ta 1. m vr løs av med garnet foran arb, 4 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
7. p (= snupinne): 2 r, 1 vr, 1 r, *1 m på hjelpep foran arb, 1 r, strikk m fra hjelpep r*, 1 r, 1 vr, snu.
8. p: Ta 1. m vr løs av med garnet foran arb, 4 vr, 1 r, 1 vr, 1 r. Gjenta disse 8 p.

Mønster 5: Ermehullskanter med hullmønster på p nr. 3.5.
Legg opp 10 m på p nr. 3.5. Ermehullskanten strikkes litt buet under ermet og rett over skulderen. Strikk som halskanten iflg mønster 4, men strikk bare med snupinner i ermehullet slik: Strikk 1.-8. p 4(4)4(5)5(6) ggr, deretter ca. 18(19)20(17,5)16(17) cm (lett strukket) med hullmønster som 1.-4. p til arb når opp til skulderen. OBS! Kontrollér lengden med halve omkretsen på ermehullet, som kan gjøres kortere eller lengre her. Strikk den andre delen likt, men speilvendt. Fell av alle m. Sy kanten sm under ermet.

TUNIKA
Bakstk - og forstk strikkes rundt som et kvadrat og i ett stykke opp til ermehullet. Legg opp 944(976)1008(1040)1088(1136) m med fg 9118 på rundp nr. 5 (på 2 rundp á 80 cm eller én p på 120 cm). Sett en markør eller tråd, ved ca. hver 50. m, så blir det lettere å telle alle m. Pass på at m ikke blir vridd på p når du beg å strikke rundt. Ta bort alle markører. Strikk 1 p r og fordel samtidig m til kvadratet med hullmønster i hvert av de 4 hjørnene, sett nye markører slik: *6 m (hjørne), sett markør mellom 6. og 7. m, strikk 230(238)246(254)266(278) m, sett markør*, gjenta *-* i alt 4 ggr. Strikk deretter nederkanten på tunikaen, 1.-4. p iflg mønster 1 = 720(744)768(792)828(864) m. Deretter strikkes glattstr på kvadratets sider og fell i det glattstr partiet på hver side av hullmønsteret i hvert hjørne. OBS! På 1. p felles 1(1)1(1)0(1) m midt på hver side for å justere masketallet = 716(740)764(788)828(860) m på omg. Strikk deretter 1.-4. p iflg mønster 2 og fell til kvadratet i hvert av de 4 hjørnene = 8 fellinger på annenhver p. Strikk mønster 2, 12 p med fg 9118, deretter 2 p med fg 9111, strikk rest av arb med fg 9114. Forts i mønster 2 med fellinger i hvert hjørne. Bytt til kortere rundp når det blir behov for det. Når det er 164(180)196(212)236(260) m på p, er det felt totalt 69(70)71(72)74(75) ggr i hvert hjørne og arb måler ca. 50(50)51(51)53(54) cm fra oppleggskanten. Avslutt med 4. p i hullmønsteret (mønster 2). Strikk deretter 5,5(6)7(7)7(8) cm rett opp i glattstr uten fellinger og uten hullmønster i de 4 hjørnene. Del inn med like mange m til bak- og forstk, Sett en markering i hver side mellom 2 m på to av kvadratets ruter (= sidemarkering) = 82(90)98(106)118(130) m på hver del. Hjørnene er nå plassert ytterst på hver side av bakstk og under brystet på forstk (se foto). Ermehull: Fell 5(6)6(7)7(7) m på hver side av hver markering = 72(78)86(92)104(116) m til hver del. Strikk deretter hver del videre for seg, strikk glattstr fram og tilbake. OBS. Siden kanten i hullmønster skal sys på, blir åpningen i ermehull og halsringning større en normalt, Bakstk: Fell ytterl annenhver p mot ermehullet i hver side: 3,2,2,2,1,1(3,2,2,2,1,1,1) 3,2,2,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,2,1,1,1)4,3,2,2,2,2,1,1,1,1 (4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1) m = 50(54)58(62)66(74) m. Strikk rett opp til ermehullet fra første felling måler 19(19,5)20(20)20,5(21) cm. Fell deretter de midterste 26(28)30(32)34(38) m til nakken og strikk hver side videre for seg. Fell ytterl 2,1,1 (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) 2,2,2,1 (2,2,2,1,1) m mot nakken annenhver p. Strikk 4 p glattstr rett opp med de rest 8(8)8(9)9(10) m = ermehullet måler 23(23,5)24(24)24,5(25) cm. Sett m på en tråd. Strikk den andre siden likt, men speilvendt. Forstk: Fell ytterl annenhver p mot ermehullet i hver side: 3,2,2,2,1,1 (3,2,2,2,1,1,1) 3,2,2,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,2,1,1,1) 4,3,2,2,2,2,1,1,1,1 (4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1) m = 50(54)58(62)66(74) m. Samtidig, når ermehullet fra første felling måler 3,5(3,5)4(4)4,5(5) cm, felles de midterste 8(8)10(10)12(14) m til halsringning og hver side strikkes videre for seg. Fell ytterl 3,3,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,2,1,1,1) 3,3,3,2,2,1,1,1 (4,3,3,2,2,1,1,1) 4,3,3,2,2,2,1,1 (4,3,3,3,2,2,1,1,1) m mot halsringningen annenhver p. Strikk rett opp i glattstr med de rest 8(8)8(9)9(10) m til arb har samme høyde som bakstk = ermehullet måler 24(24,5)24,5(25)25,5(26) cm. Sett m på en tråd. Strikk den andre siden likt, men speilvendt.

ERME
Legg opp 74(82)82(90)98(106) m med fg 9118 på p nr. 5. Strikk fram og tilbake (1. p = vrangen). På neste p fra retten settes markeringer til plassering av hullmønster midt på ermet slik: 1 kantm, 32(36)36(40)44(48) r, sett markering, 8 m hullmønster iflg mønster 3B, sett markering, 32(36)36(40)44(48) r, 1 kantm. Strikk kant med hullmønster nede iflg mønster 3A. Når kanten er strikket ferdig, er det 60(66)66(72)78(84) m på p. Forts i hullmønster midt på ermet iflg mønster 3B, strikk glattstr på hver side av hullmønsteret og del inn slik: 1 kantm, 25(28)28(31)34(37) m glattstr, 8 m hullmønster iflg mønster 3B, 25(28)28(31)34(37) m glattstr, 1 kantm. Strikk 12 p med fg 9118, deretter 2 p med fg 9111, strikk resten av ermet med fg 9114. Samtidig økes 1 m i hver side av ermet hver 8. p 2 ggr: 1 kantm, 2 r, 1 økn, strikk til det er 3 m igjen på p, 1 økn, 2 r, 1 kantm = 64(70)70(76)82(88) m. Når ermet måler 14(15)15(15)16(16) cm, felles 5(6)6(7)7(7) m i hver side til ermehull. Deretter felles i hver side til ermetoppen slik: 1 kantm, 2 r, 2 r sm, strikk til det gjenstår 5 m, 1 otf, 2 r, 1 kantm. Fell annenhver p 6(7)7(8)8(9) ggr, hver 4. p 7(8)8(8)9(9) ggr, annenhver p 3(3)3(3)4(5) ggr, og hver p 5(5)5(5)6(6) ggr. Fell de rest 12(14)14(14)14(16) m fra retten. Strikk det andre ermet likt. 

HALSKANT
Legg opp 10 m på p nr. 3.5 med fg 9111 og strikk iflg mønster 4 som forklart over. Strikk til halskanten, lett strukket, har samme vidde som halskanten på bak- og forstk. Avslutt med en 8. p i mønsteret.

ERMEKANTER
Legg opp 10 m på p nr. 3.5 med fg 9111 og strikk mønster 5 som forklart over. OBS! Kanten skal, lett strukket, ha samme mål som vidden på ermehullet på bak- og forstk. Kanten strikkes i en bue under ermet og så rett opp, justér eventuelt lengden i det rette partiet. Avslutt med en 8. p i mønsteret. Strikk en kant til på samme måten.

MONTERING
Legg delene mellom fuktige håndklær og la dem tørke. Sy skuldersømmene med maskesting.
Halskant: Sy halskantens kortsider sm med maskesting. Sy halskantens største omkrets til halsringningen med usynlige sting. Plasser sømmen ved den ene skulderen, eller der den blir minst synlig.
Ermekanter: Sy kortsidene på ermekanten sm med maskesting. Plasser sømmen under ermet. Sy en ermekant langs kanten i hvert ermehull på samme måte som i halskanten. Tips! For at ermehullet etter hvert ikke skal bli for stort, kan du sy et smalt bånd på vrangen langs sømmen på ermehullet.
Nederkant: Med heklenål nr. 3 hekles 1 rad krepsem med fg 9118 på nederkanten av tunikaen. Alternativ modell med ermer: Sy ermesømmen og sy i ermet. Hold inn ekstra vidde på skulderen. Kant nede på ermene: Med heklenål nr. 3 hekles 1 rad krepsem nede på begge ermene med fg 9118, som på tunikan.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91212. TUNIKA I KVADRAT

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=placer markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=placer markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!