91248 BASISPLAGG TILL BABY

Artnr
91248

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Skrållan (70 % Ekstra fin merinoull, 30 % Melkefiber. Nøste ca. 25 g = 100 m)
GARNALTERNATIV  Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
STØRRELSER 38(44)50(56-62)68-74(80-86) cl
OVERVIDDE Ca. 40(42)48(54)59(63) cm.
HEL LENGDE Ca. 17(21)23(27)32(35) cm.
GARNMENGDE (A-D) Ca. 50(50)75(100)125(150) g (B: fg 82004 C: 82001)
GARNMENGDE (E-H) Ca. 50(50)50(75)75(100) g
PINNER Nr. 2.5 og 3
RUNDPINNE Nr. 2.5, 40 og 60 cm
HEKLENÅL Nr. 2.5
TILBEHØR (C,G) 4(4)5(5)5(6) knapper
TILBEHØR (D,H) 3(3)4(4)4(5) knapper
STRIKKEFASTHET Ca. 27-28 m og 37 p glattstr på p nr. 3 = 10 x 10 cm – eller bytt til tynnere eller tykkere pinner så strikkefastheten stemmer.

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og strikk den rett. Kantm: Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Enkel felling: I beg av p: 2 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av p, strikk 1 m, trekk den løse m over den strikkede.
Dobbel felling: I beg av p: 3 m r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av p, strikk 2 m r sm, trekk den løse m over de sammenstrikkede.
Knapphull: Fell av 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

HEKLEFORKLARINGER
Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, *1 kast på nålen, dra det gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket antall lm.
Kjedemaske (kjm): Stikk heklenålen ned i en maske på forrige rad/omgang, 1 kast, dra det gjennom masken på nålen.
Fastmaske (fm): Stikk heklenålen ned i en maske på forrige rad/omgang, 1 kast og dra det gjennom masken (= 2 masker på nålen), 1 kast igjen og dra det gjennom begge maskene på nålen.

BAKSTYKKE (A-H)
Legg opp 58(62)70(78)86(90) m på p nr. 2.5 og strikk ca. 2(2)3(3)3(4) cm vr.bord (2 r, 2 vr) innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Fell på siste p 0(2)2(2)2(2) m jevnt fordelt = 58(60)68(76)84(88) m. Bytt til p nr. 3 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 9(12)12(15)19(20) cm felles til ermehull 3 m i hver side. På neste p fra retten strikkes raglanfellingen slik: Strikk en enkel felling innenfor kantm + 1 glattstr m i hver side. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 9(13)17(17)16(24) ggr. Deretter strikkes en dobbel felling annenhver p 4(2)1(3)5(2) ggr. Strikk 1 p. Fell de rest 16(18)22(22)24(24) m løst av.

FORSTYKKE (A, E)
Legg opp og strikk som bakstk, men dropp de øverste 2(2)3(3)3(3) raglanfellingene.
Samtidig med den 10.(12.)13.(14.)15.(20.) raglanfellingen felles til halsen de midterste 12(12)14(14)16(16) m og hver side strikkes videre for seg. Fell til halsen annenhver p ytterl 3-1(3-2)3-2-1(3-2-2-1)3-2-2-1(3-2-1-1) m. Når alle fellingene er ferdige, gjenstår det 2 m som felles av.

FORSTYKKE (B, F)
Legg opp og strikk som bakstk, men dropp de 2(2)3(3)3(3) øverste raglanfellingene. Samtidig med den første raglanfellingen deles arb på midten til V-halsen og hver side strikkes videre for seg. Strikk venstre side først. Strikk 1 enkel felling innenfor kantm + 1 glattstr m. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 7(7)9(11)12(5) ggr og deretter med 3 p mellomrom 2(3)3(3)3(9) ggr. Når fellingen til V-hals og raglan er ferdig, gjenstår det 2 m som felles av. Høyre side strikkes som venstre, men speilvendt. 

VENSTRE FORSTYKKE (C,G)
Legg opp 30(30)34(38)42(46) m på p nr. 2.5 og strikk ca. 2(2)3(3)3(4) cm vr.bord (2 r, 2 vr) innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Fell på siste p 2(1)1(1)1(3) m jevnt fordelt = 28(29)33(37)41(43) m. Bytt til p nr. 3 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Fell til ermehull og strikk raglanfelling som på bakstk, men dropp de 2(2)3(3)3(3) øverste raglanfellingene. Samtidig med den 10.(12.)13.(14.)15.(20.) raglanfellingen felles til halsen ved forkanten annenhver p 4-3-2(5-3-2)6-3-2-1 (6-3-2-2-1)7-3-2-2-1(7-3-2-1-1) m. Når fellingene er ferdig, gjenstår det 2 m som felles av.

HØYRE FORSTYKKE (C,G)
Strikkes som venstre forstykke, men speilvendt.

VENSTRE FORSTYKKE (D,H)
Legg opp og strikk som VENSTRE FORSTYKKE (C,G). Fell til ermehull og strikk raglanfelling som på bakstk, men dropp de 2(2)3(3)3(3) øverste raglanfellingene. Samtidig med den første raglanfellingen felles til V-hals slik: Strikk en enkel felling innenfor kantm + 1 glattstr m i forkanten. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 5(5)7(9)10(3) ggr og deretter med 3 p mellomrom 3(4)4(4)4(10) ggr. Når raglanfellingen og fellingen til V-hals er ferdig, gjenstår 2 m som felles av.

HØYRE FORSTYKKE (D,H)
Strikkes som venstre forstykke, men speilvendt.

HØYRE ERME (A-D)
Legg opp 34(38)42(42)42(46) m på p nr. 2.5 og strikk ca. 2(2)3(3)3(4) cm vr.bord (2 r, 2 vr) innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. På siste p justeres masketallet til = 35(37)41(42)43(46) m. Bytt til p nr. 3 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Når arb måler ca. 3(3)4(4)4(5) cm økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 1 cm mellomrom ytterl 0(4)4(3)5(13) ggr og deretter med 2 cm mellomrom til det er 41(47)55(58)63(74) m på p. Når arb måler ca. 9(10)14(17)18(20) cm, felles til ermehull 3 m i hver side. På neste p fra retten felles til raglan slik: Strikk 1 enkelfelling i hver side innenfor kantm + 1 glattstr m. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 7(9)13(11)14(19) ggr og deretter med 3 p mellomrom 2(2)1(3)2(2) ggr. Det gjenstår nå 15(17)19(22)23(24) m. Strikk 1 p.
Nå felles til halsen slik:
1. p (retten): Fell av 5(6)4(5)5(6) m i beg av p og strikk en dobbel felling på slutten.
2. p og alle like p: Strikkes vr uten fellinger.
3. p: Fell av 4(5)4(5)5(5) m i beg av p og strikk en dobbel felling på slutten.
5. p (gjelder bare str 50-86): Fell av 0(0) 3(4)5(5) m i beg av p og strikk en dobbel felling på slutten.
Det gjenstår nå 2 m som felles av.

VENSTRE ERME (A-D)
Strikkes som høyre erme, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p før fra vrangen.

HØYRE ERME (E-H)
Legg opp 38(46)54(58)62(74) m på p nr. 2.5 og strikk ca. 1 cm vr.bord (2 r, 2 vr) innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Øk på siste p 3(1)1(0)1(0) m jevnt fordelt = 41(47)55(58)63(74) m. Bytt til p nr. 3 og strikk videre i glattstr innenfor kantm. På neste p fra retten felles til ermehull 3 m i hver side. På neste p fra retten strikkes raglanfellingen. Strikk resten av ermet som HØYRE ERME (A-D).

VENSTRE ERME (E-H)
Strikkes som høyre erme, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p før fra vrangen.

MONTERING (A-H)
Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke.
Sy raglansømmene med kantm til sømrom. OBS! På modell A og E sys ikke venstre raglansøm bak.

HALSKANT (A, E)
Plukk opp fra retten rundt halsen med rundp nr. 2.5 ca. 78(82)90(90)98(98) m og strikk 2 omg r. Strikk deretter ca. 1½-2 cm vr.bord (2 r, 2 vr) innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Sy raglansømmen + halskanten. Skulle halsringningen kjennes trang, la halskanten + ca. 3 cm på raglansømmen være åpen. Hekle 1 omg fm rundt åpningen. Hekle 2 knappehemper på venstre side og sy i knapper på høyre. Knapphullshempe: Fest tråden med 1 kjm, hekle 6-7 lm, fest hempen med 1 kjm ca. 1 cm fra der den ble festet .

HALSKANT (B, F)
Plukk opp fra retten med rundp nr. 2.5 slik: innenfor kantm langs venstre erme plukkes opp 1 m i hver p, langs venstre side på V-halsen hoppes over ca. hver 5. p (kanten skal ikke stramme), 1 m midt i V’en, like mange m langs høyre side som venstre, like mange m langs høyre erme som venstre og ca. 16(18)22(22)24(24) m langs nakken. Strikk 1 p vr, 1 p r og deretter ca. 1½-2 cm vr.bord (2 r, 2 vr). Pass på at det blir 1 r (sett fra retten) midt foran i V´en. Fell 1 m på hver side av den r m midt i V´en på hver p, også på avfellingsp. Fell av i vr.bordstrikk.

HALS OG FORKANT (C,G)
Halskant: Plukk opp med p nr. 2.5 fra retten rundt halsringningen 74(78)86(86)94(94) m. Strikk 2 p r og deretter ca. 1½-2 cm vr.bord (2 r, 2 vr) innenfor kantm i hver side, siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk.
OBS! Til gutt strikkes forkantene motsatt, med knepping i venstre side. Venstre forkant: Plukk opp med p nr. 2.5 fra retten 1 m i hver p, hopp over ca. hver 5. p (kanten skal ikke stramme) og strikk 2 p r og deretter ca. 1½-2 cm vr.bord (2 r, 2 vr), siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Høyre forkant: Strikkes som venstre forkant, men speilvendt. Fell til 4(4)5(5)5(6) knapphull midt på kanten. Det øverste midt foran halskanten. Det nederste ca. 1-1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Sy i knapper.

HALS- OG FORKANT (D,H)
OBS! Til gutt strikkes forkantene motsatt, med knepping i venstre side. Venstre: Bruk rundp nr. 2.5. Beg midt bak. Legg opp 1 m (= kantm) og plukk opp fra retten langs halve nakken ca. 8(9)11(11)12(12) m, plukk opp innenfor kantm 1 m i hver p langs fellingen til V-hals og forkant. Hopp over ca. hver 5. p (kanten skal ikke stramme). Strikk 2 p r og deretter ca. 1½-2 cm vr.bord (2 r, 2 vr), siste p strikkes fra vrangen. Fell av i vr.bordstrikk. Høyre: Strikkes som venstre, men speilvendt. Fell i tillegg til 3(3)4(4)4(5) knapphull midt på kanten. Det øverste ca. 1 cm nedenfor 1. fellingen til V-hals, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. Sy sm kantene bak. Sy i knapper.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91248 BASISPLAGG TILL BABY

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!