91258. JAKKE OG TUNIKA MED MØNSTRET BÆRESTYKKE og matchende TIGHTS

Artnr
91258

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Maja Karlsson
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITET Junior (70 % Premium Akryl, 30 % Polyamid. Nøste ca. 50 g = 168 m)
STØRRELSER – CENTILONG 80-86(92-98)104-110(116-122)128-134(140-146) cl
STØRRELSER – ALDER 9-18(1½-3)3-5(6-8)7-9(9-11) år

OVERVIDDE - JAKKE Ca. 56(58)62(68)72(78) cm
HEL LENGDE Ca. 33(35)38(41)44(47) cm
GARNMENGDE JAKKE
Fg.1 Ca. 150(150)200(200)250(300) g HVIT (67001)
Fg.2 Ca. 25(25)50(50)50(50) g ROSA (67007)
Fg.3 Ca. 25(25)50(50)50(50) g BLÅ (67010)
Fg.4 Ca. 25(25)50(50)50(50) g GRØNN (67009)
Fg.5 Ca. 25(25)25(25)25(25) g PRINT (67016)
RUNDPINNE Nr. 3 og 3.5 (80 cm)
STRØMPEPINNER Nr. 3 og 3.5
TILBEHØR 7(7)7(7)8(8) knapper

TUNIKA
OVERVIDDE Ca. 53(55)59(65)69(75) cm
HEL LENGDE Ca. 47(48)50(55)60(65) cm
GARNMENGDE TUNIKA
Fg.1 Ca. 150(150)200(200)250(300) g HVIT (67001)
Fg.2 Ca. 25(25)50(50)50(50) g ROSA (67007)
Fg.3 Ca. 25(25)50(50)50(50) g BLÅ (67010)
Fg.4 Ca. 25(25)50(50)50(50) g GRØNN (67009)
Fg.5 Ca. 25(25)25(25)25(25) g PRINT (67016)
RUNDPINNE Nr. 3 og 3.5 (80 cm)
STRØMPEPINNER Nr. 3 og 3.5
TILBEHØR 2 pynteknapper

GARNMENGDE TIGTHS
Fg.5 Ca. 150(150)200(200)250(300) g PRINT (67016)
TILBEHØR Ev. elastikk
RUNDPINNE Nr. 3.5 (80 cm)
STRØMPEPINNER Nr. 3.5
STRIKKEFASTHET Ca. 24 m og 32 p rillestrikk (= r på alle p) på p nr. 3.5 = 10x10 cm – eller tilpass pinnetykkelsen så strikkefastheten stemmer.

FORKLARINGER
Glattstrikk (rundt): r på alle omg. Glattstrikk (fram og tilbake): r på retten, vr på vrangen.
Rillestrikk (rundt): 1 omg r, 1 omg vr. Rillestrikk (fram og tilbake): r på alle p.
OBS! Begge diagrammene strikkes i glattstr. Kantm: Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Knapphull: Fell av 2 vr og legg opp 2 nye m på neste p over de avfelte m.
Jakke og tunika: For- og bakstykket samt ermene strikkes rundt opp til fellingen til ermehull. Maskene på ermene settes da inn på én rundpinne sammen med for- og bakstykket, og bærestykket strikkes over alle delene.

JAKKE FOR- OG BAKSTYKKE
Jakken strikkes fram og tilbake på rundp hvor du beg midt foran. Legg opp 152(164)176(192)208(220) m på rundp nr. 3 med fg 1 (masketallet inkluderer 1 kantm i hver side mot midt foran). Strikk 1 p vr fra vrangen. Deretter strikkes vr.bord slik (fra retten): 1 kantm, *2 r, 2 vr*, gjenta *-*, avslutt med 2 r og 1 kantm. Når vr.borden måler ca. 4 cm bytter du til rundp nr. 3 før en p på retten. Strikk 1 p r og fell samtidig 25(25)25(29)33(33) m = 127(139)151(163)175(187) m. Strikk glattstr til arb måler ca. 18(20)23(25)27(29)cm. Str neste p slik: Strikk 29(32)35(38)41(44) m, fell av 6 m til ermehull, strikk 57(63)69(75)81(87) m, fell av 6 m til ermehull, strikk ut p = 27(32)35(38)41(44) m. Legg arb til side og strikk ermene.

ERMER
Ermene strikkes rundt på strømpep. Legg opp 48(52)56(60)60(64) m på strømpep nr. 3 med fg 1. Strikk 1 p r. Strikk så 4 cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Bytt til strømpep nr. 3.5. Strikk 1 p r samtidig som det felles 6(8)10(12)10(12) m jevnt fordelt = 42(44)46(48)50(52) m. Sett en markør i beg på p = midt under ermet. Strikk glattstr (r på alle p). Når arb måler 8(8)8(8)8(9) cm, økes 1 m på hver side av markøren. Gjenta økningen hver 8.(8.)10.(10.)10.(10.) p totalt 8(8)8(10)11(12) ggr = 58(60)62(68)72(76) m. Når arb måler ca. 24(27)32(36)39(43) cm, strikkes 1 p samtidig som det felles 6 m midt under ermet (= 3 m på hver side av markøren) = 52(54)56(62)66(70) m igjen på p. Legg arb til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKE
Nå skal ermene settes inn på samme rundp som for- og bakstk der det er felt til ermehull = 219(235)251(275)295(315) m. Strikk 1 p vr fra vrangen med fg 1 samtidig som det felles 8(8)8(0)4(8) m jevnt fordelt = 211(227)243(275)291(307) m. Strikk ytterl 0(0)0(2)6(10) p fram og tilbake. Strikk deretter slik: 1 kantm, diagr til det gjenstår 2 m, den første av disse 2 m strikkes som første m i diagr (da blir mønsteret likt på hver side av midt foran), 1 kantm. Når diagr er strikket ferdig i høyden er det 81(87)93(105)111(117) m på p. Strikk 1 p r fra retten med fg 1 samtidig som 1 kantm i hver side felles av og samtidig som det felles 15(17)19(27)27(29) m jevnt fordelt = 64(68)72(76)82(86) m, klipp av tråden.
Sett m på en tråd.

MONTERING
Venstre forkant: Strikk fram og tilbake på rundp. Strikk opp på rundp nr. 3 med fg 1, ca. 90-120 m innenfor 1 kantm langs venstre forstk. Strikk 1 p r fra vrangen samtidig som masketallet justeres til 103(109)117(125)133(141) m. Deretter strikkes vr.bord slik (fra toppen, sett fra retten): 1 m rillestr, *2 r, 2 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 4 m som strikkes 2 r og 2 m rillestr. Forts slik til vr.borden måler ca. 2½ cm. Fell løst av med r over r og vr over vr m.
Høyre forkant: Strikk som venstre forkant, men når forkanten måler ca. 1½ cm, felles til 7(7)7(7)8(8) knapphull jevnt fordelt. Det øverste knapphullet skal være i det første vrange partiet. Det nederste skal være ca. 2 cm fra nederkanten.
Halskant: Strikkes fram og tilbake på rundp. Strikk opp på rundp nr. 3 med fg 1 (fra retten): 6 m øverst langs forkanten på høyre forstk (innenfor kantm), strikk deretter opp m fra for- og bakstk = 64(68)72(76)82(86) m og strikk opp 6 m øverst langs forkanten på venstre forstk = 76(80)84(90)94(98) m. Deretter strikkes forhøyning bak i rillestr slik: Strikk 43(45)47(5)52(54) r, snu, strikk 10 r, snu, strikk 20 r, snu, forts å strikke over 10 m mer for hver gang før du snur til det er strikket over totalt 50(50)50(70)70(70) m (= 6(6)6(8)8(8) p rillestr), snu og strikk ut p. Strikk 1 p tilbake over alle m, fell deretter av. Fest alle løse tråder. Sy igjen åpningen under ermene. Sy i knappene.

TUNIKA FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp 184(192)200(212)224(240) m på rundp nr. 3.5. Strikk 2 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Strikk videre i glattstr (= r på alle omg). Strikk 91(95)99(105)111(119) m, sett i en markør (A), strikk 1 m, sett en markør (B). Strikk 91(95)99(105)111(119) m, sett en markør (C), strikk 1 m, sett en markør (D). Sidemaskene innenfor markørene strikkes nå videre r annenhver omg og vr annenhver omg – med den teknikken dannes en falsk søm i sidene. Strikk 2 cm glattstr. Beg fellingene ved å felle 1 m før markør A, 1 m etter markør B, 1 m før markør C, 1 m etter markør D (totalt felles 4 m på en fellingsomg). Fell slik: Strikk til det gjenstår 2 m før markør A eller C, ta 1 m løs av som om den skulle strikkes r, strikk 1 r, trekk den løse m over den strikkede, flytt markøren, strikk sidemasken så det dannes en falsk søm (se forklaring over), flytt markør B eller D, strikk de neste 2 m r sm. Fell 4 m ved 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 30 cm, 31 cm, 32 cm (4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 30 cm, 31 cm, 32 cm) 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 36 cm (4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 40 cm) 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 40 cm, 44 cm (4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42 cm, 46 cm) Nå er det totale masketallet felt til: 116(128)140(152)164(180) m. Forts å strikke glattstr rundt til arb måler: 33(34)36(40)44(48) cm. Strikk r til det gjenstår 3 m før markør A, fell av de 7 flg m til ermehull, dvs 3 m før markør A, 1 sidemaske og 3 m etter markør B. Strikk r til det gjenstår 3 m før markør C, fell av de 7 flg m til ermehull, dvs 3 m før markør C, 1 sidemaske og 3 m etter markør D. Nå gjenstår 102(114)126(138)150(166)m. *Strikk 51(57)63(69)75(83) r. Legg opp 48(50)52(54)62(64) m til ermet*, gjenta *-* = 198(214)230(246)274(296) m på p. På neste omg felles totalt 6(6)6(6)2(6) m jevnt fordelt på for- og bakstk = 192(208)224(240)272(288) m. OBS! Ikke fell på m på ermene.
Strikk SAMTIDIG vr.bord, 1 r, 1 vr, over m til ermene!
Strikk ytterl 3 omg glattstr på for- og bakstk samt vr.bord på ermene. Strikk ytterl 0(0)0(0)2(4) omg glattstr.
Strikk 24(27)30(33)37(40) r så du kommer midt bak. Sett i en markør. Strikk iflg diagr. Når diagr er ferdig i høyden, er det 72(78)84(90)102(108) m på p. Str 1 omg glattstr med fg 1 og fell 0(0)0(4)16(20) m jevnt fordelt på omg. Strikk deretter 4 omg vr.bord, 1 r, 1 vr. Fell av.

LOMME
Legg opp 85 m med fg 1 på rundp nr. 3.5. Strikk 1 p vr. Strikk deretter iflg diagr. Strikk 4 p vr.bord, 1 r, 1 vr. Fell av.

MONTERING
Fest alle løse tråder. Sy igjen åpningen under ermene. Plasser lommene så de kommer ca. 3(3)5(7)7(9) cm opp fra vr.bordkanten (se foto). Vær nøye med å strekke lommene i riktig fasong og nål dem fast før du syr. Sy fast lommene rundt kanten, men la det være åpent langs vr.bordkanten. Sy fast 2 pynteknapper midt foran (se foto).

TIGHTS
Strikkes fra midjen og ned. Legg opp 120(132)140(152)166(180) m på rundp 3.5 med fg 67016 og strikk vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Når arb måler ca. 14(15)16(17)18(19) cm settes en markør i 2 midtm foran og bak. Øk 1 m på hver side av de 2 midtm. Gjenta økn annenhver omg til det er 150(164)172(180)188(196) m på p. De økte m skal også strikkes i vr.bordstr. Når arb måler ca. 24(25)26(27)28(29) cm felles de midterste 6(6)6(6)6(6) m foran og de midterste 6(6)6(6)6(6) m bak. Hvert ben strikkes nå ferdig for seg. Fordel benets 69(76)80(84)88(92) m på 4 strømpep nr. 3.5. Fell på første omg 1(0)0(0)0(0) m ved innersiden på benet = 68(76)80(84)88(92) m. Dette for at vr.borden skal passe med masketallet. Når benet måler ca. 30(35)40(48)55(60) cm, eller har ønsket lengde, felles alle m løst av i vr.bordstr.

MONTERING
Fest alle løse tråder. Sy igjen åpningen mellom bena. Brett ned ca. 2 cm i livet mot vrangen og sy linningen pent fast, men la det være en åpning på noen cm i siden til å træ elastikken gjennom. Træ elastikken gjennom linningen og sy igjen åpningen.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91258. JAKKE OG TUNIKA MED MØNSTRET BÆRESTYKKE og matchende TIGHTS

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!