91285. Rundstrikket jakke

Artnr
91285

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Categories: Oppskrifter , Strikking
Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 3
Designer: Jette Magnussen
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITET Twiggy (73% Akryl, 24% Ull, 3% Viskose. Nøste ca. 100 g = 200 m)
GARNALTERNATIV Garbo
STØRRELSE XS-S(M-L)XL-XXL
OVERVIDDE Ca. 80-88(96-104)116-128 cm. Plaggets mål
HEL LENGDE Ca. 70(75)80 cm. Plaggets mål, midt bak – ekskl. krage
ERMELENGDE Ca. 43(44)45 cm. Ermelengde under ermet
GARNFORBRUK Ca. 550 (600) 650 g fg 47002
RUNDPINNE Nr. 4,5 og 5, 40, 60, 80 og 100 cm
STRØMPEPINNE Nr. 4,5 og 5
HEKLENÅL Nr. 4
TILBEHØR Flette- eller strømpepinne som hjelpep.
2 knapper (med hals) ca. 22 mm i diameter + 1 flat knapp til innvendig knepping.
Ev. 20 cm silkebånd, 1 cm bredt (til å gi hold i nakken).
STRIKKEFASTHET Ca 19 m og 25 p glattstr på p nr. 5 = 10 x 10 cm – eller tilpass pinnetykkelsen så strikkefastheten stemmer.

FORKLARINGER
Kantm: Strikk første og siste m r på alle p.
Fell 1 m: 2 r sm.
1 otf: Ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over den strikkede.
1 dotf: Ta 1 m løs av, strikk 2 r sm, trekk den løse m over de smstrikkede.
1 økn: Ta tverrtråden mellom 2 m opp på venstre p og strikk den vridd r eller vr som det passer i arb.

STRIKKEFORKLARINGER
Glattstr fram og tilbake: r på retten og vrang på vrangen.
Glattstr rundt: r på alle omg.
1 boblemaske: strikk 5 m i samme m (i fremre og bakre mb vekselvis), snu, 5 r (= vrangen), snu, 5 r, *trekk 2. m over 1. m*, gjenta *-* i alt 4 ggr.
1 dbm: snupinne med dobbel maske: legg garnet foran 1.m på venstre p, ta m og kastet løst av som om m skulle strikkes vr, trekk samtidig garnet stramt mot baksiden så m blir dobbel. Når det igjen strikkes over alle m, strikkes den doble m som én m (= strikk kast og m sm), så unngår du hulll i arb.

Hullmønster, strikket rundt fra retten:
1. omg: r
2. omg: vr
3. omg: *2 r sm, 1 kast*, gjenta *-* ut omg.
4. omg: vr

Hullmønster, strikket fram og tilbake:
1. p (retten): r
2. p (vrangen): r
3. p: *2 r sm, 1 kast*, gjenta *-* ut omg.
4. p:

JAKKE
Strikkes rundt i mønster fra midten og ut.
Midt på bakstykket: Hekle 6 lm med heklenål nr. 4 og sett sm til en ring med 1 kjm i første lm. Heretter hekles 12 fm i lm-ringen. Med strømpep nr. 4.5 plukkes nå opp m langs kanten slik: sett løkken fra siste fm inn på p (= 1. m), sett så de fremre mb inn på strømpep, fordel med 4 m på 3 strømpep og strikk rundt slik:

Størr XS-S(M-L)XL-XXL:
1. omg: r, sett en markør eller merketråd der omg beg, flytt markøren med oppover i arb = 12 m
2. omg: *2 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 18 m
3. omg: *3 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 24 m
4. omg: *4 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 30 m
5.-9.omg: forts å øke 1 m før 1 kast (+ 6 m på hver omg) = på 9. omg: 60 m.
OBS! Skift til forskjellige lengder rundp nr. 4,5, når masketallet øker.
10. omg: *10 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 66 m
11. omg: *2 r, 1 kast, 1 dotf, 1 kast, 6 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 72 m
12. omg: *12 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 78 m
13. omg: *2 r, 1 kast, 1 dotf, 1 kast, 8 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 84 m
14. omg: *14 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 90 m
15. omg: *2 r, 1 kast, 1 dotf, 1 kast, 10 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 96 m
16. omg: *16 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 102 m
17. omg: *2 r, 1 kast, 1 dotf, 1 kast, 12 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 108 m
18. omg: *18 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 114 m
19. omg: *2 r, 1 kast, 1 dotf, 1 kast, 14 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 120 m
20. omg: *20 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 126 m
21. omg: *2 r, 1 kast, 1 dotf, 1 kast, 16 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 132 m
22. omg: *22 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 138 m
23. omg: *2 r sm, 1 kast, 3 r, 1 kast, 1 otf, 16 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 144 m
24. omg: *2 r sm, 1 kast, 1 otf, 1 kast, 20 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 150 m
25. omg: *2 r sm, 1 kast, 1 boblemaske (se forklaring), 1 kast, 22 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 162 m
26. omg: *2 r sm, 1 kast, 25 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 168 m
Skift til rundp nr. 5 på resten av arb, skift til forskjellige lengder avhengig av masketall.
27. omg: *28 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 174 m
28. omg: *29 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 180 m
29. omg: *30 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 186 m
30. omg: *31 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 6 ggr = 192 m
31.-33. omg: r = 192 m

Herfra strikkes størr ulikt:
Størr XS-S(M-L)XL-2XL:
34. omg: *8 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 24 ggr = 216 m
35.-37. omg: r = 216 m

Størr (M-L)XL-XXL:
38. omg: *9 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 24 ggr = 240 m
39.-41. omg: r = 240 m

Størr XL-XXL:
42. omg: *10 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 24 ggr = 264 m
43. omg: r
44. omg: *11 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 24 ggr = 288 m
45.-47. omg: r = 288 m

Alle størr:
Del nå inn til nakke og ermehull slik: sett en markering mellom to m for hver del slik:
Bakstykke: Sett 39(44)54 m på en tråd til høyre ermehull, sett markering, sett 30(32)36 m på en tråd til nakke, sett markering, sett 39(44)54 m på en tråd til venstre ermehull, sett smarkering = 108(120)144 m som ”hviler”.
Bakstykkets nederste del og ermehull: strikk økn på hver 4. p og ermehull med snup og dbm, snu hver p med 1 dbm i hver side, samtidig med at det settes m på en tråd slik: 1. p (retten): 1 dbm (se forklaring), 8(9)11 r, 1 økn, *9(10)12 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 10 ggr, 8(9)11 r, sett 1 m på en tråd, snu = 11 økn på p = 119(131)155 m, inkl. den hvilende m.
Vrangen: 1 dbm, strikk vr til den hvilende dbm i den andre siden, snu. Retten: 1 dbm, strikk til dbm, snu. Gjenta økn hver 4. p i alt 5 ggr, det blir 1 m mer mellom hver økn, som ligger over hverandre. Forts å sette 1 m på en tråd til det er satt 5 m på tråd i hver side = 153(165)189 m, minus de hvilende m. Forts å øke på hver 4. p. Strikk 12(12)18 p rett opp (= under ermet), sett en markering ved 6.(6.)9. p til midt under ermet. Deretter strikkes økn til ermehull i hver side fra retten slik: *1 r, 1 økn, strikk til det gjenstår 1 m, 1 økn, 1 r*, gjenta *-* på annenhver p i alt 5 ggr. Det er nå strikket 32(32)38 p = øk 9(9)10 ggr hver 4. p (= 18(18)19 m mellom økn) = 207(219)254 m. Legg nå opp 39(44)54 m i hver side til ermehull på forstykker = 285(307)362 m. Siste p fra vrangen.
Forstykker og bakstykke: Strikk ringning og buer foran med snup og dbm, og forts å øke på hver 4. p slik: 39(44)54 r, 1 økn, *19(19)20 r, 1 økn*, gjenta *-* i alt 12 ggr, 35(40)50 m, snu (= 4 m på en tråd = i alt 319(329)361 m, inkl. de hvilende m). 1 dbm, strikk vr til det gjenstår 4 m, snu. Forts å snu med 4 m i hver side annenhver p i alt 8(9)12 ggr (= 32(36)48 m i hver side). Forts samtidig å øke på hver 4. p til det er 21(21)23 m mellom økn = 343(353)397 m, inkl. de hvilende m. Nå strikkes arb rett opp, forts å snu med 4 m i hver side. Avslutt med en p fra vrangen. Klipp av garnet.
Kant og krage (retten): Strikk igjen over alle m, dbm strikkes som én m. Strikk 1 omg r, beg midt bak med halvdelen av nakkens hvilende m, sett en markering der omg beg = 372(385)433 m på omg. Strikk heretter hullmønster til kanten (se forklaring), gjenta 1.-4.omg 7 ggr. Krage: heretter strikkes kragen fram og tilbake i hullmønster (se forklaring). Beg midt bak, tell 75(75)80 m ut på hver side av markeringen = 150(150)160 m. Nå strikkes hullmønster, men sett 4 m på en tråd på slutten av hver p i alt 6 ggr i hver side, snu med 1 dbm.
Samtidig, på 9.p, økes 4 m jevnt fordelt = 154(154)164 m. Siste p strikkes fra vrangen. Avslutt kanten ved å strikke 8 omg rillestr over alle m slik: strikk dbm som én m, *strikk vekselvis 1 omg r, 1 omg vr*. Fell av fra retten, ikke for stramt: Fell av på kragen med r m og resten av m med vr m.

ERMER
Høyre erme: strikk opp m langs ermehullet, beg på skulderen, sett en markering i samlingen ved kragen = midt på skulderen. Strikk opp 39(44)54 m langs forstykkets oppleggskant, strikk de 5 hvilende m, strikk dbm som én m, strikk opp 6(6)9 m langs kanten under ermet, strikk de 5 hvilende m og de 39(44)54 hvilende m = 94(104)127 m, la m hvile. Beg å strikke ermetopp fra skulderen, strikk glattstr fram og tilbake slik:
1. p (retten): strikk 4 m r av de hvilende m (= 2 m på hver side av markering), snu = 4 m. 
2. p (vrangen): 1 dbm, 3 vr, strikk 4 vr av de hvilende m, snu = 8 m.
3. p: 1 dbm, 1 otf, 2 r, 2 r sm, 1 r, strikk 2 r av de hvilende m, snu = 8 m.
4. p: 1 dbm, 7 vr, strikk 2 vr av de hvilende m, snu = 10 m.
5. p: 1 dbm, 1 r, 1 otf, 2 r, 2 r sm, 2 r, strikk 2 r av de hvilende m, snu = 10 m.
6. p: 1 dbm, 9 vr, 2 vr av de hvilende m, snu = 12 m.
7. p: 1 dbm, 2 r, 1 otf, 2 r, 2 r sm, 3 r, 2 r av de hvilende m, snu = 12 m.
8. p: 1 dbm, 11 vr, 2 vr av de hvilende m, snu = 14 m.
9. p: 1 dbm, 3 r, 1 otf, 2 r, 2 r sm, 4 r, 1 r av de hvilende m, snu = 13 m.
10. p: 1 dbm, 12 vr, 1 vr av de hvilende m, snu = 14 m.
11. p: 1 dbm, 3 r, 1 otf, 2 r, 2 r sm, 4 r, 2 r av de hvilende m, snu = 14 m.
12. p: 1 dbm, 13 vr, 2 vr av de hvilende m, snu = 16 m.
Gjenta på denne måten ved å strikke vekselvis 1 m og 2 m mer med av de hvilende m i hver side på annenhver p. Samtidig felles som før midt på ermet annenhver p til det er i alt 62(64)72 m inkl. de 18(20)28 hvilende m. Heretter strikkes bare 1 hvilende m med i hver side til det er 10(10)14 hvilende m igjen under ermet. Samtidig felles bare på midten av ermet på hver 4. p 4(4)5 ggr, til det er 54(56)62 m igjen på omg. Heretter strikkes ermet videre i glattstr, beg omg ved markeringen midt under ermet. Når det er strikket 4(5)3 cm, felles under ermet slik: *1 r, 2 r sm, strikk til 3 m før markeringen, 1 otf, 1 r*, gjenta fellingen hver 6. omg i alt 12(12)13 ggr = 30(32)36 m. Når ermet måler 33(34)35 cm, strikkes hullmønster som nede på bakstk- og forstk, gjenta 1.-4. omg 7 ggr, strikk heretter 8 omg rillestr: vekselvis 1 omg r, 1 omg vr, fell av med vr m, ikke for stramt. Venstre erme: strikk som høyre, men speilvendt.

MONTERING
Legg delene mellom fuktige håndklær og la alt tørke. Sy igjen åpningen under hvert erme. Prøv jakken og se hvor kneppingen passer best, sett en markering. Hemper: Hekle en hempe i kanten på hvert forstk slik: med heklenål nr. 4 hekles 1 hempe på hvert forstk, stikk heklenålen ned i kanten, hekle ca. 4 lm med dobbelt garn, hopp over 2 m og fest i kanten med 1 kjm. OBS! Vær oppmerksom på at kragen har samme lengde i begge sider fra midt bak når hempene hekles og knappene sys i. Sy i en knapp i kanten mellom det glattstrikkede partiet og kanten, på venstre forstk utenfor hempen. Sy fast den flate knappen innvendig på høyre forstk, i samme høyde. Sy den andre knappen på høyre forstk, på samme sted som den innvendige knappen = dobbeltknepping. Sy båndet fast i nakken, fra skulder til skulder, så kragen ikke mister fasongen.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91285. Rundstrikket jakke

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!