91763. BASISPLAGG MED ISATT ERME TIL HERRE

Artnr
91763

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 1
Designer: Jette Magnussen
Foto: Lasse Åbom
Reproduction: Soolorado/Sanna Mård Castman

GARNKVALITET Maya (100 % ull. Nøste ca. 50 g = 125 m)
STRIKKEFASTHET Ca. 18-18½ m og 25-26 p glattstr = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
STØRRELSER–HERRE XS(S)M(L)XL(2XL)
STØRRELSER–EU 164-170(44-46)48-50(52-54)56-58(60)
OVERVIDDE (A-H,J) Ca. 94(103)110(118)127(138) cm
HEL LENGDE (A-H,J) Ca. 66(67)69(71)73(74) cm
GARNFORBRUK (A-D) Ca. 400(400)450(500)550(600) g (C: fg 17504)
GARNFORBRUK (E-H) Ca. 300(350)350(400)450(500) g
GARNFORBRUK (J) Ca. 450(500)500(550)550(600) g
PINNER 4 og 4.5 mm
RUNDPINNE 4 mm, 60 og 80 cm
TILBEHØR Plagg C, G: 7(7)8(8)8(8) knapper. Plagg D, H: 6(6)6(6)6(6) knapper

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Enkelfelling: I beg av p: 2 r sm. I slutten av p: Ta 1 m løs av, strikk 1 m, trekk den løse m over.
Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

BAKSTYKKE (A-H,J)
Legg opp på p 4 opp 88(96)102(110)118(128) m og strikk ca. 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side, første og siste p = vrangen. Bytt til p 4.5 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side.
Når arb måler ca. 48(49)50(51)53(54) cm, strikkes slik:
A-D,J: Fell til ermehull i hver side annenhver p 4(5)5,2(5,2)6,2,2(6,3,2,2) m. På neste p fra retten strikkes en enkelfelling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 3(3)3(4)4(4) ggr. Når arb måler ca. 66(67)69(71) (73)74 cm, felles i hver side til skuldrene annenhver p 8,7,7(8,8,8)9,8,8(9,9,9)10,9,9(10,10,10) m. Samtidig med den andre skulderfellingen settes de midterste 24(26)26(28)28(28) m på en tråd til nakken. Strikk hver side videre for seg.
Venstre side:
Fell ytterl 2 m ved nakken.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men speilvendt.
E-H: Fell til ermehull annenhver p 4,4(5,4)5,4,2(5,4,2)6,4,2,2(6,4,3,2,2) m i hver side. På neste p fra retten strikkes en enkelfelling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 3(3)3(4)4(4) ggr. Når arb måler ca. 66(67)69(71(73)74 cm, felles i hver side til skuldrene annenhver p 6,6,6(7,7,6)7,7,7(8,8,7)8,8,8(9,9, 8) m. Samtidig med den andre skulderfellingen settes de midterste 24(26)26(28)28(28) m på en tråd til nakken. Strikk hver side videre for seg.
Venstre side: Fell ytterl 2 m til nakken.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men speilvendt.

FORSTYKKE (A,E,J)
Legg opp og strikk som bakstk til arb måler ca. 58(59)61(63)65(66) cm. Sett da de midterste 12(14)14(14)14(14) m på en tråd til halsen og strikk hver side ferdig for seg.
Venstre side: Fell ytterl annenhver p til halsen 2,2 m. På neste p fra retten strikkes en enkelfelling ved halsen innenfor kantm annenhver p totalt 4(4)4(5)5(5) ggr. OBS! Fell av skulderm på annenhver p ved samme høyde og på samme måten som på bakstk.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men speilvendt.

FORSTYKKE (B,F)
Legg opp og strikk som bakst, men samtdig som du beg fellingen til ermehull, settes de 2 m midt foran på en tråd til V-halsen og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Fell til V-hals fra retten og vrangen slik: strikk en enkelfelling annenhver p 4 ggr og hver 3. p 9(10)10(11)11(11) ggr. Fell av skulderm på annenhver p ved samme høyde og på samme måten som på bakstk.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men speilvendt.

VENSTRE FORSTYKKE (C,G)
Legg opp 42(46)49(53)57(62) m på p 4 og strikk vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side som på bakstk. Bytt til p 4.5 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Fell av m og fell til ermehull i siden som på bakstk, Når arb måler ca. 58(59)61(63)65(66) cm, settes de ytterste 4(5)5(5)5(5) m ved forkanten på en tråd til halsen. Fell ytterl til halsen annenhver p 2, 2 m. Deretter strikkes en enkelfelling fra retten ved halskanten, innenfor kantm, annenhver p totalt 4(4)4(5)5(5) ggr.
Fell skulderm på annenhver p ved samme høyde og på samme måten som på bakstk.

HØYRE FORSTYKKE (C,G)
Strikkes som venstre forstk, men speilvendt. 

VENSTRE FORSTYKKE (D,H)
Legg opp og strikk som venstre forstk ”C,G ”. Men samtidig med første fellingen til ermehull, felles ved forkanten til V-hals slik: Strikk en enkelfelling innenfor kantm hver 3. p totalt 12(13)13(14)14(14) ggr. Fell til skulderen annenhver p ved samme høyde og på samme måten som på bakstk.

HØYRE FORSTYKKE (D,H)
Strikkes som venstre forstk, men speilvendt.

ERMER (A-D,J)
Legg opp 46(46)48(48)48(50) m på p 4 og strikk ca. 6(6)7(7)8(8) cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm i hver side, første og siste p = vrangen. Bytt til p 4.5 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side. Øk her på første p 4(4)4(6)6(6) m jevnt fordelt = 50(50)52(54)54(56) m. Deretter økes 1 m i hver side innenfor kantm hver 7.(7.)7.(7.)6.(6.) p totalt 11(12)12(13)14(14) ggr = 72(74)76(80)82(84) m. Når arb måler ca. 48(50)50(51)52(52) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p 4(5)4,2(5,2)6,2(6,2,2) m. På neste p fra retten felles til ermekuppel innenfor kantm i hver side slik: strikk en enkelfelling på hver p totalt 5 ggr (alle størr), hver 4. p totalt 0(0)0(2)2(2) ggr, annenhver p totalt 12(12)13(12)12(12) ggr og deretter hver p totalt 9(9)9(8)8(8) ggr. Fell av de rest 12(12)12(12)12(10) m.

MONTERING (A-J)
Spenn ut delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la alt tørke.

HALSKANT (A,E)
Rundstrikk: Sy først skuldersømmene.
Med rundp 4 plukker du opp de 24(26)26(28)28(28) m fra tråden på bakstk, plukk opp 35(35)37(38)38(38) m langs venstre side på halsen, strikk de 12(14)14(14)14(14) m fra tråden i halsen foran, plukk opp 35(35)37(38)38(38) m langs den andre siden av halsen = 106(110)114(118)118(118) m. Strikk 4 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr, eller til ønsket bredde.
Fell av i vr.bordstrikk.
Jumperpinner: Sy høyre skuldersøm. Plukk opp m rundt halsen fra retten med p 4, men legg opp ytterl 2 m = kantm. Strikk vr.bord innenfor kantm i hver side, siste p fra vrangen. Når vr.borden er ferdig, sys venstre skuldersøm og halskanten.
A:
Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.
E: Strikk ermehullskanter som forklart nedenfor.
Sy sidesømmene + ermehullskantene med kantm til sømrom.

HALSKANT (B, F)
Rundstrikk: Sy først skuldersømmene. Med rundp 4 strikker du opp fra retten de 24(26)26(28)28(28) m fra tråden på bakstk, plukk opp 42(42)46(50)50(50) m langs nakken og V-en, strikk de 2 m på tråden i V-en rett, 42(42)46(50)50(50) m langs den andre siden av V-en og nakken = 110(112)120(130)130(130) m. Strikk vr.bord rundt, 1 r, 1 vr.
OBS! De 2 m midt i V-en strikkes r på alle p. Felling i V-en: strikk en enkelfelling på hver side av de 2 m i V-en annenhver p til vr.bordkanten måler ca. 4 cm, eller til ønsket bredde. Fell av i vr.bordstrikk.
Jumperpinner: Sy høyre skuldersøm.
Halskant: Plukk opp m fra retten rundt halsen med p 4, men legg opp 1 m i hver side = kantm. Strikk vr.bord frem og tilbake innenfor kantm i hver side, siste p = vrangen. Fell av i vr.bordstrikk.
Når vr.borden er ferdig, sys venstre skuldersøm + halskanten.
B: Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.
F: Strikk ermehullskanter som forklart nedenfor. Sy sidesømmene + ermehullskantene med kantm til sømrom.

HALS- OG FORKANTER (C,G)
Sy først skuldersømmene. Med rundp 4 plukker du opp fra retten 110 112) 116 (120) 124 (126) m langs høyre forkant (fra nederkanten og opp til hjørnet ved halskanten). Plukk opp m langs halsen frem til nakkens m, strikk de 24(26)26(28)28(28) m på tråden i nakken, plukk opp like mange m langs halsen i venstre side som på høyre, strikk de 4(5)5(5)5(5) m fra tråden i halsen. Plukk opp ytterl 1 m i hjørnet, sett en markering i m og plukk deretter opp 110(112)116(120)124(126) m langs venstre forkant = 322(330)342(354)362(366) m.

Strikk vr.bord slik:
1. p (vrangen): 1 vr , 1 r, avslutt med 1 vr.
2. p (retten): 1 r, 1 vr, samtdig økes 1 m etter hjørnem, strikk vr.bord langs halskanten frem til den andre hjørnem 1 økn, fortsett med vr.bord, avslutt med 1 r.
3. p: = 1. p.
4. p: Venstre forkant med knapphull: Øk enda en gang 1 m før og etter hjørnem. *Fell av 2 m (= knapphull), strikk 15(15)13(14)14(15) m vr.bord *, gjenta *-* totalt 6(6)7(7)7(7) ggr, fell av ytterl 2 m = totalt 7(7)8(8)8(8) knapphull, strikk vr.bord ut p.
5. p: Strikk r over r og vr over vr m. Legg opp 2 nye m over de avfelte knapphullsmaskene på forrige p.
6. p:
Strikk 1 økn før og etter hjørnem. Strikk vr.bord til kanten måler 4 cm, eller til ønsket bredde. Fell av fra retten i vr.bordstrikk.
C: Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.
G: Strikk ermehullskanter som forklart nedenfor. Sy sidesømmene + ermehullskantene med kantm til sømrom.
Sy i knapper.

HALS- OG FORKANTER (D,H)
Sy skuldersømmene.
Rundstrikk: Bruk rundp 4. Beg nede på høyre forstk og plukk opp 88(90)92(94)96(98) m i hver p langs høyre forkant opp til der V-en begynner, sett en markering i neste m, denne m er hjørnem ved V-en og strikkes r hele tiden. Plukk opp 52(54)56(58)60(62) m langs nakken og V-en, strikk de 24(26)26(28)28(28) m fra tråden på bakstk, plukk opp 52(54)56(58)60(62) m langs V-en på den andre forkanten. Sett en markering i den siste m = hjørnem ved V-en som strikkes r hele tiden.
Langs venstre forkant plukkes opp 88(90)92(94)96(98) m = 304(314)322(332)340(348) m på p.
Strikk vr.bord slik: 
1. p (vrangen): 1 vr, 1 r, avslutt med 1 vr.
2. p (retten): 1 r, 1 vr, avslutt med 1 r.
3. p: = 1. p.
4. p (retten): venstre forkant med knapphull: Øk enda en gang før og etter hver hjørnem. *Fell av 2 m (= knapphull), strikk 14(14)14(15)15(15) m vr.bord*, gjenta *-* totalt 5 ggr, fell av 2 m (= totalt 6 knapphull), strikk vr.bord ut p.
5. p: Strikk r over r og vr over vr m. Legg opp opp 2 nye m over de avfelte knapphullsm på forrige p.
6. p: Øk 1 m før og etter hjørnem. Strikk vr.bord til kanten måler 4 cm, eller til ønsket bredde. Fell av i vr.bordstrikk fra retten. J
umperpinner: Strikk en side om gangen.
Venstre side: Beg bak i nakken. Plukk opp m som på kanter med rundp, men legg opp en ekstra m ved nakken = kantm. Strikk vr.bord som kanter med rundp.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.
D:
Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.
H: Strikk ermehullskanter som forklart nedenfor. Sy sidesømmene + ermehullskantene med kantm til sømrom.
Sy i knapper.

POLOKRAGE (J)
Rundstrikk: Sy først skuldersømmene. Med rundp 4 strikker du opp de 24(26)26(28)28(28) m fra tråden på bakstk, og plukker deretter opp 35(35)37(38)38(38) m langs nakke og halskant, strikk de 12(14)14(14)14(14) m fra tråden i halsen, plukk opp 35(35)37(38)38(38) m langs halskantens andre side = 106(110)114(118)118(118) m. Strikk vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Fell av når vr.borden måler ca. 17(18)18(18)19(19) cm.
Jumperpinner: Sy først høyre skuldersøm. Plukk deretter opp m fra retten langs halsen med p 4, men legg opp 2 m til = kantm. Strikk vr.bord innenfor kantm i hver side, siste p = fra vrangen. Når vr.borden er ferdig, sys venstre skuldersøm + polokragen med kantm til sømrom. Husk på når du syr, at kragen skal brettes utover.
Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.

ERMEHULLSKANTER (E-H)
Plukk opp rundt ermehullene fra retten – innnefor kantm – med rundp 4 (102)106(108)114(120) m. Strikk ca. 4 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Fell av i vr.bordstrikk.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:91763. BASISPLAGG MED ISATT ERME TIL HERRE

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!