Läser in...

Pläd i Järbomönster

Välj din storlek Storleksguide

Pläd i Järbomönster

Designer: Katarina Segerbrand
Foto: Lasse Åbom
Version: 2
Artikelnummer: 91717

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Raggi, 70 % ull, 30 % polyamid, 1 n = 100 g, 150 m
MASKTÄTHET Ca 17 m och 18 v mönsterstickning med rundst 6 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MÅTT Ca 128 x 170 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 1000 g (fg 1550, mörkgrå)
Fg 2: Ca 700 g (fg 1500, naturvit)
RUNDSTICKA 5.5 och 6 mm, 80 cm (rundsticka p.g.a stort antal m)

Garn Raggi
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm