11-19. TUNIKA

Artnr
11-19

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman

GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV Fuga, Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STORLEKAR 128(140)152(164) cl
STORLEKAR/EUR 7-8(9-10)11-12(13+) år
BRÖSTVIDD 62(67½)74½(81½) cm Järbo Garn Kroppsmått
ÖVERVIDD Ca 72(77)85(91) cm Plaggets mått
ÄRMLÄNGD Ca 3(3½)3½(3½) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 62(65)68(72)cm Plaggets mått

GARNÅTGÅNG TUNIKA

Fg.1 svart (44551) Ca 50(100)100(100) g
Fg.2 grå (44617) Ca 150(200)250(250) g
Fg.3 gul (44917) Ca 20(20)30(30) g
Fg.4 röd (44506) Ca 10(10)15)15 g
Fg.5 vit (44501) Ca 20(20)25(25) g
STICKOR Nr 3½ och 4
RUNDSTICKA Nr 3½
MASKTÄTHET 20 m slätst på st 4 = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 20 m.

FÖRKLARINGAR
Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm.
Öka 1 m = plocka upp tråden mellan två m, vrid den och sticka den rät.
Enkelint: i början av v = 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v= 2 m tills rätt
Dubbelint: i början av v = 3 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v= 3 m tills rätt
Avigvänd slätstickning(avigv slätst) = am från rätsidan och rm från avigsidan
OBS! Sno trådarna väl om varandra vid färgbyte så att inga hål uppstår.
Diagram = alla diagram utgår från mitten.

BAKSTYCKE
Lägg på st 3½ med fg 1 upp 106(110)120(128) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida, i ca 3 cm (1:a = avigs). Minska på sista v 9(9)11(11) m jämnt fördelat = 97(101)109(117) m. Byt till st 4 och fg 2 och sticka avigvänd slätst. När arb mäter ca 3½ cm gör 1 enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa enkelint med 13 v:s mellanrum ytterl 2(4)4(5) ggr, och därefter med 5 v:s mellanrum 9(6)6(6) ggr = 73(79)87(93) m. När arb mäter ca 36(38½)41½(44) cm börjar man att sticka slätst och mönster enl följ: 2 v med fg 3, 2 v med fg 2, 2 v med fg 3, 2 v med fg 2, mönster enl diagram 1 i 20 v. OBS! Öka på sista v på diagram 1, 1 m så att maskantalet blir jämnt. Därefter stickas mönster enl diagram 2 i 2 v. Därefter stickas mönster enl diagram 3 i 14 v. Minska på sista v på diagram 3, 1 m så att maskantalet blir ojämnt igen. Därefter stickas mönster enl diagram 4 rest av arb. Obs! När arb mäter ca 45(46½)49(52) cm avm för ärmhål i var sida 3 m. På nästa v från räts börjar man att snedda för raglan. Gör 1 enkelint innanför kantm. Upprepa enkelint vart 4:e v ytterl 5(5)3(2) ggr, gör därefter 1 enkelint vartannat v sammanlagt 9(11)16(19) ggr. Gör sedan 1 dubbelint vartannat v 2 ggr. Det återstår nu 29(31)33(35) m. Maska av.

FRAMSTYCKE
Stickas lika som bakst men uteslut de 3 översta raglanint. Samtidigt med den 6:e(8:e)10:e(12:e) raglanint avm för halsen de mittersta 15(17)19(19) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 3-2-2-1-1-1(3-2-2- 1-1-1)3-2-2-1-1-1(3-2-2-2-1-1) m. När alla int och avm är gjorda återstår 2 m vilka avm.

HÖGER ÄRM
Lägg på st 3½ med fg 1 upp 60(62)66(68) m och sticka resår 1 rm 1 am i ca 2½ cm. Öka på sista v 4(4)4(6) m jämnt fördelat = 64(66)70(74) m. Byt till st 4 och fg 2. Sticka avigvänd slätst rest av arb. När arb mäter ca 3½ cm avm för ärmhål i var sida 3 m. På nästa v från räts börjar man att göra raglanint. Gör 1 enkelint innanför kantm i var sida. Upprepa enkelint vartannat v ytterl 18(21)21(22) ggr. Gör sedan 1 dubbelint vartannat v sammanlagt 1(0)1(1) ggr. Det återstår nu 16(16)16(18) m. Sticka 1 v. Snedda nu för halsen:
Varv 1: Maska av 2(2)2(3) m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet.
Varv 2 och alla aviga v: Stickas utan avm och int.
Varv 3: Maska av 2(2)2(3) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 2(2)2(2) m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet. Det återstår nu 4 m vilka avm. 

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare, från avigs.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.Sy ihop raglansömmarna. Halskant: Plocka med rundst 3½ och fg 1 upp ca 112(116)122(126) m runt halsringningen och sticka resår 1 rm 1 am i ca 2½ cm. Maska av i resår. Sy ihop ärmsömmarna. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Skriv din egen recension
Du recenserar:11-19. TUNIKA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!