91078. VIRKAT TILL SOMMARTORPET

Artnr
91078

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Interiör , Virkning
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITE Järbo 8/4 (100% Bomull ”Merciserad & Gasserad”. Nystan ca 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEK:

DUK Ca 55 x 55 cm (5 x 5 rutor. 1 ruta = ca 10 x 10 cm)
KUDDÖVERDRAG Ca 40 x 40 cm (4 x 4 x 2 rutor. 1 ruta = ca 10 x 10 cm)
UDDSPETS TILL GARDIN Ca 13 x 120 cm (Ca 11 rutor. 1 ruta = ca 10 x 10 cm)
GLASUNDERLÄGG Ca 11 x 11 cm (4 st rutor)

GARNÅTGÅNG:
DUK bf: Ca 130 g (fg 32010), mf: Ca 10 g av vardera färg: 32041, 32006, 32009, 32001
KUDDÖVERDRAG bf: Ca 150 g (fg 32010), mf: Ca 12 g av vardera färg: 32041, 32006, 32009, 32001
UDDSPETS TILL GARDIN bf: Ca 65 g (fg 32010), mf: Ca 5 g av vardera färg: 32041, 32006, 32009, 32001
GLASUNDERLÄGG bf: Ca 20 g (fg 32010), mf: Ca 1½ g av vardera färg: 32041, 32006, 32009, 32001

VIRKNÅL Nr 2
TILLBEHÖR Innerkudde ca 40 x 40 cm

VIRKFÖRKLARINGAR
Luftmaska (lm): Gör en ögla, stick in virknålen i öglan, gör ett omslag med garnet och drag genom maskan (öglan på nålen = första maskan), gör ett nytt omslag och drag genom maskan = 3 lm.
Smygmaska (sm): Stick ner virknålen i en maska på föregående varv, gör ett omslag, dra garnet genom maskan på nålen.
Fast maska (fm): Stick ner virknålen i en maska på föregående v och dra upp 1 maska = 2 m på virknålen, gör ett omslag och dra garnet genom båda maskorna.
Halvstolpe (hst): Gör ett omslag på virknålen, stick ner virknålen i en maska på föregående varv, gör ett omslag = 3 maskor på nålen, gör ett omslag och dra garnet genom alla 3 maskorna.
Stolpe (st): Gör ett omslag på virknålen, stick ner virknålen i en maska på föregående varv, gör ett omslag, dra garnet genom de 2 första maskorna på nålen, gör ett omslag, dra garnet genom de 2 sista maskorna på nålen.

FÖRKLARINGAR
Duk, kuddöverdrag och uddspets till gardin består av rutor som virkas ihop efterhand.
En ruta är ca 10 x 10 cm (innan de virkas ihop).
OBS! Första stolpen är alltid 3 lm.

RUTA
Börja med blomman: Lägg upp 10 lm med mf och virknål nr 2, ta ihop till en ring med 1 sm.
Varv 1: *3 st om ringen, 1 lm* upprepa *-* 8 ggr.
Varv 2: 1 sm i var st 3 ggr, *1 fm om lm, 5 lm*, upprepa *-* 8 ggr.
Varv 3: 1 sm om lmb, *1 fm + 1 hst + 3 st + 1 hst + 1 fm om samma lmb, 1 fm i fm*, upprepa *-* 8 ggr, 1 sm i fm. Ta av garnet.
Varv 4: Byt till bf och virka 3 lm = 1 st, *5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, 1 st i mittersta fm*, upprepa *-*, sluta v med 5 lm, 1 fm, 5 lm, 1 sm i 3:e lm.
Varv 5: 1 sm om lmb, *3 st + 3 lm + 3 st om samma lmb = ena hörnet, 5 lm + 1 fm om nästa lmb 3 ggr, 5 lm*, upprepa *-* 4 ggr.
Varv 6: 1 sm i var st 3 ggr och 1 sm om lmb, *3 st + 3 lm + 3 st om samma lmb, 5 lm + 1 fm om nästa lmb 4 ggr, 5 lm*, upprepa *-* 4 ggr.
Varv 7: 1 sm i var st 3 ggr och 1 sm om lmb, *3 st + 3 lm + 3 st om samma lmb, 5 lm + 1 fm om nästa lmb 5 ggr, 5 lm* upprepa *-* 4 ggr, 1 sm i 3:e lm. Ta av garnet.

DUK
Virka första rutan enligt förklaring RUTA. Nästkommande rutor virkas på samma sätt varv 1-6, men på varv 7 virkas endast två sidor. Virka sedan ihop rutan med tidigare ruta/rutor enligt följande:
Håll rutorna med avigsidan mot varann, fortsätt på varv 7 med rutans 3:e sida: Virka 3 st om lm i hörnet på andra rutan, 1 lm, 1 fm om lmb i hörnet på första rutan, 1 lm, 3 st om lmb i hörnet på andra rutan, *2 lm, 1 fm om motsvarande lmb på första rutan, 2 lm, 1 fm om lmb på andra rutan*, upprepa *-* 5 ggr, 2 lm, 1 fm på första rutan, 2 lm, 3 st om lmb i hörnet på andra rutan, 1 lm, 1 fm om lmb i hörnet på första rutan, 1 lm, 3 st om lmb i hörnet på andra rutan.
Rutorna virkas ihop i 5 rader med 5 rutor i varje rad. På första raden virkas rutorna ihop på en sida. Första rutan på 2:a-5:e raden virkas ihop på en sida, de övriga rutorna virkas ihop på 2 sidor.
Udd:
Varv 1: Börja om lmb mitt i ena hörnet med *3 st + 3 lm + 3 st om samma lmb, (5 lm + 1 fm om nästa lmb 6 ggr, 5 lm, 1 fm om lm mellan st, 5 lm, 1 fm om lm mellan nästa st), upprepa parantesen 4 ggr, 5 lm + 1 fm om lmb 6 ggr, 5 lm*, upprepa *-* runt hela duken.
Varv 2: 1 sm i var st 3 ggr och 1 sm om lmb i hörnet, *3 st + 3 lm + 3 st om samma lmb, 5 lm + 1 fm om nästa lmb 39 ggr, 5 lm*, upprepa *-* 4 ggr.
Varv 3: 1 sm i var st 3 ggr och 1 sm om lmb i hörnet, *3 st + 3 lm + 3 st om samma lmb, 5 lm + 1 fm om nästa lmb 40 ggr, 5 lm*, upprepa *-* 4 ggr.
Varv 4: 1 sm i var st 3 ggr och 1 sm om lmb i hörnet, *3 st + 3 lm + 3 st om samm lmb, 1 lm, 1 fm om följande lmb, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 1 lm*, upprepa *-* runt hela duken.

MONTERING
Fäst alla trådar. Spänn upp duken och lägg fuktiga dukar över och låt torka. 

KUDDE
Kudden virkas som duken, men utan udd.
Kuddens framsida och baksida består av vardera 4 x 4 rutor. Börja med att virka ihop rutorna till framsidan. För baksidans mittparti virkas sedan 2 rader med vardera 4 rutor ihop med framsidans mitt (sidan där raderna slutar blir öppen). Virka sedan ihop de övriga rutorna med framstycket (det innebär att man virkar ihop 3 sidor på varje ruta).

MONTERING
Fäst alla trådar. Spänn upp arbetet och lägg fuktiga dukar över och låt torka. Stoppa i innerkudden och sy eller virka ihop den öppna sidan med lm och fm.

UDDSPETS
Virka önskat antal rutor och virka ihop dem till en lång rad (på bilden är det 11 rutor).
Spets:
Varv 1: Börja vid kortsidan med 1 fm om lmb i hörnet, 5 lm + 1 fm om nästa lmb 6 ggr, 5 lm, 1 fm om nästa lmb i nästa hörn, *5 lm + 1 fm om nästa lmb 6 ggr*, 5 lm + 1 fm om nästa lmb 6 ggr, 5 lm, 1 fm om lm mellan st, 5 lm, 1 fm om lm mellan nästa st,*, upprepa *-* till sista rutan, 5 lm, 1 fm om lmb mitt i hörnet, 5 lm + 1 fm om lmb på sidan 7 ggr. Ta av garnet.
Varv 2: Börja i samma sida som v 1 med 1 fm i fm i hörnet, 5 lm + 1 fm om nästa lmb 7 ggr, 5 lm, 1 fm i fm i hörnet, 5 lm + 1 fm om nästa lmb fram till nästa hörn, 5 lm , 1 fm i fm, 5 lm + 1 fm om lmb på sidan 8 ggr. Ta av garnet.
Varv 3: Börja i samma sida som föregående v med 1 fm om första lmb, *5 lm + 1 fm om nästa lmb* upprepa *-* utmed hela v och även på sidan. Ta av garnet.
Varv 4: Börja i samma sida som föregående v med 1 fm om första lmb, 5 lm + 1 fm om nästa lmb 6 ggr, 3 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om lmb mitt i hörnet, *1 lm, 1 fmom nästa lmb, 5 lm, 1 fm om följande lmb, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 1 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om följande lmb*, upprepa *-* t.o.m sista hörnet, 3 lm, 1 fm om lmb, 5 lm + 1 fm om lmb på sidan 7 ggr. Ta av garnet.
Övre kant på uddspetsen: Börja i den sista fm på varv 4 med att virka 6 lm, 1 fm i nästa lmb, 5 lm, 1 fm mellan st, *5 lm, 1 fm 6 ggr, 5 lm, 1 fm mellan st, 3 lm, 1 fm mellan st*, upprepa *-* sluta med 5 lm, 1 fm 6 ggr, 1 fm i lmb, 5 lm, 1 fm i nästa lmb, 5 lm, 1 fm i fm. Ta av garnet. Nästa varv virkas 1 fm i 2:a lm på lmb + 4 fm om lmb. Virka 4 fm om varje lmb med 5 lm och 3 fm om lmb med 3 lm, virka 1 fm i sista fm.

MONTERING
Ta av garnet och fäst alla trådar. Spänn upp uddspetsen och lägg fuktiga dukar över och låt torka. Sy fast uddspetsen på gardinkappan.

GLASUNDERLÄGG
Virka rutan enligt RUTA varv 1-6.
Varv 7: 1 sm i var st 3 ggr och 1 sm om lmb, *3 st + 3 lm + 3 st om samma lmb, 1 lm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 1 lm, 3 st + 3 lm + 3 st om nästa lmb, 1 lm, 1 fm i nästa lmb, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 1 lm*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr, 1 sm i 3:e lm.

MONTERING
Ta av garnet och fäst alla trådar. Spänn upp glasunderläggen och lägg fuktiga dukar över och låt torka

Skriv din egen recension
Du recenserar:91078. VIRKAT TILL SOMMARTORPET
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!