91236. VÄNDBAR JUMPER - KNAPPAR BAK ELLER FRAM

Artnr
91236

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Janne Carlsson

GARNKVALITÉ Garbo (53% Ull, 47% Akryl. Nystan ca 100 g = 278 m)
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD Ca 89(98)105(111)124(135) cm
HEL LÄNGD - FRAM Ca 60(62)64(66)68(70) cm
GARNÅTGÅNG (fg 96003) Ca 350(400)450(500)550(600) g
STICKOR Nr 4.5 och 5
MASKTÄTHET Ca 18-19 m och 25-26 v slätst på st 5 = 10 cm – eller anpassa till det nummer
på stickor Du måste ha för att hålla masktätheten

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantm: Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning (enkelint): I början av v: 2 m tills rätt. I slutet av v: Lyft 1m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: 3 m tills rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.
Trippelintagning (trippelint): I början av v: Sticka ihop 4 m rätt. I slutet av v: Lyft 2 m, sticka ihop 2 m rätt, drag de lyfta m över.
Knapphål:
Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

MÖNSTER
Enl diagram.

OBS! På det här plagget stickar man framstycket först

FRAMSTYCKE
Lägg på st 5 upp 87(95)101(107)119(129) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 8 v (1:a v = räts). Justera på sista v maskantalet till 85(93)99(105)117(127) m. Därefter stickas slätst innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 38(39)39(40)41(42) cm avm för ärmhål i var sida 4(4)5(5)6(8) m. OBS! På detta v börjar man sticka mönster enl diagram över de mittersta 67(81)81(81)95(109) m. Maskor på var sida om mönstret innanför kantm, stickas i avigv slätst. På nästa v från räts börjar man snedda för raglan i var sida enl följ: OBS! Alla raglanint görs i början av v: innanför kantm , 1 slätst m och 1 omsl. I slutet av v: stickar man tills det återstår 5 m , då gör man raglanint, 1 omsl, 1 slätst m + kantm. Omslaget stickas avigt från avigsidan. Gör följ raglanint: en dubbelint vartannat v sammanlagt 10(15)16(19)26(30) ggr, och därefter vart 4:e v 6(4)5(4)1(0) ggr. OBS! På de storlekar där man gör raglanint vart 4:e v ska man ändå fortsätta att göra 1 omslag innanför kantm + 1 slätst m, på varje v från räts. Omslaget måste då motsvaras av en enkelint.
Halsen: Samtidigt med den 13:e(16:e)18:e(20:e)22:a(24:e) raglanint, avm för halsen de mittersta 11(13)13 (15)17(17) m och var sida stickas klart för sig Vänster sida: Maska av ytterl vartannat v 5-3-2-2-1-1 m för halsringn. När samtliga avm och int för hals och raglan är gjorda återstår 3 m vilka avm. Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

VÄNSTER BAKSTYCKE
Lägg på st 5 upp 43(47)49(53)59(63) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 8 v innanför kantm i var sida (1:a v = räts). Justera på sista v maskantalet till = 42 (45) 48 (51) 57 (62) m på stickan. Sticka nu slätst enl följ: Sticka kantm, slätst tills det återstår 4 m (= 3 m slätst + kantm). De 4 m stickas enl följ: gör en enkelint, 1 omsl , 1m slätst + kantm. Omslaget stickas avigt från avigs. Avm för ärmhål vid samma höjd och på samma sätt som på framst. Gör sedan raglanint lika framst. Samtidigt med den 13:e(16:e)18:e(20:e)22:a(24:e) raglanint avm för nacken i framkanten 5(5)5(6)7(7) m. Maska av ytterl vartannat v 5-3-2-2-1-1 m för nackens ringn. Efter alla avm och int för raglan och nacke återstår 3 m vilka avm.

HÖGER BAKSTYCKE
Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg på st 5 upp 44(46)46(46)48(48) m och sticka 8 v resår 1 rm, 1am (1:a v = räts). Justera på sista v maskantalet så att du får 43(45)47(47)49(49) m på stickan. Sticka enl följ: kantm, 10(11)12(12)13(13) m slätst, 1 enkelint, 1 omsl, 1 m slätst, 2 m avigv slätst, mönster enl diagram över 11 m, 2 m avigv slätst, 1 m slätst, 1 omsl, 1 enkelint, 10(11)12(12)13(13) m slätst + kantm. Omslagen stickas avigt från avigs. När arb mäter ca 4-5 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 2 cm:s mellanrum ytterl 5(4)7(12)15(17) ggr och därefter med 3 cm:s mellanrum tills det finns 73(75)79(83)87(89) m på stickan. När arb mäter ca 43(44)44(45)45(46) cm avm för ärmhål i var sida 4(4)5(5)6(8) m. På nästa v från räts börjar man snedda för raglan i var sida. Gör raglanint på samma sätt som på framst, dvs innanför kantm, 1 slätst m + 1 omsl, i var sida. Gör en trippelint vartannat v sammanlagt 3(3)1(2)2(0) ggr, därefter en dubbelint vartannat v 19(20)25(25)26(28) ggr och därefter en dubbelint vart 4:e v 0(0)0(0)0(1) ggr. När alla avm och int är gjorda återstår 15 m. Maska av dem rakt.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop alla raglansömmar.
Halskant: Plocka från räts med rundst 4.5 upp ca 129(133)133(137)137(141)141 m runt halsringn och sticka 7 v resår 1 rm 1 am fram och tillbaka innanför kantm i var sida. Maska av i resår.
Vänster knäppkant: Plocka från räts med st 4.5 upp 1 m i varje v utmed halskanten och bakkanten. Hoppa över ca vart 4:e v. Kanten ska inte bubbla eller strama. Sticka resår 1 rm 1 am i 8 v. Maska av i resår.
Höger knäppkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Gör dessutom 7 st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten, det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91236. VÄNDBAR JUMPER - KNAPPAR BAK ELLER FRAM
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!