91510. FYRKANTIG LÅNGKOFTA

Artnr
91510

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Jette Magnussen
Översättare: Katarina Dock
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Lady (100 % Akryl. Nystan ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET 19 m och 2 rapporter à 16 v i randmönster på st nr. 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Big Verona, Fuga, Gästrike 3 tr, Mellanraggi,
STORLEKAR – DAM XS-S(M-L)XL-2XL
STORLEKAR – EU 32-34 + 36-38(40-42 + 44-46)48-50 + 52-54
ÖVERVIDD Ca 86-94(100-110)120-128 cm
HEL LÄNGD Ca 108(112)116 cm (inkl. krage)
BREDD NEDTILL Ca 110(130)150 cm
GARNÅTGÅNG
Bottenfg 1 Ca 750(800)900 g (fg 44945)
Randfg 2 Ca 50(50)70 g (fg 44911)
Randfg 3 Ca 50(50)70 g (fg 44920)
Randfg 4 Ca 50(50)70 g (fg 44921)
Randfg 5 Ca 50(50)70 g (fg 44922)
Randfg 6 Ca 50(50)70 g (fg 44923)
Randfg 7 Ca 50(50)70 g (fg 44938)
Randfg 8 Ca 50(50)70 g (fg 44552)
RUNDSTICKA Nr. 3.5 och 4, 60, 100-120 cm
STRUMPSTICKOR Nr. 3.5 (till ärmkanter)
TILLBEHÖR Ev. ett bälte att stänga koftan med

FÖRKLARINGAR
1 ökn: Stick vänster sticka bakifrån under länken mellan två m, sticka 1 rm i främre maskbågen.
1 int: Sticka 2 rm tillsammans.
1 vriden int: Lyft 1 m till höger sticka (= som om den skulle stickas rät), sätt tillbaka m på vänster st (= m är nu vriden), sticka den vridna m och nästa m vridet rätt tillsammans (= rm i bakre maskbågarna).
1 omslag: Lägg garnet runt stickan.

Randmönster:
Varv 1, rätsidan: Bottenfg 1: Rm.
Varv 2: 1 kantm, am, 1 kantm.
Varv 3: Rm.
Varv 4: 1 kantm, am, 1 kantm.
Varv 5: Sticka 1 hålv så här: 1 kantm, *1 int, 1 omslag, 3 rm*, upprepa *-* v ut, avsluta med 1 int, 1 omslag, 1 rm, 1 kantm.
Varv 6,
avigsidan: Rm.
Varv 7: Rm.
Varv 8: 1 kantm, am, 1 kantm.
Varv 9: Sticka 1 hålv så här: 1 kantm, 2 rm, *1 int, 1 omslag, 3 rm*, upprepa *-* v ut, avsluta med 1 rm, 1 kantm.
Varv 10: Rm.
Byt färg: Se färgbyte varv 11-16 för varje rapport, nedan.
Varv 11, rätsidan: Rm.
Varv 12: Sticka mosstickning så här: 1 kantm, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* v ut, 1 kantm.
Varv 13: 1 kantm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* v ut, 1 kantm.
Varv 14-16: Stickas som v 12 och 13. Sticka rm över am och am över rm.
Upprepa rapportens 16 v, sticka v 1-10 med bottenfg 1 – men byt fg på varv 11-16 och sticka istället i denna färgordning: Fg 5, fg 8, fg 2, fg 7,fg 3, fg 6, fg 4.
Exempel: Varv 1-10 med bottenfg 1, varv 11-16 med fg 5, varv 1-10 med bottenfg 1, varv 11-16 med fg 8, osv. Version 1 

KOFTA
Stickas från vänster framstycke, över bakstycket och till höger framstycke.
Lägg upp 207(217)227 m med bottenfg 1 på rundst nr. 3.5 och sticka rätst fram och tillbaka (= rm på alla v). Sticka 1:a v rätt från avigsidan.
Vänster framkant: Rätsidan: Sticka int i var sida till hörn så här: 2 rm, 1 int, sticka rätst till 4 m återstår, 1 vriden int, 2 rm. Upprepa int på vartannat v sammanlagt 6 ggr = 195(205)215 m. Byt till rundst nr. 4. Fortsätt i randmönster, se förklaring. Sticka 6(7)8 rapporter med färgbyte på v 11-16, se förklaring. Sticka därefter 1 rapport med de första 152(161)170 m till axel, låt de 43(44)45 resterande m vila till krage. **På rapportens 16:e v från avigsidan, avm 38(42)46 m till ärmhål = 114(119)124 m. Därefter stickas 1 rapport med de resterande 114(119)124 m till ärmhål under ärmen. När rapporten är stickad, lägg på följ rapport, på 1:a v från räts upp 38(42)46 m till ärmhål = 152(161)170 m. Sticka 1 rapport, till axeln. På nästa rapports 1:a v från rätsidan stickas över alla m samt över kragens vilande 43(44)45 m = 195(205)215 m.** Sticka 5(6)7 rapporter. Låt på nytt de 43(44)45 m vila till krage. Sticka 1 rapport över de första 152(161)170 m till axel. Upprepa från **-** och sticka 6(7)8 rapporter över alla 195(205)215 m till krage.
Byt till bottenfg 1: Avsluta med 1 v rm från rätsidan, 1 v am från avigsidan.
Höger framkant: Byt till rundst nr. 3.5 och sticka rätst fram och tillbaka (= rm på alla v). Rätsidan: Sticka ökn i var sida till hörn så här: 2 rm, 1 ökn, sticka rätst till 2 m återstår, 1 vriden ökn , 2 rm. Upprepa ökn på vartannat v 6 ggr = 207(217)227 m. Avm i rm från avigsidan, ej för fast.

ÄRMAR
Stickas på längden från ärmsöm till ärmsöm.
Vänster ärm: Lägg upp 5(5)5 m med bottenfg 1 på den korta rundst nr. 4. Sticka fram och tillbaka i randmönster och rapporter enl ovan. Byt fg på rapportens v 11-16. Sticka 1:a v från avigsidan. Lägg samtidigt upp 3 m i slutet av vartannat v från rätsidan sammanlagt 3(5)7 ggr = 14(20)26 m. Fortsätt med att lägga upp 5(5)4 m i slutet av v sammanlagt 11(12)13 ggr = 69(80)78 m. Lägg upp ytterligare 7(0)6 m upp i slutet av v = 76(80)84 m till ärmsöm. Samtidigt görs ökn till ärmkulle i början av v från rätsidan så här: Sticka 6(8)10 v. Sticka 2 m mönster, 1 ökn, sticka mönster v ut. Upprepa ökn på vart 4:e v(4:e v) växelvis på vart 4:e och vart 6:e v, sammanlagt 11 ggr = 87(91)95 m. Fortsätt sticka 16(22)26 v, sätt en markering = axel. Sticka ärmens andra sida på samma sätt, fast spegelvänt. Sticka 16(22)26 v. Sticka nu int i början av v från rätsidan: 2 m mönster, 1 int, mönster v ut. Upprepa int: på vart 4:ev(4:e v)växelvis på vart 4:e och vart 6:e v, sammanlagt 11 ggr. Sticka 6(8)10 v till avslutning på ärmkullen. Samtidigt, när det är stickat 80 v, avm vid handleden från avigsidan till ärmsöm. Avm 7(0)6 m. Därefter avm 5(5)4 m på vartannat v sammanlagt 11(12)13 ggr. Sedan avm 3 m på vartannat v 3(5)7 ggr. Avm de resterande 5 m.
Höger ärm: Stickas som vänster ärm fast spegelvänt.

MONTERING
Placera arbetet enligt angivna mått mellan fuktiga dukar och låt torka. Fäst alla ändar.
Kant längs kragen: Plocka med rundst nr. 3.5 och bottenfg 1, upp 180(210)240 m längs kanten från avigsidan. Sticka rätst fram och tillbaka och gör ökn i varje hörn, som beskrivits till höger framkant. Upprepa ökn på vartannat v 6 ggr. Avm i rm från koftans rätsida.
Kant nedtill: Plocka med rundst nr. 3.5 och bottenfg 1, upp 240(270)300 m längs kanten från rätsidan. Sticka rätst och gör ökn i varje hörn, som beskrivits till höger framkant. Upprepa ökn på vartannat v 6 ggr. Avm i rm från avigsidan. Sy de sneda sömmarna med en ”osynlig söm” kant mot kant, i varje hörn. Sy den lilla axelsömmen från avigsidan. Sy ärmsömmarna och sy i ärmarna.
Ärmkanter: Plocka med strumpst nr. 3.5 och bottenfg 1, upp 50 m längs ärmens kant. Sticka 10 v rätst, (= Växelvis 1 v rm, 1 v am). Avm i am.
Tips! För att undvika att koftan töjer sig kring ärmhålet och vid kragen kan du sy fast tunt sidenband på koftans insida, runt ärmhålet och vid kragen, från axel till axel.
Knyt ihop koftan med bältet.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91510. FYRKANTIG LÅNGKOFTA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!