91716. GROVSTICKAD HUNDTRÖJA

Artnr
91716

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Foto: Linn Lundberg

GARNKVALITÉ Molly (100 % Akryl. Nystan 50/100 g = 50/100 m)
MASKTÄTHET Ca 13-14 m slätst på st nr 6 = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Passar hund som väger ca 2–3½(3–4½) kg
OMKRETS MAGE Ca 33(42) cm
RYGGLÄNGD Ca 33(34) cm
GARNÅTGÅNG Ca 100(100) g (fg 35028)
STICKOR Nr 5.5 och 6
STRUMPSTICKOR Nr 5.5
RUNDSTICKA Nr 5.5, 60 cm och nr 6, 40 och 60 cm

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas räta alla v.

HUNDTRÖJA
Lägg på st nr 5.5 upp 18(26) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida. Sticka 7 v (1:a v = avigs). Minska på sista v 1 m = 17(25) m. Byt till st nr 6 och sticka slätst innanför kantm i var sida. Öka på nästa v från räts 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn vartannat v ytterl 3 ggr = 25(33) m.
Sticka tills arb mäter ca Tik: 11-12 cm / Hane: 13-14 cm. Byt till rundst nr 6 och lägg ut 10(12) nya m i var sida, dvs 10(12) m i slutet av v och 10(12) m i början av v = 45(57) m. Sticka även dessa m i slätst i rundvarv (= alla v räta) Tidigare kantm stickas som slätst.
När arb mäter ca 19(19) cm delas arb i rygg och mage och var del stickas klart för sig.
Ryggen = 25(33) m = maskantalet man hade innan man lade ut 10(12) m i var sida.
Magen = 20(24) m = de maskor man lade ut i var sida.

Magen: Sätt 5(7) m i var sida på en tråd att vänta = hål för frambenet. Avm på nästa v från räts ytterl 1 m i var sida. Nu finns det kvar 8 m. Sticka med dessa 10 m tills arb från upplägget mäter ca 11-12 cm. Sätt m på en tråd att vänta.

Ryggen: Sätt 3 m i var sida på en tråd att vänta = hål för frambenen. Nu finns det kvar 19(27) m. Sticka rakt med rest m i lika många v som på magen. Sätt m på en tråd att vänta.

Resårkant runt hål för framben: Använd strumpst nr 5.5 och sätt de vilande maskorna från mage och rygg på stickan, plocka sedan upp m runt hålet så att du sammanlagt får 20(28) m. Sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv tills resåren mäter ca 4 cm. Maska av i resår. Gör likadant runt andra benhålet.

Halskant: Använd strumpst/rundst nr 5.5 och sätt magens vilande m på stickan, plocka upp 2 m utmed ena benhålets resårkant (= utmed första v på resåren, inte sista v), sätt ryggens m på stickan, plocka upp 3 m utmed andra benhålets resårkant = 32(40) m på stickan. Sticka 2 v slätst och sedan resår 2 rm 2 am i 2 cm. Maska av i resår. (Man plockar upp 2 resp 3 m utmed benhålen bara för att maskantalet ska bli jämnt delbart med 4).

Resårkant runt mage: Börja nedtill på ryggens högra resårkant och plocka från räts upp m med rundst nr 5.5 utmed resåren, utmed den raka slätstickade kanten, fortsätt utmed magens kant, och gör samma på andra sidan. Se till att maskantalet blir delbart med 4. Sticka resår 2 rm 2 am i lika många v som ryggdelens nederkant. Maska av i resår. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91716. GROVSTICKAD HUNDTRÖJA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!