91743. BABYKOFTA

Artnr
91743

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % bambu, 5 % polyester elastan. Nystan ca 100 g = 268 m).
MASKTÄTHET Ca 24-25 m och 32 v slätst på st 3.5 = 10 x 10 cm. Ca 32 m resår (1 rm 1 am) på st 3.5 = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR 44(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl
ÖVERVIDD Ca 42(46)50(54)59(62) cm
HEL LÄNGD Ca 21(24)28(32)36(40) cm
GARNÅTGÅNG Ca 50(100)150(150)200(250) g (fg 31210)
TILLBEHÖR 6 st knappar
STICKOR 3 och 3.5 mm
RUNDSTICKA 3 och 3.5 mm, 60 cm

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning (enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Knapphål: Maska av 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

KOFTA
Plagget stickas på rundst, fram och tillbaka upp till ärmhålen. Där delas plagget och varje del stickas klart för sig.
Läs igenom hela texten noga så att du inte missar något.

Lägg på rundst 3.5 upp 132(147)162(174)189(201) m och sticka resår 2 am 1 rm innanför kantm i var sida.
OBS! Första v = avigs, resåren blir 2 rm 1 am ).
OBS! Sticka kantm enl följ: I början av v sticka m rät i den bakre maskbågen. I slutet av v lyft m med tråden bakom arb. När resåren mäter ca 2-2½(2)2(2½)4(3) cm börja att göra knapphål innanför 3 m vid höger framkant(= kantm + 2 m ). Upprepa sedan knapphålet rakt ovanför det första med ca 3(3½)4½(5½)6(7) cm:s mellanrum ytterl 4 ggr. Gör ett 6:e knapphål efter ytterl 1½(1½)2(2)2(2) cm. De 2 sista knapphålen sitter tätare tillsammans.
När resåren mäter ca 4½(5)6(6)6(7) cm stickas från avigs enl följ: kantm, 20(21)23(25)28(28) m resår, 90(103)114(122)131(143) m slätst , 20(21)23(25)28(28)m resår + kantm.
OBS! På samma varv minska på det slätstickade partiet (= 90(103)114(122)131(143) m) 14(17)20(22)23(25) m jämnt fördelat = 118(130)142(152)166(176) m på stickan.
På nästa v från räts sätt ut markörer enl följ: sticka kantm, 20(21)23(25)28(28) m resår , 13(15)16(17)18(21) m slätst, sätt en markör = höger framstycke, 50(56)62(66)72(76) m slätst sätt en markör = bakstycke, 13(15)16(17)18(21) m slätst, 20(21)23(25)28(28) m resår + kantm = vänster framstycke.
När arb mäter ca 12(14)17(20)23(26) cm dela arb vid markörerna och sticka klart varje del för sig. Börja med höger framstycke och sätt de 2 andra delarna på varsin tråd att vänta.

Höger framstycke: Lägg upp en ny m i slutet av höger framstycke = kantm = 35(37)40(44)47(50) m på stickan. Fortsätt sticka resår och slätst som tidigare innanför kantm i var sida. Kantm i slutet av v stickas som en vanlig rät m varje v. Glöm inte knapphålen.
När arb mäter ca 17(20)23(27)31(34) cm avm vid framkanten vartannat v för halsen 9-3-3-2-2-2(10-3-3-2-2-2)8-3-3-2-2-2-2 (9-3-3-2-2-2-2)10-3-3-2-2-2-2 -2(11-3-3-2-2-2-2-2) m.
OBS! Samtidigt med den 4(4)5(5)6(6):e avm för halsen börja snedda axeln genom att sätta m på en tråd vartannat v enl följ: 5-5-4(5-5-5)6-6-6(7-7-7)7-7-7(8-8-7) m.

Bakstycket: Sätt bakstyckets 50(56)62(66)72(76) m på en st 3.5, lägg upp 1 ny m i början och en ny m i slutet av v = kantm = 52(58)64(68)74(78) m på stickan. Sticka slätst innanför kantm i var sida. Börja snedda axlarna vid samma höjd och på samma sätt som på höger framst.
OBS! Samtidigt med den andra avm för axeln avm för nacken de mittersta 20(22)24(26)28(28) m och sticka klart var sida för sig. Avm ytterl 2 m för nacken.

Vänster framstycke: Stickas lika höger framstycke men åt motsatt håll och utan knapphål.

ÄRMAR
Lägg på st 3.5 upp 41(44)47(53)53(56) m och sticka resår 2 am 1 rm innanför kantm i var sida i ca 4½(5)6(6)6(7) cm. Första och sista v = avigs.
OBS! Från avigsidan blir resåren 2 rm 1 am. Minska på sista v 9(10)11(13)11(14) m jämnt fördelat = 32(34)36(40)42(42) m på stickan. Sticka nu slätst innanför kantm i var sida. Sticka 2 v och börja sedan att öka 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum tills det fi nns 46(50)56(60)66(70) m på stickan. När arb mäter ca 11½(14)16(18)21(23) cm, maska av alla m rakt från räts. 

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka.
Sticka ihop axelsömmarna enl följ (en i taget): Använd st 3.5. Sätt framst axelm på en st och bakst m på en st. Håll st parallellt i vänster hand med avigs utåt. Sticka med ytterligare en st i höger hand. Ta 1 m från främre st och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på höger st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och avm alla m på samma sätt.
Halskant: Plocka från räts med st 3 upp ca 62(66)70(80)80(84) m runt halsringn och sticka 1 rätt v. Maska av i rätst. Sy i ärmarna. Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91743. BABYKOFTA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!