91833. RABARBERSOCKAN

Artnr
91833

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Maja Karlsson
Foto: Daniel Bernstål,Maja Karlsson

GARNKVALITÉ: Bambu Raggi (50% ull "superwash", 25% polyamid, 25 bambu)
GARNÅTGÅNG Färg 1: Ca 50 (50) 50 (60) 70 g av färg 17201,
Färg 2: Ca 20 g av färg 17202 (Här har de gröna partierna i nystanet använts.) 
STICKOR: 2,5 mm (strumpstickor eller rundsticka 80 cm för magic loop)
STICKFASTHET: Ca 28 m x 40 v slätstickning på stickor 2,5 mm = 10 x 10 cm.
STORLEKAR: 34-35 (36-37) 38-39 (40-41) 42-43
SOCKANS LÄNGD, osträckt: Ca 18½ (20) 21½ (23½) 24½ cm
SOCKANS OMKRETS osträckt: Ca 18 (19) 20½ (22) 23½ cm.

FÖRKLARINGAR 
Sockan stickas från tån och upp, med "Fleegle heel". 
Uppläggning: Lägg upp maskor med en osynlig uppläggningsteknik, t.ex. Judy´s Magic Cast On.
Öka 1 m (tåpartiet): Sticka 1 rm i den främre maskbågen och 1 rm i den bakre maskbågen på samma maska.
Öka1v: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen.
Öka1h: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät.
2 vr am tills (2 vridna aviga maskor tillsammans): Lyft 1 rm 2 ggr, sätt tillbaka maskorna vridna på vänster sticka och sticka ihop dem avigt i bakre maskbågen. 

TÅ 
Med färg 1 och sticka 2,5 mm. Lägg upp 22 (26) 26 (26) 30 m = 11 (13) 13 (13) 15 m på vardera sticka. 
Sticka sedan runt så här:
Varv 1: På sticka 1: *Öka 1 m i 1:a m, sticka rm till 2 m återstår på st, öka 1 m i nästa m, sticka 1 rm.*
Upprepa *-* på sticka 2.
Varv 2: Sticka räta maskor varvet runt.
Om du stickar på strumpstickor är det lämpligt att på v 2 fördela m över 4 stickor.
Upprepa varv 1 och 2 till du har totalt 50 (54) 58 (62) 66 m. 
(Hälften av maskorna är ovansida/undersida: 25/25 (27/27) 29/29 (31/31) 33/33 m, efter tåökningarna.) 
Sticka sedan slätstickning till hela foten mäter ca 12½ (13½) 14½ (16) 16½ cm. 

HÄLKIL 
Ovansidan stickas som tidigare. På undersidans m ökas på vartannat varv:
1 rm, öka1v, sticka rm fram till 2 m återstår, öka1h, 1 rm. Vartannat varv stickas utan ökningar. 
Öka på detta sätt till du har 49 (53) 57 (61) 65 m på undersidan. 

HÄLKAPPA 
Hälkappan stickas fram och tillbaka i kortvarv (sticka först rm över ovansidan - sedan får dessa maskor vila lite). 
Sätt en markör om undersidans mittersta m. 
Nästa kortvarv (rätsida): Sticka rm fram till och med mittenm, sedan 2 rm, 2 rm tills, 1 rm. 
Nästa kortvarv (avigsidan): Vänd och lyft 1 am samtidigt som du spänner garnet, sticka am fram till och med mittenm, sedan 2 am, 2 vr am tills, 1 am. 
*Nästa kortvarv (rätsidan): Vänd och lyft 1 rm (spänn garnet), sticka rm fram till 1 m före glappet som blev av vändningen, sticka ihop m före och m efter glappet: 2 rm tills, sedan 1 rm. 
Nästa kortvarv (avigsidan): Vänd och lyft 1 am (spänn garnet), sticka am fram till 1 m före glappet, sticka ihop m före och efter glappet 2 vr am tills, 1 am, vänd.* 
Upprepa *-* till du inte har någon m kvar (på undersidan) efter hoptagningen, på ett varv från rätsidan. Fortsätt nu sticka runt i slätstickning på ovansidan som förut. 
Nästa varv: Ovansida: Slätstickning. Under-/baksida: 2 rm tills, rm resten av varvet. 
Du har nu återigen 25 (27) 29 (31) 33 m på undersidan = totalt 50 (54) 58 (62) 66 m och hälen är klar! 

SKAFT 
Öka eller minska enligt instruktion nedan så att det totala maskantalet blir delbart med 5. 
Minskningsvarv: Minska - (-) -(2) 1 m, jämnt fördelade över varvet. 
Ökningsvarv: Öka - (1) 2 (-) - m, jämnt fördelade över varvet. = 50 (55) 60 (60) 65 m 
Sticka runt i resår (2 rm, 2 am) i totalt 10 varv. 
Sticka 1 rätt varv. Byt till färg 2.
Sticka 1 rätt varv.
Sticka strukturmönster:
Varv 1: *4 r, 1 a*, upprepa från *-* varvet runt.
Varv 2: *3 r, 2 a*, upprepa från *-* varvet runt.
Varv 3: *2 r, 3 a*, upprepa från *-* varvet runt.
Varv 4: *1 r, 4 a*, upprepa från *-* varvet runt.
Varv 5 och 6: Aviga maskor.
Varv 7: *4 a, 1 r*, upprepa från *-* varvet runt.
Varv 8: *3 a, 2 r*, upprepa från *-* varvet runt.
Varv 9: *2 a, 3 r*, upprepa från *-* varvet runt.
Varv 10: *1 a, 4 r*, upprepa från *-* varvet runt.
Varv 11 och 12: Räta maskor.
Upprepa varv 1-12, totalt 4 ggr.
Sticka resår (2 rm, 2 am) i 3 varv. Maska av i resår.
Fäst lösa trådar. Sticka ytterligare 1 socka. Skriv din egen recension
Du recenserar:91833. RABARBERSOCKAN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!