91920. RÄTSTICKAD KOFTA OCH TRÖJA I DUBBELT GARN

Artnr
91920

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Ingalill Johansson
Foto: Emrik Jansson

GARNKVALITÉ Nova (100 % Bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)
MASKTÄTHET Ca 18 m x 32 v med dubbelt garn på st 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl
STORLEKAR-ÅLDER 0-2(2-6)6-12(12-24) mån/2-4 år
ÖVERVIDD Ca 50(55)60(64)68 cm
LÄNGD Ca 24(28)30(34)39 cm
ÄRMLÄNGD Ca 15(17)18(22)25 cm
GARNÅTGÅNG (A)
(Kofta)
Fg 1:
Ca 150(150)150(200)200 g (fg 48011, röd)
Fg 2:
Ca 50(50)50(75)75 g (fg 48015, orange)
Fg 3: Ca 25(25)25(25)50 g (fg 48016, gul)
Fg 4: Ca 25(25)25(25)50 g (fg 48007, blå)
Fg 5: Ca 25(25)25(25)25 g (fg 48028, grön)
Fg 6: Ca 25(25)25(25)25 g (fg 48019, turkos)
GARNÅTGÅNG (B) Fg 1: Ca 150(150)150(200)200 g (fg 48008, marin)
(Tröja) Fg 2: Ca 50(50)50(75)75 g (fg 48007, blå)
Fg 3: Ca 25(25)25(25)50 g (fg 48015, orange)
Fg 4: Ca 25(25)25(25)50 g (fg 48011, röd)
Fg 5: Ca 25(25)25(25)25 g (fg 48028, grön)
Fg 6: Ca 25(25)25(25)25 g (fg 48016, gul)
STICKOR 3½ och 4 mm
VIRKNÅL 3½ mm
TILLBEHÖR Koftan: 3(3)3(4)4 knappar. Tröjan: 1 knapp

FÖRKLARINGAR
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Öka 1m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Luftmaska (lm): Gör en löpögla, *omslag om nålen, dra garnet genom öglan *. Upprepa till önskat antal lm.
Fast maska (fm): Stick ned nålen i m i föregånde v, omslag om nålen, dra garnet genom m, omslag runt nålen, dra garnet genom båda m på nålen.

RANDNING
OBS! Färgbytet görs på avigsidan.
Sticka: 12(12)14(14)16 v med fg 1 + fg 2,
6 v med fg 1 + fg 3,
4 v med fg 1 + fg 4,
4 v med fg 1 + fg 5,
8(8)8(8)10 v med 2 tr fg 1,
2 v med fg 1 + fg 4,
4 v med fg 1 + fg 6.
Börja om från början.

KOFTAN (A)
BAKSTYCKE

Lägg med st nr 4 och1 tr fg 1+ 1 tr fg 2 upp 47(52 )56(60)64 m. Sticka rätst enl randförkl (1:a v = avigs). När arb mäter 23(27)29(33)38 cm sätts de mittersta 13(14)16(18)18 m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm 1 m på var sida om nacken. När arb mäter 24(28)30(34)39 cm avm rest m elastiskt för axeln.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg med st nr 4 och1 tr fg 1+ 1 tr fg 2 upp 23(25)27(29)31 m. Sticka rätst enl randförkl (1:a v = avigs). När arb mäter 19(23)25(29)33 cm sätts de yttersta 4(4)5(6)6 m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm vartannat v 2-1 m för halsen. När arb mäter 24(28)30(34)39 cm = på samma randv som för bakst avm rest m elastiskt för axeln.

HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg med st nr 4 och och1 tr fg 1+ 1 tr fg 2 upp 24(26)28(30)32 m. Sticka rätst enl randförkl (1:a v = avigs).
OBS! När arb mäter 2 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1½(1½)1½(2)2 cm:s mellanrum tills det finns 38(42)46(48)52 m på stickan.
När arb mäter 15(17)18(22)25 cm avm alla m elastiskt.

MONTERING
Sy ihop axlarna.
Halskant: Plocka från räts med st nr 3.5 och 2 tr färg 1 upp ca 43(46)50(54)58 m (m på trådarna inräknade) och sticka 5 räta v. Maska av elastiskt.
Vänster framkant: Plocka från räts med st nr 3.5 och 2 tr fg 1 upp 1 m i varje v hoppa över vart 3:e v utmed hals-och framkant. Sticka 5 räta v. Maska av elastiskt.
Höger framkant: Stickas lika vänster. På det 3:e varvet görs 3(3)3(4)4 knapphål. Det översta ca 1 cm från överkanten och det nedersta ca 10(12)13(15)17 cm från nederkanten, övriga med jämna mellanrum. Knapphålen görs över 2 m som avmaskas och åter läggs upp på nästa v.
Mät från axeln 10(11)12(13)14 cm ner på fram- och bakst. Sätt en markering och sy fast ärmen mellan markeringarna. Sy ihop sid- och ärmsömmar.

TRÖJAN (B)
BAKSTYCKE
Lägg med st nr 4 och1 tr fg 1+ 1 tr fg 2 upp 47(52)56(60)64 m. Sticka rätst enl randmönsterförkl (1:a v = avigs). När arb mäter 23 (27) 29 (33) 38 cm sätts de mittersta 15(16)18(20)20 m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm 1 m på var sida om nacken. När arb mäter 24(28)30(34)39 cm avm rest m elastiskt för axeln.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakst. När arb mäter 19(23)25(29)33 cm sätts de mittersta 11(12)14(16)16 m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Avm vartannat v 2-1 m på var sida omhalsen. När arb mäter 24(28)30(34)39 cm = på samma randv som för bakst avm rest m elastiskt för axeln.

ÄRMAR
Stickas lika koftans ärm.

MONTERING
Sy ihop höger axel.
Halskant: Plocka från räts med st nr 4 och 2 tr fg 1 upp ca 52(54)58(62)66 m (m på trådarna inräknade) och sticka slätst innanför kantm med början av ett avigt v (= avigs). Sticka 5 (5) 5 (7) 7 v. Maska av löst med räta m. Sy ihop vänster axel men lämna ca 2 cm öppen mot halskanten. Virka med virknål 3.5 och fg 1, 1 v fm runt öppningen. Gör 1 knapphålsögla på vänster sida vid halskanten. Knapphålsögla = 5 lm. Sy i 1 knapp på höger sida.
Mät från axeln 10(11)12(13)14 cm ner på fram- och bakst. Sätt en markering och sy fast ärmen mellan markeringarna.
Sy ihop sid- och ärmsömmar. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91920. RÄTSTICKAD KOFTA OCH TRÖJA I DUBBELT GARN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!