91933. MÖNSTERSTICKAD TRÖJA & KOFTA TILL BARN

Artnr
91933

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 3
Designer: Katarina Segerbrand
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Mellanraggi (75 % ull, 25 % Polyamid. Nystan ca. 100 g = 260 m)
MASKTÄTHET Ca. 25 m mönsterstickning på st 3,5 = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & mått kan variera vid garnbyte)
STORLEKAR-CL 98-104 (110-116) 122-128 (134-140) 146-152 (158-164) cl
STORLEKAR-ÅLDER 2-4 (4-6) 6-8 (8-10) 10-12 (12-14) år
HEL LÄNGD Ca. 42 (45) 48 (51) 54 (57) cm
ÄRMLÄNGD Ca. 24 (28) 32 (35) 39 (41) cm
ÖVERVIDD Ca. 68 (74) 78 (82) 86 (92) cm
GARNÅTGÅNG KOFTA
Bfg: Ca. 200 (200) 300 (300) 400 (400) g (fg 28201, natur)
Mfg: Ca. 200 (200) 200 (300) 300 (400) g (fg 28223, brun)
GARNÅTGÅNG TRÖJA
Bfg: Ca. 200 (200) 300 (300) 400 (400) g (fg 28211, grå)
Mfg: Ca. 200 (200) 200 (300) 300 (400) g (fg 28234, aquagrön)
STICKOR 3,5 mm
RUNDSTICKOR 3,5 mm, 40 och 60 cm
TILLBEHÖR KOFTA 5 (5) 6 (6) 7 (7) knappar, 15 mm

FÖRKLARINGAR
Kantm: Den Yttersta m i var sida stickas rät alla varv.
Int: i början av v: lyft 1 m rät, lyft nästa m rät, sticka dessa 2 m tillsammans rät i bakre maskbågen. i slutet av v: sticka 2 m tillsammans rät.
Öka 1 m: Lyft tråden mellan 2 m, vrid den och sticka 1 m
Knapphål: Maska av 2 m och lägg upp dem på nästa v.
Osynlig avmaskning: Vänd arbetet med avigsidan utåt och fördela m på 2 stickor. Håll stickorna paralellt i vänster hand och sticka med ytterligare 1 sticka i höger hand. Tag 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, drag den första m över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt sticka ihop och avmaska alla m på samma sätt.

TRÖJA
BAK- & FRAMSTYCKE

Lägg med rundsticka 3,5, 60 cm och mfg upp 176 (184) 192 (208) 216 (232) m. Byt till bfg och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Nu stickas slätstickning och mönster enligt diagram. När arbetet mäter 29 (31) 33 (35) 37 (39) cm. Delas arbetet och man stickar bak och framstycket var för sig.
Bakstycket = 88 (92) 96 (104) 108 (116) m. Maska av 4 m i var sida för ärmhålet. Gör 1 int i var sida vartannat v sammanlagt 2 (2) 2 (3) 3 (3) ggr. När arbetet mäter 40 (43) 46 (49) 52 (55) cm, sätt av de mittersta 28 (30) 30 (32) 34 (36) m för nacken och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 2-1 m. Maska av rakt för axeln när hela arbetet mäter 42 (45) 48 (51) 54 (57) cm (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring), den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycket: = 88 (92) 96 (104) 108 (116) m, maska av för ärmhålet som på bakstycket. När hela arbetet mäter 36 (39) 41 (44) 46 (49) cm sätts de mittersta 22 (24) 24 (26) 28 (30) m på en tråd och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare vartannat v 2-2-1-1. Maska av rakt för axeln när hela arbetet mäter 42 (45) 48 (51) 54 (57) cm (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring), den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR 
Lägg med st 3,5 och mfg upp 44 (46) 48 (50) 50 (52) m. Byt till bfg och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm.
Nu stickas slätstickning, öka på första v 5 (5) 5 (7) 7 (7) m jämt fördelat . Efter 2 (2) - (2) 2 (2) cm stickas mönster enligt diagram. När arbetet mäter 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 2 (2) 2 (2,5) 2 (2) cm mellanrum till det finns 67 (71) 77 (81) 87 (91) m på stickan. Avmaskningen för ärmhålet skall göras på samma mönsterv som på bak och framstycket. När hela arbetet mäter 27 (29) 33 (37) 41 (43) cm maska av för ärmhålet i början av de 2 följande varven 3 (4) 4 (4) 4 (4) m. Gör 1 int i var sida innanför kantm vartannat v 2 (2) 2 (3) 3 (3) ggr. Maska av de återstående m. Sticka ytterligare 1 ärm på samma vis.

MONTERING
Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop axlarna (eller gör enligt osynlig avmaskning).
Halskant: Plocka från rätsidan med rundsticka 3,5 40 cm och bfg upp 106 (110) 114 (118) 122 (126) m och sticka 1 v rät, därefter stickas resår 1 rm, 1 am i 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) cm, byt till mfg och sticka 1 varv rät. maska av i resår.
Sy ihop ärmsömmarna, använd kantm till sömsmån, sy i ärmarna.

KOFTA
BAKSTYCKE, VÄNSTER
& HÖGER FRAMSTYCKE

Lägg med st 3,5 och mfg upp 171 (179) 187 (203) 211 (227) m. Byt till bfg och sticka resår enligt följande: 1 kantm, X 1 am, 1 rm X upprepa X X sluta med 1 am, 1 kantm i 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Nu stickas slätstickning och mönster enligt diagram. När arbetet mäter 29 (31) 33 (35) 37 (39) cm, delas arbetet och man stickar var del för sig.
Bakstycket = 87 (91) 95 (103) 107 (115) m.
Vänster resp höger framstycke = 42 (44) 46 (50) 52 (56) m. Börja med höger framstycke: maska av 4 m i sidan för ärmhålet. Gör 1 int vartannat v 2 (2) 2 (3) 3 (3) ggr. När arbetet mäter 36 (39) 41 (44) 46 (49) cm maska av för halsen med 9 (10) 10 (11) 12 (13) m. Maska av ytterligare vartannat v 2-2-1-1 m. När hela arbetet mäter 42 (45) 48 (51) 54 (57) cm maska av rakt för axeln (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring).
Bakstycket: maska av för ärmhålet i var sida som på höger framstycke. När hela arbetet mäter 40 (43) 46 (49) 52 (55) cm sätt de mittersta 27 (29) 29 (31) 33 (35) m för nacken på en tråd och sticka var sida för sig.
Maska av ytterligare vartannat v 2-1 m. Maska av rakt för axeln vid samma mått som på höger framstycke (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring). Vänster framstycke stickas lika som för höger framstycke men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Se tröja.

MONTERING
Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop axlarna (eller gör enligt osynlig avmaskning se förklaring).
Halskant: Plocka från rätsidan med st 3,5 och bfg upp 85 (89) 93 (97) 101 (105) m utmed hals och nacke och sticka resår X 1 am, 1 rm X sluta med 1 am innanför 1 kantm i var sida i 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) cm, sista v från rätsidan. Byt till mfg och sticka 1 v avigt. Maska av i resår.
Sy ihop ärmsömmarna, använd kantm till sömsmån, sy i ärmarna. Sy i knappar.
Vänster framkant, alt höger framkant utan knapphål (beroende på vad du föredrar): Plocka med st 3,5 och bfg upp 1 m i varje v men hoppa över ca vart 3:e v utmed hals och framkanten och sticka resår X 1 am, 1 rm X sluta med 1 am innanför 1 kantm i 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (3) cm, sista v från rätsidan. Byt till mfg och sticka 1 v avigt. Maska av i resår.
Höger framkant alt vänster framkant med knapphål (beroende på vad du fördrar) Stickas lika den förra framkanten men gör 5 (5) 6 (6) 7 (7) knapphål jämt fördelat mitt på kanten. Det översta och nedersta ca 1,5 cm från resp kant, de övriga med jämna mellanrum.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91933. MÖNSTERSTICKAD TRÖJA & KOFTA TILL BARN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!