92027. ”CHRISTINA” – VIRKAD VÄSKA AV RUTOR

Artnr
92027

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Categories: Mönster , Virkning
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Katarina Dock
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Mellanraggi (75 % Ull ”Superwash”, 25 % Polyamid. Ca 100 g = 260 m)
MASKTÄTHET 1 ruta mäter ca 13 x 13 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Ca 40 x 45 cm (exkl handtag)
GARNÅTGÅNG Ca 275 g (fg 28211, ljusgrå)
VIRKNÅL 3.5 mm
TILLBEHÖR 2 st runda handtag ca 20 cm i diameter, mörkt bomullstyg till foder

FÖRKLARINGAR
Luftmaskor (lm): Gör en ögla, stick in virknålen i öglan, gör ett omslag om nålen och dra garnet genom öglan (m). Upprepa till önskat antal.
Fast maska (fm): Stick nålen genom m, dra garnet igenom, gör ett omslag om nålen och dra garnet genom de 2 m på nålen.
Smygmaska (sm): Stick nålen genom m, dra garnet samtidigt genom m och genom m på virknålen.
Stolpe (st): Gör ett omslag om nålen, stick garnet genom m och dra garnet igenom, (gör ett omslag och dra garnet genom 2 m på nålen) 2 ggr.
Dubbelstolpe (dst): Gör ett omslag om nålen, stick garnet genom m och dra garnet igenom, (gör ett omslag och dra garnet genom 2 m på nålen) 3 ggr.
OBS! 1:a st på varv ersätts alltid med 3 lm och 1:a dst på v ersätts alltid med 4 lm utan att detta står nämnt i texten.

Väskan består av sammanlagt 18 rutor som sammanfogas: 3 x 3 rutor till fram- respektive baksidan.

1 RUTA
Virka 6 lm med virknål 3,5 och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: *3 st om ringen, 3 lm*. Upprepa *-* sammanlagt 4 ggr. Avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v.
Varv 2: Virka sm fram till lmb (=hörnet), 1 sm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hörn-lmb, 1 lm*. Upprepa *-* v runt. Avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v.
Varv 3: Virka sm fram till hörn-lmb, 1 sm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hörn-lmb, 2 lm, hoppa över 3 st, 1 st om lmb, 2 lm, hoppa över 3 st*. Upprepa *-* v runt. Avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v.
Varv 4: Virka sm fram till hörn-lmb, 1 sm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hörn-lmb, 3 lm, hoppa över 3 st, 1 st om lmb, 1 st i st, 1 st om nästa lmb, 3 lm, hoppa över 3 st*. Upprepa *-* v runt. Avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v.
Varv 5: Virka sm fram till hörn-lmb, 1 sm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hörn-lmb, 4 lm, hoppa över 3 st, 1 st om lmb, 1 st i var och en av de följ 3 st, 1 st om nästa lmb, 4 lm, hoppa över 3 st*. Upprepa *-* v runt. Avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v.
Varv 6: Virka sm fram till hörn-lmb, 1 sm om lmb, *3 st+3 lm+3 st om hörn-lmb, 5 lm, hoppa över 3 st, 1 st om lmb, 1 st i var och en av de följ 5 st, 1 st om nästa lmb, 5 lm, hoppa över 3 st*. Upprepa *-* v runt. Avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v. Ta av garnet och fäst.
Virka ytterligare 17 rutor på samma sätt.

MONTERING
Fäst alla trådar.
Framstycket: Sy ihop rutorna 3 x 3 så här: Lägg rutorna räta mot räta och sy ihop från avigsidan längs de yttre maskbågarna. Du kan också sy ihop rutorna från rätsidan: Lägg rutorna intill varandra och trä nålen genom de yttre maskbågarna, från sida till sida, på respektive ruta. Dra ej åt garnet för hårt.
Sy ihop rutorna till bakstycket på samma sätt.
Kant runt styckena: Börja i ett av hörnen. Virka 2 st om hörn-lmb, 1 st i var och en av de 3 st, 5 st om 5-lmb, 1 st i var och en av de 7 st, 5 st om 5-lmb, 1 st i var och en av de 3 st, 1 st om lmb, 1 st mellan rutorna, 1 st om lmb, 3 st osv. I varje hörn virka 2 st+2 lm+2 st. Avsluta v med 1 sm i 3:e lm i början av v. På nästa v virkas 1 st i varje st. Om hörnen virkas 2 st+2 lm+2 st. Avsluta med 1 sm i 3:e lm i början av v. Ta av garnet och fäst.

Kant upptill: Virka på varje stycke så här:
Varv 1: Börja i ett av hörnen. Virka 2 st om hörnet, därefter 1 st i varje st fram till nästa hörn, 2 st om hörnet, vänd.
Varv 2: Virka nu i de bakre mb (OBS!) 1 st i varje st, vänd.
Varv 3: Virka en uddkant så här: 5 st i den 4:e m på v, hoppa över 2 m, *1 sm i nästa m, hoppa över 2 m, 5 st i nästa m, hoppa över 2 m*. Upprepa *-* v ut och anpassa så att det avslutas med en hel udd och 1 sm i sista m på v. Ta av garnet och fäst.

Fukta de färdiga delarna och spänn upp till färdigt mått på ett plant underlag och låt torka.

Kanal för handtag: Virkas på respektive stycke så här: Vänd avigsidan uppåt och uddkanten mot dig och virka i mb från varv 2 så här: *1 st, 1 lm, hoppa över 1 m*. Upprepa *-* v ut, vänd. Virka 1 v tillbaka på samma sätt med 1 st i st, 1 lm, 1 st i nästa st osv. Ta av garnet men spara en längre tråd till att sy fast handtaget med.

Hopvirkning av fram- och bakstycket: Lägg delarna räta mot räta och börja virka ca 10 cm ner från ovankanten (väskan ska vara öppen i sidorna upptill) och se till att maskorna ligger exakt mot varandra. Virka nu ihop delarna med fm i de yttre maskbågarna. För en stramare kant – hoppa över 1 m då och då. Avsluta 10 cm från ovankanten i motsvarande sida. Ta av garnet och fäst. 

Foder: Mät väskan och klipp till 2 stycken i väskans mått. Lägg till 2 cm sömsmån längs sidor och botten. Sy ihop delarna längs sidor och botten, ca 10 cm ner från ovankanten i var sida. Pressa isär sömsmånerna. Placera fodret i väskan, aviga mot aviga. Vik in och sy fast fodret längs öppningarna i sidorna och 1 v upp längs kanten runt rutorna och sy fast med små stygn för hand.

Montering av handtag: Placera handtaget innanför kanaldelen på avigsidan och sy fast med kaststygn.

Snoddar till knytning: Tvinna 2 snoddar, ca 60 cm långa av 4 trådar garn (snodden blir 8-trådig). Trä snoddarna genom st-varvet under uddkanten på varje del. Justera ev längden. Knyt knutar i ändarna på snoddarna. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:92027. ”CHRISTINA” – VIRKAD VÄSKA AV RUTOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!