92032. “SELMA” – TUMVANTAR

Artnr
92032

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Järbo Garn
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Mellanraggi (75% ull ”SW”, 25% polyamid. Ca 100 g = 260 m)
MASKTÄTHET Ca 24 m och 32 v slätst på st 3 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR En storlek, ca 8 år
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 50 g (fg 28211, ljusgrå).
Fg 2: Ca 25 g (fg 28338, röd/blå/vit print)
STICKOR 3 mm

INSPIRATIONSKÄLLA Julkalendern 2016, SVT1 ”Selmas saga”

FÖRKLARINGAR
Öhpt: lyft 1:a m, sticka nästa m, dra den lyfta m över den stickade.

HÖGER VANTE
Lägg med fg 1 upp 40 m och sticka 3 v am, rm i ca 4½ cm, 3 v am.
OBS! Alla mått tas härifrån.
Sticka slätst i ca 1 cm.
*4 v am med fg 2, slätst i ca 2 cm, med fg 1*. Upprepa *-* hela vanten.
Efter ca 5½ cm görs, med en tråd i avvikande färg, en markering för tummen på 3:e stickans 7 första maskor.
Efter ca 12½ cm maska av:
På 1:a och 3:e st: Sticka 1 rm, 1 öhpt.
På 2:a och 4:e st: Sticka till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm.
Upprepa minskningen vartannat v totalt 4 ggr.
Sedan varje v till 8 m återstår.
Tag av garnet och trä det genom de återstående m och fäst.

VÄNSTER VANTE
Stickas lika höger vante men markering för tummen görs på 2:a stickans sista 7 maskor.

TUMMEN 
Dra ut tråden och fördela de 14 m samt en upplockad m i var sida på 3 stickor.
Sticka slätst i ca 4½ cm.
Sticka 2 rm tills v ut med 1 v:s mellanrum totalt 1 ggr.
Tag av garnet och trä det genom de återstående m och fäst.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92032. “SELMA” – TUMVANTAR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!