92043. SJAL/VÄST

Artnr
92043

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Fuga Tweed (40 % Ull, 57 % Akryl, 3 % Viscose. ca 50 g = 121 m)
MASKTÄTHET Ca 20-21 m strukturmönster på st 4.5 = 10 cm. Ca 24 m flätmönster på st 4.5 = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR–DAM En storlek
BREDD Ca 38-40 cm
LÄNGD Ca 155 cm
GARNÅTGÅNG Ca 350 g (fg 60174)
STICKOR 4.5 mm + 1 flätsticka 4.5 mm
TILLBEHÖR 3 st knappar

FÖRKLARINGAR 
Kantmaska (kantm): Yttersta m i varje sida stickas rät alla v.
Mönster: enl förkl och diagram

STRUKTURMÖNSTRET 
Varv 1: (räts) 2 rm X 2 am, 2 rm X, upprepa X-X.
Varv 2: X 2 am, 2 rm X upprepa X-X och sluta med 2 rm.
Varv 3: 2 rm X 2 am, gör en Höger Twist = sticka ihop 2 rm men låt de vara kvar på vänster sticka, stick in höger sticka framifrån emellan de två ihopstickade m och sticka första maskan igen, tag av båda maskorna från vänster sticka X, upprepa X-X.
Varv 4: = varv 2.
Varv 5: 2 am X 2 rm, 2 am X upprepa X-X.
Varv 6: X 2 rm, 2 am X upprepa X-X och sluta med 2 rm.
Varv 7: 2 am X Gör en Höger twist (se varv 3), 2 am X upprepa X-X.
Varv 8: = varv 6.
Upprepa Varv 1-8.

SJALEN/VÄSTEN 
Lägg på st 4.5 upp 94 m och sticka resår 2 rm 2 am innanför en kantm i varje sida. Första och sista v = avigs. Sticka 15 cm. OBS! Gör 3 st knapphål innanför 3 m i vänster sida. Placera knapphålen efter 2, 7 och 12 cm. Minska på sista v 4 m jämnt fördelat = 90 m.
Fortsätt sticka enl följ: (räts) 3 kantm som stickas enl följ: X 2 v rätst, 2 v slätst X, upprepa X-X flätmönster över 38 m enl diagram.
OBS! Eftersom strukturmönstret börjar från rätsidan och flätmönstret från avigsidan sticka rätst över de 38 m på första varvet från räts och börja med diagrammet på nästa v från avigsidan.
Sticka strukturmönster över 46 m enl förklaring,
3 kantm som stickas som i början av v.
Upprepa varven på diagrammet sammanlagt 9 ggr (= ca 125 cm). Sticka sedan resår 2 rm 2 am innanför en kantm i varje sida rest av arb = i lika många v som resåren i början av arb. OBS! Öka på första v med resår 4 m = 94 m. Maska av i resår. Arb ska nu mäta ca 155-156 cm. Sy i knappar på utsidan av resåren i slutet av plagget så att de motsvarar knapphålen.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92043. SJAL/VÄST
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!