92100. ”GUBBEN & GUMMAN” – TRÖJA & KOFTA TILL BARN

Artnr
92100

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Katarina Segerbrand
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Fuga (50 % ull, 50 % akryl. Ca. 50 g = 121 m). Lady (100 % akryl. Ca. 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET Ca. 20 m och 27 v mönsterstickning på stickor 4,5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnforbruk & mått kan variera vid garnbyte)
STORLEKAR-CL 98-104 (110-116) 122-128 (134-140) 146-152 (158-164) cl
STORLEKAR-ÅLDER 2-4 (4-6) 6-8 (8-10) 10-12 (12-14) år
HEL LÄNGD Ca. 40 (43) 46 (49) 52 (55) cm
ÄRMLÄNGD Ca. 27 (30) 33 (37) 41 (44) cm
ÖVERVIDD Ca. 68 (71) 77 (83) 90 (96) cm
GARNÅTGÅNG–KOFTA
Fg 1: Ca. 150 (200) 200 (250) 300 (350) g (fg 60101, natur, Fuga).
Fg 2: Ca. 100 (150) 150 (200) 250 (300) g (fg 60169, grön, Fuga)
GARNÅTGÅNG–TRÖJA
Fg 1: Ca. 150 (200) 200 (250) 300 (350) g (fg 44204, silvergrå, Lady).
Fg 2: Ca. 100 (150) 150 (200) 250 (300) g (fg 44218, matt rost, Lady)
STICKOR 4 och 4,5 mm
RUNDSTICKOR 4 mm, 40
STRUMPSTICKOR 4 och 4,5 mm
TILLBEHÖR–KOFTA 5(5)6(6)7(7) knappar

FÖRKLARINGAR
Kantm: Den yttersta m i var sida stickas rät alla varv.
Öka 1 m: Lyft tråden mellan 2 m, vrid den och sticka 1 m
Knapphål: Maska av 2 m och lägg upp dem på nästa v.
Osynlig avmaskning: Vänd arbetet med avigsidan utåt och fördela m på 2 stickor. Håll stickorna paralellt i vänster hand och sticka med ytterligare 1 sticka i höger hand. Tag 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, drag den första m över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt sticka ihop och avmaska alla m på samma sätt. 

TRÖJA
BAKSTYCKET
Lägg upp 72 (76) 80 (88) 92 (100) m på st 4 och fg 1 och sticka resår X 2 rm, 2 am X sluta med 2 rm innanför 1 kantm i var sida i 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Byt till st 4,5, slätstickning och mönster enligt diagram (upprepa de 19 m och 46 v som diagrammet visar), på första v minskas resp ökas jämt fördelat till 71 (75) 81 (87) 93 (99) m. När arbetet mäter 25 (27) 29 (32) 34 (37) cm. Maska av för ärmhålet i var sida 3-2-1 (3-2-1) 3-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1-1 (3-2-1-1-1) m. När arbetet mäter 38 (41) 44 (47) 50 (53) cm, maska av de mittersta 21 (23) 25 (27) 29 (31) m för nacken och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 1-1 m. Maska av rakt för axeln när hela arbetet mäter 40 (43) 46 (49) 52 (55) cm (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring), den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika som för bakstycket (förutom resåren som stickas: X 2 am, 2 rm X sluta med 2 am) till arbetet mäter 34 (37) 40 (43) 46 (49) cm,. Maska av de mittersta 11 (13) 15 (17) 19 (21) m för halsen och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 2-2-1-1-1 m. Maska av för axeln vid samma längd som på bakstycket. (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring), den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR 
Lägg upp 40 (40) 44 (44) 48 (48) m på strumpstickor 4 och fg 1 och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm, sätt en markering, mellan m där du börjar och slutar varvet. Byt till strumpstickor 4,5, slätstickning och mönster enligt diagram (upprepa de 19 m och 46 v som diagrammet visar). Öka på första v 3 (5) 5 (7) 5 (7) m jämt fördelat = 45 (47) 49 (51) 53 (55) m.
Avmaskningen för ärmhålet skall göras på samma mönsterv som på bak och framstycket, sticka enligt följande: 2 (3) 4 (5) 7 (7) cm med fg 1, därefter stickas mönster enligt diagram. När arbetet mäter 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm ökas 1 m på var sida om markeringen. Upprepa ökningen med 3 (2,5) 3 (3,5) 4 (4) cm mellanrum till det finns 57 (63) 67 (69) 71 (73) m. När hela arbetet mäter 27 (30) 33 (37) 41 (44) cm stickas fram och tillbaka och maska av för ärmhålet i var sida vartannat v 3-2-2-2-2 (3-3-2-2-2-2) 3-3-2-2-2-2-2 (3-3-2-2-2-2-2) 3-3-2-2-2-2-2 (3-3-2-2-2-2-2-2-2) m, maska av därefter 1 m, 11 (10) 10 (10) 11 (8) ggr. Maska av 2 m i var sida 1 gång. Maska av de resterende 9 (11) 11 (13) 13 (13) m. Sticka ytterligare 1 ärm på samma vis.

MONTERING 
Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop axlarna (eller gör enligt osynlig avmaskning). Sy ihop sidsömmarna använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka upp 72 (76) 80 (84) 88 (92) m från rätsidan med rundstickor 4, 40 cm och fg 1 och sticka resår 2 rm, 2 am i 2 (2) 2 (2) 2,5 (2,5) cm, maska av i resår. Sy i ärmarna.

KOFTA
BAKSTYCKE
Se tröja.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp 37 (37) 41 (45) 49 (53) m på st 4 och fg 1 och Sticka resår enligt följande: 1 kantm, 2 am X 2 rm, 2 am X upprepa X X sluta med 1 rm, 1 kantm i 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Byt till st 4,5, slätstickning och mönster enligt diagram (upprepa de 19 m och 46 v som diagrammet visar). Minska på första v 2 (0) 1 (2) 3 (4) m jämt fördelat = 35 (37) 40 (43) 46 (49) m. När arbetet mäter 24 (26) 28 (30) 32 (34) cm. Maska av för ärmhålet i sidan som på bakstycket. När arbetet mäter 34 (37) 40 (43) 46 (49) cm maska av för halsen 6 (7) 8 (9) 10 (11) m. Maska av ytterligare vartannat v 2-2-1-1 m. Maska av för axeln vid samma mått som på bakstycket (eller sätt m på en tråd och gör enligt osynlig avmaskning se förklaring).

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som för höger framstycke men åt motsatt håll.
Sticka resåren enligt följande: 1 kantm, 1 rm, 2 am, X 2 rm, 2 am X, upprepa X X sluta med 1 kantm.

ÄRMAR
Se tröja.

MONTERING 
Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop sidsömmarna. Sy ihop axlarna (eller gör enligt osynlig avmaskning se förklaring).
Vänster framkant, alt höger framkant utan knapphål (beroende på vad du föredrar): Plocka med st 4 och fg 1 upp 1 m i varje v men hoppa över ca vart 4:e v och sticka resår X 2 am, 2 rm X sluta med 2 am innanför 1 kantm i 2 (2) 2 (2) 2,5 (2,5) cm, sista v från avigsidan. Maska av i resår.
Höger framkant alt vänster framkant med knapphål (beroende på vad du fördrar): Stickas lika den förra framkanten men gör 5(5)6(6)7(7) knapphål jämnt fördelat efter 1 cm. Det översta och nedersta ca 2 cm från resp kant, de övriga med jämna mellanrum.
Halskant: Plocka upp 76 (80) 84 (88) 92 (96) m från rätsidan med rundsticka 4, 40 cm och fg 1 utmed hals och framkanter och sticka resår X 2 am, 2 rm X sluta med 2 am innanför 1 kantm i var sida i 2 (2) 2 (2) 2,5 (2,5) cm. Maska av i resår. Sy i ärmarna. Sy i knappar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92100. ”GUBBEN & GUMMAN” – TRÖJA & KOFTA TILL BARN
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!