92112. ”HILMA” – MÖNSTERSTICKAD BARN- & BABYKLÄNNING

Artnr
92112

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Daniel Bernstål

GARNKVALITET Llama Silk (70 % Mjuk Babylama, 30 % Mullbärssilke. Nystan ca 50 g = 165 m)
MASKTÄTHET Ca 24 m x 32 v slätst på st 3.5 mm = 10 x 10 cm. Ca 24-25 m x 33 v mönsterst på st 3.5 mm = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 50-56(62-68)74-80(86-92)98-104(110-116) cl
STORLEKAR-ÅLDER 0-2(2-6)6-12(12-24) mån 2-4(4-6 )år
ÖVERVIDD Ca 47(51)55(59)62(64) cm
HEL LÄNGD Ca 40-41(44-45)48-49(52-53)56-57(59-61) cm
GARNÅTGÅNG Ca 100(125)150(175)200(225) g (fg12209)
TILLBEHÖR 4(4)5(5)5(5) st knappar
STICKOR 3 och 3.5 mm (eller sticka hela plagget med rundsticka)
RUNDSTICKA 3 och 3.5 mm, 60 cm

FÖRKLARINGAR
Öka 1 m: Ta upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Överdragshoptagning (öhpt): Lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta m över.
Dubbel överdragshoptagning (döhpt): Lyft 1 m, sticka 2 rm tills, dra den lyfta m över den hopstickade.
Intagning (int): OBS! Alla int görs innanför kantm. I början av v: 2 rm tills. I slutet av v: 1 öhpt.
Db-intagning (db-int): OBS! Alla db-int görs innanför kantm. I början av v: 3 rm tills. I slutet av v: 1 döhpt.
Knapphål: Varv 1: Avm 2 m. Varv 2: Lägg upp 2 m ovanför de avm.

Mosstickning (mosst):
Varv 1: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* v ut.
Varv 2: *rm på am, am på rm*, upprepa *-* v ut.
Upprepa varv 2 hela tiden.
 
BAKSTYCKE
Lägg på rundst 3 mm upp 161(181)195(209)219(225) m och sticka 3 v mosst enl förkl (första v = avigs).
Byt till rundst 3.5 mm och sticka slätst i 8(8)10(10)10(10) v. OBS! Öka 1 m på första v så att maskantalet blir jämnt = 162(182)196(210)220(226) m. Volangen ska mäta ca 3(3)4(4)4(4) cm när den är klar.
På nästa v från RS görs ett hoptagningsv enl följ:
Sticka 2 rm tills v ut innanför kantm. OBS! Sticka 3 rm tills 5(7)8(9)8(9) ggr med jämna mellanrum. Sammanlagt blir det 40(45)48(52)55(56) hoptagningar = 77(85)91(97)103(105) m på stickan.
Nästa varv (AS): Rm.
Ta nu alla mått härifrån! Fortsätt sticka med rundst (fram och tillbaka) eller byt till jumperstickor 3.5 mm.
På nästa varv från RS påbörjas mönster enligt diagram innanför 5(9)1(4)7(8) m i varje sida (= kantm + 4(8)0(3)6(7) rm). När arb från hoptagningsvarvet mäter ca 7(8)9(10)10(11) cm görs 1 int i var sida innanför kantm enl följ:
Med 9 v:s mellanrum 3(3)4(4)5(5) ggr.
Med 7 v:s mellanrum 5(4)5(4)4(4) ggr.
Med 5 v:s mellanrum 1(4)2(4)4(4) ggr.
Nu finns det 59(63)69(73)77(79) m på stickan.
Dela nu arb på mitten enl följ: Sticka 29(31)34(36)38(39) m = vänster sida. Sätt rest 30(32)35(37)39(40) m på en tråd att vila = höger sida.
Vänster sida: Lägg upp 2 nya m i slutet på v (mot mitten) = 31(33)36(38)40(41) m. Från nu stickas 1 kantm i vänster sida och 4 kantm (= 4 rm) i andra sidan (= knäppkant). Sticka rm på dessa m resten av arb. Sticka ytterl 5(3)7(5)5(5) v slätst. Sticka 3 v mosst enl förkl. Arb ska nu mäta ca 29(31)34(37)39(41) cm.
Avm för ärmhål 3 m i sidan.
På nästa v från RS börjar int för raglan enl följ: Gör 1 int i sidan innanför kantm. Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterl 10(11)12(15)15(21) ggr. Gör sedan 1 db-int med 1 v:s mellanrum 3(3)4(3)4(1) ggr. Det finns nu kvar 11(12)12(13)13(14) m till nacken. Sätt dessa m på en tråd att vila.
Höger sida: Lägg upp 1 ny m i slutet av v (mot mitten). Sticka lika vänster sida men åt motsatt håll. OBS! Gör 4(4)5(5)5(5) st knapphål mitt på knäppkanten. Det nedersta ca 1½ cm från delningen, det översta ca 1 cm nedanför nacken och övriga med jämna mellanrum. 

FRAMSTYCKE 
Stickas lika bakst men utan att man delar arb i vänster och höger sida. Uteslut också att göra de sista 2(3)3(3)3(3) raglanint. Samtidigt med den 10(9)11(12)13(15):e raglanint sätt för halsen de mittersta 13(13)13(15)15(17) m på en tråd och sticka klart var sida för sig.
Vänster sida: Avm ytterl vartannat v 3-2(3-3-2)3-3-2(3-2-2-1)3-2-2-1(3-2-2-1) m för halsringn. När alla int och avm är gjorda för hals och raglan finns det 2 m kvar. Maska av.
Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.
 
HÖGER ÄRM
Lägg på st 3 mm upp 36(38)42(46)48(54) m och sticka mosst i 3 v (1:a v = avigs). Byt till st 3.5 mm och sticka slätst resten av arb. På första v från RS efter mosst avm för ärmhål 3 m i var sida. På nästa v från RS snedda för raglan enl följ: Gör 1 int i var sida innanför kantm. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 3(2)3(4)4(4) ggr och med 1 v:s mellanrum 5(7)7(7)8(10) ggr. Det finns nu kvar 12(12)14(16)16(18) m till sneddningen för halsen. Sticka 1 v.
Snedda enl följ:
Varv 1 (RS): Maska av 3(2)2(3)3(4) m i början av v och gör 1 db-int i slutet.
Varv 2, 4 och 6 (AS): Stickas utan avm och int.
Varv 3: Maska av 3(1)2(3)3(3) m i början av v och gör 1 db-int i slutet.
Varv 5: Maska av –(1)2(2)2(3) m i början av v och gör 1 db-int i slutet.
Nu finns det kvar 2 m. Maska av.

VÄNSTER ÄRM
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare från AS.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka.
Sy ihop alla raglansömmar, använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka från RS med rundst 3 mm upp ca 64(70)70(74)74(78) m runt halsringning. Sticka 1 v mosst och maska av i mosst. Sy till kanten i delningen baktill. Sy ihop sid- och ärmsömmar, använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:92112. ”HILMA” – MÖNSTERSTICKAD BARN- & BABYKLÄNNING
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!