"Kitty" - virkad och stickad mössa med öron

Artnr
92137

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Järbo Garn
Foto: Järbo Garn

GARNKVALITÉ (A,B) Raggi (70 % Ull "sw", 30 % Polyamid. Ca 100 g = 150 m)
GARNKVALITÉ (C) Reflex (61 % Ull "sw", 26 % Polyamid, 13 % Reflextråd. Ca 50 g = 64 m)
MASKTÄTHET (A) Ca 9-10 m x 12 v slätst på st 12 mm med dubbelt garn = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET (B) Ca 10 m x 14 v slätst på st 10 mm med dubbelt garn = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET (C) Ca 7 hst x 7 v på virknål 8 mm med dubbelt garn = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK (A,C) En storlek. Passar huvudomkrets 52-58 cm.
STORLEK (B) En storlek. Passar huvudomkrets 50-54 cm.
LÄNGD (A,B,C) Mössa A: Ca 22 cm. Mössa B: Ca 21 cm. Mössa C: Ca 22-23 cm.
OMKRETS (A,B,C) Mössa A: Ca 46 cm. Mössa B: Ca 44 cm. Mössa C: Ca 50 cm.
GARNÅTGÅNG (A) Ca 75 g (fg 15122, rosa, raggi)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 75 g (fg 1500, vit, raggi)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 150 g (fg 34104, rosa, reflex)
STICKOR (A,B) Mössa A: st 12 mm. Mössa B: 10 mm.
VIRKNÅL (C) 8 mm

FÖRKLARINGAR (A,B)
Kantm: Första och sista m stickas rm varje v.
OBS! Mössorna stickas med dubbelt garn.

FÖRKLARINGAR (C)
Luftmaskor (lm): Se http://www.jarbo.se/virkskola-del-1
Halv stolpe (hst): Se http://www.jarbo.se/virkskola-del-3
Fasta maskor (fm): Se http://www.jarbo.se/virkskola-del-1

OBS! Mössorna stickas/virkas med dubbelt garn.

MÖSSA (A,B)

Mössa A: Lägg med dubbelt garn upp 44 m på st 12. Mössa B: Lägg med dubbelt garn upp 44 m på st 10.
Sticka resår (1 rm, 1 am) innanför kantm. När resåren mäter ca 7-8 cm stickas slätst resten av arb.
När arb mäter ca 22 cm (= mössa A), 21 cm (=Mössa B), maskas 1:a och sista maskan av. Sätt resterande m på en tråd eller avmaskningsnålar.
Sy ihop mössan, använd kant m som sömsmån. Vänd mössan och för över de resterande m på 2 stickor (så att det är lika många m på båda stickorna). 
Maska av samtliga m så här: Lägg ihop arbetet så att rätsidorna ligger mot varandra och så att sömmen är mitt bak, håll stickorna parallellt i vänster hand och sticka med ytterligare en sticka i höger hand.
Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och maska av alla m på samma sätt. Tag av tråden och fäst. Fäst alla lösa trådar. 
Öron: Mät ut ca 14-15 cm från nederkant på båda sidorna och sätt en markering. Sy hop ihop med små tråckelstygn och dra åt garnet för att strama upp till önskad form på öronen. (Se bilder nedan.)

MÖSSA (C)
OBS! Mössan virkas med dubbelt garn.
Virka 19 lm med virknål 8 mm. Börja i 2:a lm och virka 18 hst, vänd med 1 lm och fortsätt virka 18 hst varje varv till arb mäter 48 cm (= 31 v), Virlka ihop mössan mot uppläggningen med sm. Vänd mössan och fortsätt virka ca 36 fm runt den öppningen i 5 v (= nederkanten). Ta av garnet. 
Kullen: Vänd mössan och placera sömmen mitt bak, virka ihop öppningen med sm.
Öron: Mät ut ca 14-15 cm från nederkant på båda sidorna och sätt en markering. Sy hop ihop med små tråckelstygn och dra åt garnet för att strama upp till önskad form på öronen. (Se bilder nedan.)
Fäst garnet på insidan.

Skriv din egen recension
Du recenserar:"Kitty" - virkad och stickad mössa med öron
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!