92229. 'Penny' - Kofta med fläta till baby & barn

Artnr
92229

Sommaren är äntligen här! Du är efterlängtad. Ett av mina favoritplagg på sommaren är en nätt kofta. Så användbar! Här har jag gjort en liten kofta till de minsta töserna eller gossarna. Koftan är lite lätt utsvängd och med en härlig, spännande fläta. Plagget är stickat i Elise och det finns massor av fina färger att frossa i. Koftan på bilden är stickad i färgen 'Dusky Aqua'. /designer Sanna

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITET Elise (60 % Bomull, 40 % Akryl. Nystan ca 50 g = 170 m)
MASKTÄTHET Ca 22-23 m och 32 v slätst på st 3.5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 74-80(86-92)98-104(110-116)122-128(134-140) cl
STORLEKAR-ÅLDER 6-12(12-24) mån  2-4(4-6)6-8(8-10) år     
ÖVERVIDD Ca 57(63)67(74)78(82) cm
HEL LÄNGD Ca 32 (35)42(45)48(51) cm
GARNÅTGÅNG Ca 150(175)200(225)250(275) g (fg 69231)
STICKOR 3 och 3.5  mm (+ flätst 3.5 mm)
RUNDSTICKOR 3 och 3.5 mm, 60 cm
TILLBEHÖR 3(3)3(4)4(4) knappar

FÖRKLARINGAR       
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den avig.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. 
Avigv slätst: Am från räts och rm från avigs.
Enkelintagning (enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m rätt, sticka 1 m, dra den lyfta m över.
Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: Sticka ihop 3 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m rätt, sticka ihop 2 m rätt, dra den lyfta m över.

KOFTA
Plagget stickas fram och tillbaka på rundst upp till ärmhål,  där arb delas och bakst och framstycken stickas klara var för sig.
Lägg på rundst 3 mm upp 165(177)187(203)217(225) m. Sticka resår 1 rm 1 am i 5(5)5(7)7(7) v innanför kantm i var sida. Första v = avigs. Öka på sista v 3(3)3(3)5(5) m jämnt fördelat = 168(180)190(206)222(230) m. Byt till rundst 3.5 mm. Sticka enl följ: kantm, 7(9)10(14)14(16) m avigv slätst X fläta över 24 m enl diagram, 8(10)12(14)18(19) m avigv slätst X, upprepa X-X ytterl 3 ggr, sticka fläta över 24 m enl diagram, 7(9)10(14)14(16)  m avigv slätst + kantm.
När arb mäter ca 3(3)3(4)4(5) cm minska 6 m jämnt fördelat runtom = minska 1 m i varje parti med avigv slätst = minska i första partiet innan du börjar med flätorna, minska 1 m mellan varje fläta och minska 1 m i partiet som kommer efter sista flätan. Minska genom att sticka ihop de 2 första m avigt. Upprepa minskningsvarvet ytterl 2(2)2(2)3(3) ggr med ca 7(7)9(10)8(8) cm:s mellanrum =  150(162)172(188)198(206) m på stickan.
När arb mäter 20(22)28(30)32(34) cm dela arb i bakstycke och framstycken enl följ: Sätt 36(39)42(46)49(51) m på en tråd att vänta = höger framstycke, sätt följ 78(84)88(96)100(104) m på en sticka 3.5 mm = bakstycke,  sätt följ 36(39)42(46)49(51) m på en tråd att vänta = vänster framstycke.
Sticka bakstycket först: Yttersta m i varje sida = kantm. Avm 3(3)3(4)4(4) m i varje sida för ärmhål. På nästa v från räts börja snedda för raglan. Gör en enkelint vartannat v innanför kantm 12(14)15(17)20(21) ggr och sedan en dubbelint vartannat v 6(6)6(6)5(5) ggr. NU finns det kvar 24(26)28(30)32(34) m till nacken. Maska av rakt på ett v från räts.
Vänster framstycke: Sätt m på en sticka 3.5 mm. Yttersta m i varje sida = kantm. Maska av 3(3)3(4)4(4) m i sidan för ärmhål. Gör raglanint i sidan lika bakstycke men uteslut de 3 sista int. Framstycket blir 6 varv kortare än bakstycket.
OBS! Samtidigt med den 5:e ( samma alla storlekar) raglanint börja snedda för halsen. Gör en dubbelint innanför kantm vid framkanten vartannat v 2(1)2(1)1(1) ggr och därefter en enkelint vartannat v 9(12)12(15)17(18) ggr. När alla avm och int är klara för raglan och hals finns det kvar 2 m. Maska av.
Höger framstycke: Stickas lika vänster framstycke men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM   
Lägg på st 3 mm upp 43(43)45(47)47(49) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida i 5(5)5(5)7(7) v (1:a v = avigs). Byt till st 3.5 mm och sticka enl följ: kantm, 2(2)3(4)4(5) m avigv slätst X fläta över 2 m enl diagram, 5 m avigv slätst X, upprepa X-X tills det finns kvar 5(5)6(7)7(8) m, sticka fläta över 2 m, 2(2)3(4)4(5) m avigv slätst + kantm. Sticka så tills arb mäter ca 6(6)7(8)9(10) cm. Sticka sedan avigv slätst över samtliga m innanför kantm rest av arb. OBS! När arb mäter ca 3(3)3(3)4(3) cm ökas 1 m i varje  sida innanför kantm. Upprepa ökn med 5 v:s mellanrum ytterl 0(1)0(0)0(3) ggr och sedan med 7 v:s mellanrum 5(5)7(9)10(10) ggr = 55(57)61(67)69(77) m på stickan. Utöka mönstret i sidorna enl X-X, i den mån det går.  Annars sticka avigv slätst. När arb mäter ca 18(20)23(28)32(36) cm avm för ärmhål i varje sida 3(3)3(4)4(4) m. På nästa v från räts börja snedda för raglan. Gör en enkelint innanför kantm i varje sida med 3 v:s mellanrum 0(0)0(0)2(0) ggr, med 1 v:s mellanrum 13(17)17(19)19(21) ggr. Gör sedan 1 dubbelint med 1 v:s mellanrum 2(0)1(1)0(2) ggr. Nu finns det kvar 15(17)17(17)19(19) m.

Snedda för halsen enl följ:
Varv 1: (räts) Maska av 3(3)3(3)4(4) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 2, 4 och 6: (avigs) Stickas utan avm och int.
Varv 3: Maska av 2(3)3(3)4(4) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 2(3)3(3)3(3) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Nu finns det kvar 2 m. Maska av.

VÄNSTER ÄRM                  
Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare från avigs.

MONTERING                     
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar. Låt dom torka. Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån.
Halskant och framkanter: Börja nedtill på höger framst. Plocka från räts med rundst 3 mm upp 1 m i varje v utmed framkanten. Hoppa över ca vart 4-5 :e v, fortsätt utmed halskanten, plocka upp ca 22(24)26(28)30(32) m utmed nacken, lika många m utmed vänster hals- och framkant som höger. Sticka 1 rätt v. Sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida. Sticka 5(5)5(5)7(7) v och maska av i resår. OBS! Gör 3(3)3(4)4(4) st knapphål mitt på höger framkant. Gör det översta mitt för första int för sneddningen för halsen och 2(2)3(3)3(3) st rakt nedanför med ca 4½(5)5(5½)6(6½) cm:s mellanrum.
Sy ihop ärmsömmar, använd kantm till sömsmån. Sy i knappar på vänster framkant.

DIAGRAM
Diagrammet visar alla v. Första v = räts. Börja vid pilar ”Börja här”. Varven upprepas sedan *-*.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92229. 'Penny' - Kofta med fläta till baby & barn
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!

Du kanske också gillar!