92316. "SOLBRITT" - STICKAD HATT MED FLÄTOR

Artnr
92316

Hatt passar till allt! (Och räddar en dålig hårdag). Testa att sticka något du förmodligen inte stickat tidigare! En snygg solhatt med flätor som du stickar i vårt pappersgarn Raffia. 

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Berit Lindberg
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Natural Club Raffia (100 % träfiber. Nystan ca 35 g = 75 m)
MASKTÄTHET Ca 19 m x 25 v mönster på st 4.5 mm = 10 x 10 cm
OMKRETS Ca 53 cm
HÖJD KULLEN Ca 19 cm (ca 25 cm inkl. brätte)
GARNÅTGÅNG Ca 70 g (fg 37209)
RUNDSTICKA 4.5 mm, 40 cm
VIRKNÅL 3.5 mm
TILLBEHÖR Flätsticka

FÖRKLARINGAR
Öhpt: Lyft 1:a m, sticka nästa, dra den lyftade m över den stickade.
Fläta: Flätan består av 6 m. Sätt 3 m på en flätst bakom arb, sticka nästa 3 m rätt, sticka flätstickans 3 m rätt.

HATT
Lägg upp 99 m på rundsticka 4,5 mm och slut till en ring.
V 1, 2, 3, 4: *Sticka 5 am, 6 rm*, upprepa * - * v ut, totalt 9 omg / varv.
V 5: *Sticka 5 am, 1 fläta (= 6 m enl förklaring)*, upprepa * - * v ut, totalt 9 omg.
V 6-10: *5 am, 6 rm*, upprepa * - * v ut.
V 11: Sticka lika v 5.
V12-16: Sticka lika v 6–10.
V 17: Sticka lika v 5.
V 18-22: Sticka lika v 6–10.
V 23: Sticka lika v 5.
V 24-28: Sticka lika v 6–10.
V 29: Sticka lika v 5.
V 30-34: Sticka lika v 6–10.
V 35: Sticka lika v 5.
V 36, 37: Sticka lika v 6.

Börja nu maska av för kullen enl följande:
V 1: * Sticka 2 am tills,1 am, 2 am tills,6 rm*, upprepa * - * v ut (81 m kvar på v).
V 2: * Sticka 3 am, 6 rm*, upprepa * - * v ut.
V 3: * Sticka 3 am, 1öhpt, 2 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut (63 m kvar på v).
V 4: * Sticka 3 am, 4 rm*, upprepa * - * v ut.
V 5: * Sticka 1 am, 2 am tills, 4 rm*, upprepa * - * v ut (54 m kvar på v).
V 6: * Sticka 2 am, 1 öhpt, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut (36 m kvar på v).
V 7: * Sticka 2 am, 2 rm*, upprepa * - * v ut.
V 8: * Sticka 2 am tills, 2 rm*, upprepa * - * v ut (27 m kvar på v).
V 9: * Sticka 1 am, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut (18 m kvar på v).
V 10: Sticka 2 rm tills v ut (9 m kvar på v).
Klipp garnet och trä genom rest maskor.

BRÄTTE
Plocka upp 90 m på hattens nederkant, uppläggningsv.
V 1: Sticka 1 v rm.
V 2: *Sticka 10 rm, 1 ökn*, upprepa * - * v ut (99 m på v).
V 3, 4, 5: Sticka 99 rm / varv. (= 3 v utan ökn).
V 6: *Sticka 11 rm, 1 ökn*, upprepa * - * v ut (108 m på v).
V 7, 8, 9: Sticka 108 rm / varv.
V 10: *Sticka 12 rm, 1 ökn*, upprepa * - * v ut (117 m på v).
V 11, 12, 13: Sticka 117 rm / varv.
V 14: *Sticka 13 rm, 1 ökn*, upprepa * - * v ut (126 m på v).
V 15, 16, 17, 18: Sticka 126 m / varv.
Maska av alla m.
Virka 2 v fm med virknål 3,5 mm.
Fäst alla trådar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:92316. "SOLBRITT" - STICKAD HATT MED FLÄTOR
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!