92324. MÖNSTERSTICKAD TRÖJA MED STÅKRAGE

Artnr
92324

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ingalill Johansson
Foto: Emrik Jansson

GARNKVALITÉ Raggi (70% superwash ull, 30% polyamid. Nystan ca 100/150 g = 150/225 m)
MASKTÄTHET Ca 16 m x 23 v slätst på st 5½ = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK XS(S)M(L)XL(XXL)
ÖVERVIDD Ca 91(99)106(116)126(136) cm
LÄNGD Ca 56(58)60(62)64(66) cm
ÄRMLÄNGD Ca 45(46)47(48)49(50) cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 500(550)600(650)700(750) g (fg 1558, svart)
Fg 2: Ca 100(100)100(125)125(150) g (fg 1500, naturvit)
STICKOR 5 och 5½ mm

FÖRKLARINGAR
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida som stickas rät alla v och som inte ingår i diagrammen.
Öka 1m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

BAKSTYCKE
Lägg med st 5 och fg 1 upp 79(85)91(99)107(115) m. Sticka 5 räta v (1:a v = avigs). Byt till st 5½ och sticka slätst innanför kantm. Sticka: 4 v med fg 1 öka på 3:e v 4(4)4(4)6(6) m jämnt fördelade över v, mönster 1 i 7 v, 5 v med fg 1 minska på 2:a v 6(6)6(6)8(8) m jämnt fördelade och öka på 4:e v 4(4)4(4)6(6) m jämnt fördelade, mönster 2 i 26 v. Sticka med fg 1, minska på andra v 6(6)6(6)8(8) m jämnt fördelade. Det finns nu 75(81)87(95)103(111) m på stickan. När arb mäter 36(37)38(39)40(41) cm stickas mönster 3 i 7 v. Sticka med fg 1 till arb slut.
När arb mäter 54(56)58(60)62(64) cm sätts de mittersta 23(23)27(27)31(31) m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm vartannat v 1 m 2 ggr på var sida om nacken.
När arb mäter 56(58)60(62)64(66) cm avm rest m för axeln.

FRAMSTYCKE 
Lägg upp och sticka som för bakst tills arb mäter 48(50)52(54)56(58) cm då man sätter de mittersta 19(19)23(23)27(27) m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. På nästa v görs 1 int innanför den yttersta m vid halsen som stickas rät alla v = kantm. Int = innan kantm (höger sida om de mittersta halsm): 2 m tills, efter kantm (vänster sida om de mittersta halsm): lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 1 rm, dra den lyfta m över. Upprepa intv vartannat v ytterl 3 ggr.
När arb mäter 56(58)60(62)64(66) cm avm rest m för axeln.

ÄRM
Lägg med st 5 och fg 1 upp 41(43)45(45)47(49) m. Sticka 5 räta v (1:a v = avigs). Byt till st 5½ och slätst innanför kantm. När arb mäter 4 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 5(5)4½(4)4(3½) cm:s mellanrum tills det finns 57(59)63(65)69(73) m på stickan.
När arb mäter 42(43)44(45)46(47) cm stickas mönster 3 i 7 v. Sticka 1 v med fg 1. Maska av alla m elastiskt.

MONTERING
Spänn ut delarna efter de i beskr angivna måtten. Fukta dem och låt dem torka. Sy ihop höger axel.
Halskant. Plocka från rätsidan med st 5½ och fg 1 upp 82(82)92(92)102(102) m runt halsen (m på trådarna inräknade). Sticka 5 v slätst med början av ett avigt v, mönster 3 i 7 v, 2 v slätst, 1 rätt v från avigsidan = vikv, 16 v slätst. Maska av elastiskt. Sy ihop halskanten och vänster axel. Vik halskanten dubbel i vikv och sy fast kanten runt om.
Mät från axel 17(18)19(20)21(22) cm ner på fram- och bakstycke och gör 1 markering. Sy fast ärmen mellan markeringarna. Sy ihop sid- och ärmsömmar. Använd kantm till sömsmån. 

Skriv din egen recension
Du recenserar:92324. MÖNSTERSTICKAD TRÖJA MED STÅKRAGE
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!