6-28. KUDDAR/STOLSKYDD MED ENGELSK/AMERIKANSK VÄSTKUSTKÄNSLA

Artnr
6-28

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Categories: Mönster , Interiör , Virkning
Mönsterinformation
Versionsnummer: 2
Designer: Gunilla Olmarker

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
STORLEK Ca 58 x 48 cm
GARNÅTGÅNG
KUDDE (A) Ca 400 g vit och 300 g marin (med stor stjärna på framsida)
KUDDE (B) Ca 450 g marin och 200 g vit (med små stjärnor på framsida)
KUDDE (C) Ca 450 g järboröd, 100 g marin och 150 g vit (bredrandig framsida)
KUDDE (D) Ca 100 g marin, 150 g vit och 400 g järboröd (4 smala ränder + 2 breda ränder på framsida kudde)
STOLSKYDD (E) Samma garnåtgång som till modell A, B, C och D, men dra bort ca 275 g på bakstyckets färg
VIRKNÅL 4 + 3,5 (4 till kuddar och stolsitsar, 3,5 till stjärnorna)
MASKTÄTHET Ca 18 fm och 22 varv = 10 x 10 cm.

KUDDE (A-D)
BAKSIDA
Kudde A virkas med vitt garn, kudde B i marin och kudde C och D i järboröd.
Lägg upp 96 lm.
Varv 1: 1 fm i 2:a lm från nålen, virka sedan 1 fm i var och en av resterande lm = 95 fm på varvet.
Varv 2-93: 1 lm, virka sedan 95 fm.
Fortsätt direkt med 4 varv fm runt arbetet, börja varje varv med 1 lm och sluta det med 1 sm i 1:a fm. På 1:a varvet virkas 1 fm i varje varv på sidorna, men hoppa över var 7:e varv = 79 fm, i hörnen virkas 3 fm i samma m och på uppläggnings och avslutningsvarven virkas 1 fm i varje m = 93 fm. På varv 2-4 virkas 1 fm i varje fm och 3 fm i den mittersta av de 3 fm i hörnen.

FRAMSIDA
Lägg upp och virka som baksidan.
Kudde A virkas med marin och de 4 fm-varven med vitt + stor stjärna i vitt.
Kudde B virkas med 31 v vitt, 31 v marin och 31 v vitt och de 4 fm-varven med marin + 3 små stjärnor i vitt.
Kudde C virkas med 31 varv marin, 31 varv vitt och 31 varv järboröd, de 4 fm-varven virkas med järboröd.
Kudde D virkas med 31 varv marin, 30 varv vitt, (4 varv järboröd, 4 varv vitt) 4 ggr, de 4 fm-varven virkas med järboröd.

STOR STJÄRNA (A)
Lägg med virknål nr 3.5 upp 2 lm.
Varv 1: 5 fm i den 1:a av de 2 lm, 1 sm i 1:a fm, dra till uppläggningsgarnet, så det inte blir något hål i mitten.
Varv 2: 1 lm, virka 2 fm i var och en av de 5 fm, sluta detta och följande v som v 1, börja följande v med 1 lm.
Varv 3: x 1 fm, 3 fm i nästa fm, upprepa från x.
Varv 4: x 2 fm, 3 fm i nästa fm, 1 fm, upprepa från x.
Varv 5: x 3 fm, 3 fm i nästa fm, 2 fm, upprepa från x.
Varv 6: x 4 fm, 2 fm i nästa fm (den mittersta av de 3 fm i samma m), 3 fm, upprepa från x.
Varv 7: x 5 fm, 2 fm i nästa fm, 3 fm, upprepa från x.
Varv 8: x 6 fm, 2 fm i nästa fm, 3 fm, upprepa från x.
Varv 9: x 7 fm, 2 fm i nästa fm, 3 fm, upprepa från x.
Varv 10: x 8 fm, 2 fm i nästa fm, 3 fm, upprepa från x.
Varv 11: x 9 fm, 2 fm i nästa fm, 3 fm, upprepa från x, tag av garnet.
Virka var udd för sig.
Varv 12: 1 fm i det 2:a av de 2 fm i samma m i hörnet, 13 fm, vänd.
Varv 13: 1 lm, minska 1 fm (stick nålen i första fm, drag upp 1 m, stick nålen i nästa fm, drag upp 1 m, drag garnet genom de 3 m på nålen), 10 fm, minska 1 fm, vänd.
Varv 14-15: 12 fm.
Varv 16: minska 1 fm, 8 fm, minska 1 fm.
Varv 17-18: 10 fm.
Varv 19: minska 1 fm, 6 fm, minska 1 fm.
Varv 20-21: 8 fm.
Varv 22: minska 1 fm, 4 fm, minska 1 fm.
Varv 23-24: 6 fm.
Varv 25: minska 1 fm, 2 fm, minska 1 fm.
Varv 26-27: 4 fm.
Varv 28: (minska 1 fm) 2 ggr.
Varv 29-30: 2 fm.
Varv 31: minska 1 fm, tag av garnet.
Virka övriga 4 uddar på samma sätt.
Runt den färdiga stjärnan virkas 1 v fm, 1 fm i varje v på sidorna och 3 fm i m i toppen.

LITEN STJÄRNA (B)
Lägg upp och virka v 1-3 lika som STJÄRNA (A).
Varv 4: x 2 fm, 2 fm i nästa fm (den mittersta av de 3 fm i samma m), 1 fm, upprepa från x.
Varv 5: x 3 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm, upprepa från x, tag av garnet.
Virka var udd för sig.
Varv 6: 1 fm i den 2:a av de 2 fm i samma m i hörnet, 5 fm, vänd.
Varv 7: 1 lm, minska 1 fm (se v 13 på stor stjärna), 2 fm, minska 1 fm, vänd.
Varv 8-9: 1 lm, 4 fm, vänd.
Varv 10: 1 lm, (minska 1 fm) 2 ggr, vänd.
Varv 11-12: 1 lm, 2 fm, vänd.
Varv 13: 1 lm, minska 1 fm, tag av garnet.
Virka övriga 4 uddar på samma sätt. Virka 3 stjärnor.

MONTERING
Sy fast stjärnorna på kudde A och B:s framsida. Lägg delarna med avigsidor mot varandra och virka ihop dem med 1 v sm, 1 sm i varje fm på sista varvet, men på nederkanten, innanför de yttersta 8 cm på varje sida, virkas endast på framsida = öppning för innerkudden. Sy till öppningen eller sy fast en dragkedja.

STOLSKYDD (E)
Lägg upp virka lika som kuddens framsida, men OBS! de 10 första varven hoppas över, de virkas slutligen på uppläggningsvarvet innanför de yttersta 9 fm i var sida = 75 fm. Runt stolsitsen virkas 4 v fm som på kudden, men vid ”vinklarna” hoppas den innersta m på varje del över.

KNYTBAND
Lägg upp ca 150 lm, börja i 2:a l

Skriv din egen recension
Du recenserar:6-28. KUDDAR/STOLSKYDD MED ENGELSK/AMERIKANSK VÄSTKUSTKÄNSLA
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!