91102. MÖSSA, KRAGE & MUDDAR I SMYGMASKVIRKNING

Artnr
91102

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 1
Designer: Ulrika Andersson
Foto: Janne Carlsson

MÖSSA (A):
GARNKVALITÉ Raggi (70% Ull, 30% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Medium, 53-55 cm
GARNÅTGÅNG
Ca 75 g (bf: fg 1549)
Ca 75 g (mf: fg 1500)
VIRKNÅL Nr 6
MASKTÄTHET
Uppvikta kanten: Ca 14 m och 18 v = 10 x 10 cm.
Kullen: 16 m och 12 v = 10 x 10 cm.

STOR POLOKRAGE (B)
:
GARNKVALITE Raggi (70% Ull, 30% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Medium, bredd ca 35 cm, omkrets ca 60 cm.
GARNÅTGÅNG
Ca 100 g (bf: fg 1549)
Ca 100 g (mf: fg 1500)
VIRKNÅL Nr 6 och 7
MASKTÄTHET Ca 13 m och 12 v = 10 x 10 cm.

MUDDAR (C):

GARNKVALITÉ Raggi (70% Ull, 30% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Medium, längd ca 25 cm.
GARNÅTGÅNG
Ca 75 g (bf: fg 1549)
Ca 75 g (mf: fg 1500)
VIRKNÅL Nr 5 och 6
MASKTÄTHET Ca 9 m och 8 v = 5 x 5 cm

FÖRKLARINGAR
Minskning: Sätt virknålen i 1:a och sedan i 2:a m och dra genom garnet.
Smygmaskvirkning: Den här tekniken är mycket gammal och kan utföras på olika sätt. Här använder vi vanliga virknålar. Virkningen drar lätt ihop sig, därför måste man använda grövre virknål än till annan virkning och dra upp m långt på virknålen. Håll kvar m på den grövre delen av virknålen när du dragit genom m. Detta är särskilt viktigt när det gäller virkning med 2 färger.

MÖSSA (A)
Börja med den uppvikta kanten. Lägg med virknål nr 6 och bf upp 81 lm.
Varv 1: Vänd avigsidan upp på lm, börja i 2:a lm från nålen, virka 1 sm i var lm = 80 sm. Tag ihop till en ring med 1 sm, virka runt utan avslutning på v, men markera varvets början. Hela kanten virkas med sm om bakre mbg.
Varv 2: *3 sm med mf och 1 sm med bf *, upprepa *-*. Upprepa v 2 i 8 cm. Fortsätt med bf och sm om bakre mbg i 4 v. Vänd arbetet ut och in. Virka med bf 1 v sm om bakre mbg. Fortsätt med kullen som virkas med sm om främre mbg och *1 sm med mf, 1 sm med bf, upprepa *-*. Virka till kullen är 12 cm eller till önskad längd. Markera varvets början. Fortsätt med samma mönster som förut, men minska så här:
Varv 1: *Virka 6 m, virka ihop 2 m*, upprepa *-* = 70 m.
Varv 2: *Virka 5 m, virka ihop 2 m *, upprepa *-*. Man minskar 10 m varje v.
Varv 3: *Virka 4 m, virka ihop 2 m*, upprepa *-*.
Varv 4: *Virka 3 m, virka ihop 2 m *, upprepa *-*.
Varv 5: *Virka 2 m, virka ihop 2 m*, upprepa *-*.
Virka sedan ihop m 2 och 2 till det är 8 m kvar. Tag av garnet och fäst ihop m. Vik upp kanten 9-10 cm. STOR

POLOKRAGE (B)
Lägg med virknål nr 6 och bf upp 71 lm.
Varv 1: Vänd avigsidan upp, börja i 2:a lm från nålen, virka 1 sm i var lm = 70 m. Tag ihop till en ring, virka runt utan avslutning på v, men markera varvets början. Virka sm om bakre mbg med följande randning:
Varv 2, 3, 4: Med bf.
Varv 5, 6: Med mf.
Varv 7, 8, 9, 10: Med bf.
Byt till virknål nr 7 och sm om främre mbg, öka 1 m = 71 m. Fortsätt med sm om främre mbg och varannan m i bf och varannan m med mf. Virka till hela kragen är 30 cm eller önskad längd. Byt till virknål nr 6 , minska 1 m. Avsluta sedan med en bård lika som i början på kragen. Tag av garnet och fäst ändarna.

MUDDAR (C)
Lägg med virknål nr 5 och bf upp 34 lm.
Varv 1: Vänd avigsidan upp, börja i 2:a lm från nålen, virka 1 sm i var m = 33 m. Tag ihop till en ring, virka runt utan avslutning på v, men markera varvets början.
Virka sm om bakre mbg med följande randning:
Varv 2, 3: Med bf.
Varv 4: Med mf.
Varv 5, 6, 7: Med bf.
Varv 8: Med mf.
Varv 9, 10, 11: Med bf.
Byt till virknål nr 6 och följande mönster: *2 sm om främre mbg med bf, 1 sm om bakre mbg med mf*, upprepa *-*. Virka tills hela mudden är 21 cm, eller önskad längd. Märk ut de 2 mittersta m med bf. Öka för tumkilen: 2 m i dessa 2 m, vartannat v 2 ggr, dessa m virkas med bf och sm om främre mbg. Virka 1 v efter sista ökn = 6 m i tumkilen. Virka 4 lm, hoppa över 6 m i tumkilen. Byt till virknål nr 5 och bf, virka 1 v sm om främre mb. Forts med sm om bakre mbg i 4 v men minska 2 m på 1:a v. Virka sista v ganska hårt för att hålla in kanten något. Runt tumhålet virkas 1 v sm med bf om bakre mbg. Fäst alla ändar.

Skriv din egen recension
Du recenserar:91102. MÖSSA, KRAGE & MUDDAR I SMYGMASKVIRKNING
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!