91323. KLÄNNING MED STOLPGRUPPER

Artnr
91323

Gör dig redo för sommaren med denna virkade strandklänning i vårt mjuka bomullsgarn Nova.

Har du gjort detta mönster? Visa oss med hashtag #jarbogarn

Välj Storlek
Mönsterinformation
Versionsnummer: 4
Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom

GARNKVALITÉ Nova (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)
STORLEKAR M/L
ÖVERVIDD Ca 96 cm
LÄNGD Ca 80 cm
GARNÅTGÅNG Ca 200 g (fg 48001)
VIRKNÅL Nr 3.5
MASKTÄTHET 1 ruta ca 8 x 8 cm, 5 dst med 2 lm mellan = 5 cm, 5 varv = 10 cm

FÖRKLARINGAR 
2 hopvirkade stolpar: 1 omsl, dra upp 1 m om lmb, dra genom 2 m, 1 omsl, dra upp 1 m från samma lmb, dra genom 2 m 3 ggr.
2 hopvirkade dubbelstolpar: 2 omsl, dra upp 1 m från lmb eller dst, dra genom 2 m 2 ggr, 2 omsl, dra upp 1 m till från 
samma m = 5 m på nålen, dra genom 2 m 4 ggr, 1:a dst = 4 lm, sluta alla v med 1 sm.
Klänningen virkas uppifrån och ned: Man börjar med rutorna runt halsringningen, vilka virkas ihop på sista varvet. 
Sedan fortsätter man virka oket med ärmarna runt rutorna.

OK & ÄRMAR 
Första rutan: 
Lägg upp 10 lm, ta ihop till en ring med 1 sm.
Varv 1: virka 3 lm, 2 omsl om nålen, dra upp 1 m om ringen, dra genom 2 m 3 ggr, 3 lm, x 2 hopv dst om ringen, 3 lm x,
upprepa x - x 11 ggr, 1 sm i den första dstgruppen = 12 dstgrupper på v.

Varv 2: virka 1 sm om lm, 2 lm, 1 omsl om nålen, dra upp 1 m, dra genom 2 m 2 ggr, 5 lm, 2 hopv st om samma lmb 1:a
hörnet, x (5 lm, 1 fm om = nästa lmb) 2 ggr, 5 lm, 2 hopv st + 5 lm + 2 hopv st om nästa lmb = nästa hörn x, upprepa x - x,
sluta v med (5 lm, 1 fm om nästa lmb) 2 ggr, 5 lm, 1 sm i sluta stgruppen. 

Andra rutan:
Virka som första rutans v 1. Håll rutorna med avigsidorna mot varandra.
Virka ihop 1:a och 2:a rutan på sista v så här: virka färdigt 1 sida på 2:a rutan, i början på 2:a sidan virkas 2 hopv st i
hörnet, 2 lm, 1 fm om lmb om motsvarande hörn på 1:a rutan, 2 lm, 2 hopv st i hörnet, (2 lm, 1 fm om motsvarande
lmb på 1:a rutan, 2 lm, 1 fm om lmb på 2:a rutan) 2 ggr, 2 lm, 1 fm om lmb på 1:a rutan, 2 lm, 2 hopv st på 2:a rutan,
2 lm, 1 fm om lmb i hörnet på 1:a rutan, 2 lm 2 hopv st på 2:a rutan, (5 lm, 1 fm om lmb) 2 ggr, 5 lm, 2 hopv st + 5 lm
+ 2 hopv st om lmb i hörnet, (5 lm, 1 fm om lmb) 2 ggr, 5 lm, 1 sm i 1:a stgruppen.
Virka 10 rutor. Sista rutan virkas även ihop med 1:a ruta. Numrera rutorna från 1 - 10.

Storlek M/L
Varv 1: Börja mitt i hopvirkningen mellan ruta 1 och ruta 10 med 5 lm = 1:a dst + 1 lm, x 1 dst om nästa lmb 1 lm) 2 ggr,
4 dst med 2 lm mellan varje dst om nästa lmb, 1 lm, (1 dst om nästa lmb, 1 lm) 2 ggr, 1 dst i hopvirkningen av nästa 2 rutor, 1 lm x, upprepa x - x, sluta med 1 sm i 4:e lm i början.

Varv 2: 6 lm = 1:a dst + 2 lm, x (1 dst i nästa dst, 2 lm) 2 ggr, h ö 1 lm + 1 dst, 2 hopv dst om nästa lm, 2 lm, 2 hopv
dst + 1 lm + 2 hopv dst + 1 lm + 2 hopv dst om nästa lm, 2 lm, 2 hopv dst om nästa lm, (2 lm, 1 dst i nästa dst) 3 ggr,
2 lm x, upprepa x - x, sluta som v 1.

Varv 3: x (1 dst i dst, 2 lm) 3 ggr, (2 hopv dst i nästa hopv dst, 2 lm) 5 ggr, (1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr x, upprepa x - x,
sluta som v 1.

Varv 4: = v 3. 

Varv 5: x 2 hopv dst i dst, 2 lm, (1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr, hö 2 lm, 2 hopv dst om nästa lm, 2 lm, (2 hopv dst + 2 lm + 2 hopv
dst om nästa lm, 2 lm) 2 ggr, 2 hopv dst om nästa lm, 2 lm, (1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr x, upprepa x - x, sluta detta och
följande v med 1 sm i l:a dst­gruppen. 

Varv 6: x 2 hopv dst i de hopv dst, 2 lm, (1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr, hö 2 lm, (2 hopv dst om nästa lm, 2 lm) 2 ggr, 2 hopv
dst + 2 lm + 2 hopv dst om nästa lm, 2 lm, ( 2 hopv dst om nästa lm, 2 lm) 2 ggr (1 dst i dst, 2 lm) 2 ggr x, upprepa x - x.

Nu är oket med ärmarna klara och man fortsätter med kjolen. 

Varv 7: x 2 hopv dst i de hopv dst, (2 lm, 1 dst i nästa dst) 2 ggr, 2 lm, hö 2 lm, (2 hopv dst om nästa lm, 2 lm) 2 ggr,
2 hopv dst + 2 lm + 2 hopv dst om nästa lm, 2 lm, (2 hopv dst om nästa 2 lm, 2 lm) 2 ggr, (1 dst i nästa dst, 2 lm) 2 ggr x,
2 hopv dst i nästa hopv dst, 2 lm, hö 2 hela mönsterrapporter för ärmen = 66 m, upprepa x - x ytterligare 3 ggr, 2 hopv
dst i nästa hopv dst, 2 lm, hö 2 hela mönsterrapporter, upprepa x - x 2 ggr.

Varv 8: 2 hopv dst i de hopv dst, x (2 lm, 1 dst i nästa dst) 2 ggr, hö 2 lm, (2 lm, 2 hopv dst om nästa lm) 2 ggr, 2 lm,
2 hopv dst + 2 lm + 2 hopv dst om nästa lm, (2 lm, 2 hopv dst om nästa lm) 2 ggr, (2 lm, 1 dst i nästa dst) 2 ggr, 2 lm,
1 dst i nästa hopv dst -spara sista genomdraget på dst, 1 dst i nästa hopv dst -dra samtidigt genom sista genomdraget
på föregående dst (= 2 hopv dst), x, xx (2 lm, 1 dst i nästa dst) 2 ggr, hö 2 lm, (2 lm, 2 hopv dst om nästa lm) 2 ggr, 2 lm,
2 hopv dst + 2 lm + 2 hopv dst om nästa lm, (2 lm, 2 hopv dst om nästa lm) 2 ggr, (2 lm, 1 dst i nästa dst) 2 ggr, 2 lm,
2 hopv dst i de hopv dst xx, upprepa xx - xx ytterligare 1 gång, upprepa från x.

Varv 9: x 2 hopv dst i de hopv dst, (2 lm, 1 dst i nästa dst) 2 ggr, hö 2 lm, (2 lm, 2 hopv dst om nästa lm) 2 ggr, 2 lm,
2 hopv dst + 2 lm + 2 hopv dst om nästa lm, (2 lm, 2 hopv dst om nästa lm) 2 ggr, (2 lm, 1 dst i nästa dst) 2 ggr, 2 lm x,
upprepa x -x.

Varv 10-16: = v 9.

Varv 17-20: = v 9, men virka 3 lm i stället för 2 lm mellan de 2 mittersta hopv dst mitt i gruppen. 

Varv 21-26: = v 17-20, men virka 4 lm i stället för de 3 lm.

KANTER 
Vid halsringen virkas 3 fm om varje lmb. Vill man ha urringningen mindre, virka 1 v fm till, men hoppa över 1 fm med
jämna mellanrum. Runt ärmhålen och vid nederkanten virkas 3 fm om varje lmb, 1 fm i dst, mitt över varje hopv dst
virkas 1 picot = 3 lm, 1 fm i den sist virkade fm.

 

Skriv din egen recension
Du recenserar:91323. KLÄNNING MED STOLPGRUPPER
Ditt betyg

Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggets typ, form och design. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellerna nedan. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

Bröstvidd (a), midjevidd (b) och stussvidd (c) mäts runtom kroppen.
Barnkläder mäts i centilong (cl), vilket motsvarar barnets längd.
Prematur = Barn födda före graviditetsvecka 38.

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Har du en fråga? Skriv till oss på info@jarbo.se så hjälper vi dig!